Jan van der Werff

'Het zal je god maar wezen' door Jan van der Werff

Het zal je god maar wezenEr bestaan niet alleen rationele, maar ook emotionele en morele argumenten om niet in God te geloven. God is niet goed. Hij deugt niet. De bezwaren tegen God en de godsdienst worden in dit boek helder en voor iedereen toegankelijk uiteengezet. Niet alleen voor Ingrid en Henk, maar ook voor Fatima en Achmed, die zich wellicht afvragen waarom er zoveel ongelovige Nederlanders zijn. Dit handzame boekje is een samenvatting van artikelen die van december 2009 tot maart 2011 zijn gepubliceerd in 'De Vrijdenker', het orgaan van de vrijdenkersvereniging 'De Vrije Gedachte'.