Ashera

Jahwe en Zijn Ashera

Asherah. Israel. 9de eeuw v.c.

 

In het oude testament komt Asherah van alle godinnen het meest frequent voor: 40 keer. De bijbelteksten zijn getuigen van een vileine afkeer tegen deze godin. De beledigingen vonden vaak in de meervoudsvorm plaats. Men sprak dan van de Ashera’s.

 

Deze uitdrukkingswijze zette godsdiensthistorici langdurig op het verkeerde been. Men dacht oorspronkelijk aan een boom of een heilige paal. Ook koppelde men het begrip Asherah’s aan Baäl. In 1963 was er al een auteur Yamashita die opmerkte dat deze aanvallen vanuit één bron kwamen....