Jongeren Vredes Actie

Van jeugdig pacifisme naar geestelijke weerbaarheid

Van jeugdig pacifisme naar geestelijke weerbaarheid

 

De Jongeren Vredes Actie (JVA) was een radicaal pacifistische jongerenorganisatie die bestond van 1924 tot 1940. Opgericht door een groep bevlogen jonge mensen, probeerde de JVA leeftijdsgenoten te overtuigen van de noodzaak om zich voor de vrede in te zetten. Begin jaren dertig had de organisatie afdelingen door het hele land en telde ruim tweeduizend leden.