'Vermoord en Verbannen' door Rene Marres

Vermoord en Verbannen
Vermoord en Verbannen
 

Marres was universitair docent in filosofie (philosophy of mind) en moderne Nederlandse letterkunde en heeft op beide gebieden gepubliceerd. Ook schreef hij een opzienbarend boek over Frederik Weinreb, verzetsman en groot schrijver, waarvan onlangs bij Aspekt een herziene, vermeerderde druk uitkwam. In dit nieuwe, even belangrijke als scherpe pamflet, verdedigt hij twee politici, waarvan de eerste vermoord is, vermoedelijke wegens valse beschuldigingen van racisme en dergelijke meer. Hij betoogt dat kritiek op een godsdienst of een cultuur iets heel anders dan racisme is en soms broodnodig. Onder andere door godsdienstkritiek hebben de moderne westerse beschaving en wetenschap kunnen ontstaan. Wat Pim Fortuyn tegen de zeden van de orthodoxe islamcultuur en het politieke islamisme inbracht, was gerechtvaardigd en is dan ook door anderen overgenomen. Zoiets geldt ook voor publiciste en politica Ayaan Hirsi Ali, die zich in het bijzonder inzet voor de emancipatie en vrijheid van de islamitische vrouw. Toch is er ook tegen haar een hetze gevoerd, ook in zogenoemde kwaliteitskranten. Marres analyseert dit en zet het recht. Hij stelt noodzakelijke vragen over vrijheid van meningsuiting in ons land.