Homeopathie is kwakzalverij.

Kritische maatschappij gerichte hersenspinselen...:)

Moderator: Moderators

Gebruikersavatar
Cluny
Banned
Berichten: 7576
Lid geworden op: 29 apr 2006 20:58

Homeopathie is kwakzalverij.

Bericht door Cluny » 23 aug 2006 21:03

Homeopathie is een 18de eeuwse onzinnige behandelwijze, die werkt met 'geneesmiddelen', waarvan er nooit ook maar één heeft kunnen voldoen aan de gewone registratie-eisen voor geneesmiddelen. De onbegrijpelijke populariteit van de homeopathie is vooral te danken aan het feit dat de meeste mensen niet op de hoogte zijn van de theorie en de methode associëren met veiligheid en 'natuurlijkheid'. Homeopaten vormen een zeer heterogeen gezelschap en de uitspraak van de farmacoloog De Jongh uit 1943 gaat nog steeds op. Hij schreef: 'Er bestaat geen homeopathie, er bestaan slechts artsen, die zich homeopathen noemen en die op allerlei in schijn gelijke, doch in wezen verschillende wijzen hun patiënten behandelen'. De homeopathie baseert zich uitsluitend op de subjectieve mededelingen van de patiënt en heeft minachting voor de reguliere diagnostiek. Op basis van het Similia-principe ('het gelijkende met het gelijkende genezen') wordt er behandeld met zeer sterk (schokschuddend) verdunde middelen, waardoor homeopathie wel een reputatie van onschadelijkheid heeft opgebouwd, maar waardoor zij al door Mavo-4 leerlingen (het getal van Avogadro!) als onzinnig kan worden herkend. Hoe sterker verdund het middel, hoe sterker het effect zou zijn en dat gaat door tot verdunningen die ver 'sub-Avogadro' zijn en waarin dus geen moleculen van het middel aanwezig zijn!
Homeopathie is kwakzalverij omdat verdunde homeopathische middelen helemaal niet kunen werken.
Ik begin met dit stukje van C.N.M.Renckens, hij strijdt al jaren tegen iedere vorm van kwakzalverij.
Ieder jaar worden er weer voor miljoenen euros verspild aan die slappe homeopathische kwakwatertjes, poedertjes en pilletjes, terwijl inderdaad iedereen met weinig verstand kan weten dat het kwakzalverij is.

Gebruikersavatar
heeck
Superposter
Berichten: 9360
Lid geworden op: 21 aug 2006 14:19
Locatie: Leeuwarden

HOMEO-LIMIET

Bericht door heeck » 23 aug 2006 21:36

Cluny,

Je bent te vriendelijk, want de homeopaten kunnen juist hun krachtigste middelen (de oververdunde en dan zelfs ook nog wel op melksuikerkorreltjes verdampte) op geen enkele wijze van elkaar onderscheiden.
Ze kunnen het zelf niet, niemand anders kan het en daarmee staat vast dat ieder aan de homeo toewijsbare effect niets met de middelen heeft te maken.

Wel is er een kiertje hoop voor de homeo:
De ondervraging door de verkoper is zo van de hak op de tak gaande dat de behandelde zich uit dient te spreken over van alles waar hij/zij normaliter de mond over zou houden of zelfs dat niet.
Dat "spuien" op zichzelf is stress-reducerend en kan zeer opluchtend, stress-verminderend werken.
En dat is de uiterste homeo-grens: stress-gerelateerde kwalen soms wel eens opheffen of verlichten.
En dat is precies wat de homeo dan gemeen heeft met de biostabil, de bicom-diagnose, de oorkaarsen, de bachbloesem, de ariculo, de kwi-sjong, de thera-touch, de ingestraalde Jomanda, de duimdrukkende Jomanda, alle ge-energetiseerde wateren, de Emoto-kristallerij; die eindeloze, eindeloze reeks van de wel en niet bewust bedriegenden die, vriendelijk gesteld uit onbeheersbare zorgdrift staan te trampelen om de goedgelovigen in het ootje te nemen.

Roeland
Begrip is een waan met een warm gevoel. Dus Mijdt Spijt.
http://skepp.be/nl/rare-apparaten/alfabetisch/full

bad_religion

Bericht door bad_religion » 23 aug 2006 22:17

Tja, waarom zou één molecuul per liter water nou géén uitwerking kunnen hebben?

O Ja, gemiste kans, duizend liter water mengen met één molecuul benzine en water neemt de eigenschappen van benzine over, hebben we Saudie Arabië niet meer nodig :lol:

Gebruikersavatar
doctorwho
Ontoombaar
Berichten: 10493
Lid geworden op: 19 mei 2005 12:53
Locatie: tardis

Bericht door doctorwho » 24 aug 2006 08:25

Homeopathie is een vorm van kwakzalverij.
Tja, waarom zou één molecuul per liter water nou géén uitwerking kunnen hebben?
Je gaat wel erg scheutig met de moleculen om BR een beetje zuinig aan, wat dacht je van geen molecuul per liter? Hier is wel een oplosssing voor hoor water heeft namelijk een geheugen en onthoudt aldus de geneeskrachtige werking van het molecuul. Lijk me logisch dus wat zeuren we eigenlijk nog. Op naar de apotheek en een paar flesjes aan de drinkwaterreservoirs toevoegen om aldus fors te besparen op de totale gezondheidszorg.

De consulttarieven van homeopaten en van de flesje met water zijn overigens onverdund. Soms is instralen dan toch voordeliger :wink:

Leestipje
Homeopathie, het wonder van het gelijkende

Uitgegeven: 06 September 2001
Laatst gewijzigd: 10 Juni 2003

Auteur(s): C.P. van der Smagt
Uitgeverij: Stichting Skepsis, Utrecht, (1992 Skeptische Notitie 6) Voor bestelinformatie zie literatuurpagina.

De auteur heeft als huisarts de ervaring dat veel gebruikers van homeopathie absoluut niet weten wat deze leer zo'n beetje inhoudt. In ruim 70 pagina's maakt hij de lezer bekend met de bizarre theorieën en de wonderlijke handelingen van de praktiserende homeopaat. Hij betoogt dat zelfs vanuit homeopathisch standpunt bezien een succesvolle homeopathische behandeling een illusie is.


Het schokschuddend verdunnen van stoffen en dan vervolgens een verdunningsreeks aangeven die waarbij al het water op onze planeet nog niet voldoende is dit te bereiken geeft doet het onzin-alarm af gaan. Het is trouwens ook interssant om te weten hoe Haneman aan zijn theorie gekomen is en hoe hij al doende eenvolledig geconfabuleerde reeks beweringen op schrift heeft gezet. Ik heb in het verleden me redelijk in deze materie verdiept en het heeft nog steeds mijn aandacht.
Twee recente meta-meta-analyses hebben voorlopig het laatste woord. Een meta-analyse zes jaar geleden suggereerde dat `de' homeopathie iets meer doet dan een fopmiddel. Zelfs dat kan niet volgehouden worden.

Wat moet je je voorstellen wanneer je kennismaakt met een meta-meta-analyse? (1) Een overzicht van (literatuur)overzichten, een uitgebreide beoordeling van uitgebreide beoordelingen? Precies dat is het. Een nadeel zou kunnen zijn dat in elk van de bestudeerde overzichten al nuances verloren gaan, en dus al helemaal in een overzicht van overzichten. Een voordeel daarentegen is wellicht dat de uiteindelijke conclusie hard kan zijn, veel harder dan van een enkel onderzoek of een enkele meta-analyse. In dit geval is een meta-meta-analyse eigenlijk heel welkom, want het betreft vele publicaties met soms tegenstrijdige resultaten over een zaak die nog steeds controversen oproept.

Het onderwerp is namelijk homeopathie, de lezers van Skepter welbekend en bovendien besproken in twee Skeptische Notities (2), (3). Het kan, lijkt me, geen kwaad om nog even de twee hoofdprincipes te noemen. Ten eerste is er het `similia similibus curentur' (Hahnemann, 1796), het idee dat ziekten en afwijkingen genezen kunnen worden door toediening van een middel dat bij gezonde mensen gelijkende afwijkingen opwekt en overeenkomstige symptomen doet ontstaan. Dit grondidee is bij kritisch en goed opgezet onderzoek nooit bevestigd, evenmin als het tweede principe: homeopathische geneesmiddelen zouden hun werkzaamheid behouden ook wanneer na herhaald verdunnen en schudden (het zogeheten potentiëren) nauwelijks meer één molecuul van de oorspronkelijke stof in kwestie in het oplosmiddel aanwezig kan zijn.

De auteur van de meta-meta-analyse, professor Edzard Ernst van het Department of Complementary Medicine, University of Exeter, in het VK, bouwt eigenlijk voort op het werk van Linde et al. (4), die in 1997 een grote meta-analyse publiceerden over in totaal 186 trials die dubbelblind en gerandomiseerd waren en een controlegroep met placebo hadden. Daarvan werden er slechts 89 geschikt bevonden voor een meta-analyse, terwijl van 26 werd vermeld dat ze van goede kwaliteit waren. Het ging hierbij om een uitgebreid scala van aandoeningen. Ernst noemt deze meta-analyse`technically superb'. De conclusie van Linde et al. was dat de klinische effecten van de besproken homeopathische behandelingen niet geheel aan placebowerking waren toe te schrijven, maar iets meer inhielden. Hoewel deze conclusie vergezeld ging van waarschuwingen dat de homeopathische behandeling in geen enkel geval duidelijk superieur was aan een placebo, werd ze door de internationale homeopathiewereld met gejuich begroet. Homeopathie kwam weer wat meer in de schijnwerpers te staan en in de afgelopen vijf jaar verschenen een aantal nieuwe meta-analyses van gepubliceerd onderzoek. Ernst beoordeelt nu in zijn meta-meta-analyse de sinds 1997 verschenen meta-analyses om het naar zijn mening nog steeds niet opgeloste probleem van de klinische werkzaamheid een nieuwe kans te geven.

Om te beginnen bespreekt Ernst zes publicaties (van de 17 artikelen die in databases gevonden werden en aan de in- en uitsluitingscriteria voldeden) die de grote meta-analyse van Linde et al. nog eens goed onder de loep namen. Werden de behandelde onderzoeken opnieuw, en nu nog kritischer bekeken, dan bleek het overwicht van homeopathische behandeling over placebowerking nergens overtuigend aan te tonen, en bovendien viel het verschil weg naarmate de onderzoeken methodologisch beter waren opgezet. De oorspronkelijke meta-analyse van Linde et al. kreeg trouwens kritiek wegens het opnemen van verschillende geneeswijzen, van verschillende aandoeningen en ook van niet-gerandomiseerde trials. De resterende elf meta-analyses werden gepubliceerd tussen 1997 en 2001. Vier hiervan vermelden Ernst als auteur – een wat merkwaardige situatie: een onderzoeker beoordeelt naast publicaties van anderen ook die van zichzelf.

Aan de conclusies lijkt het niets toe of af te doen, want van deze 11 meta-analyses komen er acht uit de bus met een negatief resultaat, dat wil zeggen de homeopathische therapie gaf in geen der onderzoeken betere resultaten dan een placebo. Slechts in de overige drie meta-analyses wordt enig effect gezien dat de placeboresultaten overtreft, maar de auteurs van de bestudeerde publicaties vermelden zelf al dat hun gegevens ontoereikend waren om er harde conclusies uit te trekken. Volledigheidshalve moet worden gezegd dat ook op enkele van de acht `negatieve' meta-analyses wel kritiek kon worden geleverd. De aandoeningen die homeopathisch en met placebo's werden behandeld varieerden van postoperatieve ileus (darmverlamming na een buikoperatie), late spierpijn, migraine, chronische astma, osteoartritis en reumatische aandoeningen tot de homeopathische toepassing van arnica en oscillococcinum (zie Skepter, december 1993 en september 1994).

Wanneer we ons nu richten op de conclusies van dit uitgebreide onderzoek zien we dat Ernst eerst een samenvattend oordeel geeft over de zes heranalyses van het grote onderzoek van Linde et al. uit 1997. Het luidt dat de gunstige beoordeling van homeopathische behandelingen ten opzichte van placebo's niet gerechtvaardigd is geweest. Ook bij de elf nieuwere meta-analyses bleken er geen overtuigend betere resultaten van homeopathische behandeling te zijn dan van placebo's, en dat bij alle bestudeerde aandoeningen. Op grond van deze bevindingen mag gesteld worden dat er geen klinisch bewijs is om homeopathische behandeling bij de onderzochte aandoeningen aan te bevelen. Professor Ernst, die onder zijn artikel vermeldt dat hij een beoefenaar van de homeopathie is, verdient overigens lof voor zijn eerlijkheid en objectiviteit.

Een ander recent groot overzicht is dat van Susan O'Meara et al., onder wie de Nederlander Jos Kleijnen, van het NHS Centre for Reviews and Dissemination van de Universiteit van York in het VK. (5) Dit betreft 14 meta-analyses die de door Ernst behandelde gedeeltelijk overlappen. Ook hun criteria voor opneming of uitsluiting waren vrij streng: het moesten gerandomiseerde klinische onderzoeken zijn die aan bepaalde eisen voldeden, maar ditmaal zijn er ook enkele meta-analyses van de klassieke, geïndividualiseerde homeopathie in opgenomen en in sommige publicaties werden tevens vergelijkingen met de zogenaamde allopathie (de homeopathische term voor reguliere therapie) gemaakt. Wederom was er een breed scala aan ziekten en aandoeningen die homeopathisch werden behandeld. Naast de door Ernst genoemde waren dat bijvoorbeeld licht hersenletsel, premenstrueel syndroom, influenza, diarree en middenoorontsteking bij kinderen. De auteurs wijzen erop dat alle rapportage over homeopathie kritisch bekeken moet worden, ten eerste omdat veel gepubliceerd onderzoek niet representatief is voor de gebruikelijke homeopathische praktijk, en ten tweede omdat uitspraken over effectiviteit moeten worden beoordeeld in samenhang met methodologische problemen van het onderzoek. Ze concluderen vervolgens, evenals Ernst, dat er momenteel (na meer dan 200 jaar dus, FB) onvoldoende aanwijzingen zijn om homeopathische behandeling bij enigerlei aandoening aan te bevelen. Deze publicatie is voorzien van een uitgebreid literatuuroverzicht (1990-2001).

Tot slot nog eens een goed opgezet, apart onderzoek van individuele homeopathische behandeling van patiënten met reumatoïde artritis (6). Het ging om 112 poliklinische patiënten met bewezen reumatoïde artritis die al reguliere therapie ontvingen (NSAID, dat wil zeggen aspirineachtige ontstekingsremmers zoals ibuprofen, of diclofenac en DMARD, dat zijn langzamer werkende antireumamiddelen zoals goudverbindingen en sulfasalazine) en die gedurende zes maanden gevolgd werden. Helaas volbrachten slechts 58 patiënten het onderzoek. Een deel van de patiënten kreeg 42 homeopathische middelen in diverse verdunningen, in totaal 59 preparaten, een ander deel kreeg een placebo en de resultaten werden zowel subjectief als objectief beoordeeld aan de hand van pijnklachten, gewrichtsverschijnselen, duur van de ochtendstijfheid en de bloedbezinking (bezinkingssnelheid van de rode bloedlichaampjes). Wat bleek? Op de pijnschaal gaven de placebopatiënten na drie maanden significant minder pijnklachten aan dan de met homeopathische middelen behandelden. Wat de gewrichtsafwijkingen, ochtendstijfheid en bloedbezinking betreft, was er echter tussen beide groepen geen verschil.

Zou nu, met al deze gegevens voorhanden, het laatste woord over homeopathie gezegd zijn?
Bron Dr. Frans Bijlsma patholoog

Afbeelding
Wie atheïsme een geloof noemt kan tot niets bekeerd worden
The person who calls atheism a religion can be converted to nothing

mustafa
Bevlogen
Berichten: 1611
Lid geworden op: 18 aug 2006 18:41
Locatie: losser

Bericht door mustafa » 24 aug 2006 08:55

de term homoeopathie is afkomstig van het geneeskunstig principe n.l. de gelijksoortigheidsregel
wil men deze therapie onderzoeken op werkzaamheid dan moet men dit principe eerst onderzoeken m.b.v. onverdunde oplossingen
men krijgt dan wel te maken met de kwestie van dosering
want anders blijft de gehele discussie steken in het belachelijk maken van verdunde / gepotentieerde middelen die niet zouden werken omdat er geen molecuul van de oorspronkelijke substantie aanwezig zijn
past men toch sterk verdunde middelen toe pas het dan toe op niet-suggestibele personen (kleine kinderen / babies) of dieren
incidenteel zal men dan genezingsresultaten zien, echter de skeptici zullen nooit overtuigd raken omdat een en ander niet statistisch onderzocht wordt of zich niet leent voor grootschalig onderzoek
dit is mijn enige reactie op deze topic want ik weet van te voren hoe deze discussie zal verlopen
de skeptici zullen namelijk kortaf reageren met statements zoals "homoeopathie is kwakzalverij" of "totale onzin"
en is men geintersseerd in de volledige discussie dan verwijs ik naar het godbetaatnietforum van de RVU

:lol:
Laatst gewijzigd door mustafa op 16 sep 2006 11:26, 3 keer totaal gewijzigd.
god = music
architektuur = bevroren muziek
overwin het kwade door het goede
ik ben een niet-religieus gelovige
ik ben feminist
homoeopathie # kwakzalverij
ervaring telt

Gebruikersavatar
doctorwho
Ontoombaar
Berichten: 10493
Lid geworden op: 19 mei 2005 12:53
Locatie: tardis

Bericht door doctorwho » 24 aug 2006 09:01

Beste Mustafa,

Weet jij waar Hahneman zijn theorie op gestoeld heeft. CQ wat hem bracht tot het ontwikkelen hiervan?

En er is meen ik vorig jaar nog een groot onderzoek in engeland uitgevoerd.

Er zijn vooralsnog geen bewijzen (toetsbaar ed) die aantonen dat homeopathie wel zou werken.

En al zou er in onverdunde vorm wel werking zijn dan nog niet in een welhaast oneindig verdunde reeks waarbij geen molecuul meer van de oorspronkelijk stof aanwezig is.
Wie atheïsme een geloof noemt kan tot niets bekeerd worden
The person who calls atheism a religion can be converted to nothing

mustafa
Bevlogen
Berichten: 1611
Lid geworden op: 18 aug 2006 18:41
Locatie: losser

Bericht door mustafa » 24 aug 2006 09:03

de discussie is reeds gevoerd op het godbestaatnietforum van de RVU
ik ga het niet weer herhalen
god = music
architektuur = bevroren muziek
overwin het kwade door het goede
ik ben een niet-religieus gelovige
ik ben feminist
homoeopathie # kwakzalverij
ervaring telt

Gebruikersavatar
Erik
Bevlogen
Berichten: 4109
Lid geworden op: 02 mar 2005 18:06
Contacteer:

Bericht door Erik » 24 aug 2006 09:06

mustafa schreef:de discussie is reeds gevoerd op het godbestaatnietforum van de RVU
ik ga het niet weer herhalen
Dat hoeft ook niet, want er is namelijk geen discussie over de werkzaamheid.
Die is er namelijk niet!
De achtste hemel is het atheïstische inzicht dat de werkelijkheid weliswaar hard is maar wel de werkelijkheid en die is zoveel waardevoller dan alle mooie, verzachtende sprookjes bij elkaar. (Gerard)

Geleid wordt enkel hij die zichzelf niet gevonden heeft. (Rereformed)

Gebruikersavatar
doctorwho
Ontoombaar
Berichten: 10493
Lid geworden op: 19 mei 2005 12:53
Locatie: tardis

Bericht door doctorwho » 24 aug 2006 09:13

Ik schreef
Beste Mustafa,

Weet jij waar Hahneman zijn theorie op gestoeld heeft. CQ wat hem bracht tot het ontwikkelen hiervan?
Ik ga zelf het antwoord maar verklappen 8)

Koortsachtige similia
De historische achtergrond van de similiaregel is bepaald ontnuchterend en een kleine uitweiding waard. Hoewel er al vroeg in de geschiedenis gebruiken bestonden die associaties met de huidige homeopathie oproepen, blijft dit therapeutisch stelsel toch een geesteskind van de Duitse arts Samuel Hahnemann (1755-1843). Hij werd daarbij onder meer geïnspireerd door de Materia Medica van de Schotse medicus en chemicus William Cullen. In dit werk behandelde laatstgenoemde de werking van kina tegen wisselkoortsen en Hahnemann kreeg belangstelling voor de verklaring van dit fenomeen. Hij diende zichzelf daarom dit middel toe en bespeurde vervolgens diverse symptomen die hem te denken gaven: '(...) alle mir sonst beim Wechselfieber gewõhnlichen Symptome erschienen nach einander.'

Nu moet gezegd worden dat 'koorts' in die tijd vaak meer stond voor wat we nu aanduiden als een koortsig gevoel en opgewondenheid ('liefdeskoorts'!), dan voor een verhoogde lichaamstemperatuur. Het gebruik van de thermometer was bepaald nog geen gemeengoed en ook Hahnemann ging uitsluitend af op zijn subjectieve ervaring. Bovendien getuigt zijn reactie op kina van een persoonlijke overgevoeligheid of op suggestie, want andere mensen reageren niet of geheel anders op deze stof en al helemaal niet met een verhoogde lichaamstemperatuur.

Hoe dan ook, op grond van deze ene unieke ervaring formuleerde Hahnemann zijn similiaregel, terwijl koorts sinds jaar en dag deel uitmaakt van het geneesmiddelbeeld van kina. Wie zich met koorts bij een homeopaat vervoegt loopt dan ook een goede kans een potentie van 'China' mee naar huis te krijgen.

Stel nu, om terug te keren naar het klinisch experiment, dat de kinderen die China D12 krijgen zienderogen verbeteren, terwijl degenen die ter vergelijking in het geniep pure gemeentepils krijgen niet of nauwelijks opknappen. Niet dat deze uitkomst waarschijnlijk is, maar het gaat nu om de vraag wat het te betekenen heeft áls het zo zou lopen. Betekent dit dat het advies van Hahnemann, om kwalen aan te pakken met stoffen die bij gezonden overeenkomstige symptomen oproepen, een verrijking is van de gezondheidszorg? Dat hangt ervan af.

Ten eerste maakt één zwaluw nog geen zomer. Als China het enige voorbeeld zou zijn van een stof die, blijkens vergelijkend onderzoek en in extreme verdunning, symptomen opheft die het zelf in grotere hoeveelheden veroorzaakt, dan is de similiaregel kennelijk een farce. We kunnen dan noteren dat China bij de genoemde klachten een bruikbaar geneesmiddel is, ons verwonderen over het feit dat deze ene stof bij gezonden toevallig net zulke klachten veroorzaakt als het verdund kan helpen bestrijden, en de homeopathie verder links laten liggen. Pas als té veel kwalen té vaak kunnen worden genezen met een similium om nog van toeval te kunnen spreken, kan (!) er reden zijn om deze loot aan de alternatieve boom serieus te nemen. Alleen in dat geval is het mogelijk dat de similiaregel helpt om voor willekeurige zieken een passend therapeuticum te vinden.

Er is echter een tweede eis waaraan moet zijn voldaan voor het zover is. Stel dat we de zieke kinderen uit het gedachte-experiment geen China D12, maar bijvoorbeeld vlekkenwater D20, atropine D6 of LSD D30 zouden geven. De symptomen die deze stoffen bij gezonden veroorzaken lijken van geen kant op die van ons zieke kroost. Stel vervolgens dat de weldadige uitwerking van de verstrekte middelen niet onderdoet voor die van China. Wat is dan nog de waarde van de similiaregel? Wat heeft het dan nog voor zin om te zoeken naar een similium; naar overeenkomst tussen geneesmiddelsymptomen en ziektesymptomen? Wat heeft het dan in hemelsnaam voor zin om homeopathie (Grieks: homoios = gelijkend) te bedrijven?(skepsis)
Wie atheïsme een geloof noemt kan tot niets bekeerd worden
The person who calls atheism a religion can be converted to nothing

mustafa
Bevlogen
Berichten: 1611
Lid geworden op: 18 aug 2006 18:41
Locatie: losser

Bericht door mustafa » 24 aug 2006 09:36

ik lees alles maar ik ga niet meer reageren
god = music
architektuur = bevroren muziek
overwin het kwade door het goede
ik ben een niet-religieus gelovige
ik ben feminist
homoeopathie # kwakzalverij
ervaring telt

janviet
Forum fan
Berichten: 111
Lid geworden op: 01 nov 2005 13:46
Locatie: Singapore

Bericht door janviet » 24 aug 2006 09:43

mustafa schreef:ik lees alles maar ik ga niet meer reageren
Is je al opgevallen dat je jezelf voortdurend tegenspreekt? :wink:

Jan
Not without my chocolate

Gebruikersavatar
doctorwho
Ontoombaar
Berichten: 10493
Lid geworden op: 19 mei 2005 12:53
Locatie: tardis

Bericht door doctorwho » 24 aug 2006 09:55

mustafa schreef
ik lees alles maar ik ga niet meer reageren
Zelfs geen sterk verdunde reactie? Jammer ik heb het altijd prima naar mijn zin bij dit onderwerp :D
Wie atheïsme een geloof noemt kan tot niets bekeerd worden
The person who calls atheism a religion can be converted to nothing

Gebruikersavatar
heeck
Superposter
Berichten: 9360
Lid geworden op: 21 aug 2006 14:19
Locatie: Leeuwarden

Bericht door heeck » 24 aug 2006 10:08

mustafa schreef:ik lees alles maar ik ga niet meer reageren
Mustafa,

Je kan toch aangeven wie ter wereld in staat is geweest oververdunde homeo-middelen van elkaar te onderscheiden of van verdund of gedroogd kraanwater te onderscheiden ?

Als je dat niet kan wens je dus helemaal geen discussie, maar gebruik je dit forum als verkondigingsoord voor het door jou voorgestane bedrog.

Roeland
Begrip is een waan met een warm gevoel. Dus Mijdt Spijt.
http://skepp.be/nl/rare-apparaten/alfabetisch/full

janviet
Forum fan
Berichten: 111
Lid geworden op: 01 nov 2005 13:46
Locatie: Singapore

Bericht door janviet » 24 aug 2006 10:41

heeck schreef:... gedroogd kraanwater ...
Dat lijkt me al een tijdje een aardige 'business opportunity'; gedroogde homeopatische 'geneesmiddelen' die je thuis moet oplossen in kraanwater...

Jan
Not without my chocolate

mustafa
Bevlogen
Berichten: 1611
Lid geworden op: 18 aug 2006 18:41
Locatie: losser

Bericht door mustafa » 24 aug 2006 10:45

heeck schreef:
mustafa schreef:ik lees alles maar ik ga niet meer reageren
Mustafa,

Je kan toch aangeven wie ter wereld in staat is geweest oververdunde homeo-middelen van elkaar te onderscheiden of van verdund of gedroogd kraanwater te onderscheiden ?

Als je dat niet kan wens je dus helemaal geen discussie, maar gebruik je dit forum als verkondigingsoord voor het door jou voorgestane bedrog.

Roeland
de discussie wordt middels deze topic uitgelokt en ik heb geen behoefte aan zo'n discussie
god = music
architektuur = bevroren muziek
overwin het kwade door het goede
ik ben een niet-religieus gelovige
ik ben feminist
homoeopathie # kwakzalverij
ervaring telt

Gesloten