Algemeen

Alvin Plantinga: reformed epistemology

Geboren in Friesland en op jonge leeftijd geëmigreerd naar de Verenigde Staten, ontwikkelde Alvin Plantinga zich tot een van de meest vooraanstaande filosofische apologeten van het christendom.
In onderstaande youtube-lecture behandelt de filosoof Matt McCormick zijn filosofie, bekend geworden onder de naam reformed epistomology. In deze driedelige lecture maakt hij....

‘Hofpredikant’ Carel ter Linden gelooft niet langer in een persoonlijke God

De eerste zinnen zijn afkomstig uit het Reformatorisch dagblad.

In zijn nieuwe boek ”Wat doe ik hier in godsnaam?” (uitg. De Arbeiderspers) –opgedragen aan zijn kinderen en hun vrienden– gaat Ter Linden „zo persoonlijk en zo concreet mogelijk” in op de vraag wat het geloof voor hem betekent.

In het boek rekent hij af met het geloof in een persoonlijk „bovennatuurlijk Opperwezen” én de zinnigheid van het bestaan. Het besef dat hij „vroeger” had, dat deze wereld en het leven een diepe betekenis moeten hebben, is hij kwijtgeraakt. „Waarom deze wereld er is, waarom wij mensen er zijn, daar kan ik geen zinnig woord over zeggen.”

Religie verdwijnt in Nederland.

Religie in Nederland zal uitsterven‘Religie in Nederland zal uitsterven’

AMSTERDAM – Amerikaanse natuurkundigen voorspellen dat religie in Nederland zal uitsterven door een gebrek aan sociale motieven.

De onderzoekers van de American Physical Society baseren hun voorspelling op een sterke stijging van het aantal Nederlanders dat beweert geen religieuze overtuiging te hebben....

 

On The Origin of Species

Op  24 november 2009, is het 150 jaar geleden dat het bekendste werk van Charles Darwin werd gepubliceerd: On the Origin of Species. Hierin ontvouwt Darwin in ‘een lang argument’ de evolutietheorie die vanaf de publicatie tot de dag van vandaag zoveel opschudding heeft veroorzaakt.
 

Bits of Freedom

Persbericht

Waakhond digitale burgerrechten Bits of Freedom is terug.

Amsterdam, 14 augustus 2009 - Bits of Freedom gaat opnieuw digitale burgerrechten verdedigen. Veel mensen maken zich zorgen over de toenemende verzameldrift en beperking van hun digitale vrijheid door de overheid en het bedrijfsleven. Zij constateren dat hun burgerrechten daarbij onvoldoende serieus worden genomen. Bits of Freedom is terug, en zal zich door het voeren van een constructieve lobby en actieve campagnes inzetten voor de verdediging van de digitale grondrechten van de Nederlandse burger.

EU subsidieert Big Brother-software.

beveiliging

Onderstaand artikel is afkomstig van: http://webwereld.nl/nieuws/63746/eu-subsidieert-big-brother-software.html
Dit is een gevaarlijke ontwikkeling. Wanneer dergelijke technieken in verkeerde handen vallen, is het gedaan met de vrijheid. Ieder subversief of kritisch geluid kan onmiddelijk opgespoord en in de kiem gesmoord worden. 
Hier kunt u de discussie op het forum vinden: http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=6919

Lezing Darwinism and the Divine door Alister McGrath

De wereldberoemde Britse theoloog Alister McGrath begon zijn carrière als moleculair bioloog. Hij publiceerde aanvankelijk vooral over geschiedenis van de theologie. De laatste tijd is hij het meest bekend als opponent van Richard Dawkins. In Nederland publiceerde hij onder meer Geloof en natuurwetenschap: een introductie (Kampen: Kok, 2006) en Dawkins als misvatting: wat er mis is met het atheïstisch fundamentalisme (Kampen: Ten Have, 2008) en 2000 jaar christendom: een introductie (Kampen: Kok, 2000).

Een kritiek van het Anarcho-kapitalisme

Link naar de forumdiscussie:

anarcho capitalismHet ideaal.
Op het internet - en ook op het Freethinker Forum - heeft het anarcho-kapitalisme veel aandacht gekregen door de website van :Stefaan Molyneux, freedomainradio.com.

De polemische stijl van Molyneux maakt het niet altijd makkelijk een goed overzicht van zijn standpunten te verkrijgen en desgevallend een helder antwoord te formuleren. Een meer ordelijk overzicht van anarcho-kapitalistische standpunten vindt men op de website van het Ludwig von Mises Institute.

Help de kleine Ferkel!

FerkelEr is in Duitsland een boek uitgebracht dat door gelovigen zo gevaarlijk wordt geacht dat de regering aldaar het zelfs wil verbieden. Wat kan dat toch voor een boek zijn, zult u denken. Is Richard Dawkins de steen des aanstoots? Ayaan Hirsi Ali wellicht? Neen! Het is Ferkel, een klein leergierig varkentje. Hoe kan zo'n klein varkentje toch zoveel opschudding veroorzaken vraagt u zich misschien af. Nou, Ferkel laat zich niets wijsmaken. Het biggetje gaat in discussie met een rabbi, een bisschop en een imam, en komt aan het einde van het verhaal tot de conclusie dat ze allemaal onzin verkopen.

'Wat is een vrijdenker?' (Dan Barker)

What is a Freethinker? - Dan Barker

vrij-den-ker n. een persoon die zich een mening over religie vormt op basis van de rede, onafhankelijk van traditie, autoriteit, of gevestigd geloof. Tot de vrijdenkers behoren ook de atheïsten, agnosten en rationalisten.

Iemand die zich conformeert aan een bijbel, geloofsovertuiging, of Messias kan geen vrijdenker zijn. Voor een vrijdenker zijn openbaring en geloof ongeldig en orthodoxie is geen garantie voor waarheid.

 

Uit het oog uit het hart

Uit het oog uit het hart
Hoe gemakzucht het denken regeert

 

Forumdiscussie

Auteur: R.Lameijer

 

Elk jaar met name ten tijde van Kerst worden we met beelden uit de hongerende ontwikkelingslanden geconfronteerd. We worden aangespoord om geld te geven. En elk jaar worden er duizenden klinkende munten binnengehaald voor diverse ‘goede doelen’ waarmee menigeen zijn schuldgevoel afkoopt. Ik noem het afkopen want sinds het ontstaan van ontwikkelingslanden tot nu toe zijn geen significante veranderingen opgetreden in deze landen.....