Rene Süss - 'Luthers theologische testament'

Rene Süss

Luthers theologisch testament / druk 1<br>R. Süss
Luthers theologisch testament / druk 1
R. Süss

 

NBD|Biblion:
In 1543 publiceerde Luther het fel anti-joodse 'Von den Juden und ihren Lugen'. In Lutherstudies wordt het vaak gerelativeerd; een enkeling (Oberman) verbindt Luthers anti-judaisme met de rest van zijn theologie. Suss verdedigt dat Luthers 'Von den Juden ...' de uitwerking is van zijn theologisch testament. De opbouw: eerst worden de positie van de joden in Europa ten tijde van Luther geschetst (inclusief omgang met de Hebreeuwse bijbel) en de kern van Luthers theologie.

 

Daarna inventariseert Suss alles wat Luther over de joden geschreven heeft. Dan volgt een commentaar op het beruchte 'Von den Juden ...'. Een vertaling daarvan (voor 't eerst in 't Nederlands) is opgenomen. Conclusie: Luther had een fobie voor joden en baseerde daar de meest radicale antisemitische maatregelen op. In het nazisme zijn zijn opvattingen steeds herkenbaar aanwezig geweest. Suss (oud-predikant, hervormd; nu werkzaam in de joodse gemeenschap, gepromoveerd op Luther) heeft een indrukwekkende studie geschreven, die in staat is de vaak kritiekloze 'receptie' van Luther als protestants kerkvader te veranderen.

 

Andere boeken over dit onderwerp:
'Een morele afrekening' Daniel Goldhagen
David I. Kerzer. 'In God's naam'

 

Artikelen over dit onderwerp:
Griezelige citaten van Maarten Luther
Hitler was geen atheïst I
Hitler was geen atheïst II

 

Forum