Columns

Diverse columns

Maarten Engwirda durfde niet

rekenkamerRekenkamers zijn al een oude instelling, want men, meestal dus het bestuur, wist al heel vroeg dat als mensen met geld omgaan, dat van een ander is, er al gauw iets aan de strijkstok blijf hangen, zoals het gezegde luidt. Daarom bestond in Frankrijk er in 1318 al een rekenkamer. Filips de Stoute, hertog van Bourgondië stelde in 1386 een rekenkamer in in Rijsel en zijn zoon Jan zonder Vrees creëerde een centrale rekenkamer in Brussel. Hiermee probeerden de hertogen van Bourgondië greep te krijgen op de belastinginkomsten.
De eerste Hollandse Rekenkamer werd in 1447 opgericht...

Vrijdenken is ideologiekritiek

Door Victor Onrust 

Een oude kreet uit de jaren 70, daar moeten we voorzichtig mee zijn. Wat versta ik onder ideologiekritiek. Of beter eerst de vraag: wat is ideologie?

Ideologie is het stelsel van ideeën waarmee individuen hun leven beleven; hun plaats in de (maatschappelijke) wereld definiëren. In de kern draait het om uitspraken als "Ik ben katholiek", "Ik ben socialist" maar het zou ook kunnen zijn "Ik ben een strijder van het dierenbevrijdingsfront" of "Ik ben maar een eenvoudige boerenlul" (Sjef van Oekel/Wim T Schippers). Een ideologie is het algemene antwoord waarvoor iemand gekozen heeft (of waar iemand in grootgebracht is) op levensvragen. De praktische invloed ...

Die Leiden des alten Werther?

Er is veel te doen de laatste dagen over het als voltooid ervaren leven. De meningen duikelen over elkaar heen en je struikelt over alle ingenomen posities. En hoe men er ook over denken mag, duidelijk is dat de hedendaagse mens zich een mening aan het vormen is ook over de dood. Het burgerinitiatief verdient onzes inziens alle steun maar er zijn wel degelijk enkele kritische kanttekeningen bij te plaatsen. Belangrijkste punt van kritiek is dat de leeftijdsgrens wel erg arbitrair is. Maar het is goed dat het onderwerp hulp bij zelfdoding zo nadrukkelijk op onze agenda is verschenen. Ook al moeten we ons weinig illusies maken want er zijn voldoende procedures en regeltjes om een plenaire behandeling in de Tweede Kamer te vermijden. Het confessionele volksdeel zal daarvan gretig ...

De intellectuele plicht om atheïst te zijn

Ik las gister een artikel van Richard Rorty, getiteld ‘Religious Faith, Intellectual Responsibility and Romance’uit ‘Philosophy and social hope’, waarin hij een argument van William James bespreekt over het intellectuele recht op religieus geloof. Hierin wordt een neopragmatisch perspectief op religie ontwikkeld, dat geheel nieuw voor me was, maar wat ik interessant genoeg vond om eens over door te discusseren op dit forum. Hieronder parafraseer ik een deel van de argumentatie. Het is een artikel van iets meer dan 16 pagina’s, en ik pretendeer niet dat ik het uitputtend heb ...

Dat is nooit een echte geweest/vrijdenkende hypocrisie. CXT.

Het is een vrij standaard zinnetje: "Was je wel echt christen?" Je moet oppassen je bekeringsverhaal van christen naar atheïst te vertellen aan een christen, want dan krijg je die vraag met redelijke waarschijnlijkheid te horen. Bij veel christenen wilt het er niet in dat je God kunt verliezen als je echt gelooft. God laat zijn kinderen namelijk niet los, dus wie niet meer gelooft, was nooit echt christen. Dan gaat men er al snel van uit dat je jezelf wel christen noemde, maar God nooit echt hebt ervaren, of nooit echt zijn woord hebt begrepen...

Daarom kerst! CXT.

Merry christmas!Kerst, een populair feest voor velen en in veel landen een nationale feestdag. De kerstboom wordt van zolder gehaald en opgetuigd, er komen cadeaus onder de boom, voor verliefde vrijgezellen is de maretak een geweldige oplossing en de kerstman vliegt in zijn arreslee door het luchtruim. Velen gaan naar de kerk met kerstnacht of op kerstochtend, want dat hoort er nu eenmaal bij. Kerst is het feest van het kindeke Jezus dat werd geboren in een stal en bezocht...

God de Vader. CXT.

GodWe worden menigmaal geconfronteerd met de christelijke visie van God: de liefdevolle Vader die zijn kinderen wilt bereiken. Jezus die zijn leven over had voor jou en mij. Onze ondankbaarheid, eigenlijk, dat we die liefde niet aan willen nemen en God gewoon 'negeren'. Sommigen gaan zelfs zo ver te zeggen dat we eigenlijk arrogant zijn te denken dat we het zonder God kunnen stellen.

Ik kan me geen arrogantere houding voorstellen dan ervan overtuigd te zijn de volle waarheid te bezitten en deze aan anderen op te moeten leggen. Niets is arroganter dan je eigen overtuiging doordrukken en die van anderen negeren....

Hij die zijn huis bouwde op een rots..

ruinAls kind ging ik tijdens de herfstvakantie vaak naar de vakantiebijbelschool.  Ik herinner me een preek waarin één van de voorgangers een verhaal vertelde over een dwaze man die zijn huis bouwde op het zand. Er kwamen hevige slagregens, overstromingen, rukwinden, en het fundament van het huis zakte diep in de grond, het dak werd door de storm weggeblazen, en de muren vielen omver.

 

Het verhaal ging voort over een andere man...

 

Over het diaboliseren van Wilders

Afghanen staken vrijdag zelfgemaakte Nederlandse vlaggen in brandHet begint steeds meer een gewoonte te worden om mensen met een controversiële mening de mond te snoeren door allerlei misplaatste vergelijkingen te maken met het naziregime, de jodenvervolging, of door hen te beschuldigen van racisme. Op dit moment (22-03-2008) zitten politici, het bedrijfsleven en diverse maatschappelijke organisaties met de handen in het haar vanwege de anti-koranfilm van Geert Wilders. Met veel woordenacrobatiek proberen Wilders' ideologische tegenstanders de betekenis van het woord 'racisme' te verdraaien om het op hem van toepassing te kunnen laten zijn...

Tegen het verbieden van boeken

Eén van de kernwaarden van de verlichting is de vrijheid van meningsuiting, en daarom ook de vrijheid om alles te kunnen lezen en bestuderen. Afgelopen dagen was er weer commotie rond Hitler’s boek ‘Mein Kampf’, waarvan minister Plasterk het verbod wilde opheffen. Een heel goed idee van Plasterk. Alleen is het een beetje slap van hem dat hij na een beetje commotie meteen zijn woorden terugneemt. Oh, voor u ‘schande’ roept, ik ben het beslist niet met de inhoud van Mein Kampf eens,...