Griezelige citaten. Jozef Rulof. (deel I)

(Occult medium, racist, antisemiet)

Jozef RulofOnder de liefhebbers van het occulte neemt de schare volgelingen van het occulte medium Jozef Rulof wel een héél bijzondere plaats in. Rulof werd in 1898 te 's-Heerenberg geboren, waarin zijn fans een link zien met Golgotha; de berg waar Christus aan het kruis werd genageld (’s-Heerenberg = Golgotha, de berg van de Heer, voor wie hem nog niet vat). Over Rulof gaan veel vreemde verhalen rond. Volgens zijn volgelingen schilderde hij in trance en was hij een ‘instrument’ dat door ‘de Meesters’ van ‘gene zijde’ gebruikt werd voor het genezen van zieken. Daarnaast hield hij lezingen en schreef hij als ‘instrument’ van de ‘Meesters’ tientallen boeken, met daarin behoorlijk bizarre theorieën over het ontstaan van het heelal en de mens (zo meende hij dat het leven op de maan is ontstaan). Hierop zullen we in deze aflevering van de reeks ‘Griezelige citaten’ niet verder ingaan. Reden om Jozef Rulof hier te behandelen is vanwege de behoorlijk stuitende racistische en antisemitische uitspraken in zijn boeken.

 

Zoals wel meer occultisten uit het verleden, zoals bijvoorbeeld Rudolf Steiner en Helena Blavatsky, geloofde ook Jozef Rulof in een hiërarchie van rassen, waarin het blanke ras superieur is boven al de andere rassen. Eén van de boeken waarin hij dieper op dit onderwerp ingaat is het boek ‘Geestelijke Gaven’. Hier volgen enkele van de afkeurenswaardige citaten uit dit boek;

 

Moeder Aarde schiep zeven graden voor het stoffelijke organisme van haar kinderen, zeven soorten lichamen, waarvan de hoogste graad door het blanke ras en de oosterse volken wordt beleefd. De eerste vier graden leven thans nog in het oerwoud, terwijl de overige drie graden over de aarde verspreid wonen.’ (Geestelijke gaven. Blz 13.)
Het is dus geen toeval dat u tot het blanke ras behoort en u een hoger bewustzijn bezit dan de oerwoudbewoner.’ (Geestelijke gaven. Blz 15.)
Christus kwam uit het ‘AL’ naar de aarde om er Goddelijke wijsheid te brengen. De graden kennend ging Hij tot het blanke ras, want een lager bewustzijn kon Zijn wijsheid niet ten volle omvatten.’ (Geestelijke gaven. Blz 18.)

 

In zijn boek ‘De volkeren der aarde vanuit gene zijde bezien’, gaat Rulof (of eigenlijk, ‘de Meesters van gene zijde’, hetgeen Rulof zelf beweerde) nog een stapje verder door alle oerwoudbewoners over één kam te scheren met moorddadige koppensnellers (soms wordt het denigrerende woord ‘zwartjes’ gebruikt om aan te geven dat het om zwarte afrikanen gaat): ‘De geleerden van uw tijd spreken in dit verband over rassoorten. De laagste graad hiervan wordt beleefd door de oerwoudbewoners, die u koppensnellers noemt, terwijl de blanke rassen en verscheidene oosterse rassoorten tot de zevende stoffelijke graad behoren.’ (Volkeren der aarde. Blz 24.)
Verderop in het boek beschrijft hij hoe volgens zijn ‘Meesters’ alle mensen via een trap van reïncarnatiemogelijkheden kunnen opklimmen om uiteindelijk op te gaan in het blanke ras: ‘Beginnend in het oerwoud gaan zij van het ene ras naar het andere en bereiken via duizenden levens het blanke ras.’ (Volkeren der aarde. Blz 407)
De stoffelijke graden zien zich onder een liefdevolle, maar bewuste leiding geplaatst, eens zullen ze in het blanke ras oplossen, waarna al die lagere bewustzijnsgraden verdwijnen.’ (Volkeren der aarde. Blz 412)

 

Vele beschaafde mensen zullen geschokt zijn door deze citaten. Als deze geschriften alleen nog maar in stoffige archieven van musea lagen, zou het nog niet zo erg zijn. Maar de realiteit is dat in Nederland enkele tienduizenden mensen deze boeken in huis hebben, en werkelijk geloven in het 19e eeuwse idee dat het blanke ras intelligenter en beschaafder is dan andere rassen (voor zover men überhaupt over verschillende mensenrassen kan spreken).

 

Griezelige citaten van Jozef Rulof, deel II  Over het antisemitisme van Jozef Rulof.
De evolutieleer volgens Jozef Rulof

 

FORUM