Boeken en DVD's

Pascal Boyer - Religion Explained

Pascal Boyer Religion Explained

Voor iedereen die het boek niet meer in de ramsj kan vinden in het Nederlands, ik vond dit in het Engels > http://www.slideshare.net/mobile/dancas ... ascalboyer. Dit is één van de meest belanghebbende boeken ten aanzien van religie en religieus/ gelovig denken en het verklaart gelijk ook waarom mensen naast goden ook in allerhande andere zaken geloven. Het is de basis voor hoe geloof ....

Thomas Brodie een boekbespreking

Thomas Brodie - Beyond the quest for the historical jesusIk heb deze zomer kennis gemaakt met Thomas Brodie via twee boeken. Het boek "Beyond the Quest for the historical Jezus" is het relaas van zijn zoektocht in bijbelonderzoek, men zou het bijna het relaas van zijn leven kunnen noemen. Brodie zelf noemt het in de ondertitel "Memoir of a Discovery".
Het tweede boek is "The birting of the New Testament" een dikke pil waar zijn onderzoeksresultaten in detail uiteengezet zijn. 

De boekbespreking van Rereformed gaat hier verder

Van jeugdig pacifisme naar geestelijke weerbaarheid

Van jeugdig pacifisme naar geestelijke weerbaarheid

 

De Jongeren Vredes Actie (JVA) was een radicaal pacifistische jongerenorganisatie die bestond van 1924 tot 1940. Opgericht door een groep bevlogen jonge mensen, probeerde de JVA leeftijdsgenoten te overtuigen van de noodzaak om zich voor de vrede in te zetten. Begin jaren dertig had de organisatie afdelingen door het hele land en telde ruim tweeduizend leden.

 

'Het zal je god maar wezen' door Jan van der Werff

Het zal je god maar wezenEr bestaan niet alleen rationele, maar ook emotionele en morele argumenten om niet in God te geloven. God is niet goed. Hij deugt niet. De bezwaren tegen God en de godsdienst worden in dit boek helder en voor iedereen toegankelijk uiteengezet. Niet alleen voor Ingrid en Henk, maar ook voor Fatima en Achmed, die zich wellicht afvragen waarom er zoveel ongelovige Nederlanders zijn. Dit handzame boekje is een samenvatting van artikelen die van december 2009 tot maart 2011 zijn gepubliceerd in 'De Vrijdenker', het orgaan van de vrijdenkersvereniging 'De Vrije Gedachte'.

 

Het verdorven genootschap door Philipp Blom

HET VERDORVEN GENOOTSCHAP door Philipp Blom
Vertaling Pon Ruiter.

Het verdorven genootschapBeschrijving (bol.com)
Dit is het bijzondere verhaal van de achttiende-eeuwse Parijse salon van Baron Thiry d'Holbach, waar de grootste geesten van die eeuw – Diderot, Hume, Rousseau – samenkwamen. De radicale filosofie die tussen 1750 en 1770 in deze salon tot bloei kwam, is van historisch belang geweest voor de ontwikkeling van het sceptische moderne denken. Het huis van d'Holbach was een waar internationaal epicentrum van intellectuele moed en revolutionaire ideeën in een tijd waarin openlijke twijfel aan de waarheid van religie levensgevaarlijk was.

Over valsemunters, een schijnelite, Willem Drees, extreem rechts en de Groep Wilders

Over valsemunters, een schijnelite, Willem Drees, extreem rechts en de Groep Wilders

 

Boekbespreking. Martin Bosma, De schijn-élite van de valse munters, 2010 Bert Bakker Amsterdam.

Schijn-elite van de valsemuntersOver de snelst groeiende Kamerfractie, de PVV, wordt meestal in echt Hollandse fatsoenstermen geschreven, logisch want  zij doet de gevestigde orde felle concurrentie aan 1).  Dit boek leest als een vlot geschreven roman. De auteur voert ons in een sneltreinvaart, hij kan echt....

Rob Riemen - De eeuwige terugkeer van het fascisme (boekbespreking)

ROB RIEMEN - DE EEUWIGE TERUGKEER VAN HET FASCISME.

ATLAS, 62 pagina’s

De eeuwige terugkeer van het fascismeNEXUS-oprichter en essayist Rob Riemen heeft een essay geschreven over het bijtijds signaleren van politiek-maatschappelijke ontwikkelingen die grote risico’s met zich mee kunnen brengen. Hij schetst de moderne massamens die uit is op directe behoeftebevrediging, een afkeer heeft van ....

Hoe komen we bij god? vroeg het kleine biggetje

BOEKBESPREKING

19 augustus 2010

biggetje

Michael Schmidt-Salomon (tekst), Helge Nyncke, Hoe komen we bij God? vroeg het het kleine biggetje. Een boek voor iedereen die zich niets laat wijsmaken, Papieren Tijger/ De Vrije Gedachte, Breda/Rotterdam, 2010, vertaald uit het Duits door Frans Bijlsma.

Te bestellen voor 15 Euro bij: www.papierentijger.org

Courage to Doubt. Stephen J. Hurlin

Courage to doubt

 

'De Amerikaanse vrijdenker Robert G. Ingersoll schreef rond 1850: 'It is easy to follow the crowd, but it takes courage to doubt.'
Dit statement vormde de inspiratie voor de titel van dit boek omdat het kritisch beschouwen van de integriteit van het christendom tegen alles indruiste wat ik had geleerd. Courage to Doubt is niet bedoeld als...

De egoïst Max Stirner door Hans Jansen

De egoïst max stirnerPleitbezorger van het ‘egoïsme’

 

Onbegrepen, verguist, vergeten, eeuwig dissident; tot deze kwalificaties veroordeeld, bleef het werk van filosoof Max Stirner voor velen onbekend. Als pleitbezorger van het ‘egoïsme’ werd Stirner jarenlang doodgezwegen omdat hij in zijn boek De enkeling en zijn eigendom de grondgedachten van alle populaire ideologieën resoluut naar het rijk der sprookjes verwees. Nu in het westen het tijdperk van deze grote stromingen aan belang hebben ingeboet, vinden Stirners opvattingen steeds meer weerklank...

Joachim Fest - Ik niet

Joachim Fest – Ik niet

De bezige bij, 348 pagina’s

 

Joachim Fest, historicus en schrijver van gedenkwaardige biografieën over Hitler en Albert Speer heeft na lang aarzelen gehoor gegeven aan het door velen geuite verzoek zijn herinneringen aan zijn jeugd op papier te zetten. Gelukkig maar, want het is een prachtig boek over een afschuwelijke geschiedenis geworden. Eigenlijk is dit boek vooral een ode aan...

God als misvatting en Zeeman die uit de bocht vloog. Een recensie.

God als misvatting en Zeeman die uit de bocht vloog

Een recensie

 

god delusionEinsteinbeschimpfung
Dawkins begint zijn betoog in zijn omvangrijke studie God als misvatting door zich van het Einsteiniaanse geloof te ontdoen. Hij betoogt dat Einstein ondubbelzinnig heeft aangegeven niet te geloven in een persoonlijke god en dat zijn opmerkingen over religiositeit – “ik ben een diep religieuze ongelovige” – vooral gezien moeten worden als ...

Darwin, de biografie. Adrian Desmond & James Moore (boekbespreking door Enno Nuy).

ADRIAN DESMOND EN JAMES MOORE - Darwin, de biografie.  

Uitgeverij Nieuw Amsterdam 1991, 817 pagina’ s

DarwinOp een koude en winderige dag in januari 2009 bezocht ik Westminster Abbey in London om het graf van Darwin te bezoeken en er in weerwil van de verbodsbordjes toch enkele foto’ s van te maken. Darwin ligt er gebroederlijk naast zijn confrater Herschel . 

Ik kan u een bezoek aan deze kerk aanbevelen, juist vanwege ...

The ultimatum game: experimenten met billijkheid (forumdiscussie)

The ultimatum game: experimenten met billijkheid (forumdiscussie)

 

Tot kortgeleden waren de theorieën over het menselijk bestaan - missschien het  meest complexe wat het universum heeft voortgebracht - verrassend simplistisch.  Het sociobiologische credo dat  mensen worden gedreven door zelfzucht en geweld, ging samen met het kapitalistische credo dat financieel voordeel de motor van alle economisch leven is.

De laatste jaren zijn ...

Richard Dawkins: 'Het grootste spektakel ter wereld.'

Richard Dawkins: "Het grootste spektakel ter wereld"

 

Richard Dawkins. The greatest show on earth.Richard Dawkins is niet alleen een befaamd bioloog. Hij heeft bekendheid verworven als verdediger van de evolutietheorie, het meest recente wetenschappelijk inzicht dat te kampen heeft met tegenkanting uit godsdienstige hoek. Zijn laatste boek, "The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution" is een antwoord op deze tegenkanting. Het toont de....

Pius XII en de vernietiging van de joden. Dirk Verhofstadt

Pius XII en de vernietiging van de joden

Dirk Verhofstadt

 

Pius XII en de vernietiging van de JodenIn zijn nieuwste boek 'Pius XII en de vernietiging van de joden' probeert Dirk Verhofstadt een beeld te schetsen van een van de meest controversiele pausen uit de geschiedenis, Pius XII. Dit was de paus die de katholieke kerk door de Tweede Wereldoorlog heeft geloodst. Hoewel het pontificaat van ...

'Vermoord en Verbannen' door Rene Marres

Vermoord en VerbannenMarres was universitair docent in filosofie (philosophy of mind) en moderne Nederlandse letterkunde en heeft op beide gebieden gepubliceerd. Ook schreef hij een opzienbarend boek over Frederik Weinreb, verzetsman en groot schrijver, waarvan onlangs bij Aspekt een herziene, vermeerderde druk uitkwam. In dit nieuwe, even belangrijke als scherpe pamflet, verdedigt hij twee politici, waarvan de eerste vermoord is, vermoedelijke wegens valse beschuldigingen van racisme en dergelijke meer. Hij betoogt dat kritiek op een godsdienst....

Pagina's