The ultimatum game: experimenten met billijkheid (forumdiscussie)

The ultimatum game: experimenten met billijkheid (forumdiscussie)

 

Tot kortgeleden waren de theorieën over het menselijk bestaan - missschien het  meest complexe wat het universum heeft voortgebracht - verrassend simplistisch.  Het sociobiologische credo dat  mensen worden gedreven door zelfzucht en geweld, ging samen met het kapitalistische credo dat financieel voordeel de motor van alle economisch leven is.

 

De laatste jaren zijn op dit gebied talrijke nieuwe denkbeelden geopperd en uitgetest. Het uittesten van theorieën over menselijk gedrag werd voordien maar zelden gedaan. Misschien is de tijd aangebroken waarin ook voor de menswetenschappen breedgeschilderde verhalen het afleggen tegen de zorgvuldige waarneming van wat zich werkelijk voordoet, en worden ook daar mythen teruggedrongen door de wetenschappelijke methode.

 

Het boek:    van Ananish Chaudhuri beschrijft deze nieuwe evolutie in het economisch denken, die volgens mij ook invloed zal hebben op de biologie en de  antropologie. Economen hebben het verschijnen van dit boek toegejuicht als de ontsluiting voor een groter publiek van een terrein waar al twintig jaar in gewerkt wordt door specialisten. Teruggetrokken in rustiger en warmere streken is het mij gelukt het eerste deel door te worstelen, en ik vraag me af of iemand mijn opwinding deelt......

 

Lees verder op het forum