Alvin Plantinga: reformed epistemology

Geboren in Friesland en op jonge leeftijd geëmigreerd naar de Verenigde Staten, ontwikkelde Alvin Plantinga zich tot een van de meest vooraanstaande filosofische apologeten van het christendom.
In onderstaande youtube-lecture behandelt de filosoof Matt McCormick zijn filosofie, bekend geworden onder de naam reformed epistomology. In deze driedelige lecture maakt hij in de eerste twee delen duidelijk wat deze filosofie inhoudt en behandelt hij in de laatste een aantal objecties hiertegen.

 

https://www.youtube.com/watch?v=LPl9jQFnlzM

 

Synopsis van de eerste twee delen:

 

Het draait bij Plantinga om dat wat hij de sensus divinatus noemt. Hij benoemt dit aanvoelen van het goddelijke dat volgens hem in ieder mens zit als zijnde een basisgeloof, als een geloof dat geen verdere onderbouwing behoeft.
Om dit te kunnen onderbouwen drijft hij een wig in het foundationalisme. Even kort door de bocht: foundationalisme is de filosofische aanname dat iedere overtuiging uiteindelijk, wanneer je maar genoeg doorvraagt, gebaseerd is op een aaname die niet verder onderbouwd kan worden, maar simpelweg zelf-evident wordt geacht. Een basisaanname is waar en zal dat ook altijd blijven, ongeacht eventuele nieuwe voor handen komende informatie. Descartes is wellicht de meest bekende foundationalist met zijn basisaanname: "Ik denk, dus ik ben". Andere basisaannames zijn bijvoorbeeld 1+1=2 en die voortvloeiende uit Arisoteles' wet van de non-contradictie, zoals A=A en A=nietB. De stelling bijvoorbeeld dat vrijgezellen ongetrouwd zijn is zelf-evident.

 

Plantinga beweert dat foundationalisme een vergissing is. Hij claimt dat er nog veel meer beweringen zijn die zijn aan te merken als basisgeloof, alhoewel die open staan voor heroverweging, maar dat doen ook voornoemde klassieke basisaannames, want die zijn zelf-referentiëel incoherent (zie de lecture voor meer detail). In het kort komt het erop neer dat foundationalisme berust op een cirkelredenering. Foundationalisme is niet te verantwoorden aan de hand van foundationalisme zelf. Zo redenerende schept hij de ruimte om zijn aanname dat (Alvinga's speciek Calvinistische) God bestaat een basisaanname is die zelf-evident is en geen verdere rationalisatie behoeft.
Uiteraard, zo beweert hij, dien je elke aanname te bevragen, maar indien er in jouw ogen geen overtuigend tegenbewijs is is het volkomen rationeel om ervan te blijven uitgaan, zoals je uitgaat van de aanname dat die vrouw op de foto je moeder is, of dat een berg er nog steeds is wanneer je er niet meer naar kijkt (Plantinga's voorbeelden).

 

Ik daag bij deze eenieder uit om Plantinga's vermeende gelijk te betwisten, of te onderbouwen.
Let wel. Dit is niet de eerste de beste apologeet, maar volgens velen de crème de la crème.
Beter is er niet voorhanden. Het kan toch niet zo zijn dat de eerste de beste amateurfilosoof op een forum als dit brandhout van hem maakt?

 

 

 

U kunt reageren op de bijdrage van Fjedka op ons forum.

 

 

 https://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=31&t=13927