Evolutie

De staart van het staarten verhaal

Na darwin logo 

Creationist Peter Scheele bekritiseert in een artikel op zijn website dat het staartbeentje, de embryonale staart en menselijke staarten bewijsmateriaal vormen voor evolutie. In deze reactie zal ik op de hoofdpunten van zijn kritiek ingaan.
Elk embryo ontwikkelt in de loop van de zwangerschap een staart met somieten, neurale buis en chorda dorsalis, die vervolgens weer afgebroken wordt.
Over het exacte aantal coccygale somieten is enige discrepantie in de literatuur. Bij dieren met een staart ontwikkelt deze staart zich uit hetzelfde weefsel en grofweg op dezelfde manier als bij het menselijk...

Evolutie met een staartje

Na darwin logo 

tijdschrift “Versus, Tijdschrift voor Fysiotherapie” onder een andere titel. Om het artikel toegankelijker te maken voor een breder publiek dat niet medisch onderlegd is en het meer toe te spitsen op de evolutie-creatiediscussie, is het artikel aangepast. In het artikel zal de wetenschappelijke benaming, die veelal uit het Latijn komt, gebruikt worden omdat sommige woorden geen Nederlandse vertaling hebben. Ik heb geprobeerd deze termen zo goed mogelijk uit te leggen.

 

De vingerafdruk van evolutie

Na darwin logo 

Haal je hand eens van je muis en neem een ogenblik om de palmzijde te bestuderen. Als je goed kijkt zul je je een patroon van fijne, parallellopende lijntjes gewaarworden die allerlei bochten en spiralen vormen. Je moet ze niet verwarren met de rimpels in je hand die zich vormen waar je hand vaak buigt; het is een heel specifiek oppervlaktestructuur op de gehele hand. Ze zijn het duidelijkst te zien op de vingertoppen, waar ze een concentrisch patroon vormen: de vingerafdrukken.

Tetrapoden ten voeten uit.. Tim Spaan

na darwin banner

 

In 1837 kreeg de meest gerespecteerde anatoom en paleontoloog van Engeland, Richard Owen ('Sir' moest hij nog worden op dat moment.), in zijn laboratorium een geconserveerd exemplaar van een vis die was gevangen in Gambia in West-Afrika onder ogen. In zijn natuurlijke leefomgeving groef dit dier zich tijdens het droge seizoen in in de modder, en bleef daar maandenlang zitten in een hol van een halve meter diep. Het dier had een normaal visselijf, een zwemstaart en tamelijk lange, sliertachtige vinnen. Na deze oppervlakkige observatie ging 

M. Plantaris door Bart Klink

 

De spier M. plantaris loopt van het bovenbeen (condylus lateralis femoris) via de achillespees (tendo calcaneus) naar de hak van de voet (tuber calcanei). De spier heeft een kleine spierbuik van zo’n 7 tot 10 centimeter. De spier maakt deel uit van de spiergroep M. triceps surae. Deze spiergroep bestaat naast de M. plantaris nog uit de twee grote twee grote kuitspieren: de M. gastrocnemius en de M. soleus. De functie van de spiergroep M triceps surae is het buigen (flexie) van....

Hardnekkige misverstanden rond de evolutietheorie

Evolutiewetenschappen zijn allesbehalve eenvoudig. Om het goed te begrijpen dient men zich er grondig in te verdiepen en niet iedereen is daartoe in staat. Daarentegen hebben mensen dikwijls wel hun oordeel klaar en die is dan ook veeal gebaseerd op misverstanden en vooroordelen. Dikwijls worden verschillende takken van de wetenschap met elkaar verward, dingen worden verkeerd begrepen, en worden er onjuiste claims gemaakt. En niet alleen door de willekeurige...

Zin en onzin van tussenvormen door Arjan Kop

 

ZIN EN ONZIN VAN TUSSENVORMEN

Een artikel van Arjan Kop.
(dit artikel is eerder gepubliceerd op nadarwin.nl; deze website is uit de lucht)

 

Een van de voorspellingen die de evolutietheorie doet, is dat er tussenvormen bestaan. Tussenvormen kunnen, in de breedste zin, worden gedefinieerd als dingen die ergens tussenin staan. Dat is niet verhelderend, en het leidt, zoals zal blijken, tot spraakverwarring. In het debat over evolutie wordt vaak ....

Complexiteit, en de richting van evolutie. Arjan Kop.

 

COMPLEXITEIT, EN DE RICHTING VAN EVOLUTIE
Over een groot misverstand

Een artikel van Arjan Kop.
(dit artikel was eerder te lezen op Nadarwin.nl. deze website bestaat niet meer)

 

Evolutie en vooruitgang worden vaak synoniem geacht. Dit is wellicht het meest voorkomend misverstand over evolutie. Omdat de vooruitgangsidee niet echt meer leeft onder evolutiebiologen, maar onder leken nog algemeen is, leek het mij....

Ambystoma Mexicanum Humphrey (Gold axolotl)

Ambystoma Mexicanum Humphrey (Gold axolotl)

Bron: http://home.hetnet.nl/~dresens/axo.htm
Door Harry Dresens (maart 2003) en herschreven in januari 2004

Beschrijving
De axolotl behoort tot de familie van de molsalamanders. Axolotls leven hun gehele leven in het water, omdat ze eeuwig hun kieuwen behouden. (Neotenie). Dit komt door een tekort aan thyroxine, het hormoon dat door de schildklier wordt afgescheiden voor de regeling van de stofwisseling. Het tekort is te wijten aan een onvoldoende functioneren van....

Wat is een axolotl?

WAT IS EEN AXOLOTL? 
Auteur: Tjeerdo.

De axolotl is een salamandersoort uit Mexico. En een kampioen in regeneratie. Haal een oog weg, hak een poot af en binnen een paar weken is het lichaamsdeel weer terug. Hebben wij deze stamcellen ook? Anders dan andere hagedissen die bij verlies van een staart een pseudo-staart terugkrijgen, heeft de axolotl een echte staart met...

Stasis

STASIS

door tsjok45

 

'Waarom zijn sommige organismen (zoals de haai in 150 miljoen jaar )niet veranderd?'
Het belangrijkste antwoord is dat  het niet nodig was om van "vorm" (of van andere fittness -opleverende -kenmerken) te veranderen , omdat deze stamlijnen van organismen (bijvoorbeeld )steeds in hetzelfde relatief stabiel millieu leefden , en bovendien over redelijk flexibele , aanpasbare/en reeds " intelligente" antwoorden beschikten binnen die grenzen van dat millieu en van ...

Dinosaurusmummie geeft geheimen prijs

Dinosaurusmummie geeft geheimen prijs
door Tina De Gendt.

Bron: 2007-12-04 / De Morgen

Paleontoloog Phillip Manning:
"Deze eerste dinosaurus ooit die gevonden werd mét vlees en huid is goed op weg de hele paleontologie door elkaar te schudden. Uit scans van de mummie blijkt immers dat alle dinosaurussen op de wereld minstens een meter langer zouden moeten zijn dan tot nu toe gedacht....

Panspermia & Sars

PANSPERMIA & SARS

Door Tsjok 45.

sarsEen Indiaase microbioloog beweert dat SARS uit de ruimte komt. Natuuurlijk is de kans groot dat er (primitief) leven is buiten de aarde. Echter zoals hiv, is sars waarschiinlijk eerder een mutatie van 2 virussen. Mars? neh...daar is al zo veel onderzoek naar gedaan maar geen leven gevonden. De "Indische sars-theorie" kan wel kloppen, want het is wel heel onwaarschijnlijk dat de aarde als enige in het hele heelal levensvatbaar is.

Ik denk echter dat...

Pagina's