Hans Jansen - 'Nieuwe Inleiding tot de Islam' en 'Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten'

Johannes (Hans) J.G. Jansen

Nieuwe inleiding tot de islam / druk 2<br>J.J.G. Jansen
Nieuwe inleiding tot de islam / druk 2
J.J.G. Jansen

 

Recensie(s): NBD|Biblion:
Deze inleiding tot de islam is met name bedoeld voor lezers die zich bezighouden met teksten die geschreven zijn door moslims en die uitgaan van een zekere voorkennis van bepaalde islamitische uitgangspunten, en voor mensen die te maken krijgen met islamitische standpunten en die willen weten wat daar de achtergrond van is.

 

 

Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten<br>Hans Jansen
Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten
Hans Jansen

 

Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten is een vrijmoedige inleiding op de islam in de vorm van 250 antwoorden op deels prangende vragen.

 

De Koran, geloven moslims, is het letterlijke woord van God. Zo'n geloofspunt is moeilijk te controleren. Erger nog, het is zelfs helemaal niet te controleren. In ieder geval neemt de Koran, woord van God of niet, geen blad voor de mond wanneer het gaat over de ongelovigen.

 

Niet-moslims worden in de Koran zonder pardon als beesten aangeduid. Als varkens, apen, ezels of de slechtste viervoeters. Bovendien draagt de Koran de moslims nadrukkelijk op de ongelovigen te bestrijden.

 

Dit boekje geeft antwoorden op de met de dag urgentere vragen die zulke islamitische geloofspunten oproepen. Het islamitisch gedachtegoed met bijbehorend jargon (halal en haram, fitna en jihad) wordt uitgelegd, niet met de bedoeling moslims te kwetsen maar met de bedoeling andersdenkenden het te laten begrijpen voor zover dat ooit mogelijk is voor mensen die niet met deze dogma-tische leer zijn opgevoed.

 

Als zodanig laat deze inleiding ook enkele islamitische en niet-islamitische personen aan het woord die van invloed zijn of zijn geweest op de beeldvorming van de islam ten aanzien van het westen en vice versa. Het boek heeft een heldere opbouw en een uitgebreide index. De bibliografie zou wat uitgebreider mogen zijn. De tekst kent nogal wat zetfouten. De auteur is universitair docent islamologie aan de Universiteit van Leiden. In deze tweede druk wordt ten opzichte van de eerste druk (a.i. 87-49-124-9) wat meer aandacht besteed aan zowel moslims als niet-moslims die over de islam geschreven hebben. Al met al is het een uitgebreide inleiding die zeker de moeite waard is voor degene die niet de gemakkelijke weg wil of kan kiezen. (Biblion recensie, Drs. W.H.C. Cuijpers.)

 

Forum