De egoïst Max Stirner door Hans Jansen

DE EGOÏST MAX STIRNER
Hans Jansen

 

De egoïst max stirner

Pleitbezorger van het ‘egoïsme’

Onbegrepen, verguist, vergeten, eeuwig dissident; tot deze kwalificaties veroordeeld, bleef het werk van filosoof Max Stirner voor velen onbekend. Als pleitbezorger van het ‘egoïsme’ werd Stirner jarenlang doodgezwegen omdat hij in zijn boek De enkeling en zijn eigendom de grondgedachten van alle populaire ideologieën resoluut naar het rijk der sprookjes verwees. Nu in het westen het tijdperk van deze grote stromingen aan belang hebben ingeboet, vinden Stirners opvattingen steeds meer weerklank.

Stirner was zijn tijd ver vooruit. Hij ontvouwde ruim 150 jaar geleden de natuurlijke aard van de mens: die van egoïst, de zichzelf dienende. Alleen, zo stelt Stirner, slechts een enkeling behartigt werkelijk zijn eigenbelang. De rest laat zich nog steeds misleiden door oneigenlijke zaken als overheden en goden. Stirner houdt zijn lezer een spiegel voor, trekt de sluier van hypocrisie en zelfverloochening weg en opent ogen. Meedogenloos, provocerend, ironisch.

 

Zonder publiekelijk naar Stirner te verwijzen hebben veel schrijvers en filosofen, als Friedrich Nietzsche en B. Traven, zich laten inspireren. Hans Jansen wekt deze Duitse vrijdenker uit de negentiende eeuw tot leven en laat u kennismaken met denkbeelden, die tijdgenoten als Karl Marx en Ludwig Feuerbach deden verbleken.

 

Verkrijgbaar bij uitgeverij De Papieren Tijger, Bol.com, Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte, en iedere goede boekhandel.
Lees hier een recensie door Sonja de Schaepdryver.

 

Meer over Stirner op Freethinker.nl: De enige en zijn eigendom. Max Stirner.