Pagina 1 van 1

Besloten forum voor ex-religieuzen.

Geplaatst: 02 apr 2016 21:48
door Inge B
Lieve mensen,

Sinds ik ben gaan bloggen over het loslaten van aangeleerde religie, krijg ik veel signalen van mensen die ook graag hun verhaal willen vertellen, maar dit niet durven op een plek waar iedereen het kan lezen.
Daarom heb ik (als leek) een verborgen forum gemaakt, dat in eerste instantie bij wijze van proef zal draaien. Het forum ging 1 april 2016 (géén grap!) van start en inmiddels zijn de eerste leden met elkaar in gesprek over wat de gevolgen zijn van hun religieuze opvoeding voor hun dagelijks leven en hoe het was/is om afstand te doen van de geïndoctrineerde dogma’s.


Het doel is NIET:

- Propaganda voor een bepaalde levensvisie (bv atheïsme, holisme of christendom) en discussies over wat de juiste levensvisie zou zijn. Ieder is vrij het eigen pad te volgen.
- Afzetten tegen ‘het nest’. (Wel is er alle ruimte voor pijn, boosheid en frustratie, maar dan met de bedoeling dat het ‘gehoord’ en ‘gezien’ wordt, zodat het uiteindelijk misschien los te laten is.)
- Blijven hangen in het verleden. (Kijken naar moeilijke of ‘zware’ dingen die er al zijn, betekent niet dat je je leven ‘zwaar’ maakt, maar dat je ‘het zware’ in het ‘licht’ zet en de ruimte geeft, juist om het uiteindelijk los te kunnen laten.)

Het doel is WEL:

Een beschermde omgeving bieden waarin mensen vertrouwelijk met elkaar in gesprek kunnen gaan, ook over zaken waarvan je niet wilt dat iedereen dat te weten komt.
Alles draait om het delen van (h)erkenning en troost. Om verbondenheid en steun. Om samen en ieder apart verder te komen en om vrij te zijn tot het aangaan/handhaven van verbinding met alles wat lief en dierbaar is/was/wordt.


NIET de doelgroep:

Personen die overtuigd zijn van hun levensvisie en ‘zieltjes’ willen winnen of graag anderen uit de tent lokken om de strijd/discussie mee aan te gaan.


WEL de doelgroep:

Mensen die (streng) religieus zijn opgevoed en deze vorm van religie (na een moeizaam en/of langdurig proces) de rug toekeerden of dit proberen te doen. Het is daarbij niet van belang of je momenteel bijvoorbeeld christelijk, atheïstisch of holistisch bent.

Het gaat erom dat er RUIMTE is om het ‘zware’ te delen en om desgewenst op zoek te gaan naar een persoonlijke nieuwe levensvisie, zonder dat er druk op je wordt uitgeoefend.

Behoor je tot de doelgroep en wil je je aanmelden? Stuur me dan even een berichtje waarin je kort vertelt wie je bent en waarom je toegang tot het forum wilt.
ingebosscha (at) outlook (punt) com


Ik wens iedereen een vrije geest toe.

Met liefde,
Inge Bosscha

Re: Besloten forum voor ex-religieuzen.

Geplaatst: 02 apr 2016 22:53
door Erik
Mooi initiatief!

Re: Besloten forum voor ex-religieuzen.

Geplaatst: 03 apr 2016 15:12
door Maria
Geen echte concurrentie door de iets andere doelstellingen, wel een aanvulling voor Freethinker en elkaar.
Er kan naar elkaar verwezen worden.