Maarten 't Hart

Maarten 't Hart - 'Wie god verlaat heeft niets te vrezen' en 'De schrift betwist'

Maarten 't Hart

 Wie God verlaat heeft niets te vrezen<br>Maarten 't Hart
Wie God verlaat heeft niets te vrezen
Maarten 't Hart

 

Beschrijving:
Dat de inhoud van preken en bijbeloverdenkingen vaak niet strookt met datgene wat je in de bijbel leest, wist Maarten 't Hart als kind al. Over de twijfel die hij van jongsaf aan gekend heeft, onder andere door verbazingwekkende ontdekkingen in de Schrift, heeft hij een serie alternatieve bijbeloverdenkinen voor de krant...