Democratie op de tocht?

Actueel nieuws uit binnen en buitenland.

Moderator: Moderators

Gebruikersavatar
Petra
Banned
Berichten: 6143
Lid geworden op: 14 apr 2017 12:07
Locatie: Vietnam

Democratie op de tocht?

Bericht door Petra » 12 okt 2018 05:54

Twee artikelen. (geheel overgenomen)
Er gebeurt hier namelijk iets enorm revolutionairs!

1) Persbericht Urgenda
2) Volkskrant

1) Jubelt vanwege een doorbraak in het belang van de klimaatbeheersing. Afspraken die in de EU gemaakt zijn moeten door NL worden nagekomen. Het hof gaf hierin gelijk.

2) Hekelt de uitspraak van het Hof. Omdat een rechter niet de macht van de een gekozen kabinet mag overrulen. Het kabinet dwingen om tegen de wil van het volk toch beleid door te duwen is ondemocratisch.

Wat vinden jullie :?:
Zijn de belangen vanwege de duurzaamheid zo groot dat de rechterlijke macht mag ingrijpen?
Of is het democratisch stelsel te belangrijk om door een rechter gepasseerd te mogen worden?


1)
http://news.smart.pr/urgenda/persberich ... limaatzaak
Urgenda wint weer in Klimaatzaak. Kabinet moet méér maatregelen nemen.
Gerechtshof verwerpt het hoger beroep van de Nederlandse Staat
Vandaag oordeelde het hof dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Op 24 juni 2015 oordeelde de rechtbank dat de Staat haar zorgplicht jegens de Nederlandse burger had geschonden en beval de Staat om de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. De Staat ging daartegen in beroep. Tevergeefs.
Sinds 1990 is de uitstoot van broeikasgassen slechts 13% gedaald en deze daling is al zes jaar geleden gestokt. De 13% reductie werd vooral gerealiseerd door de uitstoot van andere broeikasgassen te beperken (landbouw), maar daar is de rek nu uit. Dit terwijl de uitstoot van CO2 zelf, het belangrijkste broeikasgas dat honderden jaren aanwezig blijft in de atmosfeer, al 28 jaar niet is gedaald, 0% reductie.

Het verwerpen van het hoger beroep door het Hof betekent dat dit kabinet in de komende twee jaar van 13% reductie naar 25% zal moeten opschalen. Het kabinet wist dat de Staat zou kunnen verliezen en dat de uitspraak uit 2015 betekende dat bij verlies het doel voor 2020 (25% reductie) niet naar achteren zou schuiven, “Het heeft ons dan ook verbaasd dat het kabinet tegen de eigenaren van kolencentrales heeft gezegd dat ze tot 2025 of tot 2030 open konden blijven. Aannemende dat dit geen minachting was voor de rechterlijke uitspraak, heeft het kabinet blijkbaar nog een reeks andere maatregelen om die 25% te halen, want tijdens de procedure heeft de Staat meermaals gesteld de 25% reductie te kunnen realiseren”, aldus Marjan Minnesma, directeur Urgenda.

De uitspraak komt op een bijzonder moment, één dag na het verontrustende rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) over wat echt nodig is om de doelen uit het Parijs Akkoord te behalen. En over wat de gevolgen zijn wanneer deze doelen onvoldoende serieus worden genomen.

Op dit moment zijn we op weg naar een temperatuurstijging deze eeuw van 3 à 4 graden, wat desastreus is voor veel leven op aarde. Al in 2040 gaan we over de 1,5 graad opwarming gemiddeld op aarde heen. Samen met deze rechtszaak alle reden dus om veel serieuzer vaart te gaan maken. De tijd van het polderen is over, snelle actie is nu nodig, want het water staat al aan onze lippen, alleen zien we dat nog niet. De uitspraak van het gerechtshof is een belangrijk signaal.

Meer informatie is te vinden op de website van het IPCC:
http://www.ipcc.ch/report/sr15/ en http://www.ipcc.ch/news_and_events/ma-I ... ream.shtml


2)
https://www.volkskrant.nl/columns-opini ... ~b53f718a/
Laten we de democratie niet onder curatele stellen
Hopelijk herstelt de Hoge Raad het machtsevenwicht door het bevel van het gerechtshof weg te strepen.
De klimaatrevolutie van Urgenda die deze week zijn tweede klinkende overwinning boekte, staat haaks op de Franse Revolutie. In de Franse Revolutie golden de rechters als het grote kwaad. Dat waren aristocraten die uit eigen belang de volkswil zaten te frustreren. Veel van wat tegenwoordig onder de trias politica wordt verstaan, is toen bedacht om onverkozen rechters stevig aan de democratische ketting te leggen.

In de klimaatrevolutie moet juist de volkswil het ontgelden. De politiek zit vol mensen die uit eigenbelang nalaten om de aarde te redden. Dat vraagt om een ‘revolutie met recht’ en een ‘democratie die onder curatele moet worden gesteld’. Vooralsnog lijkt dat goed te lukken. Het gerechtshof hing de klimaatafspraken in een opgerekt mensenrechtenverdrag en dan is de race wel zo’n beetje gelopen. Het beroep van de staat op de machtenscheiding ging bij het hof compleet van tafel, ‘reeds omdat sprake is van een schending van mensenrechten door de staat waardoor maatregelen zijn geboden’.

Gek genoeg wordt achteraf door klimaatrevolutionairen gedaan alsof er eigenlijk niets bijzonders is gebeurd. De rechter heeft de staat slechts gehouden aan afspraken die hij zelf heeft gemaakt. Niets meer, niets minder – gewoon doorlopen dus. Dat klinkt als de bestorming van de Bastille achteraf verkopen als het aanbieden van een petitie, en dat is het ook. De uitspraak van afgelopen week is wel degelijk revolutionair en dus rijst de vraag: willen wij onze democratie onder curatele stellen?

Het staatsrechtelijk revolutionaire is niet het principe, maar de schaal van deze uitspraak. De wereld van de (internationale) politiek zit vol met beloftes, toezeggingen, akkoorden en andere diplomatieke smeermiddelen. Van mooie millenniumdoelen voor de hele wereld tot de Navo-norm om 2 procent van het bbp aan defensie te besteden en een verdrag waarin staat dat het hoger onderwijs op termijn kosteloos moet worden.

Van oudsher deed de rechter hier alleen wat mee als het om duidelijke rechten ging. Sinds enige tijd komt het af en toe voor dat internationale beleidsdoelstellingen via de nationale rechter worden afgedwongen. Telkens ging dat om redelijk specifieke problemen: vrouwen die werden uitgesloten van de kieslijsten van de SGP en kleine cafés waar toch weer mocht worden gerookt. Hier wordt de deurwaarder op de klimaatverandering afgestuurd omdat de democratie faalt. Dat is echt revolutionaire andere koek, waarvan niemand weet waar het eindigt.

Het grootste bezwaar tegen een rechter die de democratie zo onder curatele stelt als het gerechtshof doet, is nog niet eens de onmogelijkheid om ook maar iets concreets te bevelen dat zich zou lenen voor rechterlijke handhaving.

Het grootste probleem is dat de rechter zich hier ook vertilt. Uiteindelijk heeft een rechter altijd alleen maar gelijk op papier. Geld en draagvlak voor de maatregelen levert hij er niet bij. Daar mag minister Wiebes voor zorgen, maar zijn lot ligt in handen van de kiezers. Wat als die hem de deur wijzen? Richt het bevel van de rechter – om de CO2-uitstoot voor 2020 met 25 procent te verminderen – zich dan ook tot de kiezer om iemand te kiezen die deze enorme uitspraak uitvoert? Is dat nog curatele of is dit gewoon het afschaffen van de democratie?

De trias politica werkt alleen als de staatsmachten over en weer ook rekening houden met elkaars functioneren. Rechters die zich door elk praktisch probleem dat de staat opwerpt uit het veld laten slaan, deugen natuurlijk niet voor hun functie. In concrete gevallen mag de staat wel degelijk bevolen worden om in actie te komen. Maar een bevel van deze omvang opleggen en dan geen aandacht besteden aan de constitutionele taakverdeling omdat het doel de middelen heiligt, dat is dan wel weer het andere uiterste.

Tussen de Franse Revolutie en de klimaatrevolutie moet ergens het juiste midden van een machtsevenwicht worden gevonden. Het valt te hopen dat de Hoge Raad dit evenwicht alsnog herstelt. Dat zou kunnen door het bevel van het gerechtshof weg te strepen. Dan blijft over wat de rechter wel prima kan: de enkele vaststelling dat het klimaatbeleid van de staat inhoudelijk onvoldoende is. Zo’n uitspraak laat het oordeel verder aan de kiezer, zoals dat in een volwaardige democratie betaamt.
Braver dan the braafste braverik!

"If the mind can find no meaning, then the senses give it. Live for this, wretched being that you are."
― Anne Rice, The Queen of the Damned

Gebruikersavatar
Peter van Velzen
Moderator
Berichten: 16048
Lid geworden op: 02 mei 2010 10:51
Locatie: ampre muang trang thailand

Re: Democratie op de tocht?

Bericht door Peter van Velzen » 12 okt 2018 06:12

Petra schreef:
12 okt 2018 05:54

Wat vinden jullie :?:
Zijn de belangen vanwege de duurzaamheid zo groot dat de rechterlijke macht mag ingrijpen?
Of is het democratisch stelsel te belangrijk om door een rechter gepasseerd te mogen worden?
Wie zegt dat de regeing de wil van het volk volgt?
Denk je dat het volk in meerderheid denkt: Na ons de zondvloed?
Het belang van one achterkleinkinderen is overigens inderdaad groot genoeg.
Ook als de meerderheid het prima vindt als Nederland volledig overstroomt,
dan nog heeft de regering de plicht dat te trachten te voorkomen.
Ik wens u alle goeds

Gebruikersavatar
Mullog
Ervaren pen
Berichten: 840
Lid geworden op: 02 nov 2016 17:20

Re: Democratie op de tocht?

Bericht door Mullog » 12 okt 2018 09:37

Artikel 21 van de Nederlandse grondwet
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.
Met als toelichting daarop (bron)
De overheid moet zorgen voor de bewoonbaarheid van het land. Daarmee wordt ook bedoeld de zorg voor het water, de verdediging van het land tegen het water en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Met de zorg voor het leefmilieu worden alle maatregelen bedoeld, die in de meest ruime zin tot de milieubescherming kunnen worden gerekend.
Je mag daarmee van de regering verwachten dat men, in het kader van dit artikel, maatregelen neemt om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Daarbij horen ook maatregelen om de klimaatverandering te beperken, omdat dit nu eenmaal de gevolgen beperkt.

Het is maar de vraag of het kabinet tegen de wil van het volk gedwongen wordt beleid door te duwen. Een kabinet heeft ook de taak om op verder te kijken dan de wil van het volk en de belangen over langere termijn te beoordelen. Als (een deel van) het volk vindt dat het kabinet daarin te kort schiet is het volgens mij niet verkeerd dat het kabinet daar via de rechter op wordt aangesproken.

We hadden natuurlijk ook een referendum kunnen organiseren maar gelukkig is dit in Nederland vakkundig de nek omgedraaid door over een non-issue het kabinet met een absolute minderheid in een hoogst ongemakkelijke positie te brengen :mrgreen:. Misschien is via de rechter zo gek nog niet. Er zijn voorbeelden waarbij naar mijn mening referenda een nogal ongelukkige uitkomst kunnen hebben....
Zo moet ge dat zien, we worden geboren en we gaan dood, daar tussendoor begaan we stommiteiten (hoofdinspecteur van In, Aspe)

Gebruikersavatar
Gerard R.
Bevlogen
Berichten: 2196
Lid geworden op: 29 mei 2014 16:14
Locatie: NL

Re: Democratie op de tocht?

Bericht door Gerard R. » 12 okt 2018 09:59

Op een planeet, die dreigt te sterven, mag een rechter van mij corrigeren.
Kwestie van prioriteit.
Gebabbel in protest snap ik wel, maar is volgens mij futiel.
Alles is tijdelijk. Dat blijkt steeds weer. Dat is Universeel...

Hopper
Banned
Berichten: 1064
Lid geworden op: 25 apr 2016 21:04

Re: Democratie op de tocht?

Bericht door Hopper » 12 okt 2018 10:00

Volgens democratische principes is er verleden jaar een rechtse meerderheid gekozen die niets op heeft met het tegen gaan van klimaatverandering.
Als deze regering de wil van het volk volgt, dan doet ze nu al te veel tegen klimaatverandering. Dat de rechter op de stoel van de regering gaat zitten, dat wringt wel een beetje met de trias politica.

Wij als volk geven in meerderheid niks om klimaatveranderingen. Tot het water natuurlijk letterlijk ons tot de lippen staat. Dan gaan we schelden op die politici die niks hebben gedaan.
Zien dat er niks te bereiken valt is zien.

Hopper
Banned
Berichten: 1064
Lid geworden op: 25 apr 2016 21:04

Re: Democratie op de tocht?

Bericht door Hopper » 12 okt 2018 10:06

Gerard R. schreef:
12 okt 2018 09:59
Op een planeet, die dreigt te sterven, mag een rechter van mij corrigeren.
Kwestie van prioriteit.
Gebabbel in protest snap ik wel, maar is volgens mij futiel.
Dat de planeet dreigt te sterven lijkt me een beetje onzinnig. In het ergste geval sterft de mens uit, maar er zijn geen aanwijzingen dat al het leven gaat uit sterven. En aangezien de mens(heid) zich parasitair gedraagt zou je het vanuit planetair oogpunt een goede zaak kunnen vinden als de mens uit sterft. Er zijn dus twee mogelijkheden:

1. De mens gaat zich na miljoenen jaren eindelijk eens zich normaal gedragen. (Onwaarschijnlijk)
2. De mens sterft uit en de gang van zaken voltrekken zich verder langs evolutionaire paden. De mens voegt zich dan bij de andere uitgestorven diersoorten waar geen haan meer naar kraait. (Waarschijnlijkheidsgehalte 99%)
Zien dat er niks te bereiken valt is zien.

Gebruikersavatar
Gerard R.
Bevlogen
Berichten: 2196
Lid geworden op: 29 mei 2014 16:14
Locatie: NL

Re: Democratie op de tocht?

Bericht door Gerard R. » 12 okt 2018 10:29

Ik snap alle protest best.
Maar het wordt nu echt tijd voor de mensch om samen te gaan werken met planeet en dus leefomgeving.
Proberen we ook. Zie politiek, bedrijfsleven voor een deel, het alles geinspireerd door wetenschap en simpel zichtbare zaken.
Dat een rechter vingers tikt als we dreigen te verslappen is volgens mij okay.
Alles is tijdelijk. Dat blijkt steeds weer. Dat is Universeel...

appelfflap
Superposter
Berichten: 6184
Lid geworden op: 23 mei 2005 17:16

Re: Democratie op de tocht?

Bericht door appelfflap » 12 okt 2018 12:57

Hopper schreef:
12 okt 2018 10:00
Wij als volk geven in meerderheid niks om klimaatveranderingen. Tot het water natuurlijk letterlijk ons tot de lippen staat. Dan gaan we schelden op die politici die niks hebben gedaan.
tot er politici zijn die nu iets willen doen en harde maatregelen willen nemen.
die zijn, als nog maar insinueren de huidige burger pijn te moeten doen, per direct al hun stemmen kwijt :)

90% roept onze kinderen en we meoten eraan denken
hoeveel daarvan, voor onze kinderen, zichzelf nu financieel wil pijn doen? ik schat zo'n 0 tot 0,5%

Gebruikersavatar
Gerard R.
Bevlogen
Berichten: 2196
Lid geworden op: 29 mei 2014 16:14
Locatie: NL

Re: Democratie op de tocht?

Bericht door Gerard R. » 12 okt 2018 13:07

Goed dat er rechters zijn dus. Het een bevrucht het ander zeg maar.
Alles is tijdelijk. Dat blijkt steeds weer. Dat is Universeel...

appelfflap
Superposter
Berichten: 6184
Lid geworden op: 23 mei 2005 17:16

Re: Democratie op de tocht?

Bericht door appelfflap » 12 okt 2018 14:26

Gerard R. schreef:
12 okt 2018 13:07
Goed dat er rechters zijn dus. Het een bevrucht het ander zeg maar.
rechters hebben hun functie in de scheiding der machten
als het Ndl parlement macht afstaat aan de EU dan ben je die kwijt, meer zegt de rechter hier niet.
-

Gebruikersavatar
Doppelgänger
Bevlogen
Berichten: 1734
Lid geworden op: 07 jun 2011 12:01

Re: Democratie op de tocht?

Bericht door Doppelgänger » 12 okt 2018 14:58

De Volkskrant doet wat we zowel mensen als media tegenwoordig vaak zien doen: de focus leggen op het procedurele i.p.v. het morele aspect. Het gebruik van de geladen term 'klimaatrevolutionairen' laat duidelijk blijken aan wiens kant de 'Volks'krant staat. Nu ja, we hebben ook een Democratische Republiek Congo en de Volksrepubliek China. What's in a name? Wat een huilverhaal. Alles om maar niet tot de kern van het verhaal te komen: Nederland loopt in Europa achteraan als het gaat om verduurzaming van de economie, ook al weten we al decennialang dat we op dit vlak maatregelen moeten nemen.

Weekblad Elsevier zit momenteel ook weer in een hoekje te janken over hoeveel dit allemaal gaat kosten en hoe funest het is voor onze welvaart. Tja, als je je auto jarenlang niet onderhoudt kom je later alsnog voor grote onderhoudskosten te staan. Die je nu in een keer moet aftikken. Verrassend! Een 10 voor selectieve verontwaardiging.

Met een beroep op de 'democratie' wil men slechts bereiken dat er wederom niets wordt gedaan, want o zo duur. Maar we kunnen de miljarden die het afschaffen van de dividendbelasting (hetgeen niet meer doorgaat) en de verlaging van de vennootschapsbelasting (die nog steeds doorgaat) ons kost wel prima ophoesten? Wat een treurig medialandschap hebben we toch.
"For every subtle and complicated question, there is a perfectly simple and straightforward answer, which is wrong." - H.L. Mencken

Gebruikersavatar
heeck
Superposter
Berichten: 9276
Lid geworden op: 21 aug 2006 14:19
Locatie: Leeuwarden

Re: Democratie op de tocht?

Bericht door heeck » 12 okt 2018 19:25

Petra,

Tot hoever moet de tijdschaal worden ingekrompen om de/een overheid welzeker veroordeelbaar te zien en verantwoordelijk te houden?

Roeland
Begrip is een waan met een warm gevoel. Dus Mijdt Spijt.
http://skepp.be/nl/rare-apparaten/alfabetisch/full

appelfflap
Superposter
Berichten: 6184
Lid geworden op: 23 mei 2005 17:16

Re: Democratie op de tocht?

Bericht door appelfflap » 12 okt 2018 23:24

Doppelgänger schreef:
12 okt 2018 14:58
als je je auto jarenlang niet onderhoudt kom je later alsnog voor grote onderhoudskosten te staan.
maar waarom zou je nu onderhoudskosten betalen als je zelf toch niet meer met die wagen zult rijden? (lees binnen 2 à 3 generaties).

het klinkt mooi wat we allemaal moeten of zouden meoten doen maar dat lukt niet of moeizaam.
ik neem u graag mee naar een groenlinkse meeting

we e zij zullen allemaal akkoord gaan de kernenergie slecht is, milieu gered meot worden, we bio moeten eten, overbevolking een probleem is, de aarde moet gered worden, dieren neit mogen uitsterven, schone lucht belangrijk is, basisinkomen, belastingen voor de rijken in den natuur moeten steken, ... met allerlei lumineuze ideeën

Wat overbevolking betreft moet je nu eens aan de 20jarige dames op die meeting vragen of ze afstand doen van het moederschap om die overbevolking tegen te gaan. ik garandeer u dat ge van een heel kale reis terugkomt en extreem veel excuses zult horen waarom het geen probleem is dt al die 20j meisjes straks gewoon mama mogen zijn.

het zelfde soort excuses hoort ge van de ontwikkelingslanden als het om uitstoot gaat. De welvaart en ontwikkeling van nu is prioritair, niet de schone lucht voor de achter- achter- achterkleinkinderen. het westen heeft met die vervuiling z'n welvaart al opgebouwd

Gebruikersavatar
Peter van Velzen
Moderator
Berichten: 16048
Lid geworden op: 02 mei 2010 10:51
Locatie: ampre muang trang thailand

Re: Democratie op de tocht?

Bericht door Peter van Velzen » 13 okt 2018 03:46

Het is wat overdreven om meisjes te laten afzien van het moederschap. Als de mens toch uitsterft, kun je net zo goed de vloed laten komen. Je moet ze vragen of ze zich tot 1 of 2 kinderen willen beperken, Dan krijg je de meesten wel mee. (op dit moment is 1,5 het gemiddelde in Nederland).
Ik wens u alle goeds

Gebruikersavatar
Petra
Banned
Berichten: 6143
Lid geworden op: 14 apr 2017 12:07
Locatie: Vietnam

Re: Democratie op de tocht?

Bericht door Petra » 13 okt 2018 06:46

Hopper schreef:
12 okt 2018 10:00
Volgens democratische principes is er verleden jaar een rechtse meerderheid gekozen die niets op heeft met het tegen gaan van klimaatverandering.
Als deze regering de wil van het volk volgt, dan doet ze nu al te veel tegen klimaatverandering. Dat de rechter op de stoel van de regering gaat zitten, dat wringt wel een beetje met de trias politica.

Wij als volk geven in meerderheid niks om klimaatveranderingen. Tot het water natuurlijk letterlijk ons tot de lippen staat. Dan gaan we schelden op die politici die niks hebben gedaan.
=D>
Ben ik het zowaar weer eens volledig met jou eens!
Helaas, in dit geval.
Laatst gewijzigd door Petra op 13 okt 2018 06:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Braver dan the braafste braverik!

"If the mind can find no meaning, then the senses give it. Live for this, wretched being that you are."
― Anne Rice, The Queen of the Damned

Plaats reactie