Knip/plak archief Islam. (geen discussie)

Archief met verwijzingen naar gedenkwaardige discussies, waardevolle postings en bruikbare informatie. (NOG ONDER CONSTRUCTIE!)

Moderator: Moderators

Gesloten
Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Knip/plak archief Islam. (geen discussie)

Bericht door Devious » 23 dec 2007 16:00

KNIP & PLAK ARCHIEF ISLAM.


INDEX:

GESCHIEDENIS VAN DE ISLAMITISCHE EXPANSIE:
Historische teksten en ooggetuigenverslagen vertaald naar het Nederlands door Devious:
Inhoud: Jihad in Egypte, Palestina en Tripolitania. (640-646) Beschreven door Johannes van Nikiou.
Verovering en plundering van Thessaloniki. 904NC. Door Johannes Cameniates. (Zie discussie)
Slachtingen door de Sultan van Ma'bar. Beschreven door Ibn Battuta (C. 1345 NC). (discussie)
De Jihadcampagnes van Timoer Lenk (1397-1399) Beschreven door Timoer zelf. (discussie)

Dhimmi's (joden & christenen) in palestina vanaf ca 1700:
Inhoud: Joden en christenen in Jeruzalem 1700. Gemaliah van Siemiatyc.
Fragmenten uit briefwisselingen tussen de Engelse consul's in Palestina en britse hoogwaardigheidsbekleders. (1858 - 1860)

1915 Nasleep van de massamoord op de Armeniërs. Fragmenten van ooggetuigenverslagen.


HISTORISCHE TEKSTEN EN CITATEN VAN KORANEXEGETEN.
Khomeiny. Citaten van Ayatollah Khomeiny over jihad, vrouwen, strafrecht en plezier.
Oude teksten over Jihad en de rechten van dhimmi's. (vertaald door Devious uit het engels)
Inhoud: Abu Yusuf (d. 798)
Shaybani (d. 803/805)
Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. (d. 996)
Al-mawardi (d. 1058):
Al-maliki (moslimhistoricus ca 1100):
Averroes (Ibn Rushd) (d. 1198)
Ibn Taymiyya (1328):
Ibn Qayyim al-Jawziyya. (d. 1351):
Ibn Khaldun 'Muqaddimah' (d. 1406):


DE KORAN.
Oorlogsteksten in de Koran:
Vrouwonvriendelijke teksten in de Koran:
Lijfstraffen in de Koran:

Contradicties in de Koran:
Rekenfout in het Islamitische erfrecht:

WETENSCHAP IN DE KORAN?
Big Bang in de Koran? (door Devious)
Embryologie in de Koran? (artikel van Devious)
De functie van bergen. (volgens Harun Yahya & andere apolegeten van de Islam. Door Devious.)
Platte aarde volgens de Koran. (over de claim dat de Koran zou beweren dat de aarde rond is. Door Devious.)
Dactyloscopie in de Koran? (dactyloscopie is vingerafdruk identificatie) (door Devious) (discussie)
De Koran en het atoom. (over de claim dat de Koran kennis bevat over het atoom. Door Devious)

MOHAMMED:
Mohammed roofmoordenaar: Teksten uit de hadith over Mohammed als roofmoordenaar.
Mohammed massamoordenaar: Hadith teksten over Mohammed toen hij honderden krijgsgevangenen liet ombrengen.
Steniging: De profeet keurt steniging goed.

Handige links: Off-site:
164 jihadverses in the quran. Alle oorlogsverzen uit de Koran op rij gesorteerd. (Engels)
The skeptics annotated quran.
Laatst gewijzigd door Devious op 01 apr 2008 20:33, 42 keer totaal gewijzigd.
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Oorlogsteksten in de Koran.

Bericht door Devious » 23 dec 2007 16:07

OORLOGSTEKSTEN IN DE KORAN:

‘4:74. Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.’

‘4:95. Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van Allah strijden. Allah heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden en aan ieder heeft Allah het goede beloofd. Allah zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning.’

‘9:20. Zij, die geloven en van hun woonplaatsen verhuizen en met hun bezit en met hun persoon voor de zaak van Allah strijden, hebben in de ogen van Allah de hoogste rang. Dezen zullen zegevieren. Hun Heer geeft hun blijde tijdingen van Zijn barmhartigheid en van welbehagen en van tuinen waarin een blijvende zaligheid voor hen zal zijn.’

‘3:169. En denkt niet over degenen, die terwille van Allah zijn gedood, als doden. Neen, zij zijn levend en bij hun Heer worden hun gaven geschonken.’

9:111. Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs - zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood - een onfeilbare belofte in de Torah en het Evangelie en de Koran.’


9:29. Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Bericht door Devious » 23 dec 2007 16:14

Sura 5:38. En snijdt de dief en de dievegge de hand af, als straf voor wat zij misdeden, een voorbeeldige straf van Allah. Allah is Almachtig, Alwijs.

Sura 24:2. Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien gij in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing.
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Bericht door Devious » 23 dec 2007 16:16

Sura 4:15. En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent.
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Bericht door Devious » 23 dec 2007 16:27

DE JIHADCAMPAGNES IN EGYPTE, PALESTINA EN TRIPOLITANIA (640-646)
Beschreven door Johannes van Nikiou.

Toen Theodosius, de generaal, hoorde dat de Ismaëlieten [arabieren] oprukten, verplaatste hij zich van plaats naar plaats om de vijand te observeren. De Ismaëlieten vielen aan, vermoordden de commandant, slachtten al zijn troepen af en namen onmiddellijk de stad in [waarschijnlijk Behnesa]. Iedereen die bij hen in de buurt kwam werd afgeslacht; zij spaarden niemand, bejaarden, vrouwen noch kinderen.

Na de aftocht van het Griekse leger nabij Nikiou.
Toen de moslims in Nikiou [aan de nijl, nabij Damanhur] arriveerden, was er geen enkele soldaat meer om hen te weerstaan. Zij namen de stad in en slachtten iedereen die zij tegenkwamen op de straten en in de kerken; mannen, vrouwen en kinderen, niemand werd gespaard. Zij gingen toen naar andere plaatsen en plunderden en vermoordden alle inwoners die ze vonden. In de stad Sa verrasten zij Esqutaos en zijn mannen van het leger van generaal Theodosius in een hinderlaag, en doodden hen allen. Maar laten we niets meer zeggen want het is onmogelijk om de gruwelen die de moslims begingen te beschrijven, toen zij het eiland van Nikiou veroverden, op Zondag de 18e dag van de maand van Guenbot, in het vijftiende jaar van de maancyclus, evenals de verschrikkelijke taferelen die zich afspeelden in Cecarea in Palestina.

Amr [b. al-‘as] onderdrukte Egypte. Zij stuurde zijn onderdanen om de inwoners van de Pentapolis [Tripolitania] te bevechten, en nadat hij de overwinning had behaald, stond hij niet toe dat zij daar bleven wonen. Hij nam een aanzienlijke buit binnen in dit land en een enorm aantal gevangenen. Abulyanos… gouverneur van de Pentapolis, vluchtte met zijn troepen en vooraanstaande burgers van de provincie, naar de stad Teycheira, die van sterke verdedigingswerken was voorzien, en sloten zichzelf daar op. De moslims keerden naar hun land terug met buit en gevangenen.

De Patriarch Cyrus was diep gegriefd door het onheil dat zich had voltrokken in Egypte, omdat Amr, die van barbaarse afkomst was, geen mededogen toonde in zijn behandeling van de Egyptenaren, en hield zich niet aan de overeenkomsten die met hem waren besloten.
Amr’s positie werd met de dag sterker. Hij vorderde belastingen, maar liet de eigendommen van de kerken onberoerd, en behoedde deze voor plundering, en beschermde deze gedurende zijn hele regeringsperiode. Nadat hij Alexandrië had ingenomen liet hij de kanalen in de stad droogleggen, op aanraden van Theodore de afvallige. Hij verhoogde de belasting tot meer dan tweeëntwintig gouden Batr, wat tot gevolg had dat de inwoners, terneergeslagen door de enorme belastingdruk en onmogelijk in staat zijnde om deze te betalen, onder gingen duiken.

Maar het is onmogelijk om de beklagenswaardige positie te beschrijven van de inwoners van de stad, die tot het punt kwamen dat zij hun kinderen aanboden in ruil voor de enorme bedragen die zij iedere maand moesten betalen, waarbij er niemand was die hen hielp want God had hen verlaten, en had de christenen overgeleverd aan hun vijanden.’


VEROVERING EN PLUNDERING VAN THESSALONIKI 904NC.

Johannes Cameniates verschafte een ooggetuigenverslag van deze massaslachting. Cameniates, zijn bejaarde vader en zijn broer werden gevangengenomen toen ze probeerden te vluchten via de verdedigingswal, en werden gespaard omdat zij hun overweldigers een grote som geld beloofden. Zij werden als gevangenen door de stad geleid, en waren getuige van het afschuwelijke bloedbad waaraan hun medeburgers werden blootgesteld toen zij toevlucht zochten in de Kerk van Saint George.

De bewoners van Thessaloniki probeerden te ontsnappen door de straten, achtervolgt door de Saracenen (Arabieren), die als wilde beesten tekeergingen. Overheerst door paniek vielen mannen, vrouwen, bejaarden en kinderen in elkaars armen voor een laatste kus. De vijand sloeg toe zonder enig mededogen. Ouders werden afgeslacht terwijl ze hun kinderen probeerden te verdedigen. Niemand werd gespaard; vrouwen, kinderen, bejaarden; allen werden onderworpen aan de scherpte des zwaards. De arme stakkers renden door de stad, of probeerden zich te verstoppen in de grotten; anderen meenden een veilig toevluchtsoord te vinden in de kerk, probeerden zich daar te verstoppen, terwijl anderen over de verdedigingswal probeerden te klimmen. Vanaf daar sprongen ze in het duister en vielen te pletter op de grond. Nonnen, verbijsterd van angst, probeerden te vluchten, maar eindigden met duizenden in de handen van de barbaren, die de ouderen afslachtten, maar de jonge en aantrekkelijke meisjes mee namen om ze te onteren en in gevangenschap te houden… De Saracenen slachtten óók de ongelukkige mensen af die in de kerken waren gevlucht.

De kerk [van Saint George] was vol met deze arme stakkers die er veiligheid hadden gezocht. Er waren ongeveer driehonderd van hen, zoals we later ontdekten. Een groot aantal bloeddorstige vijanden kwamen binnen. Onmiddellijk klom hun leider op het heilige altaar waar de gebeden werden gehouden door de priesters; daar, gehurkt met zijn kromme benen, zoals de barbaren dat doen, zal hij, vol razernij en arrogantie, neerkijkende op de menigte beneden hem, vervuld met de duivelse geest die van hem uitging. Nadat hij mijn vader en mijn broer greep en een paar van zijn mannen het bevel gaf om ons te bewaken bij de ingang, gaf hij zijn troepen het bevel om de anderen uit de weg te ruimen. Als wilde wolven die zich op hun prooi storten, begonnen ze de arme stakkers snel en meedogenloos te slachten, en vervuld van krankzinnigheid keken ze naar ons en wachtten ze op toestemming van de verschrikkelijke rechter, maar hij verbood hen om ons te krenken, althans, voor het moment…
Na de massaslachting van deze arme zielen, was de hele vloer bedekt met lijken, en een zee van bloed in het midden. Toen de moordenaar er niet meer uit kon komen, gaf hij het bevel om de lijken op te stapelen aan beide zijden van de kerk, en sprong hij snel van het altaar, kwam naar ons toe en greep mijn vader en mijn broer met zijn handen…’

De wreedheid van de Sultan van Ma’bar.
Waargenomen door Ibn Battuta (C. 1345 NC)‘Het land dat we doorkruisten was een ondoordringbare jungle van bomen en rietstengels. De Sultan gaf het bevel dat iedereen in het leger, zowel groot als klein, een bijl mee zou dragen om deze obstakels uit de weg te ruimen. Toen het kampement gereed was, reed hij op zijn paard naar het woud, samen met zijn soldaten die alle bomen velden van het ochtendgloren tot zonsondergang…. Zij gingen door met bomen kappen tot de avond. Alle ongelovigen in de jungle werden gevangen genomen; zij hadden lange staken met aan beide zijden scherpe punten, en lieten deze door de gevangenen op hun schouders dragen. Allen werden ze vergezeld door hun vrouwen en kinderen, en aldus werden zij naar het kamp gebracht. Het is de gewoonte om een palissadewal met daarin vier poorten rond het kamp te bouwen, die een katkar wordt genoemd. Zij maakten een tweede katkar rond het verblijf van de koning. Buiten de hoofdomheining, maakten zij de platformen van ongeveer drie voet hoog, waarop zij s’nachts grote vuren brandden. Slaven en schildwachten brachten hier de nacht door, en hielden elk een bundel dunne rietstengels. Toen de ongelovigen naderden voor een nachtelijke aanval op het kampement, ontstaken alle wachten hun takkenbundels, en dankzij de vlammen werd de nacht zo helder als de dag, en de cavalerie rukte op voor de jacht op de afgodendienaren.’

‘In de morgen werden de hindoes die de dag tevoren gevangen waren genomen in vier groepen verdeeld, en de groepen werden elk naar een van de vier poorten geleidt. Zij werden gespietst op de palen die zij zelf hadden gedragen. Daarna werden hun vrouwen geslacht en aan hun haren aan de palen vastgebonden. De kinderen werden geslacht op de boezems van hun moeders, en hun lijken werden daar achtergelaten. Daarna deden zij hetzelfde in een ander woud, en alle hindoes die daar werden gevangen kregen dezelfde behandeling.’

Ibn Battuta 1304-1368 was een van s’werelds meest bekende reizigers, en vertrok in 1325 in Tangiers door Noord Afrika, door Egypte naar Syrië, Mecca (meerdere pelgrimstochten) Irak, de rode zee, Yemen, Mogadishu, handelsposten in Oost Afrika, Oman, de Perzische Golf, India, Malediven, China, ect… '

. De jihadcampagnes van Timoer (Tamerlan) in India. (1397-1399)

Beschreven door Timoer Lenk in eigen persoon.

‘Op een dag steeg in mijn hart het verlangen om een expeditie te starten tegen de ongelovigen, en om een strijder voor het geloof te worden (Ghazi); want ik had gehoord dat de doder van ongelovigen een Ghazi is, en dat hij een martelaar is wanneer hij gedood wordt. Het was om deze reden dat ik mijn besluit nam, maar ik wist nog niet of ik mijn expeditie zou richten tegen de ongelovigen in China, of tegen de ongelovigen en afgodendienaren in India. Daarom zocht ik een teken in de Koran, en het vers dat zich aan mij openbaarde was deze: ‘. O profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars en wees streng tegen hen. Hun woning is de hel en dit is een kwade bestemming!I’ (Sura 66:9)
Mijn nobele officieren vertelden me dat de bewoners van Hindustan ongelovigen en afgodendienaren waren. Uit eerbied voor het gebod van de almachtige Allah, gaf ik het bevel voor de expeditie tegen de ongelovigen…
Toen zei de prins Mohammed Sultan: ‘In het ganse India liggen goud en edelstenen voor het oprapen, en er zijn zeventien goud en zilvermijnen, en mijnen waar diamanten, robijnen en smaragden, en tin, ijzer en koper en kwikzilver worden gedolven…….. en het hele land is aangenaam en verrukkelijk. Nu, aangezien de inlanders voornamelijk polytheïsten en ongelovigen, en afgodendienaren en zonaanbidders zijn, is het volgens de geboden van Allah en Zijn profeet, gerechtvaardigd om hun land in te nemen .’

(Amir Timur, sprekende tot zijn legeraanvoerders) ‘Mijn reden om India aan te vallen is om een expeditie tegen de ongelovigen te ondernemen, en om de bewoners van dat land volgens de wet van Mohammed (moge de vrede en zegen van Allah met hem en zijn familie zijn) te bekeren tot het ware geloof, en het land te reinigen van het vuil van ongeloof en afgoderij; en opdat we hun tempels en afgoden omver mogen werpen en ghazi’s en mujahid’s zullen worden voor Allah.’

(Timur’s eerste aanval) ‘Ik bereikte de voet van de berg waarop de ongelovigen stellingen hadden genomen in bergpassen en andere versterkte posities. Ik gaf onmiddellijk orders aan mijn dappere en ervaren troepen om aan te vallen. Terwijl ze hun oorlogskreten slaakten en de takbir uitriepen vielen ze aan…… en brachten velen ter dood… Ik stuurde Ak Sultan met de boodschap dat als ze zich onvoorwaardelijk zouden overgeven, en allemaal moslim zouden worden, ik hen gratie zou verlenen, maar dat als ze dit niet zouden doen, ik hen tot de laatste man zou vernietigen..’

(Verovering van Bathnir) ‘Vanuit alle richtingen en met de razernij van leeuwen, vielen de dappere strijders van de Islam de ongelovigen aan….. binnen zeer korte tijd waren alle mensen in het fort aan het zwaard geregen, en in nog geen uur tijd waren de hoofden van tienduizend ongelovigen afgesneden. Het zwaard van de Islam was gereinigd in het bloed van de ongelovigen,en alle goederen en inkomsten, de schatten en het graan die gedurende meer dan een jaar waren opgeslagen in het fort, waren buit voor mijn soldaten….’

(aanval op de stad Sarsuti.) Al deze ongelovige hindoes werden afgemaakt, hun vrouwen en kinderen werden gevangen genomen, en hun eigendommen werden buitgemaakt door de overwinnaars. De krijgers keerden toen terug en brachten duizenden hindoevrouwen en kinderen mee, die allen mohammedanen werden en de geloofsbelijdenis deden…’

‘Op de 9de dag van de eerste maand…… marcheerde ik in de jungle en de wildernis en slachtte ik 2000 duivelse Jats (Indiaas volk). Ik nam hun vrouwen en kinderen gevangen en plunderde hun vee en hun eigendommen..’

‘Op de 29e dag rukte ik op en bereikte de rivier Jumna. Aan de andere kant van de rivier zag ik een fort…… Ik besloot om dat fort onmiddelijk in te nemen…. De volgende dat gaf ik orders dat de bekeerlingen zouden worden gescheiden van de rest en gespaard zouden worden, maar dat de ongelovigen allen met het bekerende zwaard verbannen zouden worden naar de hel, en dat de huizen van de gelovigen zouden worden gespaard, en dat de andere huizen zouden worden geplunderd en dat het fort zou worden vernietigd. Het was volbracht zoals ik het verordineerd had en een enorme hoeveelheid buit was binnengehaald.’

‘Vrijdag de 3e van de maand verliet ik het fort en rukte op naar een positie tegenover Jahan Numa waar ik de tenten opsloeg…… en ik hield een rechtzitting… we hadden meer dan 100.000 afgodendienaren en hindoes gevangen genomen, en zij waren allemaal in mijn kampement. De volgende dag ondernam de vijand een aanval op ons en de gevangenen vertoonden tekenen van blijdschap en murmureerden vol ongenoegen over ons en stonden klaar om samen te scholen en hun ketenen te breken om onze tenten te plunderen en zich daarna bij onze vijanden te voegen. Ik vroeg hun advies (de emir’s en bevelhebbers van Amir Timur) omtrent de gevangenen, en zij zeiden dat de 100.000 gevangenen op deze grote dag van strijd niet bij de voorraden mochten worden gelaten, en dat het volledig in strijd was met het islamitische oorlogsrecht om deze beeldenaanbidders en vijanden van de Islam vrij te laten. Het kwam er op neer dat er geen andere mogelijkheid was dan hen te onderwerpen aan de scherpte des zwaards….. Toen de strijders van de Islam dit bevel hoorden, trokken ze onmiddellijk hun zwaarden en brachten hun gevangenen ter dood. 100.000 ongelovigen, goddeloze afgodendienaren werden op die dag geslacht. Maulana Nasiru-d-din’Umar, een raadsman en een geleerd man, die in zijn hele leven nog nooit een mus had gedood, slachtte op mijn commando, met zijn zwaard, 15 goddeloze hindoes die zijn gevangenen waren.’
Op de 16e van de maand deden zich een aantal incidenten voor die leidden tot de plundering van de stad Delhi, en tot het afmaken van een groot deel van de ongelovige inwoners… De Hindoes verbrandden hun huizen, met hun vrouwen en kinderen, stormden naar het slagveld en werden allen gedood… Op die dag, Donderdag en Vrijdag waren bijna 15.000 turken bezig met slachten, plunderen en vernietigen…. De volgende dag, Zaterdag de 17e, verliep op dezelfde wijze, en de buit was zo overvloedig dat iedere man voor zichzelf 50 tot 100 gevangenen kon reserveren – mannen, vrouwen en kinderen. Er was niemand die minder dan 20 nam. De rest van de buit was immens, en bestond uit robijnen, diamanten, parels en andere edelstenen; juwelen van goud en zilver……… Afgezien van het stadsdeel waar de Saiyid’s, de Ulama’s en andere moslims woonden, werd de hele stad geplunderd…..’

‘Ik bracht 15 dagen in Delhi door; een tijd waarin ik me goed vermaakte, koninklijke rechtszittingen hield en grote feesten gaf. Ik dacht erover na dat ik naar Hindustan was gekomen om oorlog te voeren tegen de ongelovigen, en mijn onderneming bleek zo gezegend te zijn dat ik overal waar ik ging, de overwinning behaalde. Ik had getriomfeerd over mijn vijanden. ik had minstens 100.000 ongelovigen en afgodendienaren ter dood gebracht, en ik had mijn bekerende zwaard gereinigd met het bloed van de vijanden van het geloof…….. ik vond dat ik nu niet gemakzuchtig achterover kon leunen, maar mezelf beter kon inspannen om de ongelovigen van Hindustan te vernietigen….’

‘Op de eerste Jumada-i-awwal plaatste ik de linkervleugel van het leger onder het bevel van Amir Jahan Shah, met het bevel op te rukken in de richting van de Jumna, om ieder fort, en iedere stad en dorp te veroveren, en om alle ongelovigen in het land aan het zwaard te rijgen…. Mijn moedige kameraden achtervolgden en doodden er velen, en namen hun vrouwen en kinderen gevangen, plunderden hun eigendommen en goederen, en namen voor zichzelf een enorm aantal koeien en buffels buit. Toen ik met de goedkeuring van Allah deze overwinning had behaald, stapte ik van mijn paard en wierp ik mij ter aarde om mijn dankbaarheid te betonen.
Met grote haast spoedde ik door de jungle en het struikgewas, en stond recht tegenover de ongelovigen (in Kutila). Na weinig weerstand vluchtte de vijand, maar velen werden door de zwaarden van mijn soldaten geveld. Alle vrouwen en kinderen van de ongelovigen werden buitgemaakt………, etc… Tevreden als ik was met deze verplettering van de vijand, volbracht ik in de aanwezigheid van allen mijn ochtendgebed, en dankte ik Allah…
Mijn dappere mannen toonden grote moed en eer; zij maakten van hun zwaarden banieren, en spanden zich in om de vijanden af te slachten (tijdens een reinigingsfestival aan de oever van de Ganges). Zij slachtten veel van de ongelovigen af en achtervolgden de overlevenden tot in de bergen. We vermoordden er zoveel dat hun bloed vanaf de bergen de vlakten instroomde, en aldus werden bijna allen naar het hellevuur gezonden. De weinigen die ontsnapten, gewond, uitgeput, en half dood, zochten hun toevluchtsoord in de ravijnen tussen de heuvels. Hun eigendommen en goederen, die iedere verbeelding tartten, en hun ontelbare koeien en buffels, vielen in handen van mijn zegevierende soldaten…..

Toen ik tevreden was met de vernietiging waar ik de ongelovigen aan had onderworpen, en dat het land was gereinigd van de smerigheid van hun bestaan, keerde ik triomferend terug als een overwinnaar, overladen met buit. Dezelfde dag passeerde ik de Ganges volbracht ik mijn middaggebed tussen mijn broeders, op de oever van de rivier. Ik wierp mij nederig in het stof om Allah te bedanken……
Ik besefte nu dat ik als een overwinnaar was opgetrokken van de rivier Sind tot Delhi, de hoofdstad van de koningen van India. Ik had de ongelovigen onderworpen aan de scherpte van mijn zwaard…….. ik had heel veel van de afschuwelijke ongelovigen naar de hel gezonden, en het land gereinigd van hun smerige bestaan. Ik bedankte de almachtige Allah dat ik mijn onderneming met succes had volbracht,….. waarna ik besloot koers te zetten naar Samarkand, mijn hoofdstad en paradijs….

Amir Sulaiman Shah… en andere amirs… zeiden: ‘Zo lang als wij jouw dienaren zijn, en in staat zijn om onze handen en voeten te bewegen, zullen we je bevelen gehoorzamen…. En u zou ons nu moeten bevelen om op te rukken tegen de ongelovigen van Siwalik, en om hen te verpletteren en uit te roeien.
Ik gaf als antwoord: ‘Mijn voornaamste reden om Hindustan te veroveren en al deze ontberingen te moeten ondergaan, is vanwege twee redenen. De eerste is om de ongelovigen uit te roeien, de vijanden van het mohammedaanse geloof; en door middel van deze oorlog beloningen te vergaren in het hiernamaals. De ander had een werelds doel; namelijk dat het leger van de Islam winst zou maken door het plunderen van de rijkdommen en welvaart van de ongelovigen: plunderen in oorlogstijd is zo legaal als het melk van de moeders van de moslims die strijden voor hun geloof, en het consumeren van iets wat legaal is, is een deugd.

‘Op de 10e Jumada-i-awwal besteeg ik mijn paard en trok mijn zwaard, vastbesloten om de ongelovigen van Siwalik te bestrijden… De ongelovige ‘Gabr’s’ waren wanhopig en vluchtten. De heilige strijders achtervolgden hen en maakten grote heuvels van de doden. Enkele hindoes, in een beklagenswaardige toestand, verwond en half dood, ontsnapten en verborgen zich in groten en holen. Een immense hoeveelheid buit die een ieders verbeelding tartte, geld, goederen, koeien, buffels, ……. Hindoevrouwen en kinderen…… vielen in de handen van mijn soldaten….’

‘Ik stak de rivier Jumna over… en ontdekte dat in dit gedeelte van Siwalik een grote en machtige raja heerste, genaamd Ratan Sen…. Vooraan zijn valei had Ratan Sen zijn troepen verzameld. Bij de eerste confrontatie werd het moreel van de hindoes gebroken en zij vluchtten, en mijn zegevierende strijders volgden hen, en hakten genadeloos op de vluchtelingen in waarbij zij de meeste doodden……. De buit… was onschatbaar…’

‘Toen ik de valei binnenreed.. werd mij verteld over de stad Nagarkot, dat een grote en belangrijke stad van Hindustan was, en dat zich in de nabije bergen bevond… Ik gaf onmiddellijk bevel… tot het aanvallen van de vijand. De amir volgde mijn bevelen op en viel de vijand aan. Bij de eerste confrontatie waren de ongelovigen al verslagen en op de vlucht gejaagd. De heilige strijders, hakten met hun zwaarden in hun handen op de vluchtelingen in, en maakten grote bergen van opgestapelde lijken. Grote aantallen werden geslacht, en een enorme hoeveelheid buit, goederen, kostbaarheden, slaven en vee in ontelbare aantallen vielen in handen van de overwinnaars, die triomfantelijk naar huis terugkeerden, overladen met kostbaarheden.’

Discussie waarin deze informatie is behandeld: http://www.freethinker.nl/forum/viewtop ... 9005#69005
Laatst gewijzigd door Devious op 24 dec 2007 09:46, 2 keer totaal gewijzigd.
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Bericht door Devious » 23 dec 2007 16:40

ER STAAT GEEN WETENSCHAP IN DE KORAN!

EMBRYOLOGIE IN DE KORAN?

Eén van de meest favoriete ‘wetenschappelijke’ claims van bekeringsijverige moslimevangelisten, is dat de Koran een zeer nauwkeurige beschrijving geeft van de ontwikkeling van het ongeboren kind. Laten we beginnen met sura 23:12:

Sura 23:12. Voorwaar, Wij scheppen de mens uit een uittreksel van klei;13. Dan plaatsen Wij hem als een kleine levenskiem in een veilige plaats.14. Vervolgens vormen Wij de levenskiem tot een klonter bloed; daarna vormen Wij het geronnen bloed tot een (vormeloze) klomp; dan vormen Wij beenderen uit deze (vormeloze) klomp; daarna bekleden Wij deze beenderen met vlees;

Volgens de verkondigers van het enige ware geloof, geeft dit Koranvers unieke informatie die volkomen in overeenstemming is met moderne inzichten uit de embryologie; inzichten die in de tijd van Mohammed onbekend waren. Niemand heeft mij tot nu toe echter kunnen uitleggen wat het ‘uittreksel van klei’ uit de eerste regel met embryologie te maken heeft, en bovendien vinden we hetzelfde bijgeloof in veel oudere religieuze geschriften, meerdere Bijbelverzen, die meer dan duizend jaar ouder zijn dan de Koran. Job 10:9 Gedenk toch, dat Gij mij als leem bereid hebt, en mij tot stof zult doen wederkeren. 10 Hebt Gij mij niet als melk gegoten, en mij als een kaas doen runnen?11 Met vel en vlees hebt Gij mij bekleed; met beenderen ook en zenuwen hebt Gij mij samengevlochten;

Volgens het daarop volgende versregel (23:13) plaatst Allah de mens als een kleine levenskiem in een veilige plaats, waarna deze levenskiem gevormd wordt tot een klonter bloed. Hier wordt het interessant. Uiteraard is het volkomen onjuist om het embryo als een klonter bloed te omschrijven. Een embryo bestaat niet alleen uit bloed, en in ieder geval niet uit geronnen bloed, en in het Koranvers valt tevens op dat de vrouwelijke eicel in het verhaal volkomen ontbreekt. Waar komt dit foute denkbeeld vandaan? Het antwoord op die vraag vinden we bij antieke culturen waaronder die van de Grieken en de Romeinen, wier enorme invloed zelfs reikte tot in India. De Griekse wetenschapper en filosoof Aristoteles geloofde dat het bloed in de baarmoeder, het vrouwelijke equivalent was van het mannelijke zaad. Volgens Aristoteles bezat het sperma van de man het vermogen om bloed in de baarmoeder te laten samenklonteren, en uit dit stremsel ontstond het embryo (we vinden hetzelfde beeld in het zojuist geciteerde Bijbelvers, hetgeen doet vermoeden dat deze theorie zélfs lang voor Aristoteles al in omloop was. ).

Het is duidelijk dat menstruatievocht een reststof is, en dat het menstruatievocht van vrouwtjes het equivalent is van het zaadvocht van mannetjes.’ Blz 60. Aristoteles ‘Over voortplanting’

Wanneer bij dieren die zaad uitstoten het zaad uit het mannetje in het vrouwtje terechtkomt, laat dit het zuiverste deel van de reststof stremmen: het grootste deel van het menstruatiebloed is namelijk onbruikbaar doordat het vocht is…. Het vermogen van het mannetje dat zich in het uitgestoten zaad bevindt doet de reststof stremmen’, Blz 91. Aristoteles ‘Over voortplanting’

Wanneer de afscheiding van een vrouwtje in de baarmoeder door het zaad van een mannetje wordt gestremd, bewerkstelligt dit zaad iets wat vergelijkbaar is met de werking van stremsel op melk.’ Blz 92. Aristoteles ‘Over voortplanting’

Als de lichamelijke deeltjes samenklonteren, verdwijnt het vocht eruit, en bij het drogen van de aardachtige delen vormen zich er vliezen omheen.’ Blz 93. Aristoteles ‘Over voortplanting’

Wanneer een vrouw gemenstrueerd heeft, vormt de rest van het vocht zich tot een jong… Het is nu duidelijk dat een vrouwtje de materie voor de voortplanting levert en dat deze zich in de substantie bevindt die het menstruatievocht vormt.’ Blz 61/62. Aristoteles ‘Over voortplanting’

We vinden dezelfde theorie bij de grote Grieks/Romeinse arts Claudius Galenus (130-200 NC): ‘Bij de genesis (embryogenese) is het zaad het actieve principe en het menstruatiebloed het passieve. Aantrekkende, veranderende en formerende vermogens van het zaad. Embryogenese wordt op natuurlijke manier gevolgd door groei; deze beide functies worden van elkaar onderscheiden.’ Claudius Galenus. ‘Over de natuurlijke vermogens’ (De vier elementen in de klassieke geneeskunst. Blz 53.)

In de inleiding van ‘The Developing Human’, één van de meest toonaangevende boeken over de conceptie en ontwikkeling van het kind in de baarmoeder, citeert de schrijver Keith L. Moore uit een oud hindoegeschrift, de Garbha Upanishad, dat door sommige deskundigen gedateerd wordt rond 1416 v.c: ‘From the conjugation of blood and semen the embryo comes into existende.

Bij talloze culturen en volkeren uit de oudheid komen we deze opvatting tegen dat het zaad van de man het actieve principe is dat het passieve ‘zaad’ van de vrouw doet stremmen. Het is vanuit dit gezichtspunt ook heel verklaarbaar waarom in de Koran de vrouwelijke bijdrage in het embryologische proces volkomen ontbreekt. Het is de ‘gemengd mannelijke afscheiding’ (sura 75: 35) waaruit de mens volgens de Koran is ontstaan; een proces waarin de vrouw blijkbaar geen echte bijdrage levert, behalve dan dat ze het embryo voedt, zoals de bodem de voedingstoffen levert die de zaden doet uitgroeien tot een gewas. Metaforisch wordt dit heel treffend omschreven in sura 2:223: ‘Uw vrouwen zijn een akker voor u - komt daarom tot uw akker, zoals het u behaagt en doet goed voor uzelf.’

Moslims werpen soms tegen dat het Arabische woord ‘alaq’ (dat in bijna alle Koranvertalingen is vertaald met ‘bloedklonter’ of iets wat daar synoniem aan is) óók ‘bloedzuiger’ kan betekenen, óf ‘iets wat zich vasthecht’. En omdat een embryo zich heeft vastgehecht aan de baarmoederwand, en zich voedt met bloed (oftewel, ‘bloed zuigt’) uit de baarmoederwand en later via de navelstreng, ziet men hierin alsnog een bewijs voor de goddelijke oorsprong van de Koran. Ten eerste valt hier tegenin te brengen dat bijna alle vertalers van de Koran het woord bloedklonter hebben gebruikt, en niet ‘bloedzuiger’ of ‘iets dat zich vasthecht’. Al deze vertalers zijn of waren zeer geleerde wetenschappers in de Arabische taal, en het is amper voor te stellen dat zij er allemaal naast zouden zitten met hun vertaling. Ten tweede is de betekenis van ‘iets dat zich vasthecht’ niet strijdig met dat van de ‘bloedklonter’. Wie wel eens een verband heeft moeten verwisselen na een flinke operatie, weet als geen ander hoe sterk geronnen bloed zich ergens aan kan ‘vasthechten’.Afbeelding

Sommigen beweren dat het embryo van 23 dagen oud gelijkenis vertoont met een bloedzuiger. De plaatjes en foto’s die men dan laat zien tonen het embryo van de achterzijde, zoals in het middelste plaatje te zien is. Als men op het linker en rechter plaatje kijkt naar de vorm van het embryo, en de wijze waarop het embryo via de navelstreng is bevestigd aan de baarmoederwand, zien we dat er geen enkele sprake is van enige gelijkenis met een bloedzuiger.

Met een enorme dosis fantasie en zelfmisleiding zou men in de betekenis van ‘bloedzuiger’ en ‘iets dat zich vasthecht’, een zinnebeeldige gelijkenis kunnen zien met een embryo (zie bovenstaande illustratie) dat via de navelstreng bloed onttrekt uit de placenta. En het gaat dan zeker niet om iets dat men in de tijd van Mohammed niet kon weten, want de functie van de navelstreng was al meer dan duizend jaar bekend. Medici en wetenschappers als Hippocrates en Claudius Galenus hebben beschrijvingen gegeven van de wijze waarop het embryo zich voedt. Oók Soranus van Ephese, de vader van de verloskunde en gynaecologie, beschreef de anatomie van de vrouwelijke voortplantingsorganen zeer uitgebreid in een boek (‘Over de ziekten van vrouwen’), dat meer dan 1500 jaar in gebruik bleef als handleiding voor de verloskunde. Aristoteles schreef in zijn verhandeling over de voortplanting: ‘De navelstreng is een ader, bij sommige dieren één, bij andere meerdere. Rond de aderen ligt een huidachtig omhulsel, omdat de aderen zwak zijn, en bescherming en beschutting behoeven. De aderen zitten als wortels aan de baarmoeder vast en het embryo krijgt via de aderen zijn voedsel. ‘ (Blz 94. Aristoteles ‘Over voortplanting’)
De werken van Hippocrates, Aristoteles en Galenus golden in de middeleeuwse Islamitische wereld overigens als standaardwerken voor anatomie en geneeskunde, en werden vrijwel allemaal in het Arabisch vertaald. Ongetwijfeld vanwege de treffende overeenkomst met passage’s uit de Koran.

Ten tweede valt tegen deze uitleg in te brengen dat ‘wat zich vasthecht’ of datgene wat ‘bloed zuigt’, niet opeens stopt met het vastgehecht zijn of het bloedzuigen, om te worden gevormd tot een ‘vormeloze klomp. De Koran zegt immers (even vrij vertaald naar de alternatieve uitleg): ‘Vervolgens vormen Wij de levenskiem tot ‘iets wat zich vasthecht’; daarna vormen Wij ‘iets wat zich vasthecht’ tot een (vormeloze) klomp. Ik ben in de wetenschappelijke literatuur geen enkel stadium tegengekomen waarin het ongeboren leven eruit ziet als een ‘vormeloze klomp’, maar we weten allemaal dat het ongeboren kind in alle stadia via de navelstreng ‘vastgehecht’ blijft met de moeder tot na de geboorte. Er is dus geen sprake van ‘iets dat is vastgehecht’ en/of ‘bloed zuigt’, dat vervolgens wordt gevormd tot iets anders. Het blijft gedurende de hele zwangerschap ‘iets dat is vastgehecht’.

In het daarop volgende versregel worden de stadia beschreven waarin volgens de Koran de beenderen en de spieren zich ontwikkelen: ‘daarna vormen Wij het geronnen bloed tot een (vormeloze) klomp; dan vormen Wij beenderen uit deze (vormeloze) klomp; daarna bekleden Wij deze beenderen met vlees.

Zonder enige schaamte beweren sommige gelovigen dat dit Koranvers volledig in overeenstemming is met de inzichten van de moderne wetenschap. Volgens de Koran ontwikkelen zich dus eerst de beenderen, en worden deze daarna pas bedekt met spierweefsel. Niets is minder waar. Beenderen en spieren ontwikkelen zich min of meer gelijktijdig. Rond de zesde week zijn de beenderen nog niet volledig ontwikkeld, maar zeer geringe beweging van de nog niet volledig ontwikkelde ledematen en ruggengraat is reeds mogelijk, hetgeen inhoudt dat het embryo al over spierweefsel beschikt. Rond de achtste week zijn bijna alle botten aanwezig, en kan het embryo zich bewegen, maar de beendergestel is nog niet geheel compleet, want de knieschijf ontwikkelt zich pas in de vierde maand van de zwangerschap *. Deze feiten vindt u in bijna ieder goed boek over anatomie of embryologie. Oók in het door moslims vaak genoemde boek ‘The Developing Human. Clinically Oriented Embryology’ van Keith L. Moore. In het boek ‘De wonderen van de Qoer’aan’ van Adnan Oktar (Harun Yahya) vinden we het volgende citaat, waarvan men beweert dat het is overgenomen uit ‘The Developing Human’: ‘Tijdens de zevende week, begint het skelet zich in het lichaam te verspreiden en nemen de beenderen hun bekende vorm aan. Aan het einde van de zevende week en gedurende de achtste week, nemen de spieren hun plaats rond de beenderformaties in.

Na alle leugens van Harun Yahya die we al hebben blootgelegd in de evaluatie van zijn boek ‘Het bedrog van de evolutieleer’ (>http://www.freethinker.nl/Harun-Yahya-ontmaskerd.htm>), weten we echter dat het gerechtvaardigd is om hem te wantrouwen wanneer hij iets citeert. In de 7e editie van ‘The Developing Human’ komen we bovenstaande woorden in ieder geval nergens tegen. Wel lezen we dat spontane bewegingen al kunnen plaatsvinden in de zesde week van de zwangerschap, wanneer volgens Harun Yahya en zijn volgelingen de spieren nog niet zijn ontwikkeld: ‘It has been reported that embryos in the sixth week show spontaneous movements, such as twitching of the trunk and limbs…….. It has been reported that embryos during the sixth week show reflex responses to touch.’ Blz 86. ‘The developing Human’ Clinically oriented embryology’ 7th edition.

Over de achtste week van de zwangerschap, wanneer de beenderen hun bekende vorm hebben aangenomen, lezen we dat het embryo al doelbewust kan bewegen: ‘Purposeful limb movements first occur during this week’ (Blz. 88. The Developing Human), waar duidelijk uit blijkt dat beenderen en spieren min of meer gelijktijdig zijn gevormd.

In het hoofdstuk over de ledematen staat óók zeer duidelijk beschreven dat de beenderen en spieren zich gelijktijdig ontwikkelen: ‘As the long bones form, myoblasts aggregate and form a large muscle mass in each limb bud.’ (Blz. 410. The Developing Human.)

Afbeelding

Op deze doorsneden van embryo’s van zowel 41 dagen als 7 weken oud, is duidelijk te zien dat de spieropbouw al in volle ontwikkeling is, terwijl de beenderen nog niet volledig zijn ontwikkeld. Afbeelding uit ‘The Developing Human’ Blz. 403.)

Het is begrijpelijk dat men in de oudheid van mening was dat eerst de beenderen werden gevormd en daarna de spieren. Bij alles wat de mens zelf bouwde, bijvoorbeeld een tent, maakte men eerst een skelet, en werd deze daarna pas afgewerkt met huiden. Aristoteles maakte de vergelijking met de werkwijze van een kunstenaar: ‘Rond de botten zit vlees, dat ermee is verbonden door dunne en vezelige banden. De botten zijn er ter wille van het vlees. Zoals kunstenaars die een dier boetseren uit klei of een andere vochtige substantie eerst een geraamte van stevig materiaal maken en dan de klei daaromheen strijken, zo heeft ook de natuur het dier uit vlees gevormd. Onder de vlezige delen zitten meestal botten. (Bladzijde 63. Aristoteles. ‘Over dieren’.)

CONCLUSIE: Samengevat kunnen we concluderen dat sura 23:12 geen correcte beschrijving geeft van de embryologische ontwikkeling van het ongeboren kind.


HET GESLACHT VAN HET KIND.

Een veelgehoorde claim van gelovigen is dat de Koran, in een tijd waarin niemand het kon weten, verklaarde dat man en vrouw voortkomen uit een druppel zaad.

Sura 53:45: ‘En dat Hij in paren schept - mannelijk en vrouwelijk, van een druppel zaad wanneer het uitgestoten is. ‘(Koranvertaling uit het boek van Harun Yahya.)


Het ‘wetenschappelijke’ in dit Koranvers zit hem volgens de exegeten in het feit dat het zaad van de man het geslacht van het kind bepaalt, omdat de vrouwelijke eicel (die in de Koran nergens wordt genoemd!) slechts drager is van het X chromosoom, en de zaadcel drager kan zijn van zowel het X als het Y chromosoom. Wanneer het X chromosoom van een vrouw met het X chromosoom van een man versmelt, wordt het kind een meisje. Zodra het versmelt met een Y chromosoom wordt het kind een jongen. Het probleem met dit Koranvers is dat het te vaag is. Het zegt ons niets over chromosomen, en niets over de vrouwelijke eicel, maar het zegt ons slechts dat het zaad van de man het geslacht bepaalt. Betreft het hier iets unieks? Iets wat nog niemand in die tijd wist? Uiteraard niet!

In de Griekse oudheid discussieerden filosofen al uitgebreid over het verschil tussen de seksen. Sommigen, zoals Empedocles, beweerden dat het onderscheid in de baarmoeder ontstaat, maar sommige natuurfilosofen waren meer dan duizend jaar voor Mohammed al van mening dat beide geslachten al in het zaad aanwezig waren. Aristoteles zei hierover: ‘Anaxagoras en sommige andere natuurfilosofen beweren dat de tegenstelling tussen mannetje en vrouwtje meteen al in het zaad aanwezig is; ze stellen dat het zaad van een mannetje afkomstig is en dat het vrouwtje de ruimte verschaft.’ (Aristoteles ‘Over voortplanting’ Blz 150)


Aristoteles was het niet met hen eens wat betreft de plaats waar volgens hen het zaad werd geproduceerd, en geloofde óók niet dat het zaad een stoffelijke bijdrage leverde in het proces. Maar bij Aristoteles zullen we zien dat óók in zijn theorieën uiteindelijk het zaad van de man het geslacht bepaalt. Volgens Aristoteles werden het uiterlijk en geslacht veroorzaakt door zogenaamde ‘bewegingen’ in het zaad die veroorzaakt worden door de ‘ziel’. De vrouw levert in Aristoteles’ theorie de materie (menstruatievocht in de baarmoeder), en het is het zaad van de man dat beweging brengt in het menstruatievocht, waardoor het embryo ontstaat. Het geslacht van het kind wordt bepaald door het verschil in kracht tussen de bewegingen van het zaad, en de bewegingen in het menstruatievocht. Maar waar het hier om gaat is dat het zaad van de man volgens Aristoteles het bewegingsbeginsel bezit; het bewegingsbeginsel dat óók de potentiële bewegingen van het baarmoedervocht veroorzaakt: ‘Sommige bewegingen – die van de vader en van de algemene klassen als ‘mens’ en ‘levend wezen’ – zijn al in het zaad gerealiseerd, andere – die van de vrouw en van de voorouders – kunnen worden gerealiseerd. (Aristoteles ‘Over voortplanting’ blz 160.)


Er is nog een reden waarom sommige exegeten iets wetenschappelijks zien in sura 53:45. In ‘De wonderen van de Qoer’aan’ van Adnan Oktar (Harun Yahya) lezen we namelijk: ‘Het feit dat de mens niet alleen gemaakt is uit het hele sperma maar uit een klein deel daarvan, is in de Koran weergegeven met de uitdrukking: 'van een druppel zaad wanneer het uitgestoten is'.

Men doelt hier op het feit dat het sperma uit meerdere componenten bestaat, zoals alkalisch vocht dat het zure milieu in de vagina neutraliseert, en stoffen die de zaadcellen tot beweging aanzetten. De zaadcellen maken slechts een klein deel van de zaadvloeistof uit, en deze zijn het die de eicel (waarover de Koran in alle toonaarden zwijgt) uiteindelijk bevruchten. De tekst spreekt echter van ‘een druppel zaad wanneer het uitgestoten is.’ Een ‘druppel’ duidt duidelijk op een vloeistof, en niet op de zaadcellen in het sperma. Bovendien wordt de eicel (waar de Koranschrijver, nogmaals, over zwijgt) niet bevrucht door ‘een druppel zaad’, maar door slechts één zaadcel.EEN GEMENGD MANNELIJKE AFSCHEIDING?

En zo komen we bij de volgende claim. Over onderstaande Koranverzen zeggen fantasten als Harun Yahya het volgende: ‘Zoals we gezien hebben, vertelt de Koran ons dat de mens niet van het hele zaad gemaakt is, maar van een klein gedeelte daarvan. De bijzondere nadruk in deze verklaring, verkondigt een feit dat pas onlangs door de moderne wetenschap is ontdekt, en dit bewijst dat de verklaring, het woord van Allah is.’


32:7.Die alles wat Hij geschapen heeft goed maakt en Hij begon de schepping van de mens van klei. Toen maakte Hij hun nageslacht van een extract van uitgestoten vloeistof.’>(Koranvertaling uit het boek van Harun Yahya.)

75: 35. ‘Denkt de mens dat hij alleen wordt gelaten. Was hij geen gemengd mannelijke afscheiding die uit werd gegoten?’ (Koranvertaling uit het boek van Harun Yahya.)

76:2. ‘Waarlijk, Wij hebben de mens uit druppels van gemengd zaad geschapen zodat hij beproefd kan worden, dus maakten Wij hem horend en ziend.’ (Koranvertaling uit het boek van Harun Yahya.)


Ten eerste valt hier meteen weer op dat de vrouwelijke bijdrage volkomen ontbreekt. Nergens rept de schrijver over de vrouwelijke eicel. Dit alleen is al voldoende om de claim te verwerpen. ‘De mens’ was geen gemengd mannelijke afscheiding die uit werd gegoten, en de mens is ook niet ontstaan uit een extract van uitgestoten vloeistof, maar een mens ontstaat door het samengaan van één zaadcel met een vrouwelijke eicel. Verder zijn de Koranverzen ontzettend vaag. Wat wordt er bedoeld met een ‘gemengd mannelijke afscheiding’, ‘gemengd zaad’, of ‘een extract van uitgestoten vloeistof?’ Wat voor ‘extract’? Waaruit bestaat die mannelijke afscheiding? Hoezo gemengd zaad? Allemaal vragen die niet met behulp van de tekst zijn te beantwoorden. Alweer een reden waarom de claim van deze fantasten absurd is.

Wel valt alles weer op zijn plaats als we gaan kijken wat voor opvattingen er leefden in de antieke oudheid. Hippocrates en zijn tijdgenoten geloofden dat het zaad ‘ontbindingsvocht’ was, dat uit het hele lichaam afkomstig was, en dat het via de nieren naar de penis werd geleid. Hier vinden we al het voorbeeld van een ‘gemengd mannelijke afscheiding’. Aristoteles is nog duidelijker, al was hij het niet met Hippocrates eens. Het zaad bestond volgens hem uit een mengsel van zogenaamde ‘reststoffen’, waarvan het werkelijke zaad maar een klein deel uitmaakt.

De natuurlijke reststoffen hebben wel zo’n plaats: de onderbuik voor die van het droge voedsel, de blaas voor die van het vochtige, de hoog gelegen ingewanden voor die van het bruikbare voedsel en de baarmoeder, de geslachtsdelen, en de borsten voor de reststoffen die uit zaad bestaan; ze verzamelen zich en stromen naar deze plaatsen samen.‘ Aristoteles ‘Over voortplanting blz 56/57.

Niet alleen zaad verlaat het lichaam, er verdwijnen ook andere schadelijke substanties die ermee gemengd zijn. Dit verklaart waarom bij sommigen de substantie die ze lozen onvruchtbaar is: ze bevat maar weinig zaad.’ (Aristoteles. ‘Over voortplanting’ blz. 57).


WAAR KOMT HET ZAAD VANDAAN?

AfbeeldingAfbeelding

Sura 86:5:Laat de mens derhalve overwegen waaruit hij geschapen werd. 6. Hij werd uit een stromende vloeistof geschapen, 7. Welke voortkomt van tussen de ruggegraat en de ribben.’

Sura 7:172.
En toen uw Heer van Adams kinderen een nageslacht uit hun lendenen voortbracht,…’

Deze sura’s komen we zelden tot nooit tegen in de Islamitische propagandalectuur, omdat het zo overduidelijk is dat het onjuist is. We weten al dat de mens niet is geformeerd uit een ‘stromende vloeistof’, maar door het samengaan van een zaadcel en de onmisbare vrouwelijke eicel (weet u nog, die eicel die in de Koran zo schittert door afwezigheid). Wat vrijwel iedereen ook weet, is dat die ‘stromende vloeistof’ waar de zaadcellen zich in bevinden als het sperma de penis verlaat, niet voortkomt van tussen de ruggengraat en de ribben. Sommige moslims sputteren tegen door te zeggen dat de zaadvloeistof uit de zaadblaasjes komt, maar helaas, deze liggen ook niet tussen de ruggengraat en de ribben. De zaadblaasjes liggen schuin achter de prostaat, en die ligt vlak boven het perineum. De zaadblaasjes scheiden samen met de prostaat en de cowperse klieren de vloeistoffen af die noodzakelijk zijn voor de beweeglijkheid en bescherming van de zaadcellen, maar ze produceren niet de zaadcellen zélf. Deze worden vervaardigd in de testikels. Dus zelfs al zouden de moslimevangelisten met een lang verhaal en veel woordgegoochel de betekenis van deze verzen zover kunnen oprekken dat de zaadblaasjes in dit gebied vallen, dan nóg is het fout. De mens is niet geschapen uit een stromende vloeistof welke voortkomt van tussen de ruggengraat en de ribben, of de lendenen, maar een mens ontstaat uit één enkele zaadcel, die samen met miljoenen andere zaadcellen is voortgekomen uit de testikels, en uiteraard mogen we in dit verhaal de onmisbare vrouwelijke eicel niet vergeten.

Natuurlijk vinden we soortgelijke vormen van bijgeloof ook weer in andere geschriften uit de oudheid, zoals Hippocrates die van mening was dat zaadvocht langs de ruggengraat via de nieren naar de penis werd geleidt. Of Aristoteles die ervan overtuigd was dat de zaadbuisjes aan de ruggengraat waren bevestigd: ‘Met de buisjes van de mannetjes, of deze nu wel of niet testikels hebben, is het net zo gesteld als met de baarmoeder bij eierleggers: ze zitten aan de achterkant vast, bij de ruggengraat.’ Aristoteles ‘Over voortplanting’ blz 44.

Galenus dacht er anders over, maar hij polemiseerde wel tegen zijn talloze voorgangers en tijdgenoten die dit denkbeeld aanhingen: ‘En sommigen onder hen die zich hadden verwaardigd zich de urinewegleiders te laten zien, zoals deze van de nieren kwamen en in de blaas geïmplanteerd werden hadden zelfs de brutale moed te zetten dat ook dit geen enkel doel diende. Anderen zeiden dat dit spermakanalen waren.’ Galenus ‘Over de natuurlijke vermogens’ (De vier elementen uit de klassieke geneeskunde. Blz 85.)

Ook in de Bijbel vinden we deze oude anatomische misvatting in onder andere Genesis 35:11 (maar ook in vele andere Bijbelverzen): ‘Voorts zeide God tot hem: Ik ben God de Almachtige! wees vruchtbaar, en vermenigvuldig! Een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden, en koningen zullen uit uw lenden voortkomen.


HIJ DIE ALLES IN PAREN SCHIEP?

Volgens de Koran wordt alles wat leeft in paren geschapen. Maar de auteur van de Koran heeft zich danig vergist.

Sura 36:36. Glorie zij Hem, Die alles in paren schiep van hetgeen op aarde groeit en van hen zelf en van hetgeen zijn nog niet kennen.

Sura 51:49. ‘En Wij hebben alles in paren geschapen opdat gij er lering uit moogt trekken.’

Dit is een feit waar de zoekers naar Koranische wetenschap liever niet over spreken, want er blijkt duidelijk uit dat de Koran mensenwerk is; mensenwerk uit een tijd toen de kennis over de natuur zich nog in een prematuur stadium bevond. Tegenwoordig weten we dat er in de natuur meerdere manieren bestaan waarop soorten zich kunnen voortplanten, en niet alleen de seksuele voortplanting zoals de Koranschrijver suggereert.

Manieren van ongeslachtelijke voortplanting (aseksuele reproduktie) zijn:

:arrow: Parthogenese. De ontwikkeling van onbevruchte eicellen tot nieuwe individuen. Wandelende takken, vele soorten bladluizen, kevers en slakken, en zelfs sommige amfibieën en reptielen kunnen zich op deze wijze voortplanten.
:arrow: Apomixie: Ongeslachtelijke voortplanting bij planten, die veel voorkomt onder varenachtigen. Andere manieren waarop sommige planten zich kunnen voortplanten is door middel van wortelstokken, knollen, uitlopers, etc.
:arrow: Eencelligen: Eencelligen planten zich ongeslachtelijk voort doordat de cel zich splitst waardoor er twee identieke individuen ontstaan.


CONCLUSIES:

:arrow: ‘Uittreksels van klei’ hebben niets met de conceptie en de embryologische ontwikkeling van het kind te maken (en hetzelfde bijgeloof vinden we in religieuze geschriften die veel ouder zijn dan de Koran).
:arrow: Een ontzettend belangrijk onderdeel ontbreekt volkomen in de Koranische beschrijving, namelijk…. de vrouwelijke eicel!!
:arrow: Er is geen enkel stadium van de zwangerschap waarin het embryo uit een ‘bloedklonter’ bestaat.
:arrow: Er is geen enkel stadium van de zwangerschap waarin het embryo eruit zien als een bloedzuiger.
:arrow: Er is geen enkel stadium van de zwangerschap waarin het embryo een ‘vormeloze klomp’ is.
:arrow: Er is geen sprake van dat eerst de beenderen van het embryo zich ontwikkelen, en daarna pas de spieren, zoals de Koranschrijver beweert. Beenderen en spieren ontwikkelen zich gelijktijdig.
:arrow: De mens wordt niet geschapen uit een ‘stromende vloeistof (of ‘een druppel gemengd zaad’, of een ‘extract van uitgestoten vloeistof’, etc..) die voortkomt van tussen de ruggengraat en de ribben’ (of de lendenen), maar uit het samengaan van één enkele zaadcel die samen met miljoenen andere zaadcellen is voortgekomen uit de testikels, én uiteraard de in de Koran genegeerde vrouwelijke eicel.
:arrow: Allah schiep niet alles in paren, want er zijn vele levensvormen die zich ongeslachtelijk voortplanten. De Koran slaat hier de plank volkomen mis!
:arrow: De Koran vertelt niets bijzonders en niets nieuws. De auteur van de Koran borduurde gewoon voort op de foute anatomische opvattingen die bij de meeste volkeren in de antieke oudheid in omloop waren.
Wederom is de conclusie die hieruit volgt duidelijk. Er staat geen wetenschap in de Koran!

19-12-2006 Marc Defianth.


Bronnen en achtergrondinformatie:

‘Over voortplanting’ Aristoteles.

‘Over dieren’ Aristoteles.

‘The Developing Human. Clinically Oriented Embryology.’ Keith L. Moore & T.V.N. Persaud.

‘De vier elementen in de klassieke geneeskunde’ (Teksten van Empedocles, Hippocrates en Galenus, vertaald door Joop Hollander, met inleidende tekst van prof. R. Th. R. Wentges)

Ontwikkeling van de Geneeskunde’ Paul Lewis & Roberto Margotta.

‘Atlas van de anatomie’ Trevor Weston.

‘Woordenboek Biologie’ (Nederlandse vertaling van ‘Dictionary of Biology’).

.* http://www.madsci.org/posts/archives/ma ... .An.r.html (Knieschijven vormen zich rond de vierde maand.)

(Afbeelding afkomstig van) http://www.cancerhelp.org.uk/help/default.asp?page=4031

(Afbeelding afkomstig van) http://nl.wikipedia.org/wiki/Zaadblaas

(Alle andere afbeeldingen zijn afkomstig uit ‘The Developing Human. Clinically Oriented Embryology.’ Keith L. Moore & T.V.N. Persaud.)

De Koranvertaling die ik heb gebruikt: http://www.islam-info.be/idp/index.php?dekoran (in sommige gevallen heb ik de vertaling uit het boek van Harun Yahya overgenomen. In dat geval staat het erbij vermeld).

Voor Bijbelteksten heb ik de Statenvertaling gebruikt.


Hier staat de oorspronkelijke discussie over dit onderwerp: http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=2804
Laatst gewijzigd door Devious op 24 dec 2007 11:34, 1 keer totaal gewijzigd.
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Bericht door Devious » 23 dec 2007 16:48

DE FUNCTIE VAN BERGEN. (volgens sommige koranexegeten)

Om de absolute wetenschappelijke waarheid van de Koran aan te tonen maken exegeten vaak gebruik van sura’s waarin de functie van bergen wordt verklaard. Volgens deze sura’s zijn de bergen door Allah op de aarde neergezet om te voorkomen dat deze gaat beven, en op één of andere manier zien de exegeten daar een wetenschappelijk wonder in. In het vorige hoofdstuk hebben we al geconstateerd dat veel van deze koranverzen niets met wetenschap te maken hebben, maar wél met de oude platte aarde kosmologie. Een voorbeeld:

Sura 21:31. ‘En Wij hebben op aarde onwrikbare bergen geplaatst, opdat zij niet met hen (de mensen) zouden beven.’

Het argument achter dit verhaal is dat bergen aardbevingen zouden voorkomen, doordat de bergen wortels hebben die als ‘pinnen’ in de lagen onder de aardkorst bevestigd zijn om het schudden ervan te voorkomen. Wel, als het de functie van bergen is om het schudden te voorkomen, dan falen deze jammerlijk in hun taak. Juist in bergachtige gebieden komen de meeste aardbevingen voor, wat duidelijk te zien is op de website van ‘The Edinburgh Earth Observatory’ (1), waar alle aardbevingen op de wereld worden bijgehouden en weergegeven op de wereldkaart. Ten tweede zijn de bergen niet als kant en klare objecten op de aarde ‘geplaatst’ zoals het vers lijkt te suggereren, maar ontstaan bergen door een verschijnsel dat ‘platentektoniek’ wordt genoemd. De lithosfeer, dat is de korst van de aarde, bestaat uit een aantal platen die op het taaivloeibare deel van de onderliggende aardmantel ‘drijven.’ Wanneer deze platen op elkaar botsen, ontstaan er bergen omdat de samengedrukte randen gaan plooien; een proces dat meestal vele miljoenen jaren in beslag neemt. Uiteraard bevinden deze plooiingen zich niet alleen bovenop de aardkorst als zichtbare bergen, maar ook aan de onderkant vormt zich een verdikking van de aardkorst. Volgens sommige exegeten worden met deze verdikkingen, de ‘pinnen’ bedoeld, waar sura 78:6 over spreekt:

78:6-7. ‘Hebben Wij niet de aarde gemaakt tot een uitgestrekt vlak en de bergen tot pinnen?’

De pleitbezorgers van de islamitische pseudowetenschap lijken zich vreemd genoeg niet te beseffen dat óók dit koranvers onderdeel uitmaakt van de antieke platte aarde kosmologie. Een aarde die is gemaakt tot een ‘uitgestrekt vlak’ en bergen tot pinnen? Neen, een bolvormige aarde en platentektoniek zijn niet de eerste dingen die in mij opkomen als ik dit vers lees. De aarde wordt hier duidelijk beschreven als een soort ‘uitgestrekt’ tapijt, dat met tentharingen wordt ‘vastgepind;’ een wereldbeeld dat voor moderne mensen absurd is, maar voor woestijnnomaden van 1400 jaar geleden heel logisch moet hebben geklonken. Het bovenstaande vers is in de vertaling die islamitische websites vaak gebruiken in de artikelen, die op bijna alle websites identiek zijn, en vrijwel altijd letterlijk zijn overgenomen van de website van Adnan Oktar (Harun Yahya). Maar ook andere koranvertalingen tonen een soortgelijk beeld:

78:6. Hebben Wij de aarde niet als een bed gespreid? En de bergen als palen opgezet?(2)

Hier zijn de bergen geen pinnen, maar palen, en is de aarde geen uitgestrekt vlak, maar een gespreid bedje. Hetzelfde beeld.

Korancitaten zijn niet de enige propagandamiddelen waarmee men de ‘wetenschappelijke’ waarheid van de Koran probeert te bewijzen. Om hun bizarre claims extra kracht bij te zetten, komen de exegeten vaak met plaatjes uit wetenschappelijke boeken. Hieronder vind u een voorbeeld dat op bijna iedere islamitische website wordt gebruikt.

Afbeelding


Het is begrijpelijk dat men dit plaatje heeft uitgekozen, want het plaatje suggereert inderdaad iets dat men met enige fantasie als pinnen kan interpreteren, maar het plaatje geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid. Wie het grafiekje goed bekijkt, ziet dat langs de verticale as de dikte van de aardkorst tot een dikte van 70 kilometer wordt weergegeven,. Horizontaal wordt de afstand weergegeven van de Britse eilanden tot en met het Kaukasusgebergte. Dat zijn vele duizenden kilometers. Omgerekend naar de werkelijke verhoudingen zou de horizontale as van de grafiek vele meters lang moeten zijn (waardoor van de zogenaamde ‘pinnen’ niet veel meer over blijft dan nauwelijks zichtbare ‘glooiingen’), maar dat past niet op een A-viertje, daarom gebruikt men in grafieken meestal schematische verhoudingen.

Bronnen bij deel 2:
(1): http://tsunami.geo.ed.ac.uk/local-bin/q ... pt/home.pl
(2): http://www.islam-info.be/idp/index.php?dekoran
Interessante informatie over geologie en het ontstaan van bergen:
http://www.natuurinformatie.nl/
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Bericht door Devious » 23 dec 2007 17:05

DEEL 3: DE PLATTE AARDE VOLGENS DE KORAN.

In de deel 1 en 2 van deze serie hebben we al geconstateerd dat de aarde volgens de Koran plat is, alle tegenwerpingen van de hedendaagse exegeten ten spijt. De Koran geeft het beeld van een aarde die is ‘uitgespreid’ als een bed en zijn er bergen op geplaatst om te voorkomen dat deze gaat schudden, zoals wij gewichten op een tapijt leggen om te voorkomen dat deze verschuift. Tevens hebben we gezien dat de Koran met dit soort teksten helemaal niet bijzonder is, want we treffen soms bijna identieke verzen aan in de Bijbel, en er is een duidelijke overeenkomst met de veel oudere scheppingsmythen uit het oude Egypte en het Sumerische Gilgamesh epos (1).

Maar al zou het zo zijn dat de aarde volgens de Koran rond is (of ‘eivormig’, zoals sommige moderne moslims graag willen geloven), dan zegt dit nog niets over de veronderstelde ‘goddelijke’ oorsprong van het boek. Bijna duizend jaar voor Mohammed wist Pythagoras (582-496 v.c) reeds dat de aarde rond was, alleen kon hij het nog niet bewijzen. Eratosthenes (ca 276-194 v.c) , een astronoom uit Alexandrië, leverde enkele honderden jaren later het bewijs, en berekende vrij precies de omtrek van de aarde. En Aryabhatt (476 n.c), een astronoom uit het oude India, was bijna honderd jaar voor Mohammed al bekend met de bolvormigheid van de aarde. Deze geleerden ontdekten dit niet door één of andere goddelijke openbaring die ze ontvingen, maar door rationeel denken en met behulp van wetenschappelijke methoden.

Er is tevens een grote kans dat Mohammed het idee van een ronde aarde godslasterlijk zou hebben gevonden. Als we van een bolvormige aarde uitgaan en de gelovige knielt in de richting van Mekka, dan betekent dit immers dat zijn achterste eveneens naar Mekka is gericht. Ook is een bolvormige aarde volkomen contradictoir aan het feit dat het voor de gelovige tijdens de Ramadan niet geoorloofd is om te drinken of te eten tussen de ochtendschemering en zonsondergang. In Arctische gebieden schijnt soms maanden lang de zon; een probleem voor Eskimo’s die zich bekeren tot de Islam. En hoe zit het met de tegenvoeters van de Mekkanen? In welke richting moeten zij knielen? Op een platte aarde zijn deze problemen echter niet aan de orde. Volkomen logisch dus dat de Koran spreekt van een platte aarde.HEEFT DE AARDE DE VORM VAN EEN ‘EI’?

Afbeelding
Afbeelding


Volgens sommige moslims is de aarde niet plat of bolvormig, maar heeft deze de vorm van een ‘ei.’ Op sommige websites zien we dit bizarre staaltje van inlegkunde bij de interpretatie van sura 79:30.

79:30. En ook de aarde spreidde hij uit. (2)

Het gebruikte argument is dat het Arabische woord ‘dahaha’ wat door iedereen vertaald wordt met ‘spreidde’ of iets wat daar synoniem aan is, in werkelijkheid ‘struisvogelei’ betekent (hetgeen hoogstwaarschijnlijk onjuist is, zoals we straks zullen zien). En omdat de aarde geen exacte bol is maar een sferoïde (‘zoals een struisvogelei’ aldus de exegeten), vanwege de uitrekkende werking van de middelpuntvliedende kracht rond de evenaar, zou dit een bewijs zijn voor de goddelijke oorsprong van de Koran, want mensen, zo wordt er geredeneerd, konden dit in die tijd niet weten. Waar deze exegeten geen rekening mee hebben gehouden is dat een ei meestal geen exacte sferoïde is, en als het wel een sferoïde is, dan is het een ander soort sferoïde dan de aarde, zoals we straks zullen zien. Bovendien is het verschil in lengte tussen de horizontale en verticale as minimaal. Bij de evenaar is de diameter van de aarde 12.756 kilometer, en gemeten op de polen is de diameter 12.715 kilometer (omtrek; 40.075 rond de evenaar, en 40.008 rond de polen). Het luttele verschil van 41 kilometer maakt van de aarde nog geen eivorm, zoals u op de bovenstaande plaatjes duidelijk kunt zien.
De grootste blunder van de exegeten is echter dat zij geen rekening hebben gehouden met het grote verschil tussen een oblate sferoïde (pilvorm) en een problate sferoïde (eivorm). Een sferoïde is een omwentelingslichaam van een ellips waarvan twee stralen gelijk zijn. Wanneer de stralen van de omwentelingsas kleiner zijn dan alle andere stralen van het voorwerp, dan spreken we van een oblate sferoïde. De aarde is een oblate sferoïde, zoals ook een pil een oblate sferoïde is. Bij een prolate sferoïde zijn de stralen van de omwentelingsas groter dan alle andere stralen, zoals het geval is bij een ei of een sigaar. De aarde is een oblate sferoïde en het struisvogelei een prolate sferoïde. De vorm van de aarde heeft dus geen enkele verwantschap met dat van een struisvogelei. Onderstaande illustraties bevestigen dit nog eens overduidelijk. Of sura 79:30 nu spreekt van een platte aarde of een eivormigeaarde maakt eigenlijk helemaal niet uit. Het is allebei even fout en absurd.


Afbeelding
Oblate sferoïde. (aarde)

Afbeelding
Prolate sferoïde. (struisvogelei)
afbeelding afkomstig van Wikipedia)BETEKENT ‘DAHAHA’ STRUISVOGELEI?


وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا
Volgens de exegeten die in de Koran naar wetenschap speuren, betekent het Arabische woord ‘dahaha’ uit sura 79:30, struisvogelei. Als dit werkelijk zo is dan zijn we gerechtigd om ons af te vragen waarom geen enkele bekende koranvertaler dit woord heeft gebruikt. Bekende vertalers als Mohammad Habib Shakir en Abdullah Yusuf Ali waren vrome moslims, met een enorme kennis van zowel de Arabische als de Engelse taal. Als de meest voor de hand liggende betekenis van het woord ‘dahaha’ écht struisvogelei is, dan hadden zij dit woord echt wel gebruikt. Ook de Nederlandse vertaler Prof. J.H. Kramer was iemand met een ongekende kennis van de Arabische taal. Is het überhaupt denkbaar dat deze deskundige mensen zulke grote vertaalfouten hebben gemaakt?

79:30: And the earth, He expanded it after that. (Shakir)
79:30: And the earth, moreover, hath He extended (to a wide expanse) (Yusuf Ali)
79:30: And after that He spread the earth. (Pickthal)

Via de onderstaande link (4) vindt u bovenstaande Engelse koranvertalingen plus de Arabische tekst, en commentaren van Ayatollah Mahdi Puya, die over dit vers zegt: ‘Daha means further expansion of the earth. It may refer to the upper soil of the earth which grows food for all the created beings,’ maar nergens vinden we een verwijzing naar struisvogeleieren.
http://www.al-islam.org/quran/

Ook in Nederlandse vertalingen komen we het nergens tegen:
79:30: En ook de aarde spreidde hij uit. (Online Koran http://www.islam-info.be/idp/index.php?dekoran )
79:30: En de aarde, daarna, heeft Hij uitgestrekt. (5) (Vertaling van Prof. Dr. J.H. Kramers.)
79:30: En ook de aarde spreidde hij uit. (6) (Vertaling van de Ahmadiyya moslim gemeenschap.)

Halen we de Arabische tekst door een online vertaalcomputer (7) (http://tarjim.sakhr.com/sakhr/), dan zien iets wat bijna identiek is aan het beeld dat geschetst wordt door de bovenstaande vertalingen.

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا = ‘And earth thereafter he flattened it’

Het is een feit dat de meest aannemelijke betekenis van ‘dahaha’ niet ‘struisvogelei’ is, maar ‘uitspreiden’ of iets wat daar synoniem aan is. De enige manier waarop we een struisvogelei hiermee in overeenstemming kunnen brengen, is door er een omelet van te maken. Volgens andere bronnen (8) heeft het woord verband met ‘de plek in het zand waar een struisvogel met zijn poten de grond uitspreid, en zijn ei legt’, en dus niet het ei zelf. Maar nogmaals, of sura 79:30 nu spreekt van een platte aarde of van een eivormige aarde, het is allebei even absurd en fout. Er staat geen wetenschap in de Koran!

Marc Defianth. 13-08-2006

Bronnen:

Online Koranvertaling http://www.islam-info.be/idp/index.php?dekoran
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sfero%C3%AFde (afbeeldingen sferoïden)
http://www.al-islam.org/quran/
De Koran. Prof. Dr. J.H. Kramers.
De heilige Qor’aan. Vertaling van de Ahmadiyya moslim gemeenschap in Nederland.
Online vertaalmachine Arabisch-Engels http://tarjim.sakhr.com/sakhr/
Lane Lexicon. http://www.studyquran.org/LaneLexicon/V ... 000023.pdf
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Big Bang in de Koran?

Bericht door Devious » 23 dec 2007 17:48

DE KORAN EN DE BIG BANG.

Een van de meest gehoorde claims is dat de Koran beschrijvingen geeft van het ontstaan van het universum; beschrijvingen die Mohammed volgens de geloofsverdedigers nooit zelf had kunnen bedenken, en die daarom de goddelijke oorsprong van het boek zouden bevestigen. De ‘Big Bang’ en de uitdijing van het heelal, volgens sommige exegeten wordt het allemaal zeer duidelijk in de Koran weergegeven. Sura 51:47 is één van de meest gebruikte citaten. In zijn boek ‘De wonderen van de Qoer’an’ citeert Adnan Oktar Sura 51:47 als volgt:

51:47: ‘Met macht hebben Wij de hemel gebouwd. Waarlijk, Wij zijn in staat om de omvangrijkheid en ruimte daarvan uit te breiden.

Wat in dit korancitaat al opvalt is dat er helemaal niet wordt gezegd dat het heelal uitdijt, maar slechts dat Allah in staat is om de omvangrijkheid en de ruimte van de hemel uit te breiden. Dat Allah er volgens het vers toe in staat is, wil niet zeggen dat het ook iets is wat ooit heeft plaatsgevonden. In ‘De wonderen van de Qoer’an’ wordt overigens een koranvertaling gebruikt die mij onbekend is, en in het boek wordt hierover voor zover ik weet geen informatie gegeven. Oktar’s vertaling van sura 51:47 verschilt van de bekende Nederlandse en Engelse koranvertalingen. (1)

‘Voorzeker Wij bouwden de hemel door Onze macht en waarlijk Wij zijn het, Die hem hebben uitgebreid.’ (online koranvertaling; http://www.islam-info.be/idp/index.php?dekoran )

Ook in deze vertaling is er echter niets te vinden dat in verband kan worden gebracht met een voortdurende uitdijing van het heelal. Duidelijker wordt het als we het vers bekijken dat erop volgt.

51:48. ‘En Wij hebben de aarde uitgespreid en hoe uitmuntend hebben Wij dit gedaan.’

Hier wordt duidelijk dat deze verzen geenszins betrekking hebben op de uitdijing van het heelal, maar van een primitieve voorstelling van de platte, ‘uitgespreide’ aarde, met daarboven een ‘uitgebreid’ hemelgewelf (een bol kun je immers moeilijk ‘uitspreiden’); een voorstelling die in de antieke wereld veel voorkwam, en die Mohammed wellicht heeft overgenomen uit de Bijbel. Meer dan duizend jaar voor Mohammed werd geboren schreef de auteur van het Bijbelboek Jesaja een bijna identiek vers:

Jesaja 42:5: ‘Alzo zegt God, de HEERE, Die de hemelen geschapen, en dezelve uitgebreid heeft, Die de aarde uitgespannen heeft, en wat daaruit voortkomt;’

Laten we om nog meer duidelijkheid te krijgen, naar de Bijbelse scheppingsmythe kijken.

Genesis 6:En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren! 7 En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo. 8 En God noemde het uitspansel hemel.

Op de tweede dag schiep God volgens Genesis een ‘uitspansel tussen de wateren’, waarna Hij tussen de wateren scheiding maakte, Het uitspansel dat Hij had geschapen noemde Hij ‘hemel.’ De hemel is hier een gewelf dat uit water bestaat. Het idee dat aarde en hemel verenigd waren, en vervolgens werden gescheiden door de macht van goden, komt niet alleen voor in de Bijbel en Koran, maar kwam ook algemeen voor onder de heidense religies uit het Midden Oosten. Bij de Egyptenaren was het de scheiding van Geb (de god van de aarde) van zijn vrouw en zuster Nut (de hemelgodin), die de oorzaak was van het scheiden van de aarde en de hemel. Het Sumerische Gilgamesh epos beschrijft evenzeer het moment van scheiding tussen een hemelgod (An) en een aardegodin (Ki) (2). Een andere sura uit de Koran die vaak door de exegeten in verband wordt gebracht met de Big Bang en de uitdijing van het heelal, is sura 21:30. Ook hier zijn duidelijke overeenkomsten met de Bijbelse scheppingsmythe.

21:30. Hebben de ongelovigen niet ingezien dat de hemel en de aarde gesloten waren en dat Wij ze dan hebben geopend?

Er is heel veel fantasie voor nodig om de Big Bang en de expansie van het universum hierin te herkennen. Dat hier, net als in de Bijbel, sprake is van een platte aarde, met daarboven een hemelgewelf, dat volgens de Koran door Allah is ‘geopend’, wordt nog duidelijker als we de sura’s lezen die er op volgen;

21:31. ‘En Wij hebben op aarde onwrikbare bergen geplaatst, opdat zij niet met hen (de mensen) zouden beven; en Wij hebben er wijde wegen gemaakt, opdat zij de juiste richting zouden volgen.

21:32.En Wij hebben de hemel gemaakt tot een welbeschermd dak.

In vers 31 zien we hoe Allah bergen op de aarde plaatst om te voorkomen dat deze gaat schudden, op de manier waarop wij een gewicht op een vel papier leggen, om te voorkomen dat deze wegwaait, en in vers 32 zien we weer het hemelgewelf (deze verzen zullen in een ander hoofdstuk apart behandeld worden omdat rond deze verzen ook zeer wonderlijke claims worden neergelegd). Ook hier is weer een parallel met veel oudere mythen als de Bijbel, zoals we zullen zien in het Bijbelboek Jesaja.

Jesaja 40:22: ‘Hij is het, Die de hemelen uitspant als een dunnen doek, en breidt ze uit als een tent, om te bewonen;’

Sura 13:2 geeft ons nog meer opheldering.

13:2. Allah is Hij, Die de hemelen heeft doen verrijzen zonder pilaren die gij kunt zien. Daarna zette Hij Zich op de troon.’

Door het ‘welbeschermende dak’ op onzichtbare pilaren te plaatsen, voorkomt Allah dat deze naar beneden valt. Hoe kan men een dergelijk primitief wereldbeeld, verwarren met wetenschappelijke theorieën over de uitdijing van het heelal? Tevens is de vraag gerechtvaardigd waar in de Koran melding wordt gemaakt van de explosie waarmee alles begonnen is. Dit vinden we in de teksten niet terug. Bovendien refereert de Big Bang in de natuurkunde niet naar de explosie van materie, maar naar de explosie van een singulariteit. Toen de Big Bang plaatsvond bestond er nog geen materie, en planeten als de aarde ontstonden pas vele miljarden jaren later. Een hemel en aarde die ‘gesloten’ waren en vervolgens gescheiden werden? Zelfs met een buitensporige hoeveelheid fantasie is het moeilijk om hierin enige gelijkenis te zien met de gevestigde wetenschappelijke theorieën over het ontstaan van het heelal.

Bronnen bij deel 1:
Voor Bijbelteksten heb ik gebruik gemaakt van de Statenvertaling.
Voor Koranteksten deze online vertaling: http://www.islam-info.be/idp/index.php?dekoran

(1): 51:47:De hemel, wij hebben hem met handen gebouwd, en gaven hem ruime uitbreiding.’ Vertaling van prof. Dr. J.H. Kramers.

51:47: ‘Voorzeker Wij bouwden de hemel door Onze macht en waarlijk Wij zijn het, Die hem hebben uitgebreid.’ Nederlandse Koranvertaling van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

51:47: ‘With power and skill did We construct the Firmament: for it is We Who create the vastness of pace.’ Yusuf Ali.

51:47: ‘We have built the heaven with might, and We it is Who make the vast extent (thereof).’ Pickthal.

51:47: ‘And the heaven, We raised it high with power, and most surely We are the makers of things ample.’ Shakir.

(2): http://www.pantheon.org/articles/a/anu.html (In the Sumerian cosmology there was, first of all, the primeval sea, from which was born the cosmic mountain consisting of heaven, 'An', and earth, 'Ki'.)

Aanbevolen links:

http://www.geocities.com/denis_giron/za ... saiah.html Een taalkundige analyse en vergelijking tussen Koran en Bijbelteksten. Denis Giron.

http://www.mukto-mona.com/Articles/avij ... iracle.htm Does the Qur’an have any scientific miracles? 10 topmost scientific myths about the Qur’an. Avijit Roy.

http://www.secweb.org/index.aspx?action ... set&id=362 Predicting Modern Science: Epicurus vs. Mohammed. Richard Carrier.
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Dactyloscopie in de Koran?

Bericht door Devious » 23 dec 2007 17:56

DACTYLOSCOPIE IN DE KORAN?(vingerafdruk identificatie)

Afbeelding
Kleizegels met unieke vingerafdrukken werden al duizenden jaren voor Mohammed gebruikt
Dactyloscopie is de wetenschap die vinger en handafdrukken identificeert. Zoals algemeen bekend is heeft ieder mens een unieke vingerafdruk. Bijgelovige moslims beweren dat Allah deze kennis in de Koran openbaarde. En omdat sterfelijke mensen, zo beweerd men, dit in die tijd niet konden weten, moet de Koran wel het woord van God zijn.

De Koran zegt in sura 75:4Zeker; Wij hebben de macht hem te herstellen tot in zijn vingertoppen.’ (1)

Hoe dit citaat een bewijs kan zijn voor de wetenschappelijkheid van de Koran is mij een raadsel. Er staat in het vers niets over unieke vingerafdrukken. Dat Allah volgens de Koran in staat is om mensen te herstellen tot in zijn vingertoppen, impliceert niet persé dat de vingertoppen unieke afdrukken opleveren. Het vers is simpelweg te vaag om zo’n conclusie te kunnen trekken.

Maar laten we eens van de hypothese uitgaan dat er in sura 75:4 wérkelijk sprake is van unieke vingerafdrukken (wat, zoals we hebben gezien, onjuist is). Is er in dat geval sprake van iets ‘dat men in die tijd niet kon weten’? En is het om die reden een bewijs voor de wetenschappelijkheid en goddelijke oorsprong van de Koran?Nee, want de kennis over de uniciteit van de vingerafdrukken is al minstens 4000 jaar oud. In het oude Babylon gebruikte men al kleizegels met vingerafdrukken, om documenten te ondertekenen.
Afbeelding
En bijna duizend jaar voor de geboorte van Mohammed gebruikte men in China al inkt om vinger en handafdrukken op papier te zetten. Deze werden tijdens rechtzaken gebruikt om de identiteit van mensen vast te stellen. Er is in sura 75:4 niets dat direct wijst naar unieke vingerafdrukken, laat staan dat er sprake zou zijn van iets ‘dat men in die tijd niet kon weten.’ Er staat nog steeds geen wetenschap in de Koran!


1: http://www.islam-info.be/idp/index.php?dekoranRelevante informatie:

http://www.vingerafdrukken.nl/

The history of fingerprints. http://www.onin.com/fp/fphistory.html

http://www.south-wales.police.uk/
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

De koran en het atoom.

Bericht door Devious » 23 dec 2007 18:00

DE KORAN EN ‘HET ATOOM’.

Afbeelding


De klassieke voorstelling van een atoom. In de beschrijving van een atoom mogen elektronen, protonen en neutronen niet ontbreken. Deze ontbreken wel in Sura 10:61 van de Koran.

Atomen zijn de kleinste als zodanig herkenbare bouwstenen van scheikundige elementen. Er zijn gelovigen die denken dat deze kennis al 1400 jaar geleden werd geopenbaard in de Koran, en óók in dit ‘wonder’ zien de gelovigen weer een bewijs dat de Koran het volmaakte woord van Allah is.

Sura 10:61. In welke toestand gij u bevindt, of gij de Koran voordraagt, of iets anders doet; Wij zijn uw getuigen, terwijl gij u er in verdiept. Er is voor uw Heer zelfs geen gewicht van een atoom op aarde of in de hemel verborgen. En er is niets dat kleiner of groter is, of het staat in het duidelijke Boek vermeld.

Het moge duidelijk zijn dat het woord ‘atoom’ in het bovenstaande citaat, een interpretatie is van de vertaler. Het Arabische woord ‘dharra’, dat hier vertaald is met ‘atoom’, kan volgens de verklaringen die ik op het internet heb kunnen vinden, op meerdere manieren vertaald worden. Mogelijke betekenissen zijn ‘graan’ of ‘zandkorrel’, ‘mier’, of ‘stofdeeltje’. Prof. J.H. Kramers gebruikte in zijn koranvertaling het woord ‘grein’, en sommigen menen dat ‘dharra’ zoiets betekent als ‘het kleinst bekende deeltje.’ Als de laatst genoemde betekenis juist is, dan is het mogelijk dat hiermee ‘atoom’ wordt bedoeld, maar het zou evengoed een zandkorrel kunnen zijn. Een hedendaagse moslim kan er een atoom of een molecule in zien, en voor een Arabier uit de 7e eeuw was het een stofje of een korrel woestijnzand. Het Korancitaat geeft simpelweg te weinig informatie om te kunnen concluderen wat er precies mee wordt bedoeld (in de tekst vinden we immers niets over elektronen, protonen en neutronen). Wél weten we dat filosofen als Democritus, Leucippus en Epicurus al bijna duizend jaar voor Mohammed over het bestaan van atomen speculeerden.
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Bericht door Devious » 24 dec 2007 09:53

GRIEZELIGE CITATEN; Ayatollah Khomeiny. (1902-1989)
KHOMEINY OVER POLITIEK, STRAFRECHT EN JIHAD.


In een serie ‘griezelige citaten’ mogen de uitspraken van de Iraanse dictator Imam Roekhollah Moesawi Khomeiny, niet ontbreken. Khomeiny stierf in 1998, maar het primitieve middeleeuwse gedachtegoed dat hij uitdroeg, leeft nog steeds in de harten van sommige sji’ietische extremisten. Dat de woorden van deze despoot in het stenen tijdperk thuishoren, zal evident zijn na het lezen van onderstaande citaten die overgenomen zijn uit het boekje ‘Citaten van Ayatollah Khomeiny’, dat in 1979 werd uitgegeven door uitgeverij Spectrum. Een deel van de citaten uit het boekje zal voornamelijk op de lachspieren werken, zoals de citaten waarin wordt verteld wat men moet doen na geslachtelijke omgang te hebben gehad met een schaap of kameel.

Deze citaten laten we voor wat ze zijn. We zullen ons voornamelijk concentreren op de citaten die kunnen leiden tot de onderdrukking van vrouwen en citaten die aanzetten tot haat jegens niet-moslims; woorden die gezamenlijk een oorlogsverklaring zijn aan de beschaving. Er moet bij vermeld worden dat de meerderheid van de moslims (soennitische moslims) geen boodschap heeft aan de leer van Ayatollah Khomeiny.

‘Onder de heilige oorlog wordt de verovering van niet-islamitische landen verstaan. Wellicht wordt de heilige oorlog onder leiding van de Imam of op zijn bevel uitgeroepen nadat er een waarlijk islamitische staat is gevormd. Het is dan de plicht van iedere volwassen, weerbare man om als vrijwilliger deel te nemen aan die veroveringsoorlog die uiteindelijk tot doel heeft de wet van de Koran overal op aarde te vestigen.’

‘Een islamitische staat kan niet totalitair of despotisch zijn, maar alleen constitutioneel en democratisch. In die democratie komen wetten echter niet uit wil van het volk voort, doch uitsluitend uit de Koran en de Soenna. De grondwet, het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht kunnen op niets anders berusten dan op de wetten van de Islam, die in de Koran zijn vervat en door de Profeet zijn opgetekend, en alleen deze wetten moeten nauwgezet worden toegepast. In de Islamitische staat heerst het goddelijke recht en de wetten daarvan mogen niet veranderd, aangepast of bestreden worden.’

‘De wetgevende macht berust uitsluitend bij de heilige profeet van de Islam en alleen hij kan een wet uitvaardigen; elke wet, die niet van hem stamt, moet worden verworpen.’

‘Regeren betekent in de Islam niets anders dan de wetten van de Koran, met ander woorden de wetten van God, van kracht verklaren. Deze wetten moeten door iedereen, zonder uitzondering en zonder tegenspraak, worden gehoorzaamd.’

‘Wie anders dan het zegevierende leger van de Islam zou ons land en ons volk van de schande van het zoroastische geloof bevrijden!’

‘Als wij slechts één jaar lang het strafrecht van de Islam toepasten, zouden wij alle onrecht en verwoestende zedeloosheid uitroeien. Misdrijven moeten volgens de wet van de wedervergelding worden bestraft: van een dief moet een hand worden afgehakt, een moordenaar moet worden gedood en niet in de gevangenis worden gezet, een overspelige vrouw of man moet worden gegeseld.’

‘Met de invoering van een politiek bestel waarin leken de macht hebben, wordt in wezen de voortgang op weg naar een islamitisch bestel belemmerd. Elk lekenbewind, welke vorm het ook aanneemt, is noodzakelijkerwijs een atheistisch bewind, het werk van Satan, en het is onze plicht een dergelijk bewind te weerstaan en de uitingen ervan te bestrijden. Het bewind van Satan kan niets anders dan ‘verdorvenheid op aarde’ voortbrengen, het ergste kwaad dat genadeloos moet worden bestreden en uitgeroeid. Dat kan maar op één manier gebeuren ,namelijk door omverwerping van alle regeringen die niet op zuiver islamitische beginselen stoelen…..’

‘Willen wij de eenheid van het islamitische volk tot stand brengen en het vaderland van de islam bevrijden van de overheersing of invloed van de imperialisten, staat ons slechts één weg open: wij moeteen een waarlijk islamitische staat vormen en alles in het werk stellen om de andere schijn islamitische regeringen, die door het buitenland in het zadel zijn geholpen, omver te werpen, en wanneer dat doel bereikt is, moeten wij de wereldheerschappij van de Islam vestigen.’

...Jullie, jongeren van de nieuwe generatie, jullie moeten beter nadenken. Richt je niet langer op de wetenschap en haar wetten.KHOMEINY OVER VROUWEN.

‘Een vrouw kan op twee manieren wettig aan een man toebehoren; door het bestendige huwelijk en door het tijdelijke huwelijk. In geval van het eerste is aanduiding van de duur niet vereist; in geval van het laatste geeft men aan of het bijvoorbeeld een periode van een uur betreft, of een dag, een maand, een jaar of langer.’

‘Elk meerderjarig meisje, dat wil zeggen elk meisje dat in staat is haar belang te onderkennen, behoeft als zij maagd is van haar vader of haar grootvader van vaderskant toestemming om te trouwen. Van haar moeder en haar broer is geen toestemming vereist.’

‘Een islamitische vrouw mag niet met een man trouwen die geen moslim is. Een islamitische man heeft evenmin het recht een bestendig huwelijk aan te gaan met een vrouw die geen moslim is, maar hij mag een tijdelijk huwelijk [een vorm van gelegaliseerde prostitutie] sluiten met een jodin of een christin.’

‘Een vrouw die haar man de bijslaap weigert, is laakbaar en zij kan van hem geen voeding, kleding, onderdak of, op een ander tijdstip, geslachtsomgang eisen; zij behoudt echter het recht op schadeloosstelling als zij wordt verstoten.’

‘Als bij sluiting van het huwelijk niet precies is aangegeven wanneer de echtgenot de bruidsgift moet betalen, mag de vrouw, zolang zij het geld niet heeft ontvangen, haar echtgenoot de bijslaap weigeren. Maar als zij eenmaal toestemt in geslachtelijke omgang met haar echtgenoot, mag zij zich er daarna niet meer tegen verzetten, behalve om voor de godsdienst geldige redenen.’

‘Het is toegestaan naar het gezicht en de handen van jodinnen en christinnen te kijken, tenzij dat met wellustig oogmerk geschiedt of men de verleiding vreest.’

‘De man van een vrouw, die een dochter uit een vorig huwelijk heeft, mag dat meisje uithuwelijken aan een zoon die hij uit een ander huwelijk heeft. Zelf heeft hij het recht de moeder van een meisje te huwen, dat met zijn zoon is getrouwd.’

‘Het verdient ten zeerste aanbeveling een geslachtsrijpe dochter gezwind uit te huwelijken. Tot het geluk van een man behoort de omstandigheid dat zijn dochter niet in het ouderlijk huis, maar in dat van haar echtgenoot voor het eerst ongesteld wordt.’

‘Als een man een vrouw huwt en haar bezit, mag hij niet meer met het meisje trouwen dat door zijn vrouw is gezoogd.’

‘De meest aangewezen vrouw voor het zogen van een pasgeborene is diens moeder. Het is beter dat zij daarvoor geen betaling verlangt en dat haar echtgenoot haar eigener beweging betaalt. Als de moeder meer vraagt dan een voedster, staat het de echtgenoot vrij het kind van diens moeder weg te nemen en het aan de zorgen van een voedster toe te vertrouwen.’

‘Er zijn drie gevallen, waarin een man zijn vrouw tijdens haar menstruatie mag verstoten:
a) indien hij sinds het huwelijk geen omgang met haar heeft gehad;
b) indien zij zwanger is terwijl de man in de mening verkeert dat zij ongesteld is en hij pas later verneemt dat zij zwanger was, toen zij werd verstoten;
c) indien hij door de afstand die hen scheidt niet zeker weet of zijn vrouw al dan niet ongesteld is.’

‘Als een man na de menstruatie van zijn vrouw geslachtsgemeenschap met haar heeft gehad, moet hij met de echtscheiding wachten totdat zij opnieuw ongesteld wordt. Hij mag echter scheiden als het negende levensjaar van zijn vrouw nog niet is vervuld, als zij zwanger is of als zij in de overgang is geweest.’

‘Een vrouw van wie het negende levensjaar nog niet is vervuld en een vrouw die in de overgang is geweest, mogen na hun echtscheiding terstond hertrouwen en behoeven niet de gewoonlijk verplichte honderd dagen te wachten.’

‘Een vrouw van wie het negende levensjaar is vervuld en een vrouw die nog niet in de overgang is geweest, moeten na hun echtscheiding drie maandstonden wachten alvorens te hertrouwen.’KHOMEINY OVER MUZIEK EN VERMAAK.

‘De handel in voorwerpen die tot vermaak strekken, zoals muziekinstrumenten, is volstrekt ongeoorloofd, ook al zijn ze maar heel klein.’

‘Wijn en alle andere bedwelmende dranken zijn onrein, maar opium en hasjiesj niet.’

‘Wij verklaren dat muziek zedeloosheid, ontucht en schaamteloosheid veroorzaakt en moed, durf en ridderlijkheid uitdooft; muziek is bij de wetten van de Koran verboden en mag niet op school worden onderwezen. Radio Teheran, die westerse, oosterse en Iraanse muziek uitzendt, brengt hierdoor zedeloosheid en schaamteloosheid bij oppassende gezinnen thuis en speelt een verderfelijke rol.’

‘Het is niet toegestaan tijdens sportwedstrijden de trom te roeren; ook is het verboden bij militaire ceremonieën militaire muziek ten gehore te brengen als deze met losbandige muziek kan worden gelijkgesteld.’

‘Het is verboden zich aan een spel over te geven, ook al speelt men niet om geld te winnen maar om zich te ontspannen.’

‘radio en televisie zijn toegestaan als ze nieuwsberichten en gebeden uitzenden, op indringende wijze opvoedend werken en het publiek voorlichten over de voortbrengselen en wetenswaardigheden van de aarde, maar ze moeten liedjes, muziek, anti-islamitische wetten, lofuitingen aan het adres van tirannen en leugenachtige betogen achterwege laten, evenals uitzendingen die twijfel zaaien en de deugd ondermijnen.’

‘Als het gebruik van radio en televisietoestellen niet in overeenstemming met de hierboven genoemde beginselen is, worden koop en verkoop van deze apparaten beperkt tot hen die ze weloverwogen gebruiken en anderen verplichten hen in deze te volgen.’
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Bericht door Devious » 24 dec 2007 10:03

Abu Yusuf (d. 798) 'Kitab Al-Kharaj': Over de kleding en het aantreden van de schatplichtigen' [ongelovigen]: Voorts dienen jullie een zegel op hun nekken aanbrengen wanneer de hoofdelijke belasting is ingezameld totdat allen zijn geïnspecteerd, ook al mogen de zegels later verbroken worden als zij dat willen, zoals ook Uthman b. Hunayf dat deed. Jullie zijn succesvol geweest in het opleggen van het verbod om zich te kleden, paard te rijden en eruit te zien als een moslim; dat zij allen een riem (zunnar) dragen om hun middel van inferieure kwaliteit met een knoop in het midden; dat hun hoofddeksels gewatteerd zijn; dat hun zadels inplaats van een degenknop, een stuk hout bevatten; dat hun schoeisel vastgesnoerd wordt met dubbele riempjes. Dat zij hun ogen neerslaan als zij in de nabijheid van een moslim komen; dat hun vrouwen niet op zachte zadels rijden; dat zij geen nieuwe synagogen en kerken bouwen en zich beperken tot het gebruik van gebedshuizen die al bestonden ten tijde van het bestand dat hen schatplichtig maakte, en die niet in de strijd werden vernield; hetzelfde gaat op voor de brandstapels van de Zoroastrianen. Hun aanwezigheid in de belangrijkste steden en moslim markten is toegestaan en zij mogen kopen en verkopen, maar geen wijn of varkens, en zonder vertoon van kruizen, en hun hoofddeksels moeten lang zijn en van inferieure kwaliteit. Dientengevolge dienen jullie onze afgevaardigden te zeggen dat zij de schatplichtigen verplichten om aan deze voorschriften te voldoen, zoals Umar b. al-Khattab dat deed toen hij zei: 'opdat men hen van verre kan onderscheiden van moslims'


Shaybani (d. 803/805) 'Siyar': 'Strijd in de naam van Allah en op de weg van Allah. Bestrijdt hen die niet in Allah geloven. Wanneer jullie de afgodendienende vijanden tegenkomen, roep hen dan op om de Islam te accepteren. Als zij dit doen, accepteer het dan en laat hen verder met rust. Dan moet hen gevraagd worden om te vertrekken van hun grondgebied, naar dat van de emigranten. Indien zij dit doen, laat hen met rust. Anders moet hun verteld worden dat zij zullen worden behandeld als de islamitische nomaden (bedoeinen) [die niet deelnemen aan de oorlog] die onderworpen zijn aan God's geboden als andere moslims, maar dat zij geen deel krijgen van de ghanima [oorlogsbuit]. Indien zij weigeren [om de islam te aanvaarden] dan moeten zij opgeroepen worden om de jizya te betalen; als zij dit doen, accepteer het en laat hen met rust. Als jullie de inwoners van een kasteel of een stad belegeren en zij proberen jullie zo ver te krijgen dat zij zich over moeten geven op basis van Allah's oordeel, ga daar dan niet op in, want jullie weten niet wat Allah's oordeel is, maar laat hen overgeven op jullie eigen voorwaarden, en beslis dan over hun lot naar jullie eigen inzicht.
Ik hoorde de Apostel van Allah in de campagne tegen Banu Qurayza zeggen: 'Hij die de pubertijd heeft bereikt moet gedood worden, en wie niet, moet gespaard worden.'
Wanneer het leger van Islam het oorlogsgebied betreedt en het is een gebied dat reeds opgeroepen is om de Islam te aanvaarden, is het aanbevolen dat het leger deze oproep herhaald, maar als zij dit niet doet dan is het niet erg. Het leger mag de aanval inzetten bij nacht of bij dag, en het is toegestaan om fortificaties te verbranden met vuur of onder water te zetten. Wanneer het leger veel buit vergaart, dan mag het niet verdeeld worden in vijandelijk gebied totdat de moslims het land veilig hebben gesteld, en het tot islamitisch grondgebied hebben gemaakt.'


Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. (d. 996) (ongetiteld): 'Jihad is een door God ingestelde verplichting. De uitvoering ervan door bepaalde personen stelt anderen ervan vrij. Wij Malikis [een van de vier stromingen van islamitische rechtswetenschap] handhaven dat het niet de voorkeur heeft om de vijand aan te vallen voordat zij opgeroepen zijn om de religie van Allah te aanvaarden, behalve wanneer de vijand als eerste aanvalt. Zij hebben de keuze om zich te bekeren tot Islam, of tot het betalen van de hoofdelijke belasting (Jizya).............. Er is geen ongerief in het doden van blanke niet-arabieren die gevangen zijn genomen. Maar geen van hen mag geëxecuteerd worden na de 'aman' te hebben ontvangen ['bescherming']

Al-mawardi (d. 1058): 'De schending van het verdrag door de schatplichtigen [jizya die de dhimmi's moeten betalen aan de islamitische bezetter] geeft ons toestemming om hen ter dood te brengen, hun eigendommen te plunderen en van hun vrouwen slavinnen te maken, maar alleen als zij de strijd met ons aangaan. Anders zullen zij verbannen moeten worden uit het moslimgebied, totdat zij veilig zijn beland in het dichtstbijzijnde polytheïstische land. Als zij niet vrijwillig vertrekken, dan moeten ze met geweld gedeporteerd worden.'

Al-maliki (moslimhistoricus ca 1100): 'De Qadi, Ahmad b. Talib [9e eeuw] dwong de dhimmi's om op hun schouders een witte lap stof te dragen met de afbeelding van een aap (voor de joden) en een varken (voor de christenen) en om op de deuren van hun huis een bord te spijkeren met daarop de afbeelding van een aap [Sura 5:65]'

Averroes (Ibn Rushd) (d. 1198) 'Bidayat Al-Mudjtahid': 'Geleerden zijn erover eens dat de Jihad een collectieve verplichting is en geen individuele verplichting. Alleen 'Abd Allah Ibn al-Hasan' beweerd dat het een tot aanbeveling strekkende handeling is. Volgens de overgrote meerderheid der geleerden is het verplichtende karakter van de Jihad gebaseerd op [Koran 2:216] '216. 'Vechten is u geboden ofschoon gij er afkerig van zijt; maar het kan zijn, dat gij tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor u is'........ (paragraaf 2 'De vijand') Geleerden zijn erover eens dat alle polytheïsten bestreden moeten worden. Dit is gebaseerd op [Koran 8:39]: En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. Maar van Malik wordt gezegd dat het niet toegestaan is om de Ethiopiërs en de Turken aan te vallen vanwege de overleveringen over de Profeet 'Laat de Ethiopiërs met rust zolang ze jullie met rust laten'........ (paragraaf 3: de schade die toegebracht mag worden aan de verschillende categoriën van vijanden) Schade die toegebracht wordt aan de vijand mag bestaan uit vernieling van zijn eigendommen, persoonlijk letsel of schending van zijn persoonlijke vrijheid, dwz dat van hem een slaaf wordt gemaakt en wordt toegeëigend. Dit mag volgens de Consensus (idjma) aan alle polytheïsten worden opgelegd; mannen, vrouwen, jong en oud, voornaam of onaanzienlijk. Allen over monniken verschillen de meningen....... De meeste geleerden zijn erover eens dat in de behandeling van gevangenen meerdere richtlijnen open staan voor de Imam [hoofd van de islamitische staat; kalief]. Hij mag gratie schenken, hij mag hen ter dood brengen, of hen vrijlaten na betaling van losgeld of als 'dhimmi' [niet islamitische onderworpene aan de islamitische staat], in dat geval is de vrijgelaten gevangene verplicht om hoofdelijke belasting te betalen (Jizya)

Ibn Taymiyya (1328): 'Jihad: 'De straffen die de Sharia heeft geïntroduceerd voor degenen die ongehoorzaam zijn aan God en zijn Boodschappers in twee categoriën: De bestraffing van hen die onder het bewind [van de imam], zowel individuen als groepen. En ten tweede, de bestraffing van recalcitrante groepen, zoals degenen die alleen onder het bewind van de imam kunnen worden gebracht door een beslissende veldslag. Dat dan is de Jihad tegen de ongelovigen (kuffar), de vijanden van God en Zijn Boodschapper. Want al wie de oproep van de Boodschapper van God (vrede zij met hem) heeft gehoord, en deze niet heeft beantwoord, moet bestreden worden, 'totdat er geen vervolging meer is en de religie alleen voor Allah is'.

Ibn Qayyim al-Jawziyya. (d. 1351): "Vernedering en hoon zijn het lot van hen die mij niet gehoorzamen" De Dhimmi's zijn het meest ongehoorzaam aan Zijn bevel en handelen in strijd met Zijn Woord; daaruit volgt dat het hen past om vernederd te worden door hen te onderscheiden van de moslims die door Allah zijn verheven omdat zij Hem en Zijn Profeet gehoorzamen..... Dat zij een onderscheidend teken op hun kleding moeten dragen is duidelijk gezien de verklaring van de profeet: 'Wie hen [joden en christenen] tot vrienden neemt is één van hen' [sura 5:56]. Het is een verplichting om de ongelovige te dwingen om herkenbaar te zijn als iemand van zijn volk, opdat de moslims hen kunnen herkennen. Heeft de profeet niet gezegd: 'De ruiter moet de voorbijganger groeten, de voorbijganger degene die te paard is, en de enkeling de groep..... het is in aanmerking genomen dat het verboden is om een jood of christen het eerst te groeten. Als één van hen ons groet, dan reageren we met 'en met u'.' Als dat het gebruik is in de Islam, dan is het noodzakelijk om de dhimmi's speciale kledij te laten dragen zodat zij herkend kunnen worden. Is hij een moslim die met vrede gegroet kan worden, of is hij een dhimmi die dit niet verdient? Daarenboven heeft de onderscheidende dracht nog andere doelen. Hij [de moslim] zal daardoor weten dat hij hem moet mijden, dat hij hem niet moet laten meereizen in een gezelschap van moslims, dat hij zijn handen niet moet kussen, dat hij niet voor hem op moet staan, dat hij hem niet aan moet spreken met 'broeder' of 'meester', dat hij hem geen succes of eer moet toewensen zoals gebruikelijk is onder moslims, dat hij hem geen islamitische liefdadigheid moet toekennen, dat hij hem niet als getuige kan oproepen, zowel bij aanklacht als bij verdediging, dat hij hem geen islamitische slaaf mag verkopen, en dat hij hem geen religieuze of juridische boeken over de Islam mag verkopen.
"De tulband is de kroon der Arabieren... Tulbanden zijn niet de tooi van de kinderen Israëls, maar dat van de Arabieren. Abu Qasim zei: 'Het is verboden voor een dhimmi om een tulband te dragen, want voor hem bestaat geen eer in het land van Islam en daarom is het niet zijn dracht."
Het is ten stelligste verboden om een dhimmi aan te spreken als 'mijnheer' of 'meester' zoals geschreven staat in de Hadith: 'Noem de ongelovige geen 'mijnheer', want als hij uw heer is dan heeft u uw Heer vertoornd." Ook is het verboden om de ongelovige 'trots van ons land' of 'steunpilaar van de staat' te noemen. Als één van hen dergelijke titels draagt, mag de moslim hen hier niet mee aanspreken. Als hij een christen is moet hij aangesproken worden met 'Hé, jij daar, christen', 'Hé, jij daar, oh kruis'; en als hij een jood is moet hij aangesproken worden met 'Hé, jij daar, jood'.
De dhimmi is verplicht om hulde te brengen aan de moslims in hun nabijheid, om hun respect en achting te betonen. Hij mag hen niet verleiden, noch mag hij in hun nabijheid komen zonder hun toestemming. Hij mag zich niet oneerbiedig of onbeleefd gedragen als hij zich in de buurt van een moslim bevindt. Hij moet hen groeten zoals hij zijn kameraden groet. Hij mag zijn benen niet ontbloten, noch mag hij zijn stem verheffen in hun nabijzijn.
De verontachtzaming of vervanging door deze wetten van Umar door anderen, ook al zijn deze geaccepteerd door religieuze authoriteiten, vertegenwoordigen een plichtsverzaking ten opzichte van degene aan wie Allah de waarheid openbaarde, en een overwinning voor de vijanden van Allah. Door hen toestemming te geven om hun dwaalleringen in het openbaar te tonen, en hen te ontheffen van hun inferieure status, worden de religie van Allah, Zijn profeet, Zijn Boek en de moslims ter schande gemaakt.... en de bewijzen die we hebben aangevoerd bevestigen dat Jihad een verplichting is totdat het Woord van Allah alleenheerschappij heeft, en totdat iedereen tot de religie van Allah behoord, totdat de religie van Allah triomfeert over alle andere religies en totdat zij de hoofdelijke belasting [jizya] betalen, en hun minderwaardige status accepteren.'


Ibn Khaldun 'Muqaddimah' (d. 1406): 'In de moslim gemeenschap is de heilige oorlog een religieuze plicht, vanwege het wereldomvattende karakter van de islamitische missie, en de verplichting om iedereen tot de Islam te bekeren, ofwel door overreding of door dwang.'

(Teksten zijn overgenomen en vertaald naar nederlands [door Devious] uit 'The legacy of Jihad')
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Bericht door Devious » 24 dec 2007 10:25

Palestina, 1915. 22 November 1915 Absalom Feinberg.

‘…. Op onze wegen [in Palestina] ziet men lange rijen met jonge en oude mensen die verplicht zijn tot dwangarbeid; Van tijd tot tijd wordt iemand die ziek genoeg is, ondersteund door een behulpzame lotgenoot; soms valt iemand op de grond om te bezwijken onder de pijn. Sterker nog; deze arme stakkers worden opgejaagd langs de [spoor] lijn van de Hedjaz: oude mannen, oude vrouwen, kinderen. Heel af en toe krijgen ze toestemming om te rusten. Geen brood, geen kleren, geen hoofddeksels [voor bescherming] tegen de zon of de kou, geen gereedschap om mee te werken. En tóch hebben deze arme zielen de moed om te vragen: ‘mogen we eindelijk een keer rusten?’………. Op veel plaatsen is het verboden om aalmoezen te geven aan deze ongelukkigen.
Sterker nog: weet u wat ze doen met de jonge meisjes en jonge vrouwen?! Ja, als u alleen mijn vraag al leest, dan weet u wat de Islam inhoudt. Desondanks houdt het me niet tegen om het u te zeggen: ZIJ WORDEN VERKOCHT! Ja, ja, verkocht, elk meisje vanaf de leeftijd van 7 of 8 jaar. Zij zijn niet duur. Het is zelfs moeilijk om de dieren in dit uitgemergelde land te voeden, en tóch werden er onder de ‘godvrezende gelovigen’ bieders gevonden die bereid waren om 5 tot 100 francs te betalen voor een stuk blank vlees…….. Hele kleine meisjes uit de armen van hun moeders gerukt, jonge bruiden afgenomen van hun echtgenoot, jonge meisjes ‘kafirs’
[ongelovigen] worden de slavinnen van de losbandigheid van de ‘godvrezenden’!’

Vertaald door Devious uit 'The decline of Eastern Christianity under Islam' Bat Ye'or.
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Bericht door Devious » 24 dec 2007 11:05

Joden en christenen in Jeruzalem. (1700)
Gemaliah van Siemiatyc.

Wij joden werden verplicht gesteld om een grote som geld aan de moslimautoriteiten te geven, om toestemming te krijgen voor de bouw van een nieuwe synagoge. Hoewel de oude synagoge klein was, en we het slechts een klein beetje groter wilden maken, was het verboden volgens de islamitische wetgeving om ook maar iets te wijzigen……. Alle mannen waren verplicht om de Sultan jaarlijks de hoofdelijke belasting te betalen van twee goudstukken. De rijke man werd niet verplicht om meer te geven, maar de arme mocht niet minder geven. Ieder jaar… kwam er een belastingambtenaar uit Constantinopel naar Jeruzalem. Degene die niet de mogelijkheden had om de belasting te betalen werd in de gevangenis gegooid, en de joodse gemeenschap werd gedwongen om hem los te kopen…. De ambtenaar bleef ongeveer twee maanden in Jeruzalem, en dientengevolge verborgen de arme mensen zich waar ze maar konden…… Joden en christenen mochten niet op een paard rijden, maar een ezel werd toegestaan, want joden en christenen waren [in de ogen van de moslims] inferieur….. In het land Israël mag niemand van een andere religie dan de Islam, de groene kleur dragen, zelfs als het een katoenen draad is waarmee we onze gebedssjalen versieren…. Ook is het niet toegestaan om een groene of witte tulband te dragen… Niemand mag de kleur groen dragen, want die is slechts voorbehouden aan moslims. De laatsten gedragen zich heel vijandig jegens de joden en beledigen hen in de straten van de stad. Het komt niet vaak voor dat de welgestelde Arabieren of Turken de joden mishandelen, maar het gewone volk vervolgt de joden, want het is ons verboden om onszelf te verdedigen tegen de Turken of Arabieren. Als een arabier een jood aanvalt, dan mag de jood proberen om hem te kalmeren, maar hij mag zich niet verweren…..

Uit dezelfde tijd zijn er nog meer verslagen van ondermeer de Franse reiziger Antoine Morison. Hij verklaarde dat de joden in Jeruzalem daar 'leven in ellenden en onder de meest wrede en schaamteloze slavernij'.

Brief van Consul James Finn aan de graaf van Malmesbury.
Jeruzalem 8 november 1858.

Om verder verslag uit te brengen omtrent de vervolging van christenen vanwege de opleving van fanatisme onder de mohammedanen, heb ik de eer gekregen om dagelijks de verslagen te ontvangen over joden en christenen die op straat worden beledigd, hetgeen tevens gepaard gaat met geweld. Hoewel dit doorgaans niet zeer ernstige zaken betreft, komen ze veelvuldig voor, en de slachtoffers zijn erg bang, als ze inheems zijn, om de daders aan te geven bij de Turkse autoriteiten…. Voor zover ik weet is er geen enkele zaak bekend waarin bewijs van christenen werd geaccepteerd in een rechtzaak of een burgerlijk tribunaal tegen een moslim..

Er zijn nog vele andere brieven van Consul James Finn waarin wordt ingegaan op de manier waarop niet-moslims werden behandeld. Hij beschrijft de toestanden waarin niet-moslims moesten leven binnen moslimgebied, hetgeen allemaal conform het dhimmie kastenstelsel is, zoals dat van oudsher ten uitvoer is gebracht.

Brief van Consul James Brant to Sir Henry Bulwer.
Damascus, 25 Juli, 1860.


Aan mij is de eer om Uwe Excellentie op de hoogte te brengen van het feit dat we op de laatste avond in de basis in Beiroet vernamen dat de Seraskier (hoofd van het leger) was vertrokken met twee bataljons op Zondag de 22ste. Op de elfde dag van Juli vertrok Zijne Excellentie Fuad Pasha met twee andere bataljons; aldus wordt de komst van noodzakelijke versterkingen van dag tot dag opgeschort, en zo ook het herstel van ons vertrouwen [verzet van moslims tegen gelijke behandeling van christenen veroorzaakte een massaslachting van duizenden christenen in Damascus en Palestina in Juli 1860]. De Joden die zich hadden verschuild in Turkse huizen keerden terug naar hun huizen, maar werden vervolgd door mensen die geld eisten onder bedreiging……….. Ik zou Uwe Excellentie willen smeken om te bedenken wat we moeten doen voor de mannen en jongens die moslim zijn geworden onder doodsbedreiging, en wat we kunnen doen voor de vrouwen die door de moslims zijn genomen als vrouwen en concubines en gedwongen werden om zich tot de Islam te bekeren…..

Brief van Consul James Finn aan Lord John Russell.

Antwoorden op vragen.
Jeruzalem, 19 Juli, 1860.


7: Word bewijsmateriaal dat afkomstig is van christenen geaccepteert in rechtbanken?

In de Mehkemeh of in het hof van de Cadi wordt bewijs van niet moslims altijd afgewezen. In de vele Medjlises worden altijd uitvluchten gezocht om bewijzen van een niet-moslim tegen een moslim, af te wijzen…


Vertaald uit het Engels door Devious, en overgenomen uit 'The decline of Eastern Christianity under Islam' Bat Ye'or.
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Gesloten