Schrikdraad; de mentale christelijke gevangenis

Serieuze discussies over het menselijk denken en gedrag

Moderator: Moderators

Destinesia

Schrikdraad; de mentale christelijke gevangenis

Bericht door Destinesia » 14 aug 2008 03:15

Kochimodo haalde deze tekst elders aan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen. Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt?

Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven. Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, (prediken wij) Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.

Ziet slechts, broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werdt: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.
1 Korinte 18-31

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik zou teksten van deze strekking eens willen verzamelen. Waarom? Omdat deze teksten dienen als afschrikwekkend schrikdraad voor gelovigen. Het is zeer vernuftige psychologie die iedere gelovige verlamd en geketend houdt. Keer op keer worden deze teksten - herinnerd - wanneer een gelovige zich verleid voelt buiten het christelijke dogma te gaan denken en werpen hem onmiddellijk met grote schrik weer terug in zijn denkkader, gelovende dat 'dwaasheid' Gods weg is voor de mens en dat de satan de "meester der wereldse wijsheid" is; de schrijver, medium, inspirator en sluwe redenaar van de "verdichtsels der wereldse wijsheid". Alle wijsheid uit "de wereld" via boeken, media en het gesproken woord van mens tot mens dat tegen "Gods Woord" ingaat moet vermeden worden.

edit: (20-02-2010) Een conservatief christen waarschuwde enkele medegelovigen op een christelijk forum met de volgende woorden:
Het gaat hier om het gezag van de bijbel en daar wil ik niet aan tornen. We mogen niet ONZE logica als norm gaan handhaven, maar domweg lezen zoals het er staat. Dus als de wetenschap 'bewezen' heeft dat de aarde 4,2 miljard oud is en de bijbel spreekt over ongeveer 6.000 jaar, dan ga ik ook uit van 6.000 jaar. De bijbel heeft het hoogste gezag en nooit de menselijke wetenschap. Ik bemerk een verschuiving in dit gezag van de bijbel richting wetenschap. Die sluipt heeel sneaky binnen. Velen hebben dat totaal niet in de gaten. Sommigen (o.a. prof. Rehwinkel) hebben dat gelukkig wel in de gaten. Steeds meer christelijke (creationistische) wetenschappers worden buitenspel gezet.
Paulus schreef aan Timoteüs:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat [de] [mensen] de gezonde leer niet [meer] zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich [tal] [van] leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren"
(2 Timoteüs 4:1 t/m 4).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wees dwaas, denk niet, vertrouw niet, leer niet, luister niet, hoor niet, loop weg, zonder je af, bid je twijfels weg, wordt als een kind, enz, enz, enz,.

Paulus heeft zijn werk goed en grondig gedaan. Hij moet een ware meester zijn geweest in de - manipulatie-psychologie -. Van welke 'griekse wijsgeer' heeft deze Paulus zijn kennis vandaan vraag ik me af? 2000 jaar lang is het hem gelukt mensen een "slaaf van Christus" te maken.

En vooral: Te houden! En dat laatste daar gaat het mij om.
Die psychologie wil ik leren begrijpen en dat is ook de reden dat ik deze draad in "filosofie" heb geplaatst. Gelovigen plaatsen zichzelf in quarantaine en geloven in het schrikdraad. Ze naderen een flink stuk tot het hek met slechts het doel voor ogen anderen "binnen" te halen in hun geloofswereld tot behoud van hun ziel voor de eeuwige hel. Een andere reden kan ik niet bedenken.

Ik heb een behoorlijk aantal discussies elders gevoerd met christenen en ik ben er doodmoe van geworden.

Wat ik ondervonden heb:

Stilzwijgend filteren gelovigen al 'lezend' bliksemsnel welke zinsdelen uit het betoog van de ongelovige hen twijfel aanjagen waarop hun stelling bijvoorbeeld als reden om gelovig te blijven, mogelijk kan gaan wiebelen en schuift elke tegenwerping vervolgens terzijde als een blinde vlek. Vervolgens negeert men de betreffende zinsdelen waaraan men zich niet wenst te branden gewoon volautomatisch en opzettelijk. Men vergeet de belangrijkste opmerkingen die het 'hart' van het bericht vormen gemakshalve en stopt de benauwende gedachte die een reactie op het gezond verstand kan "veroorzaken" totaal weg in de "dode hoek", en men reageert vervolgens op iets to-taal onrelevants uit de berichten als bliksemafleider .

Dit gebeurd misschien zelfs onbewust. Of men geeft - als men al een antwoord geeft op een vraag - een volkomen uit de lucht gegrepen niets-zeggende reactie. Ook verdwijnen sommigen plotseling met stille trom uit de discussie.

Er wordt vreselijk omheen gedraaid, dit alles natuurlijk vergezeld van 'toepasselijke' bijbel teksten en persoonlijke getuigenissen en wonderen, en er wordt half, of lacherig, of gespeeld naïef, of gewoon - helemaal niet - gereageerd op de kern van de discussie.

Of men licht ineens als een ekster een bepaalde zin eruit die moet dienen als bliksemafleider en soms zelfs maar een klein onbenullig deel uit de zin waarover men zich dan zogenaamd "verontwaardigd" kan voelen zodat daar weer over verder gebakkeleid kan worden, en dit alles vooral met het doel om zich maar niet meer te hoeven bezighouden met de inmiddels ondergesneeuwde kern van de stellingen.

Of men dreigt dan dat er "op deze respectloze wijze" niet te praten valt. Met andere woorden zoekt men eigenlijk steeds maar weer naar uitvluchten en een excuus om maar niet te hoeven ingaan op wat iemand aan stellingen inbrengt. Kortom, men is er bang voor.

Waarschijnlijk zitten de meesten hier nu met een grote glimlach van herkenning op de gezichten, maar voor mij is dit allemaal nieuw. Althans. Ik heb ooit aan die andere kant gestaan en als christen net zo ontwijkend zitten zeveren als zij. Heel veel zaken zijn nu zonneklaar voor mij. .......

SCHRIKDRAAD!
Laatst gewijzigd door Destinesia op 20 jan 2010 23:56, 4 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Kochimodo
Bevlogen
Berichten: 2177
Lid geworden op: 14 feb 2008 14:41

Bericht door Kochimodo » 14 aug 2008 09:45

DES schreef: Waarschijnlijk zitten de meesten hier nu met een grote glimlach van herkenning op de gezichten, maar voor mij is dit allemaal nieuw. Althans. Ik heb ooit aan die andere kant gestaan en waarschijnlijk net zo ontwijkend zitten zeveren als zij. Heel veel zaken zijn nu zonneklaar voor mij. .......
Idem. Was ook een zeveraar. :oops:

Goeie overdenking! :thumbleft:
Laatst gewijzigd door Kochimodo op 21 aug 2008 21:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Er bestaat kwaad, dus God is ofwel niet in staat, ofwel niet van zins het op te heffen. Als God het kwaad niet kán opheffen is hij niet almachtig. Als hij het niet wíl opheffen is hij kwaadaardig. Als hij het niet kán of niet wíl opheffen, waarom zou je hem God noemen? (Epicurus)

Gebruikersavatar
Rereformed
Moderator
Berichten: 14284
Lid geworden op: 15 okt 2004 12:33
Locatie: Finland
Contacteer:

Bericht door Rereformed » 14 aug 2008 10:46

Hele goede overdenking. Ik zal er later eens wat langer mijn gedachten over laten gaan en er voorbeelden van opzoeken. Het is inderdaad een bijzonder interessante zaak deze dingen te bestuderen.

Wat me meteen te binnen schiet is het woordje 'hoogmoed' of 'hoogmoedig' wat altijd meteen uit de mond van een gelovige gehoord kan worden wanneer iemand met eigen denken aankomt, of met stelligheid een afwijkende mening verdedigt.

Oftewel iets wat juist zeer op prijs te stellen is móet op deze manier vies worden gemaakt, of anders gezegd, iets wat men niet durft moet vies worden gemaakt zodat het ook nooit hóeft.
Born OK the first time

Gebruikersavatar
Think
Forum fan
Berichten: 433
Lid geworden op: 09 jul 2007 20:50
Locatie: op een kwetsbare planeet

Bericht door Think » 14 aug 2008 11:04

Zulke teksten helpen mij om ongelovig te blijven. Wat een hoop archaÏsch overal kriebelende wol-lig taalgebruik. Op gelovige fora wordt je er ook mee doodgegooid. De Koran is zelfs nog erger, dat mensen dat kunnen lezen! Ik haak met zulke teksten na een paar zinnen al af, omdat ik het onleesbaar vindt. Sorry, daardoor kan mijn bijdrage nu even niet veel inhoudelijker zijn, geloof ik.
Gaia lijdt aan uitgezaaide primateritis, een mensenplaag (J. Lovelock)

Gebruikersavatar
Think
Forum fan
Berichten: 433
Lid geworden op: 09 jul 2007 20:50
Locatie: op een kwetsbare planeet

Bericht door Think » 14 aug 2008 11:14

Destinesia schreef:Stilzwijgend filteren gelovigen al 'lezend' bliksemsnel welke zinsdelen uit het betoog van de ongelovige hen twijfel aanjagen waarop hun stelling bijvoorbeeld als reden om gelovig te blijven, mogelijk kan gaan wiebelen en schuift elke tegenwerping vervolgens terzijde als een blinde vlek. Vervolgens negeert men de betreffende zinsdelen waaraan men zich niet wenst te branden gewoon volautomatisch en opzettelijk. Men vergeet de belangrijkste opmerkingen die het 'hart' van het bericht vormen gemakshalve en stopt de benauwende gedachte die een reactie op het gezond verstand kan "veroorzaken" totaal weg in de "dode hoek", en men reageert vervolgens op iets to-taal onrelevants uit de berichten als bliksemafleider.
Nu collegavanerik de bijbelcitaten tussen quotes heeft geplaatst, maakt het mij wat makkelijker daar overheen te lezen en inhoudelijk te reageren op de kern van het betoog. Het is inderdaad heel herkenbaar. Vooral de 'bliksemafleider': één ding eruit lichten zodat ze om de hete brei heen kunnen manoevreren en de feitelijke voetangels voor het geloof omzeilen.

Overigens stuit ik ook vaak op het-staat-zo-geschreven argument. Vaak probeer ik dan met mijn gebrekkige katholieke-kennis-van-de-bijbel te beargumenteren dat er wat anders staat, maar soms ga ik daar ook mee de mist in. Ik denk dat ik dan een verkeerde strategie kies en beter kan leren om te beargumenteren dat je de bijbel niet als argument moet hanteren. Maar dat wordt dan een metadiscussie waar je ze misschien moeilijk in mee krijgt. Op de bijbel ingaan, is een poging van mij de verbale degens te kruisen op hun terrein, zodat ze het afleggen in hun eigen strijdperk. Wat is jullie visie daarop?
Gaia lijdt aan uitgezaaide primateritis, een mensenplaag (J. Lovelock)

Destinesia

Bericht door Destinesia » 14 aug 2008 11:14

Think schreef:Zulke teksten helpen mij om ongelovig te blijven.
Het ligt eraan of je ooit gelovig geweest bent en hoe gelovig. Mij geeft het nog steeds een zeer onaangenaam gevoel wanneer ik het lees. Fantoompijn noem ik het. Dan denk ik maar snel aan iemands onderschrift van hier, of weet ik waar ik het vandaan had op FT.

Wat niet met rede is aangeleerd is ook niet met rede af te leren.

Gebruikersavatar
Tsjok45
Bevlogen
Berichten: 3134
Lid geworden op: 15 feb 2006 13:57
Locatie: gent
Contacteer:

Bericht door Tsjok45 » 14 aug 2008 11:55

Wat is jullie visie daarop?
Een telefoonboek bevat eveneens te ontdekken verbale hoogstandjes ;
Je mag er echter niet over heen lezen en de diepere betekenissen eronder missen .... Hangt er dus vanaf op welk begrijpend "niveau" je leest ....

Bovendien is een heilig schrift ook veel meer dan een paar inktspatten op een verzameling stokoude gevlekte papieren in de voorraadkelders van de archeologen ....

Ach het is zelfs verworden tot een steunpilaar van onze " cultuur " ....niet ?
Ni dieu , Ni maitre
Ni , Ni , Ni ( The knight of Ni )

Gebruikersavatar
Kochimodo
Bevlogen
Berichten: 2177
Lid geworden op: 14 feb 2008 14:41

Bericht door Kochimodo » 14 aug 2008 14:35

Think schreef: Ik denk dat ik dan een verkeerde strategie kies en beter kan leren om te beargumenteren dat je de bijbel niet als argument moet hanteren. Maar dat wordt dan een metadiscussie waar je ze misschien moeilijk in mee krijgt. Op de bijbel ingaan, is een poging van mij de verbale degens te kruisen op hun terrein, zodat ze het afleggen in hun eigen strijdperk. Wat is jullie visie daarop?
Op een christelijk forum is de bijbel en de onfeilbaarheid vaak het uitgangspunt. Vragen de bijbel niet als argument wordt dan een moeilijke zaak. Sowiezo is één van de problemen dat bijbeleteksten voor meerderlei uitleg vatbaar zijn. Zie het belachelijk grote aantal denominaties. Ik denk dat je je tijd verdoet om op een christelijk forum mensen aan het denken te krijgen. XcsM heeft zeer treffend beschreven wat men dan doet tijdens een discussie. Imho tijdverspilling, vandaar dat ik enige tijd geleden ben gestopt mij op christelijke fora te begeven.
Er bestaat kwaad, dus God is ofwel niet in staat, ofwel niet van zins het op te heffen. Als God het kwaad niet kán opheffen is hij niet almachtig. Als hij het niet wíl opheffen is hij kwaadaardig. Als hij het niet kán of niet wíl opheffen, waarom zou je hem God noemen? (Epicurus)

Gebruikersavatar
lost and not found yet!
Bevlogen
Berichten: 3288
Lid geworden op: 05 dec 2006 18:11
Locatie: Kiryat Ata

Bericht door lost and not found yet! » 14 aug 2008 14:50

Destinesia schreef:
Wat niet met rede is aangeleerd is ook niet met rede af te leren.
Dat is bij jou toch aardig gelukt denk ik! Bij mij in ieder geval wel :wink:
Wie meent dat een argument deugt omdat het gedrukt staat, is een idioot. Jiddisch.
Wil je gelukkig zijn of gelijk hebben? Yolanda

Gebruikersavatar
Kitty
Ontoombaar
Berichten: 11282
Lid geworden op: 23 aug 2006 17:31

Bericht door Kitty » 14 aug 2008 14:55

Ik zou eerder zeggen: wat niet met rede is aangeleerd is alleen maar met rede af te leren!
Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

En de mens schiep God en dacht dat dat goed was.

Destinesia

Bericht door Destinesia » 18 aug 2008 22:05

Kitty schreef:Ik zou eerder zeggen: wat niet met rede is aangeleerd is alleen maar met rede af te leren!
Je hebt helemaal gelijk maar de dubbele betekenis hierin zie ik ook. Ik schreef het onderstaande al eerder en heb het iets bewerkt.

amygdala.dll

De software "gelovig bevatten" vraagt veel "werkgeheugen" en vooral veel ruimte op je harde schijf om zaken na te rekenen op "waarheid". De tijd die het vraagt om het programma te installeren vertraagd bovendien het systeem waardoor je keer op keer vervelende foutmeldingen krijgt. Vervelende "pop-ups" met schuldgevoel opwekkende teksten als je niet onmiddelijk update. Eigenlijk wil je het instaleerproces dat inmiddels jaren duurt onderbreken maar je bent helaas al volkomen vastgelopen en het programma waarschuwt steeds voor ernstige gevolgen bij verwijderen. Je kunt de overige programma's wel bedienen maar het gaat niet erg naar wens en bovendien reuze traag. Toch maar verwijderen dan?

Dat kan helaas alleen handmatig en dan alleen maar sommige onderdelen. Veel kan niet verwijderd worden en je hardware kan er niet meer bij. Het programma dat je eerst zo geweldig interessant vond maar zich constant voortdurend ongevraagd automatisch updated is voortdurend in conflict met alle andere programma's.

Bij iedere gedeeltelijke handmatige verwijderingen van onderdelen uit dit dominerende programma, zorgt amygdala.exe voor 2 ongevraagde updates.

Er is geen ruimte voor andere programma's die in "conflict" komen met de alsmaar meer ruimte vragende 'religieuze denkbeelden'. Andere "kritische software" installeren zorgt ervoor dat het systeem volkomen instabiel wordt.Het reeds bedienbare dominerende programma dat alsmaar meer ruimte inneemt geeft hierdoor steeds vaker vervelende maar onlogische en verwarrende tips om de andere programma's die schadelijk zouden zijn te verwijderen.

Alle software er dan maar af en de hele schijf wissen zou je zeggen. Helaas steeds komt er een foutmelding dat de harde schijf niet gewist kan worden omdat er een "onbekend programma op de achtergrond schijnt te draaien dat eerst moet worden afgesloten". Zelfs de veilige modus werkt niet. F1 t/m F12? Niets werkt.

Dit programma kan niet verwijderd worden omdat amygdala.dll door een een onbekend programma in gebruik is. Er is geen toegang tot amygdala.dll

Neem contact op met de eigenaar van de software.

U heeft een niet bestaand nummer gebeld

Gebruikersavatar
Rereformed
Moderator
Berichten: 14284
Lid geworden op: 15 okt 2004 12:33
Locatie: Finland
Contacteer:

Bericht door Rereformed » 19 aug 2008 07:45

Geweldige posting, Destinesia!
Born OK the first time

Gebruikersavatar
Think
Forum fan
Berichten: 433
Lid geworden op: 09 jul 2007 20:50
Locatie: op een kwetsbare planeet

Bericht door Think » 19 aug 2008 09:07

Inderdaad schitterend geschreven èn herkenbaar. Toen ik van de week in twee postings op Credible de krachtterm 'in godsnaam' gebruikte, vroeg iemand: wat heb je toch met die god van je? Mijn eerste gedachte was: ik heb niets met God. Maar toen ben ik er voor mezelf over gaan nadenken en toen realiseerde ik me nog, hoe vaak ik nog boos ben op God (die niet bestaat), of al dan niet serieus vraag iets in de werkelijkheid te veranderen aan God (die niet bestaat). Ook het zo overtuigd met atheïsme bezig zijn is een teken, dat die godsnotie nog steeds m'n systeem zit te vervuilen.

Het is dus niet gelukt het programma 'geloven' geheel van de harde schijf te krijgen. Het register zit nog vol verwijzingen, de schijf vol junk files. Ik weet niet meer wie het waar schreef, maar ik meen ergens op Freethinker ook een keer gelezen te hebben, dat gelovig te zijn opgegroeid een levenslang litteken achterlaat (was 't onze Finse Nietschsiaan?).
Gaia lijdt aan uitgezaaide primateritis, een mensenplaag (J. Lovelock)

Gebruikersavatar
Kitty
Ontoombaar
Berichten: 11282
Lid geworden op: 23 aug 2006 17:31

Bericht door Kitty » 19 aug 2008 11:21

Goed verhaal inderdaad. Toch is atheïsme (en de rede) de enig werkende virusscanner en kan het ook fungeren als een firewall om het geloofsprogramma van zijn invloed te ontdoen.
Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

En de mens schiep God en dacht dat dat goed was.

Gebruikersavatar
collegavanerik
Superposter
Berichten: 6098
Lid geworden op: 31 mar 2005 22:59
Locatie: Zuid Holland

Bericht door collegavanerik » 19 aug 2008 11:26

Kitty schreef: virusscanner
ik vond viruskenner(voor je edit) leuker :wink:
Afbeelding Hebr 6:
5 wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft 6 en vervolgens afvallig is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd.
Als er een almachtige god bestaat, dan is hij een sadist.

Plaats reactie