De fundering van geloven

Serieuze discussies over het menselijk denken en gedrag

Moderator: Moderators

Samante

De fundering van geloven

Bericht door Samante » 17 dec 2006 13:54

De basiskenmerken die men als gelovige toedicht aan God worden zeer vaak ondergesneeuwd door beweringen en verhaaltjes over die God door diezelfde gelovige. Beweringen en verhaaltjes die in tegenspraak zijn met die basiskenmerken ofwel fundamenten van het geloof.
Op dit forum is er een topic over contradicties in de bijbel, en die contradicties bestaan ook buiten de heilige schriften. Niet alleen is er tegenspraak in de bijbel maar in alle heilige schriften. En ook in het geloof dat mensen tussen de oren hebben.
Telkens weer wordt op die basiskenmerken vertrouwd, terwijl in een verder betoog of verdere beschouwing drastisch wordt afgeweken van die fundamenten.

Als het ware heeft men fundamenten voor het geloof waarop je zou verwachten dat daarop het heilige huisje wordt gebouwd. Echter, het heilige huisje wordt gebouwd naast die peilers waardoor het heilige huisje voor geen enkele rede vatbaar is en ook voortdurend ter discussie staat. Het heilige huisje staat voortdurend op instorten. Het is een kwestie van tijd voordat de erosie van weldenkendheid en rede al die heilige huisjes doen vergaan.
Buiten dat niet gebouwd wordt op een stevig fundament is er ook sprake van gebrekkig cement.

De rede der mensheid speelt als een kind met de spirituele bouwsels van houten blokken om op een goed moment, en dat moment is zeer nabij, met het weghalen van een onderliggend blokje alle heilige huisjes in te laten storten.

Laten we eens enkele fundamenten of basiskenmerken nader bekijken:

God is almachtig
Heel mooi dat men stelt dat God almachtig is. Ik denk dat vrijwel iedere gelovige stelt dat zijn/haar God almachtig is. Het is hét basiskenmerk of fundament waar ieder geloof op moet steunen. En toch presteert vrijwel iedere gelovige het om dit basiskenmerk buiten spel te zetten in de rest van het geloof. De gelovigen illustreren namelijk een God aan de hand van hun betoog en gedragingen die verre van almachtig is. Alle overige fundamenten van het geloof vloeien voort uit deze eerste. Ook die overige fundamenten worden buiten spel gezet, en dat zal blijken uit de rest van mijn beschouwing.
Maar eerst moet een definitie gegeven worden van almacht, waarover we later verder kunnen discussiëren:
Almacht houdt in dat er geen enkele behoefte bestaat en dat de minst geringe behoefte onmiddellijk uit zichzelf wordt bevredigd en dat niets tegen de wil geschiedt.

God is onkwetsbaar
Dit kenmerk is niet in tegenspraak met het eerste, Almacht. Gelovigen reageren echter als door een wesp gestoken vaak, als hun God wordt bespot of bekritiseerd. Zij demonstreren dan juist dat hun God niet onkwetsbaar is. Ook menen zij te moeten opkomen voor de belangen van die God door uitbundige protesten, strijd etc. waardoor zij ook aangeven dat hun God niet almachtig is. Immers, zij doen voorkomen alsof hun God hulpbehoevend is. De gedachte dat hun God kan worden beledigd, beschadigd en gekwetst impliceert dat van onkwetsbaarheid geen sprake is. Afgevraagd kan worden in hoeverre gelovigen door hun gedrag zélf hun God belachelijk maken.

God is perfect/volmaakt
Mij lijkt dit kenmerk logisch voort te vloeien uit het eerste dat ik beschreef, de Almacht.
Immers, als er geen enkele behoefte bestaat en de minst geringe behoefte onmiddellijk wordt bevredigd, lijkt me dat dit perfect is. Als niets tegen de wil indruist lijkt dit die volmaaktheid nog te versterken.
Gelovigen hebben het vaak over de schepping van God. Zij prediken echter vaak over de onvolmaaktheid ervan. Zeer vaak lichten zij zaken uit die schepping uit die niet zouden deugen. Zien jullie al voorbeelden opdoemen in gedachten of moet ik ze hier expliciet noemen? Als je gelovigen aanhoort deugt er vaak weinig van die schepping. Men vermoedt zelfs dat er een duivel is die roet in het eten gooit en de schepping minder mooi maakt. Maar wat zegt dat dan over God? Wat zegt dat over de perfectie of volmaaktheid van God? Wat zegt dat over Gods Almacht? In de definitie over almacht staat o.a. dat niets tegen de wil van God geschiedt. Wat zegt dat dus over God?

De vrije wil
Dit is niet echt een kenmerk van God, het wordt meer gezien als een geschenk van God aan de mensheid. Natuurlijk is een vrije wil alleen vrij te noemen als er geen voorwaarden of sancties aan verbonden zijn. Als er geen oordeel is dus.
Toch denken de meeste gelovigen dat er geoordeeld zou worden, eventueel na de dood, en dat zelfs veroordeling tot de hel mogelijk is. Alleen hieruit al zie je de enorme contradictie in denkpatronen bij gelovigen. Men gelooft in een vrije wil en tevens gelooft men in oordeel. Het een klopt niet met het andere. En zo zijn er vele contradicties in het denkpatroon van gelovigen die voor enige rede niet vatbaar zijn. En waar geen rede is, is zeer veel plaats voor twijfel.

Hoe zouden gelovigen dan eigenlijk wel moeten geloven? Hoe krijg je het geloof dusdanig dat er redelijkerwijze over gedacht kan worden? Hoe zorg je ervoor dat de spiritualiteit een beetje logisch blijft in redenering?

Geloof gerust in de almacht van God
Geloof gerust dat jouw God vrij is van enige behoefte en dat er niets tegen de wil van jouw God geschiedt. Waak ervoor dat jij en anderen niet iets anders fabriceren van jouw God en daarmee die almacht weghalen bij Hem/Haar/Het.

Geloof gerust in de onkwetsbaarheid van jouw God
Lach erom als anderen de spot drijven met jouw God. Jouw God is daar tegen bestand, en zoniet dan is jouw God niet onkwetsbaar en dus ook niet almachtig. Verwonder je over protestdemonstraties van gelovigen die duidelijk in de war zijn doordat ze denken te moeten opkomen voor hun ’almachtige’ god.

Geloof gerust in de perfectie/volmaaktheid van jouw God
Geloof ook gerust in de door God gemaakte schepping. Als je echter oordeelt (mag dat wel?) over diezelfde schepping en daar je ongenoegen over uit (voorbeeld: homoseksuele mensen), bedenk dan dat je daarmee die volmaakte God van jou afvalt.

Geloof gerust in de vrije wil
Maar haal er geen voorwaarden en sancties bij. Stop met het bijgeloven in oordeel. Het slaat namelijk nergens op. Als je gelooft in een oordeel, kun je niet geloven in een vrije wil. Snapt een gelovige dat nou echt niet?

Je kunt je schouders ophalen en als gelovige in tegenstrijdige dogmatiek blijven geloven. Maar als je dat doet moet je geen respect verwachten voor je geloof. Om dat te kunnen respecteren moet ik het als eerste serieus nemen.
Laatst gewijzigd door Samante op 11 jan 2007 22:33, 2 keer totaal gewijzigd.

BR

Bericht door BR » 17 dec 2006 15:35

Ik ben het hier helemaal niet mee eens, je beschrijft hier de twee grootste godsdiensten, goden hebben in diverse culturen verschillende functies, plaatsen in de cosmologie. En zelfs in het christendom (en misschien ook de islam) is de opvatting vaak zeer divers. Ik denk dat deze visie iets te generaliserend is (goedbedoeld) maar niet op gaat, en dan nog niet te spreken van de persoonlijke interpretatie....

BR

Re: De fundering van ieder geloof

Bericht door BR » 17 dec 2006 15:49

Samante schreef:God is almachtig
Heel mooi dat men stelt dat God almachtig is. Ik denk dat vrijwel iedere gelovige stelt dat zijn/haar God almachtig is. Het is hét basiskenmerk of fundament waar ieder geloof op moet steunen. En toch presteert vrijwel iedere gelovige het om dit basiskenmerk buiten spel te zetten in de rest van het geloof.
De almachtige god is een concept van de monotheïstische geloven, in veel andere geloven staan de goden bijvoorbeeld verheven boven de mens maar niet boven de kosmos, andere goden leven naast de mensen etc. etc. Een god hoeft dus per definitie niet almachtig te zijn.
God is onkwetsbaar
Dit kenmerk is niet in tegenspraak met het eerste, Almacht. Gelovigen reageren echter als door een wesp gestoken vaak, als hun God wordt bespot of bekritiseerd. Zij demonstreren dan juist dat hun God niet onkwetsbaar is.
Zelfs Odin ontsnapt tijdens ragnarook niet aan zijn dood om wedergeboren te worden, m.a.w. deze machtige oppergod ontsnapt niet aan het wiel van geboorte dood en wedergeboorte, vele godsdiensten hebben dit soort aspecten. Odin heeft bijvoorbeeld 150 namen omdat de mensen zijn grootsheid niet konden uitspreken, maar toch. Ook dit aspect vind je bijvoorbeeld in de Islam terug, en veel meer godsdienten, zo had Marduk 50 namen (naar mijn weten).
God is perfect/volmaakt
Mij lijkt dit kenmerk logisch voort te vloeien uit het eerste dat ik beschreef, de Almacht.
Immers, als er geen enkele behoefte bestaat en de minst geringe behoefte onmiddellijk wordt bevredigd, lijkt me dat dit perfect is. Als niets tegen de wil indruist lijkt dit die volmaaktheid nog te versterken.
Veel goden, ook van godsdiensten vandaag de dag zijn imperfecte teringlijers, maar wat denk je van de vele heiligen. Soort subdivisie van goden die als imperfect mens begonnen.

De vrije wil
Dit is niet echt een kenmerk van God, het wordt meer gezien als een geschenk van God aan de mensheid. Natuurlijk is een vrije wil alleen vrij te noemen als er geen voorwaarden of sancties aan verbonden zijn. Als er geen oordeel is dus.
Hoe zit het met de de godsdiensten waar de mens door zijn eigen karma zijn bestemming bepaald, behoorlijk mensen geloven dat. En zoals jij nu vrije wil omschrijft is wel grappig, de conclusie die men nu gelijk kan trekken is dat er geen vrije wil kan zijn.

Ik heb hier nogal wat objecties tegen omdat met een standaard godsbeeld wordt afgerekend terwijl het de titel "fundering van het geloof" heet, op zich een interessante discussie maar het lijkt mij dat men dit onderwerp niet om één godsbeeld moet bouwen. Ook denk ik dat het misschien handiger is de mens centraal te stellen .ip.v. de godsbeelden, deze zijn slechts artefacten voor de vraag waar mien het geloof op fundeert, althans, mijn bescheiden mening. :wink:

Samante

Bericht door Samante » 17 dec 2006 17:29

BR schreef:Ik ben het hier helemaal niet mee eens, je beschrijft hier de twee grootste godsdiensten, goden hebben in diverse culturen verschillende functies, plaatsen in de cosmologie. En zelfs in het christendom (en misschien ook de islam) is de opvatting vaak zeer divers. Ik denk dat deze visie iets te generaliserend is (goedbedoeld) maar niet op gaat, en dan nog niet te spreken van de persoonlijke interpretatie....
Ik heb het inderdaad algemeen gehouden, maar daarmee is het misschien een generaliserende visie geworden.

Samante

Re: De fundering van ieder geloof

Bericht door Samante » 17 dec 2006 18:34

BR schreef: De almachtige god is een concept van de monotheïstische geloven, in veel andere geloven staan de goden bijvoorbeeld verheven boven de mens maar niet boven de kosmos, andere goden leven naast de mensen etc. etc. Een god hoeft dus per definitie niet almachtig te zijn.
Okay, ik ging in het algemeen uit van de concepten Jahweh en Allah. En ook dacht ik aan de pantheïstische God waar ik zelf in geloof.
BR schreef: Veel goden, ook van godsdiensten vandaag de dag zijn imperfecte teringlijers, maar wat denk je van de vele heiligen. Soort subdivisie van goden die als imperfect mens begonnen.
Ik krijg beslist de indruk dat goden van hedendaagse godsdiensten imperfect zijn. Die indruk ontstaat bij mij als ik gelovigen aanhoor over bijvoorbeeld hun wereldbeeld na de zondeval. Ik geloof niet in erfzonde of zondeval, maar het is me wel duidelijk dat veel gelovigen geloven dat deze wereld louter uit lijden en ellende bestaat en dat na deze wereld een paradijs of hel wacht.
BR schreef:Hoe zit het met de de godsdiensten waar de mens door zijn eigen karma zijn bestemming bepaald, behoorlijk mensen geloven dat. En zoals jij nu vrije wil omschrijft is wel grappig, de conclusie die men nu gelijk kan trekken is dat er geen vrije wil kan zijn.
De godsdiensten waar mijn gedachten naar uit gingen bij het opstellen van mijn artikel zijn het christendom, de islam en het pantheïsme waar ik zelf in geloof. Volgens mij is er een vrije wil en ontbreekt het aan oordeel, in welke vorm ook.
BR schreef: Ik heb hier nogal wat objecties tegen omdat met een standaard godsbeeld wordt afgerekend terwijl het de titel "fundering van het geloof" heet, op zich een interessante discussie maar het lijkt mij dat men dit onderwerp niet om één godsbeeld moet bouwen.
De titel was oorspronkelijk "De fundering van ieder geloof" en die heb ik na het lezen van jouw reactie snel aangepast omdat ik geen rekening heb gehouden met 'ieder' geloof.
BR schreef:Ook denk ik dat het misschien handiger is de mens centraal te stellen .ip.v. de godsbeelden, deze zijn slechts artefacten voor de vraag waar mien het geloof op fundeert, althans, mijn bescheiden mening. :wink:
Eigenlijk stelde ik de mens ook centraal in mijn gedachten bij het schrijven van dit artikel. Het gaat mij er namelijk om hoe de mens het godsbeeld creëert zonder te vervallen in contradicties.

balou
Forum fan
Berichten: 490
Lid geworden op: 21 jun 2006 19:38
Locatie: laren

Bericht door balou » 17 dec 2006 19:10

Samante schreef;
Eigenlijk stelde ik de mens ook centraal in mijn gedachten bij het schrijven van dit artikel. Het gaat mij er namelijk om hoe de mens het godsbeeld creëert zonder te vervallen in contradicties.
Door de geschiedenis heen zie je mensen goden creëren die voor zover ik weet, allemaal menselijke eigenschappen bezitten.
Iets anders ligt buiten ons voorstellingsvermogen.
Er zijn geloofsopvattingen die verder gaan dan dat, maar deze zullen niet populair worden, omdat de meeste mensen niet over genoeg fantasie beschikken om zich een voorstelling te maken van goden die niets met mensen gemeen hebben.
Maar omdat goden op mensen moeten lijken, zijn zij imperfect en barsten van de contradicties.
artikel 1. Een fundamentalist heeft altijd gelijk.
Artikel 2. Indien de fundamentalist ongelijk heeft, treedt automatisch artikel 1 in werking.

BR

Bericht door BR » 17 dec 2006 19:50

Beste Samante over de vrije wil je schreef;
De vrije wil
Dit is niet echt een kenmerk van God, het wordt meer gezien als een geschenk van God aan de mensheid. Natuurlijk is een vrije wil alleen vrij te noemen als er geen voorwaarden of sancties aan verbonden zijn. Als er geen oordeel is dus.
Je stelt dus dat aan vrije wil geen voorwaarden of sancties verbonden zijn, ik ben erg benieuwd naar het gedeelte "voorwaarden". Ik neem nu dus de vrijheid om de zin wordt aan te passen;

"Natuurlijk is een vrije wil aleen vrij te noemen als er geen voorwaarden aan verbonden zijn."

Welnu, of er bestaat geen vrije wil, of de wil is vrij binnen de voorwaarden die het leven met zich meebrengt? Of zijn er geen voorwaarden om te leven?

Samante

Bericht door Samante » 17 dec 2006 23:59

BR schreef: Je stelt dus dat aan vrije wil geen voorwaarden of sancties verbonden zijn, ik ben erg benieuwd naar het gedeelte "voorwaarden". Ik neem nu dus de vrijheid om de zin wordt aan te passen;

"Natuurlijk is een vrije wil aleen vrij te noemen als er geen voorwaarden aan verbonden zijn."

Welnu, of er bestaat geen vrije wil, of de wil is vrij binnen de voorwaarden die het leven met zich meebrengt? Of zijn er geen voorwaarden om te leven?
In het leven zijn er uiteraard voorwaarden om te kunnen leven. Zo heb je o.a. water, zuurstof en voedsel nodig om te kunnen leven.
Uiteraard zijn er beperkingen die het leven an sich de mensen opwerpt.
Dit kun je de voorwaarden noemen van de harde realiteit.

Ik heb het over de vrije wil om keuzes te maken voor de ogen van God. Omdat zowel God als de vrije wil, gegeven door die God, zich tussen de oren afspeelt kun je hier spreken van de softe realiteit.

De harde realiteit houdt bijvoorbeeld in dat je met de vrije wil van God best van een gebouw mag springen, maar dit resulteert wel in letsel.
De softe realiteit houdt in dat je gelooft dat alle daden, gedachten en woorden zonder oordeel door die God waar je in gelooft worden waargenomen.

Omdat ik geloof in die vrije wil (de vrije wil tussen mijn oren dus) geloof ik niet in karma.
Ik kan waarnemen dat een terrorist ervoor kiest een kleuterschool op te blazen met als gevolg vele gewonde en dode kindertjes, en dat die terrorist daar zelf geen gevolgen van ondervindt. Hij is de oorzaak maar hoeft persoonlijk geen gevolgen te ervaren.

Karma beschouw ik dus ook als iets dat tussen de oren zit en een onvoorwaardelijk vrije wil als door God gegeven is daarmee in tegenspraak.
Ik hoop naar je tevredenheid te hebben geantwoord BR.

Samante

Bericht door Samante » 18 dec 2006 00:08

balou schreef:Samante schreef;
Eigenlijk stelde ik de mens ook centraal in mijn gedachten bij het schrijven van dit artikel. Het gaat mij er namelijk om hoe de mens het godsbeeld creëert zonder te vervallen in contradicties.
Door de geschiedenis heen zie je mensen goden creëren die voor zover ik weet, allemaal menselijke eigenschappen bezitten.
Iets anders ligt buiten ons voorstellingsvermogen.
Er zijn geloofsopvattingen die verder gaan dan dat, maar deze zullen niet populair worden, omdat de meeste mensen niet over genoeg fantasie beschikken om zich een voorstelling te maken van goden die niets met mensen gemeen hebben.
Maar omdat goden op mensen moeten lijken, zijn zij imperfect en barsten van de contradicties.
Mensen denken vaak klein en in hokjes. Ze proberen goden te beschrijven naar hun eigen belevingswereld. In het pantheïsme staat God gelijk aan het universum. Zelf zeg ik ook vaak dat God het universum en meer dan dat is. Ik zie God in het kleine en tevens in het grote. Als ik kijk naar een virus zie ik God en ik zie God ook daar omheen.
De God waar ik in geloof heeft ook menselijke trekjes. En tevens de trekjes van een strontvlieg, een made en een bosuil om maar wat te noemen.

Gebruikersavatar
wahlers
Bevlogen
Berichten: 2234
Lid geworden op: 29 jan 2006 15:28
Locatie: Spijkenisse

Bericht door wahlers » 18 dec 2006 08:10

Samante,

Als jouw God(sbeschrijving) alles is en tegelijkertijd niet waarneembaar en hij grijpt niet in dan wat is de betekenis van zo'n God nog?

Hij/zij/het doet niks, kan niks (althans grijpt niet in c.q. laat alles aan z'n lot over) en wil niks (of als hij al wat wilt dan is hij ondoorgrondelijk c.q. onmogelijk waarneembaar).
Blijft nog over dat deze God ons na onze dood afrekent op hetgeen wat wij tijdens ons leven hebben gedaan.

Maar logischerwijs kan God ons daar niet op afrekenen!
Ter verduidelijking: Stel dat ik 50 kleine kindertjes vermoord heb. De alwetende God weet dit en spreekt mij hier op aan. Maar deze alwetende, alkunnende, alles scheppende God heeft een veelvoud van kleine kindertjes met kerst 2004 om laten komen en dit niet voorkomen!
Dit maakt God tot een hypocriete klootzak om mij in het hiernamaals te veroordelen of zelfs maar te beoordelen.

Om nog maar te zwijgen over het feit het aantoonbaar is dat God niet aantoonbaar is in ons universum en gelovigen dus eerst moeten aantonen dat, ondanks deze onaantoonbaarheid in ons reële universum, deze entiteit bestaat in het imaginaire universum genaamd hiernamaals!
Voorwaar een uitdagende opgave!

terugkomend op jouw orginele stelling:
  • Universum = God!
Mijn antwoord:
  • Universum = God = betekenisloos!

MvG, Wim.
Laatst gewijzigd door wahlers op 18 dec 2006 15:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Only two things are infinite: the universe and human stupidity;
and I'm not certain about the universe. (Albert Einstein, 1879-1955)

Gebruikersavatar
Tsjok45
Bevlogen
Berichten: 3134
Lid geworden op: 15 feb 2006 13:57
Locatie: gent
Contacteer:

Bericht door Tsjok45 » 18 dec 2006 09:35

Universum = God = betekenisloos!
Inderdaad ,
god is alleen maar een woord dat we traditioneel in de mond blijven nemen :
een synoniem voor datgene wat we nog niet( of kunnen ) weten ...
En datgene waarover we niets weten daaraan kunnen we ook geen eigenschappen toe schrijven .. zelfs niet de eigenschap of het reeel bestaat buiten ons weten dat we er niets van weten ... tenzij we het neerschrijven of uitspreken
God is nonsens , totaal zinloos , verwijst niet naar iets concreet en is totaal overbodig .... net zoals het woord " q$$^gh xm>B;)àét!ksv;"
Alhoewel(...euh .... is dit "alhoewel " soms verwant aan het universele goddelijke arabisch ? :lol: ) ik dit laatste woordje " q$$^gh xm>B;)àét!ksv;", zopas heb uitgevonden en het derhalve in die zin welzeker bestaat als een paar symbolen uit het word-programma op deze computer ; het is traditionele manipulerende zeverologie
God is op zijn best een aftands en debiliserend literair hoogstandje met sm trekjes ; De toegevoegde waarde van een ingevulde ( van eigenschappen voorziene ) godsidee is slechts een hinderlijke sluier in de hersenen

Abra-cadabra
Dr. in de halleluja-kunde
Ni dieu , Ni maitre
Ni , Ni , Ni ( The knight of Ni )

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Bericht door Devious » 18 dec 2006 10:18

Veel van BR's tegenwerpingen vind ik wel terecht. Maar ik denk dat Samante's stukje op sommige punten wél van toepassing is op het godsbeeld van sommige fundamentalistische christenen en vooral moslims.

Grtz..
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Cathy
Forum fan
Berichten: 215
Lid geworden op: 28 mei 2005 20:49

Bericht door Cathy » 18 dec 2006 12:14

Almacht houdt in dat er geen enkele behoefte bestaat en dat de minst geringe behoefte onmiddellijk uit zichzelf wordt bevredigd en dat niets tegen de wil geschiedt.
Ik ben het al niet eens met deze definitie.
Laten we het gewoon simpel houden. Almacht wil imo zeggen dat God (JHWH) de machtigste is van alle goden. ……op de rest van je redeneringen hoef ik dan al niet meer in te gaan. :wink:
Men gelooft in een vrije wil
Dit was in het verleden al een discussie tussen Erasmus en Luther. Zo zijn er nu ‘Erasmianen’ en ’Lutherianen’.
Ik hoor wat meer bij de laatste.
Ik geloof niet in een vrije wil zonder meer. Ik geloof in een eigen wil, die relatief vrij is. BR haalde al wat voorwaarden aan. En jij ook met de zwaartekracht. Zelf verzorg ik een cliënte met een heftige vorm van het syndroom van Ehlers Danlos. Zij zou van alles willen, maar is beperkt in haar keuzemogelijkheden.
Mijn definitie zou zijn: je eigen wil is vrij in relatie tot de keuzemogelijkheden.
De raadsels van God zijn bevredigender dan de oplossingen van mensen
Chesterton

Gebruikersavatar
MOODY BLUE
Diehard
Berichten: 1080
Lid geworden op: 22 apr 2006 19:10

Bericht door MOODY BLUE » 18 dec 2006 12:17

Ik ben het al niet eens met deze definitie.
Laten we het gewoon simpel houden. Almacht wil imo zeggen dat God (JHWH) de machtigste is van alle goden. ……op de rest van je redeneringen hoef ik dan al niet meer in te gaan. Wink
DUS ER ZIJN MEERDERE GODEN? Een ware inflatie van het woordje god dus.
Afbeelding

I'm more than that, I know I am, at least, I think I must be.

There you go man, keep as cool as you can.

Gebruikersavatar
Kitty
Ontoombaar
Berichten: 11282
Lid geworden op: 23 aug 2006 17:31

Bericht door Kitty » 18 dec 2006 13:58

MOODY BLUE schreef:
Ik ben het al niet eens met deze definitie.
Laten we het gewoon simpel houden. Almacht wil imo zeggen dat God (JHWH) de machtigste is van alle goden. ……op de rest van je redeneringen hoef ik dan al niet meer in te gaan. Wink
DUS ER ZIJN MEERDERE GODEN? Een ware inflatie van het woordje god dus.
Blijkbaar wel, waarom zou God in de Bijbel anders verkondigen dat men geen andere goden mag aanbidden dan hem alleen. Zonder andere goden zou dit toch een holle frase zijn. (als je er vanuit gaat dat er niet enkel holle frases in de Bijbel staan).
Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

En de mens schiep God en dacht dat dat goed was.

Plaats reactie