De 21ste eeuw, nieuwe wereldorde, nieuw type mens

Het forum voor columns over specifieke onderwerpen.

Moderator: Moderators

Plaats reactie
Sibrandi
Geregelde verschijning
Berichten: 75
Lid geworden op: 10 mei 2016 16:11

De 21ste eeuw, nieuwe wereldorde, nieuw type mens

Bericht door Sibrandi » 24 aug 2016 09:43

De 21ste eeuw, nieuwe wereldorde, nieuw type mens.

De Westerse mens is begonnen aan de opbouw van een nieuwe wereldorde en zal genetisch gaan sleutelen aan zichzelf. Dat is mijn visie over de nieuwe eeuw. Was de twintigste eeuw al zeer bijzonder, de 21ste belooft minstens evenveel aan vernieuwingen afgaande op de trends die in de afgelopen periode in gang zijn gezet. De komende wereldorde omvat een beschaving met aangepaste en nieuwe normen en waarden, waarvan de voorboden enkele decennia na WO II in de samenleving waarneembaar begonnen te worden.
Mondiale toenadering van alle samenlevingen en culturen, wereldwijde aanvaarding van internationaal recht, een nieuwe visie op leven en dood en individualisering van de burger met tegelijkertijd een collectief verantwoordelijkheidsgevoel voor onze globe gebaseerd op hogere normen, zijn de kernbegrippen rondom die ontwikkeling. Ook vraagstukken met betrekking tot oorlog en vrede kunnen nationaal niet meer opgelost worden. De bewust levende burger kan dat alles niet ontgaan zijn te meer daar wij nu al te maken hebben met sommige ingrijpende facetten daarvan. Voorbeelden genoeg, ons nationaal beleid wordt deels buiten onze landsgrenzen bepaald ( EU ), wetgeving op voorheen onbekende zaken zoals euthanasie alsmede het verschijnsel van een kritischer wordend electoraat. De moderne mens wordt minder volgzaam en dat is slecht nieuws voor populistische volksmenners met hun halve waarheden Tot na WO II voelde iedere autonome natie zich volledig vrij een politiek te volgen volgens eigen opvattingen zonder rekening te houden met de belangen van de omliggende landen maar in de jaren zeventig werden wereldorganiesaties in het leven geroepen die een dijk moesten opwerpen tegen protectionisme. De wereld ging echter een stap verder met de stichting van grensoverschijdende samenwerkingsverbanden waarvan er thans rond vijftig functioneel zijn. Mercosur, EU, Asean, Apec, Uzan en Naphta zijn hiervan voorbeelden maar efficient werken doen ze nog geen van allen. Ook het klassieke nationalisme is op z'n retour, wellicht met uitzondering van sportprestaties maar de bereidheid om voor je land te sneuvelen is niet groot meer, onderhandelen met de tegenpartij levert meer op.
Twee nieuwe disciplines kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren tot vernieuwing van onze soort met name moleculaire biologie en stamcelonderzoek. Sedert de ontdekking van het DNA molecule is veel bekend geworden over ons genetisch systeem. Maar de burger heeft er geen idee van hoever de genetische wetenschap al is met haar zoektocht naar de vraag op welk moment en waardoor het micro-orgaan begint te pulseren. Wie zich er voor interesseert kijke op http://www.oncornet.eu" onclick="window.open(this.href);return false;, projects, een werkgroep (kankerresearch) samengesteld uit de meest begaafde specialisten van 10 Westerse universiteiten waaruit blijkt hoe diep men al graaft in de levende cel. De indruk voor mij als leek is dat de moleculaire biochemie vlak voor de kluisdeur van het leven staat. Nu de toegangscode nog en dan is het hek echt van de dam.
Volgens de laatste berichten over dit onderwerp zijn Chinese genetici het verst gevorderd. Dat past ook binnen het beleid van de Chinese overheid die naar meer innovatie van binnenuit streeft op alle gebied. Stamcel onderzoek heeft tot nu toe enkele spectaculaire prestaties laten zien en het staat vast dat op lange termijn vrijwel alle organen welke door welk gebrek dan ook vervangen moeten worden, kunnen worden aangemaakt. Dat de mens gemodificeerd gaat worden door middel van manipulatie van de bevruchte eicel staat vanuit mijn visie absoluut vast maar het is wel een kwestie van de lange termijn. Er komt dus een nieuw c.q. aangepast mens deze eeuw, onze huidige soort gaat langzaam aan verdwijnen maar omdat niet alle volken het tempo van veranderingen kunnen bijhouden zal de afstand tussen de progressieve mens en de rest van de wereld verder worden vergroot, overigens met verstrekkende consequenties.

De genoemde trends leiden op den duur tot de opbouw van een confederatieve wereldordening waarbij alle naties aanzienlijke delen van de eigen autonomie moeten afstaan ter wille van het mondiale belang. Voorbeelden van dat belang zijn het monetaire stelsel, de ecologie, de energievoorziening, de wereldhandel, de internationale zeevaart, het luchtverkeer, de internationale criminaliteit, het asielbeleid en wetenschap. Misschien op den duur ook ruimtevaart en het beheer van satellieten. Het vraagstuk van de burgerlijke veiligheid w.o. terrorismebestrijding hoort daar zeker bij. In het kader van de coexistentie van alle volkeren past ook de opgang naar een multiculturele samenleving, een gang van zaken met veel consequenties op velerlei gebied. De huidige USA is voor rond 30 % niet meer Europees, de overige bevolking bestaat uit mensen met een andere etnische achtergrond letterlijk overal vandaan. Zolang de politieke brandhaarden in Azië en Afrika niet gedoofd zijn, zullen grote groepen mensen uit de bedreigde gebieden blijven proberen onderdak te vinden in het veilige Westen, een ontwikkeling die ook het Westen zelf zal doen veranderen. De echte culturele samenleving begint al vorm te krijgen. Veel jongeren over de hele wereld, downloaden massaal producten uit andere culturen, vooral de Westerse showbusiness blijkt een grootleverancier, voor hen, die jongeren bestaat de taalbarrière niet, de moderne jeugd beheerst het Engels inclusief de bij behorende computer en twitterterminologie. Maar het resultaat is wel dat culturen dichter bij elkaar komen, dat xenofobe barrières verdwijnen en dat daardoor de onderlinge contacten zeer veel vergemakkelijkt worden. Wat we nu kunnen aanschouwen als multiculturele samenleving is nog maar het begin van een verschuiving, tegen het eind van deze eeuw ziet de wereld er vanuit de sociologische invalshoek totaal anders uit. De grote schaduw die over deze eeuw hangst is de klimaatomslag die waarschijnlijk al begonnen is. In het zwartste scenario zullen meer dan een miljard mensen de hittegebieden moeten verlaten waardoor een ware herschikking gaat plaatsvinden. In de geschiedenis van de mensheid hebben veel grote volksverhuizingen plaats gevonden, de mens ging altijd verder naar plaatsen waar het leven beter was. Door de grotere bevolkingsdichtheid gaat dat zeker niet zonder grote problemen want ontvangende landen zullen weerstand bieden ook hier zal de VN moeten ingrijpen.
Het verouderingsproces van grote groepen mensen uit de samenleving is nog steeds niet bijzonder, tachtigers en negentigers * zijn er altijd geweest maar anders wordt het als de gemiddelde stervensleeftijd van de mens opgerekt gaat worden naar 125 jaar, een leeftijd die door sommige onderzoekers in vooruitzicht wordt gesteld. De samenleving zal dan geconfronteerd worden met een geheel nieuwe configuratie en de vraag moeten beantwoorden wanneer de bejaarde mag of moet sterven.

* Joost van den Vondel werd 92 jaar oud

Gebruikersavatar
Peter van Velzen
Moderator
Berichten: 15982
Lid geworden op: 02 mei 2010 10:51
Locatie: ampre muang trang thailand

Re: De 21ste eeuw, nieuwe wereldorde, nieuw type mens

Bericht door Peter van Velzen » 24 aug 2016 10:31

Als deze eeuw voorbij is, is wellicht de door jouw geschetzte ontwikkeling al dan niet zichtbaar. Voor de dagelijkse politiek en bedrijfsvoering, die hoogstens vijf jaar vooruitkijkt is ze vooralsnog onzichtbaar, en ook de media zullen waarschijnlijk meer aandacht blijven besteden aan de waan van de dag. Ook zullen onderlinge conflicten nog lange tijd de noodzakelijke samenwerking blijven doorkruizen. Wie het dagelijkse nieuw lees - zal er weiniig van merken, maar op de lange duur zullen de trends wel duidelijk worden, en wellicht heb jij een goede voorspellende blik.

Ondertussen is het nog maar de vraag of niet de klimaatverandering alle andere ontwikkelingen in de schaduw zal stellen,
Ik hoop van niet, maar dan moeten we er wel harde tegen werken.
Ik wens u alle goeds

Sibrandi
Geregelde verschijning
Berichten: 75
Lid geworden op: 10 mei 2016 16:11

Re: De 21ste eeuw, nieuwe wereldorde, nieuw type mens

Bericht door Sibrandi » 26 aug 2016 09:53

Ik probeer te extrapoleren, signalen uit de samenleving op te vangen, trends daaruit te selecteren en te volgen op houdbaarheid. Wie daarin ervaring krijgt blijkt achteraf zelden ongelijk te hebben. Echt voorspellen doe ik niet en kan ik niet. Vanuit de lange termijn uitgaan is gemakkelijker en biedt meer waarschijnlijkheid.

Gebruikersavatar
Rereformed
Moderator
Berichten: 15471
Lid geworden op: 15 okt 2004 12:33
Locatie: Finland
Contacteer:

Re: De 21ste eeuw, nieuwe wereldorde, nieuw type mens

Bericht door Rereformed » 26 aug 2016 14:47

Sibrandi schreef:Vanuit de lange termijn uitgaan is gemakkelijker en biedt meer waarschijnlijkheid.
Ik vind het altijd interessant om mogelijke kenschetsingen of visies voor de toekomst te lezen, maar heb geleerd er geen enkele graad van waarschijnlijkheid aan te geven. Waarschijnlijker schijnt mij toe dat de toekomst altijd op beslissende punten anders is dan men voorziet.
Born OK the first time

Gebruikersavatar
Peter van Velzen
Moderator
Berichten: 15982
Lid geworden op: 02 mei 2010 10:51
Locatie: ampre muang trang thailand

Re: De 21ste eeuw, nieuwe wereldorde, nieuw type mens

Bericht door Peter van Velzen » 26 aug 2016 17:23

Dat onze logica correct is doet er niet toe, altijd gebeuren er onverwachte zaken die men niet voorziet. Geen enkele science fiction schrijver had het internet voorzien bijvoorbeeld. . .
Ik wens u alle goeds

Plaats reactie