Theo Kars

Theo Kars. 'Praktisch verstand'

Theo Kars

Praktisch verstand<br>Theo Kars

Praktisch verstand
Theo Kars

 

Beschrijving:
'Praktisch verstand' handelt over de kunst een gelukkig leven te leiden. De titel is ontleend aan de Griekse wijsgeer Epicurus, die het praktisch verstand als hoogste goed beschouwde.'Vanaf mijn dertiende jaar,' schrijft Kars in zijn inleiding, 'heb ik mij in schrijvers verdiept wier werk mij kennis en inzichten bood die mij in staat stelden de school van het leven sneller te doorlopen. Die pragmatische instelling heb ik altijd...