Spotprenten

De hypocrisie van de woedende moslim

Woedende moslimsAls moslims in een discussie geconfronteerd worden met de misstanden en excessen binnen hun eigen gelederen, zoals terrorisme, eerwraak, mishandeling en verminking van vrouwen en vervolging van joden, homoseksuelen, polytheïsten en ongelovigen, dan wordt er vaak gezegd dat de mensen die zich hier schuldig aan maken geen echte moslims zijn. ‘De Islam predikt vrede en verdraagzaamheid’, wordt er dan geroepen . Overal op het Internet, in krantenartikelen en in boeken en brochures vinden we dit soort leuzen....