M.J.Paul: Oorspronkelijk - recensie Rereformed

Geef hier je mening over boeken die je hebt gelezen.

Moderator: Moderators

Gebruikersavatar
Rereformed
Moderator
Berichten: 14940
Lid geworden op: 15 okt 2004 12:33
Locatie: Finland
Contacteer:

Re: M.J.Paul: Oorspronkelijk - recensie Rereformed

Bericht door Rereformed » 04 jul 2018 09:13

Hoofdstuk 15

Theïstisch evolutionisme


Het laatste hoofdstuk, oftewel het hoofdstuk dat alles opsomt wat gezegd wordt. En wat krijgen we te horen? Dat het theïstisch evolutionisme niet deugt. De bespreking ervan is uitvoerig en deugdelijk, maar is een herhaling van wat al eerder voorbij is gekomen en sla ik daarom over.

Voor een atheïst is deze apotheose teleurstellend, want hij wist deze wijsheid al voordat hij aan het boek van Paul begon. Hij had verrast willen worden in plaats van voor de zoveelste maal een bevestiging te krijgen van het vreemde feit dat alle eeuwen door aanhangers van een boekgeloof zich altijd veel meer en beter concentreren op het aanklagen of rechtzetten van te veroordelen ketterij in hun midden dan dat ze aandacht zouden hebben voor de wereld buiten hun geloof.
Ik wees Paul er in de bespreking van het vorige hoofdstuk op dat de christenen wat dit onderwerp betreft elkaar de das om doen, omdat ze van beide kanten doorslaggevende kritiek geven op het christelijke geloof van hun medechristenen. Wellicht moet je er een buitenstaander voor zijn om te zien hoe catastrofaal zoiets is. Deze gedachte wordt door Paul niet beseft, maar hij maakt zich wel enigszins zorgen om het ruzieën van christenen onderling:
Paul schreef:We zullen altijd hoofd- en bijzaken van elkaar moeten onderscheiden en niet aan alles hetzelfde gewicht toekennen. Tot welke categorie behoort de evolutietheorie? In de praktijk is dit onderwerp voor veel christenen bijzaak. Dan is het ook goed om op deze wijze hun standpunt te benaderen…Ook is het van belang erop te wijzen dat christelijke studenten en wetenschappers die werkzaam zijn in de besproken gebieden, de steun van medechristenen hard nodig hebben.
Deze tekst komt er op neer dat het goed is deze zaak zoveel mogelijk als een bijzaak te beschouwen. En hij vergeeft de geschoolden dat ze in ketterij vervallen, omdat geheel afvallen tenslotte erger is.

Hij sust zichzelf vervolgens in slaap door zijn christelijke lezers bovendien het gevoel te geven dat het wel opgelost kan worden. Boven het hoofdstuk krijgen we deze tekst als motto te horen, opgevist uit een boek dat alle christelijke opvattingen bespreekt:
Deborah en Loren Haarsma schreef:Niet tevreden met enige van deze scenario’s? Dat zijn wij ook niet! Al de scenario’s over Adam en Eva die wij in dit hoofdstuk bediscussieerd hebben, lijken belangrijke wetenschappelijke of theologische uitdagingen te hebben, of beide…Wanneer je de kans krijgt, bediscussieer deze ideeën met andere christenen …De kerk heeft werk te doen op dit gebied. Het is niet nodig dit werk te vrezen, maar het is eerder een onderdeel van de roeping van de kerk.
Hoe kan men zo doof en blind zijn voor de realiteit? Eenieder die bekend is met het christelijke wereldje weet dat een discussie tussen een christelijke jonge aarde creationist en theïstisch evolutionist net zo fel gevoerd wordt en volkomen onoverbrugbaar is als tussen de atheïst en een boekgelovige. Indien er werk gedaan wordt via ”bediscussiëren” resulteert het enkel en alleen in het verscherpen van de tegenstellingen. En daarenboven geven de schrijvers nota bene zelf al aan dat er helemaal geen oplossingen zijn, zelfs zij die alles op een rijtje zetten en overzien hebben niets gevonden waarmee ze helemaal tevreden kunnen zijn! Oftewel iedere discussie van dit onderwerp onder gelovigen staat gelijk aan een hernieuwde dosis geloofstwijfel toegediend krijgen. Paul negeert dit volkomen en stelt zich tevreden met de opmerking ”Het is nuttig onderlinge verschillen helder te krijgen en de achtergronden ervan te leren kennen”. Hier spreekt blijkbaar een professor die zelden zijn studeerkamer verlaat. Of is het een persoon die het eenvoudig vertikt om de realiteit in de ogen te kijken? Hij schrijft erachteraan:
Paul schreef:De vele gesprekken en discussies in de afgelopen decennia hebben mij echter duidelijk gemaakt dat discussies alleen ook verwijdering kunnen geven. Laat het de bedoeling zijn elkaar meer toe te rusten tot dienstbetoon aan onze God.
Paul heeft dus ervaring met de vervelende realiteit, maar denkt dat een sausje vroomheid eroverheen gegooid het allemaal wel oplost. Hoe naief!

Als klap op de vuurpijl komt Paul in de laatste paragraaf van het boek nog met deze tekst aan:
Paul schreef:Mijn hoop is dat de lezer er vooral van onder de indruk raakt hoe God vanaf het allereerste begin tot nu toe betrokken is bij de schepping. Hij draagt en onderhoudt die tot op de dag van vandaag. Vanwege zijn betrokkenheid blijft deze wereld in stand en zijn wij in staat te leven en onderzoek te doen.
Een lezer van deze tekst begrijpt dat Paul tot deze uitspraak komt op basis van wat hij in de bijbel leest. Maar de lezer vraagt zich vervolgens af of Paul ook maar enige relatie heeft met de moderne wereld waarin hij leeft, en of hij ook maar iets heeft opgevangen van wat de wetenschap al honderden jaren lang naar voren brengt, namelijk dat er van enige betrokkenheid van een godheid met deze wereld geen spoor te bekennen is, dat niets duidelijker is voor de moderne mens dan dat het onderhouden van de wereld enkel en alleen op de schouders van de mensheid berust.
David Hume zag zich nota bene 250 jaar geleden al gedwongen om dit uit te spreken na bestudering van ”de werkingen van de natuur”:
David Hume schreef:Er is inderdaad een tegenstelling tussen pijn en genot in de gevoelens van zintuiglijke wezens. Maar worden niet alle werkingen van de natuur tot stand gebracht door tegengestelde principes, zoals warm en koud, vochtig en droog, licht en zwaar? De ware conclusie is dat de bron van alle dingen onverschillig staat tegenover al deze verschijnselen, en niet meer belang hecht aan het goede boven het kwade dan aan warmte boven koude, of aan droogte boven vochtigheid, of aan lichtheid boven zwaarte. We hebben geen reden te veronderstellen dat de gerechtigheid van het Hoogste Wezen op de rechtschapenheid van de mens gelijkt, evenmin te veronderstellen dat Zijn goedheid op die van de mens gelijkt.
Ik concludeer dat Paul tenminste 250 jaar achter loopt. Zijn verdediging van het klassieke scheppingsgeloof lukt hem daarom uitstekend. Maar moderne mensen aanspreken lukt hem niet.
Born OK the first time

Gesloten