Max Stirner

'Stirner en het soevereine ik' door Anton Constandse

'Wat moet niet allemaal mijn zaak zijn! Voor alles de goede zaak, dan de zaak van God, die van de mensheid, de waarheid, de vrijheid, de humaniteit, de gerechtigheid. Voorts de zaak van mijn volk, mijn vorst, mijn vaderland. Eindelijk zelfs de zaak van de geest en duizend andere zaken. Slechts mijn eigen zaak mag nooit mijn zaak zijn. Foei, zo’n egoist, die slechts aan zichzelf denkt....'

'De enige en zijn eigendom' door Max Stirner

Wat moet eigenlijk mijn zaak zijn?

Vóór alles de goede zaak, dan de Goddelijke zaak, vervolgens die van de mensheid, van de waarheid, van de menselijkheid, van de gerechtigheid, verder de zaak van mijn volk, van mijn vorsten, van mijn vaderland; tot slot de zaak van de geest en nog duizend andere zaken. Maar alleen mijn zaak mag kennelijk nooit mijn zaak zijn. ,,Foei, jij egoïst die alleen maar aan jezelf denkt?”

Laat we dan eens kijken, hoe al die mensen, voor wier zaak wij werken, ons opofferen en ons moeten
bezielen, hun eigen zaak behartigen.

De egoïst Max Stirner door Hans Jansen

De egoïst max stirnerPleitbezorger van het ‘egoïsme’

 

Onbegrepen, verguist, vergeten, eeuwig dissident; tot deze kwalificaties veroordeeld, bleef het werk van filosoof Max Stirner voor velen onbekend. Als pleitbezorger van het ‘egoïsme’ werd Stirner jarenlang doodgezwegen omdat hij in zijn boek De enkeling en zijn eigendom de grondgedachten van alle populaire ideologieën resoluut naar het rijk der sprookjes verwees. Nu in het westen het tijdperk van deze grote stromingen aan belang hebben ingeboet, vinden Stirners opvattingen steeds meer weerklank...

'Ludwig Feuerbach en zijn wijsbegeerte van het Atheïsme' door Anton Constandse

"Wanneer het atheïsme niet anders was dan een ontkenning, een slechts loochenen zonder inhoud, dan deugt het zeker niet voor het volk, d.w.z. niet voor de menschen, niet voor het openbare leven. Maar het atheïsme, het ware tenminste, het niet Lichtschuwe, is tegelijk aanvaarding. Het atheïsme ontkent slechts het aan den mensch onttrokken, het fantastische door de inbeeldingskracht zelfstandig gemaakte wezen van den mensch dat dan God genoemd wordt, en wij in zijn plaats het werkelijke wezen van den mensch stellen. Het theïsme, het godsgeloof, is in waarheid ontkennend; het ontkent de natuur, de wereld en de menschheid. Voor God is wereld en mensch niets; hij kan ook zonder hen zijn....