Noreena Hertz - De stille overname

Noreena Hertz

De stille overname<br>Noreena Hertz
De stille overname
Noreena Hertz

 

Beschrijving:
Van de honderd grootste economieën ter wereld, zijn er 51 in handen van multinationale ondernemingen en maar 49 worden er gevormd door nationale staten. Maar weinigen zijn zich bewust van deze economische overmacht. De media blijven berichten over het beleid en de handelingen van gekozen politici, maar, volgens Noreena Hertz, hebben regeringen nauwelijks invloed of een vrije keuze om te handelen. Het zijn de wereldondernemingen die ons in feite regeren. De rollen zijn omgedraaid sinds de oliecrisis begin jaren zeventig.
Noreena Hert geeft met De stille overname een Europees antwoord op Naomi Klein die met No Logo dit onderwerp in Amerika aan de orde stelde.

 

Duistere machten
Jan Paul Smit
m.m.v. Herman Verbeek

 

Titel: Duistere machten
Sub titel: Cargill en andere agro-concerns bedreigen de boeren, de wereld, ons eten

Doorspekt met een groot aantal citaten, interviewfragmenten en krantenknipsels, schildert Jan-Paul Smit (actief als medewerker bij Milieudefensie) de aardverschuivingen die er op nationaal en mondiaal vlak hebben plaatsgevonden in de landbouw. Wat globalisering betekent voor de landbouw(ers) wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van praktijkvoorbeelden, waarbij ook veel aandacht wordt geschonken aan bewegingen van weerbarstige boeren buiten Europa. Verschaft tevens inzicht in de werkwijze en doelstellingen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), multinationals zoals Cargill, en bevat een uitgebreide lijst van adressen en bronnen met betrekking tot de behandelde thema’s.

 

Forum