Islamisten en Naivisten

Jespersen.K & Pittelkow.R 

Islamisten en naivisten

Islamisten en naivisten
Jespersen, K. & Pittelkow, R.

 

Het noodzakelijkste betoog van dit moment - we kunnen er niet omheen!

 

Islamisten en naivisten heeft aan de top van de Deense bestsellerlijst gestaan en in heel Europa de aandacht getrokken. Het is geschreven door Karen Jespersen en Ralf Pittelkow, een Deens echtpaar dat ruimschoots zijn sporen heeft verdiend in de (sociaal-democratische) politiek en journalistiek. In hun boek betogen zij waarom het van cruciaal belang is dat door iedereen wordt ingezien en erkend dat het islamisme (de radicale, politieke islam, niet te verwarren met de islam als zodanig) de nieuwe totalitaire bedreiging van de moderne tijd is, na het nazisme en het communisme. Deze politieke ideologie is in opkomst in de moslimwereld in in Europa; haar aanhangers willen een samenleving scheppen die is gegrondvest op een radicale uitleg van islamitische teksten als de Koran en de ahadith, een samenleving die uiterst repressief is en een aanval op de vrijheid betekent. Islamisten zijn tegen de scheiding van geloof en staat. Jespersen en Pittelkow beschrijven hoe islamisten daadwerkelijk bezig zijn toe te werken naar een parallelle moslimmaatschappij en een stapsgewijze islamificering van Europa, en halen daarbij concrete voorbeelden aan. Het boek laat zien dat de wereldwijde commotie rond de Deense cartoons in dit opzicht een historische waterscheiding was en dat naieve politici en opinieleiders - door de auteurs naivisten gedoopt - heel weinig hebben begrepen van het gevaar dat het islamisme vormt voor moslims, voor niet-moslims en voor de hele vrije wereld. Daarmee vormen ook deze naivisten, zo betogen de auteurs, onbedoeld een niet gering gevaar.