Freethinker.nl

www.freethinker.nl is door ons opgezet met als voornaamste doelen het nuanceren of weerleggen van de waarheidsclaims en drogredeneringen van bepaalde maatschappelijke en politieke stromingen, georganiseerde religies en sekten, het aan de kaak stellen van excessen die zich daar voordoen of voor hebben gedaan, en het geven van informatie over vrijdenken. Wij zijn van mening dat religieuze openbaringen geen, of in ieder geval weinig antwoorden en oplossingen bieden voor de problemen van de moderne tijd.

 

Belangrijk onderdeel van de site is het forum waarin we met elkaar van gedachten wisselen. Hier vindt u informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen. Iedereen is uitgenodigd mee te doen op ons forum.

 

Hieronder vindt u een aantal geselecteerde artikelen en boeken om u verder in onderdelen van het vrijdenken te verdiepen.

95 stellingen - 200 vragen

Om de filosoof Onfray te citeren: "De aanhangers van God beschikken zelfs over een wetenschap die is gewijd aan de bestudering van benamingen van God, zijn handel en wandel, zijn memorabele uitspraken, zijn gedachten, zijn woorden - want hij praat namelijk! - en zijn daden, zijn betrouwbare, bezoldigde denkers, zijn beroepskrachten, zijn wetten, zijn bewierokers, zijn verdedigers, zijn huurmoordenaars, zijn dialectici, zijn praatjesmakers, zijn filosofen -ja, die ook...,- zijn handlangers, zijn bedienden, zijn....

Alvin Plantinga: reformed epistemology

Geboren in Friesland en op jonge leeftijd geëmigreerd naar de Verenigde Staten, ontwikkelde Alvin Plantinga zich tot een van de meest vooraanstaande filosofische apologeten van het christendom.
In onderstaande youtube-lecture behandelt de filosoof Matt McCormick zijn filosofie, bekend geworden onder de naam reformed epistomology. In deze driedelige lecture maakt hij....

Pascal Boyer - Religion Explained

Pascal Boyer Religion Explained

Voor iedereen die het boek niet meer in de ramsj kan vinden in het Nederlands, ik vond dit in het Engels > http://www.slideshare.net/mobile/dancas ... ascalboyer. Dit is één van de meest belanghebbende boeken ten aanzien van religie en religieus/ gelovig denken en het verklaart gelijk ook waarom mensen naast goden ook in allerhande andere zaken geloven. Het is de basis voor hoe geloof ....

Thomas Brodie een boekbespreking

Thomas Brodie - Beyond the quest for the historical jesusIk heb deze zomer kennis gemaakt met Thomas Brodie via twee boeken. Het boek "Beyond the Quest for the historical Jezus" is het relaas van zijn zoektocht in bijbelonderzoek, men zou het bijna het relaas van zijn leven kunnen noemen. Brodie zelf noemt het in de ondertitel "Memoir of a Discovery".
Het tweede boek is "The birting of the New Testament" een dikke pil waar zijn onderzoeksresultaten in detail uiteengezet zijn. 

De boekbespreking van Rereformed gaat hier verder

'Stirner en het soevereine ik' door Anton Constandse

'Wat moet niet allemaal mijn zaak zijn! Voor alles de goede zaak, dan de zaak van God, die van de mensheid, de waarheid, de vrijheid, de humaniteit, de gerechtigheid. Voorts de zaak van mijn volk, mijn vorst, mijn vaderland. Eindelijk zelfs de zaak van de geest en duizend andere zaken. Slechts mijn eigen zaak mag nooit mijn zaak zijn. Foei, zo’n egoist, die slechts aan zichzelf denkt....'

‘Hofpredikant’ Carel ter Linden gelooft niet langer in een persoonlijke God

De eerste zinnen zijn afkomstig uit het Reformatorisch dagblad.

In zijn nieuwe boek ”Wat doe ik hier in godsnaam?” (uitg. De Arbeiderspers) –opgedragen aan zijn kinderen en hun vrienden– gaat Ter Linden „zo persoonlijk en zo concreet mogelijk” in op de vraag wat het geloof voor hem betekent.

In het boek rekent hij af met het geloof in een persoonlijk „bovennatuurlijk Opperwezen” én de zinnigheid van het bestaan. Het besef dat hij „vroeger” had, dat deze wereld en het leven een diepe betekenis moeten hebben, is hij kwijtgeraakt. „Waarom deze wereld er is, waarom wij mensen er zijn, daar kan ik geen zinnig woord over zeggen.”