Enno Nuy

Die Leiden des alten Werther?

Er is veel te doen de laatste dagen over het als voltooid ervaren leven. De meningen duikelen over elkaar heen en je struikelt over alle ingenomen posities. En hoe men er ook over denken mag, duidelijk is dat de hedendaagse mens zich een mening aan het vormen is ook over de dood. Het burgerinitiatief verdient onzes inziens alle steun maar er zijn wel degelijk enkele kritische kanttekeningen bij te plaatsen. Belangrijkste punt van kritiek is dat de leeftijdsgrens wel erg arbitrair is. Maar het is goed dat het onderwerp hulp bij zelfdoding zo nadrukkelijk op onze agenda is verschenen. Ook al moeten we ons weinig illusies maken want er zijn voldoende procedures en regeltjes om een plenaire behandeling in de Tweede Kamer te vermijden. Het confessionele volksdeel zal daarvan gretig ...