WAT IS EEN AGNOST? Nieuw
Bertrand Russell

Wat is een agnosticus?
Een agnost is van mening dat het onmogelijk is om de waarheid te kennen omtrent de zaken waar het Christendom en andere religies zich mee bezig houden, zoals God en het hiernamaals. Of, zo niet onmogelijk, in ieder geval onmogelijk op dit moment. -> Meer

 

Waarom ik geen christen ben.

Bertrand Russell. (1872-1970)

Introductie.
Deze lezing werd door Russel gehouden op 6 maart 1927 voor de Zuid-Londense afdeling van de National Secular Society, in de Battersea Town Hall. De lezing werd nog hetzelfde jaar in de vorm van een pamflet uitgegeven, en kreeg hernieuwde bekendheid door de uitgave van Paul Edward’s editie van Russel’s boek Why I am not a Christian. And other essays on religion and related subjects. (ISBN 0 661 20323 1) ->Meer

 

 

Ben ik een atheist, of een agnosticus?
Een pleidooi voor tolerantie bij het tegemoet treden van nieuwe dogma’s.

Door bertrand Russell. (1947)

Ik spreek als degene die door mijn vader was voorbestemd om opgevoed te worden als een rationalist. Hij was in even hoge mate een rationalist dan ik ben, maar hij stierf toen ik drie jaar oud was, en het hooggerechtshof besloot dat ik de voordelen van een christelijke opvoeding zou genieten. ->Meer

 

 

Bertrand Russell, Quotes.

Communism does not oppose religion. It merely opposes the Christian religion, just as Mohammedanism does. Communism, at least in the form advocated by the Soviet Government and the Communist Party, is a new system of dogma of a peculiarly virulent and persecuting sort. Every genuine Agnostic must therefore be opposed to it. What is an Agnostic? --> Meer

 

Als u via een externe link direct op deze pagina kwam, kunt u hier onze website vinden

Forum