Van jeugdig pacifisme naar geestelijke weerbaarheid

Het Humanistisch Archief

Centrum voor archivering en documentatie

m.b.t. het humanisme in Nederland vanaf 1850.

Kromme Nieuwegracht 29

Postbus 797

3500 AT Utrecht

tel. (030) 239 01 64

e-mail: humarc@uvh.nl

website: http://archief.uvh.nl/

 

 

 

Van jeugdig pacifisme naar geestelijke weerbaarheid

Persbericht 15 maart 2012

Van jeugdig pacifisme naar geestelijke weerbaarheid. De geschiedenis van de Jongeren Vredes Actie (JVA) beschreven.

 

De Jongeren Vredes Actie (JVA) was een radicaal pacifistische jongerenorganisatie die bestond van 1924 tot 1940. Opgericht door een groep bevlogen jonge mensen, probeerde de JVA leeftijdsgenoten te overtuigen van de noodzaak om zich voor de vrede in te zetten. Begin jaren dertig had de organisatie afdelingen door het hele land en telde ruim tweeduizend leden.

In een tijd van toenemende oorlogsdreiging verzette de JVA zich tegen het nationaalsocialisme en fascisme. De organisatie probeerde een geweldloos alternatief te bieden voor de militaire landsverdediging. Hierin speelden Jaap van Praag, Garmt Stuiveling en Jan Brandt Corstius, een belangrijke rol, mensen die na de oorlog een leidende rol speelden in de oprichting en uitbouw van het Humanistisch Verbond. In de JVA liggen de wortels van Jaap van Praag’s ideeën over geestelijke weerbaarheid.

Van jeugdig pacifisme naar geestelijke weerbaarheid beschrijft de geschiedenis van de JVA geplaatst in de context van het Interbellum. Er is aandacht voor de ontwikkeling die de vereniging in de loop van haar bestaan doormaakte, de belangrijkste activiteiten en de ideeën die bij de JVA’ers leefden. Het boek zal worden belicht tijdens de publieksbijeenkomst op 9 november 2012.

Het boek is te koop in de reguliere boekhandel, bij uitgeverij Papieren Tijger en het HHC.
http://www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Boek.aspx?BoekID=29493

Bert Gasenbeek, Chris Hietland, Van jeugdig pacifisme naar geestelijke weerbaarheid De Jongeren Vredes Actie (1924-1940) (Humanistisch Erfgoed nr. 16, 2012)

ISBN 97890672822741
NUR 715
146 pagina's (geïllustreerd)