Maarten 't Hart - 'Wie god verlaat heeft niets te vrezen' en 'De schrift betwist'

Maarten 't Hart

 Wie God verlaat heeft niets te vrezen<br>Maarten 't Hart
Wie God verlaat heeft niets te vrezen
Maarten 't Hart

 

Beschrijving:
Dat de inhoud van preken en bijbeloverdenkingen vaak niet strookt met datgene wat je in de bijbel leest, wist Maarten 't Hart als kind al. Over de twijfel die hij van jongsaf aan gekend heeft, onder andere door verbazingwekkende ontdekkingen in de Schrift, heeft hij een serie alternatieve bijbeloverdenkinen voor de krant geschreven. Deze werden vanwege hun controversiële aard onthaald op een stortvloed van woedende brieven. In deze bundel zijn niet alleen die columns verzameld, maar ook een even groot aantal andere die 't Hart eerder niet heeft publiceren. Een revelatie voor wankelmoedigen, een hart onder de riem voor regelrechte God-ontkenners. Over de essayist 't Hart: Maarten 't Hart is bezig uit te groeien tot een fenomeen in de vaderlandse cultuur. Hij is de levende ontkenning van wat ik als het grootste en misschien zelfs enige werkelijke gevaar voor de mensheid beschouw: geestelijke luiheid. Rudy Kousbroek in Vrij Nederland Hij dat doet onnavolgbaar, met een onnavolgbare kennis van de bijbel en vele bijbelstudies en met een eikenhouten overtuigingskracht. De Volkskrant.

 

De Schrift betwist
Maarten 't Hart

 

Beschrijving:
Het orthodoxe christendom floreert. In de Verenigde Staten verzetten fundamentalistische christenen zich fel tegen het onderwijs in de evolutietheorie, in Zuid-Amerika is een spectaculaire groei van evangelische gemeenten waar te nemen en van alle publieke omroepverenigingen in Nederland heeft de EO de meeste leden. In DE SCHRIFT BETWIST heeft Maarten 't Hart even grondig als humoristisch afgerekend met deze nog altijd springlevende bijbelopvatting. Een revelatie voor devote christenen en wankelmoedigen, een hart onder de riem voor de regelrechte goddelozen.

FORUM