Het boek 'Moderne wetenschap in de Bijbel'

Geef hier je mening over boeken die je hebt gelezen.

Moderator: Moderators

Gebruikersavatar
Blackadder
Ervaren pen
Berichten: 991
Lid geworden op: 22 okt 2008 16:03

Re: Het boek 'Moderne wetenschap in de Bijbel'

Bericht door Blackadder » 13 jan 2014 21:41

Nog een leuk boek is:

http://www.bol.com/nl/p/de-levens-van-e ... 666883957/" onclick="window.open(this.href);return false;


meneer Krauss schrijft leuk en in dit boek zijn veel onderwerpen samengevoegd, het ontstaan van het universum, het ontstaan van sterren en planeten, en hoe het leven vervolgens op die planeten is ontstaan.

Af en toe is het wel redelijk technisch, maar als iets te moeilijk is kun je het best wel overslaan en gewoon bij een volgend hoofdstuk weer verder lezen. Als je het uit hebt, heb je echt een hele brede samenvatting van de huidige natuurwetenschap gelezen en zul je nooit meer met dezelfde ogen naar de wereld kijken...
May the Lord hate you and all your kind, may you be turned orange in hue, and may your head fall off at an awkward moment.'

Jinny

Re: Het boek 'Moderne wetenschap in de Bijbel'

Bericht door Jinny » 13 jan 2014 22:09

Het hele stuk, incl spelfouten.
Hobrink maakt in het voorwoord meteen duidelijk dat de bijbel geen handboek voor moderne natuurwetenschappen, biologie of natuurkunde is.

De bijbel handelt over de relatie tussen God en de mens. Desalniettemin is de bijbel uniek in zijn soort. Hobrink neemt de lezer mee langs allerlei wetenschappelijke feiten in de bijbel die in geen enkel ander boek uit de oudheid zijn aangetroffen.

Neem nu de Egyptische 'Heilige Boeken' uit 1552 voor Christus. Daarin staan honderden recepten en aanwijzingen om uiteenlopende ziekten te bestrijden. Het staat echter vol medische nonsens, de gekste medicijnen worden aanbevolen zoals kattenpoep en darmen van een gans. Ook staan er regelrechte medische blunders in. De aanwijzingen hoe een open wond te genezen leidt bij navolging tot tetanus. Dat krijg je als je ezelsmest op een open wond moet smeren. Van al deze Egyptische 'wijsheden' is in de boeken van Mozes - terwijl hij aan het hof van Egypte is grootgebracht - niets te vinden. Mozes heeft strenge hygiënische maatregelen afgekondigd die in schril contrast staan met de Egyptische kwakzalverij, want de maatregelen van Mozes werken. Ze zijn levensverlengend en levensreddend!

God had met de door Hem verordende (geestelijke en sociale) wetten het geestelijk en lichamelijk welzijn van de mens op het oog. Deze wetten waren echter hun tijd ver vooruit. Hoe hadden de Israëlieten overtuigd kunnen worden van het belang van het principe van een toilet?

Verder moet er buiten het kamp een gelegenheid zijn waar u uw behoefte kunt doen. U moet een tentpin bij uw uitrusting steken, die u kunt gebruiken om een gat te maken waar u boven hurkt, en om uw uitwerpselen te bedekken. (Deuteronomium 23:13-14)

Niet als goede raad. Die zou door de mensen in de wind zijn geslagen. Plastisch uitgedrukt: Waarom zou ik in een putje buiten het kamp moeten poepen? Wat een zinloos gedoe zeg. Wat wisten ze in die tijd van buiktyfus, cholera en dysenterie? Werkelijk niets. Door er een religieuze wet van te maken en de navolging ervan te sanctioneren, konden de Israël;lieten tot gehoorzaamheid aangezet worden en werd een weg gewezen om te ontkomen aan allerlei dodelijke epidemie

Het voorkomen van epidemie
De strenge hygiënewetten van Mozes blijken volgens Hobrink een verbazingwekkende wetenschappelijke perfectie te bezitten. De hygiënewetten laten zich het beste omschrijven ale een integraal stelsel van maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. In de bijbel staan effectieve maatregelen ter bestrijding van geslachtsziekten als gonorroe (een druiper), die in 75% van de onbehandelde gevallen leidt tot onvruchtbaarheid.

De bijbelse maatregelen ter voorkoming van de uitbreiding van melaatsheid (in het Hebreeuws tsara'at, huidvraat genoemd), waren vooruitstrevend. Leprozen moesten van de maatschappij worden afgezonderd om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen (Numeri 5:2; Leviticus 13:46). Nu vinden we dat vanzelfsprekend, maar dat is niet altijd zo geweest. Besmetting van lepra vindt voornamelijk plaats via het inhaleren van bacteriën, door ze in te ademen of in te slikken. Met deze kennis in ons achterhoofd begrijpen we de opdracht in Leviticus 13:45, dat gaat over wat de melaatse moet doen als hij een gezond persoon tegenkwam:

Wie door huidvraat aangetast is, moet zijn kleren scheuren, zijn haar los laten hangen, baard en snor bedekken en 'Onrein, onrein!' roepen.
Door zijn kleren te scheuren is hij op een afstand herkenbaar als leproos en door zijn mond en neus te bedekken, kunnen er niet allerlei bacteriën overgedragen worden. Het is vanwege deze vooruitstrevende maatregel dat een professor in de medische geschiedenis de loftrompet afsteekt over Leviticus 13 en 14: Het 13de en 14de hoofdstuk van Leviticus zijn gewichtige officiële documenten, die het verdienen om in letters van glanzend goud geschreven te worden, omdat zij de kiem vormen van de moderne profylaxe (bescherming) tegen besmettelijke ziekten!

Buiten de bijbel vind je nergens zulke effectieve maatregel ter voorkoming of bestrijding van allerlei ziekten. De quarantainemaatregel - dat is een periode van afzondering voor een persoon die vermoedelijk besmet is geraakt met een besmettelijke ziekte - is afkomstig uit Leviticus 13:4-7.

Als de huid een lichte, witte plek vertoont die niet diep in de huid ligt en het haar niet wit geworden is, moet de priester de betreffende persoon zeven dagen afzonderen. Op de zevende dag onderzoekt de priester hem opnieuw. Als blijkt dat de plek zich niet heeft uitgebreid en de huid niet verder is aangetast, moet hij hem opnieuw zeven dagen afzonderen. Zeven dagen later onderzoekt de priester hem nogmaals, en als de plek dof geworden is en zich niet heeft uitgebreid, moet hij hem rein verklaren. Het is dan gewone uitslag. De persoon in kwestie moet zijn kleren wassen en is dan weer rein. Maar als hij na onderzoek door de priester rein verklaard is en de plek zich later toch uitbreidt, moet hij zich opnieuw aan de priester laten zien.

Daarnaast vinden we in de bijbel maatregelen met betrekking tot een goede persoonlijke hygine. Naast het principe van een toilet, kunnen we hierbij denken aan het regelmatig wassen van het lichaam, zeker na het aanraken van een lijk of na contact met bloed of een open wond.

Hygiënemaatregelen
Zoals gezegd treffen we in de bijbel zeer effectieve hygiënemaatregelen aan. Voor persoonlijke hygiëne, als ook voor de algemene volksgezondheid. Regelmatig wassen, beschermende maatregelen met betrekking tot de voedsel- en watervoorraden en het belang van goede afvalverwerking. Opvallend is het hygiënische nut van circumcisie, oftewel besnijdenis, vooral in primitieve omstandigheden als mensen zich niet vaak uitgebreid (kunnen) wassen. Zo blijkt dat besneden mannen veel minder kans hebben op peniskanker of aandoeningen aan de urinewegen dan niet besneden mannen. Peniskanker is thans in Nederland een zeldzaam verschijnsel. In sommige landen waar het niet zo best met de persoonlijke hygiëne is gesteld, komt peniskanker veel vaker voor. In China bij voorbeeld bedraagt 15-22% van alle kankergevallen onder mannen peniskanker. Veel mensen met peniskanker sterven hieraan. Joden worden op de achtste dag besneden. Moslims pas tussen hun derde en twaalfde levensjaar. Het is opmerkelijk te noemen dat er bij de laatste groep meer peniskanker voorkomt dan bij Joden. Kennelijk is besnijdenis pas voluit effectief, als het vlak na de geboorte plaatsvindt.

Een saillant detail is het feit dat Joden per se op de achtste dag de besnijdenis moeten uitvoeren. Ook dit is volgens Hobrink een wetenschappelijk relevant feit. Uit onderzoek blijkt dat alleen op de achtste dag een zuigeling een bovennormaal niveau pro-trombine heeft. Pro-trombine is nodig voor de bloedstolling. Op de achtste dag stopt een bloeding sneller dan op enig ander moment in het leven van een mens. Tussen de tweede en vijfde dag is de hoeveelheid bruikbare pro-trombine op een gevaarlijk laag niveau. Een medische ingreep is dan contra-indicatie.

Voedingswetten
Volgens Hobrink staan in de bijbel zeer relevante hygiëne- en voedingswetten, waarvan de primitieve mens niet kon weten dat ze zo belangrijk waren. Mozes was zijn tijd ver vooruit. De wetten richten zich op twee belangrijke aspecten: de volksgezondheid en het biologisch evenwicht. Een paar interessante voorbeelden. In Leviticus 11:13-19 staat een lijst met vogelsoorten die voor consumptie verboden waren. Dit waren juist die vogels die van immens belang waren voor het biologisch evenwicht. Voorts was het verboden voor de Israëlieten om het losse verzadigde vet (het losse vet onder de huid of rond de organen) van landdieren te consumeren. Ze mochten daarentegen wel het olieachtige vet van vissen eten. We weten nu alemaal hoe belangrijk het vet van vissen is in het voorkomen van http://www.infonu.nl/special/3028.html" onclick="window.open(this.href);return false; Waarom is de consumptie van alle vleeseters verboden? Vanwege de aanwezigheid van levensgevaarlijke parasieten in het vlees van vleeseters, waaronder trichinen. Daarom zijn deze dieren onrein.

Ark van Noach
Vermeldingswaardig is de bespreking van de ark van Noach. Deze boot blijkt qua verhouding (6:1) perfect te zijn; het was een zeer stabiel schip. Hobrink berekent dat de ark groot genoeg was om van alle landdieren en volgels de basistypes mee te nemen. Als we het bijbelse zondvloedverhaal vergelijken met het Gilgamesj epos van de Babylonirs - ook een zondvloedverhaal - dan zijn er belangrijke verschillen aan te wijzen, waaronder het gegeven dat de hoofdpersoon in het Gilgamesj epos een boot had in de vorm van een kubus. Hobrink toont aan dat een kubus het minst zeewaardige schip [is] dat er bestaat

Schepping en evolutie
Bij het bespreken van het thema schepping of evolutie, blijkt hoe ongefundeerd de evolutietheorie in feite is. Een paar voorbeelden:
er is nooit nieuw erfelijk materiaal bijgemaakt, m.a.w. bij mutaties (die in 99% van de gevallen negatief zijn) wordt er nooit ofte nimmer nieuwe genetische informatie toegevoegd en dat is toch waar het bij de evolutietheorie in de kern om gaat
door mutatie kan een soort zich aanpassen, maar er vindt geen ontwikkeling plaats naar een hoger ontwikkelingsniveau (er is juist sprake van degeneratie)
er bestaan geen overgangsvormen tussen de basistypen eiwitten in organismen zijn uitsluitend gemaakt van linksdraaiende aminozuren, terwijl bij in laboratorium gesynthetiseerde aminozuren de verhouding altijd 50:50 is
een cel is al zeer complex: om een cel te laten ontstaan door toeval, moeten er duizenden verschillende en ingewikkelde moleculen op hetzelfde moment ontstaan
in ieder organisme komen onherleidbaar complexe structuren voor, d.w.z. dat er geen enkel onderdeel gemist kan worden in een bepaalde complexe structuur waardoor het niet stap-voor-stap kan zijn ontwikkeld.

Ook schragen fossiele vondsten en archeologische ontdekkingen de evolutietheorie geenszins en druist het in tegen de eerste en de tweede hoofdwet van de thermodynamica er kan geen energie gecreëerd worden of verloren gaan': het heelal kan daarom niet uit het niets zijn ontstaan
'elk systeem dat aan zichzelf wordt overgelaten, vervalt tot wanorde': dus - om kort te gaan - uit chaos kan niet zonder doelgerichte activiteit van levende organismen orde ontstaan.

Ik kan slechts een aantal onderwerpen aanroeren. Voor een degelijke onderbouwing en een bespreking van tegenwerpingen ten aanzien van de laatste twee claims, verwijs ik naar het boek. Hobrink maakt op basis van de feiten (en het gebrek aan feiten) de volgende overweging: "Als het christelijk geloof op net zo weinig feiten zou zijn gebaseerd als de evolutietheorie, zou ik beslist atheïst worden.

Hobrink eindigt het boek met een hoofdstuk over de betrouwbaarheid van de bijbel. Hij ontkracht vermeende onjuistheden in de Bijbel, hij toont aan dat de bijbel zeer betrouwbaar is overgeleverd en nieuwe archeologische vondsten bevestigen hetgeen in de bijbel staat vermeld. De schrijver sluit het boek af met een persoonlijke getuigenis en hij eindigt met een citaat uit een toespraak van Abraham Kuyper Zooals mijn Heiland aan Mozes en de Profeten geloofde, zoo en niet anders wensch ik ook aan die Schrift te gelooven.

Kritiek
Tot slot een uitstapje naar critici van het boek. Op een aantal websites waaronder die van 'Freethinker' zijn kritische beschouwingen verschenen over het boek. De kritiek is dikwijls van bedenkelijk niveau. Zo vergelijkt de schrijver op Freethinker de stabiliteit van een boot in de vorm van een kubus met die van een discusvis!(1) Over de herkauwende haas in Leviticus 11:6, zegt de schrijver dat het een foutieve bewering van de bijbel is dat een haas tot de herkauwers wordt gerekend

Het eetgedrag van een haas gelijkstellen aan een koe, is een typisch geval van een zogenaamde 'equivocatie'. Herkauwen zoals een koe doet, is het opnieuw opeten van voedsel dat in de maag is geweest maar nog niet verder verteerd en uitgescheiden is. Wat Hobrink hier doet, is beweren dat wat een haas doet (hierbij is het voedsel wel al verteerd en uitgescheiden) vergelijkbaar is met een koe omdat een haas een tweede maal op zijn voedsel kauwt. Echter, het is een ander proces, namelijk rengestie ook wel coprofagie genoemd.

De schrijver laat met zijn kritiek duidelijk blijken dat hij het boek van Hobrink met weinig aandacht gelezen heeft. De haas scheidt 's-ochtends vroeg vormeloze bolletjes uit die zijn te onderscheiden van hun gewone keutels. Deze bolletjes bevatten vooral vitamine B1 en deze worden door de haas weer opgegeten en voor de tweede keer verteerd in een speciaal gedeelte van de maag. Dat is inderdaad een ander proces als bij de koe, maar er staat toch niet in het genoemde bijbelstuk dat een haas en een koe op dezelfde wijze hun eten herkauwen? Ik citeer Hobrink

Het is geen bijbelse blunder dat de haas tot de herkauwende dieren werd gerekend, maar een wetenschappelijk wonder. Er staat niet dat de haas tot de onderorde van de Herkauwende Evenhoevigen behoort, dat zou een misser zijn geweest. Maar er staat dat hij zijn eten her-kauwt, en dat is correct.

Goed lezen is zo gemakkelijk nog niet. Zo ook met betrekking tot het onderwerp besnijdenis. Er wordt in het betreffende artikel van Freethinker over dit onderwerp in relatie tot peniskanker gesteld

Om te beginnen komt peniskanker extreem weinig voor. Van alle kankersoorten die bij mannen uit de VS zich ontwikkelen, bestaat ongeveer 0.16% uit peniskanker. In absolute zin betekent dat dat in de orde van minder 1 op de 100.000 mannen peniskanker ontwikkelen. Bovendien, als we het vergelijken met Denemarken (zeer weinig mannen die besneden worden), dan is gek genoeg het aantal mannen per miljoen mannen van de bevolking dat sterft ten gevolge van peniskanker in de VS groter dan in Denemarken. Bovendien sterven er meer mannen ten gevolge van de besnijdenis dan ten gevolge van peniskanker.

En daarmee is voor de schrijver de kous af. Hobrink is gepareerd: waar hebben we het nu helemaal over, peniskanker komt nauwelijks voor! De kritiek is van erbarmelijk niveau. De recensent van Freethinker laat zien het boek niet goed gelezen te hebben en selectief te zijn in de bronnen die hij raadpleegt. Hij verwijst in het bovenstaande citaat naar twee artikelen, waarvan een handelt over de incidentie van peniskanker in genoemde westerse landen. Het is inderdaad een zeldzaam verschijnsel in Amerika, maar nog meer in Nederland. In Nederland is de incidentie 1 op 100.000. Doch in landen als China en andere landen in het Verre Oosten, alsook in Midden- en Zuid-Amerika is in 15-22% van alle kankergevallen bij mannen sprake van peniskanker!(3) Dan komt de opmerking dat er meer mannen zouden sterven ten gevolge van de besnijdenis dan ten gevolge van peniskanker in een ander daglicht te staat, ofschoon er inderdaad complicaties kunnen optreden naar aanleiding van de ingreep Vaak gaat het om een lichte ontsteking, soms om ulceratie, zelden om sepsis die tot de dood leidt.(4) Volgens deze bron die Freethinker aanhaalt, zou er in zeldzame gevallen sprake zijn van sterfgevallen. In zeer veel andere studies echter, zoals recente Afrikaanse studies, worden in het geheel geen sterfgevallen naar aanleiding van de ingreep gerapporteerd.(5) Het is daarom altijd verstandig je bronnen te checken.

Er zijn nog andere kritische kanttekeningen te plaatsen bij het artikel van Freethinker. Zo heeft besnijdenis meer voordelen dan alleen het voorkomen van peniskanker. Zo vermindert het de kans met 60% dat mannen besmet raken met hiv na onveilig seksueel contact met een besmette vrouw.(6) Bovendien hebben besneden mannen minder kans om het papillomavirus op te lopen en door te geven aan toekomstige partners. Dit virus is gerelateerd aan peniskanker en kan bij vrouwen http://www.infonu.nl/artikel/57398.html" onclick="window.open(this.href);return false; veroorzaken.(7) Er is bij de schrijver van Freethinker sprake van wat in de psychologie 'confirmation bias' wordt genoemd. Dat is het fenomeen dat als een persoon een veronderstelling over iets heeft, hij vooral geneigd is te kijken naar de feiten die zijn mening bevestigen en informatie die strijdig is met zijn uitgangspunt te negeren.

Door bovenstaande discussie bestaat het gevaar dat we uit het oog verliezen welk punt Hobrink wil maken met betrekking tot mannenbesnijdenis. Waar het om gaat is dat in primitieve omstandigheden waar het niet zo best gesteld is met de persoonlijke hygiëne, besnijdenis een effectieve maatregel is om onder andere de verschrikkelijke ziekte peniskanker te voorkomen. In landen waar het minder goed gesteld is met de persoonlijke hygiëne dan in Nederland en andere Westerse landen, komt veel meer peniskanker voor. Dat is anno 2009 het geval en zeker 3500 jaar geleden toen de omstandigheden heel wat primitiever waren. Met dit in ons achterhoofd, kunnen we niet anders dan stellen dat besnijdenis een levensreddende ingreep was in het Oude Israël. Het is een sublieme maatregel uit het Oude Testament die - alle kritiek ten spijt - duizenden mensenlevens heeft gered! God - die ons gemaakt heeft - heeft zorg voor het welzijn de mens; Hij kijkt naar ons om en wil dat het ons goed gaat.t is voor mij de belangrijkste boodschap die uit het boek spreekt.

Gebruikersavatar
Fish
Moderator
Berichten: 11214
Lid geworden op: 14 sep 2008 10:44
Locatie: Aan de kust.

Re: Het boek 'Moderne wetenschap in de Bijbel'

Bericht door Fish » 13 jan 2014 22:36

Blackadder schreef:Nog een leuk boek is:

http://www.bol.com/nl/p/de-levens-van-e ... 666883957/" onclick="window.open(this.href);return false;


meneer Krauss schrijft leuk en in dit boek zijn veel onderwerpen samengevoegd, het ontstaan van het universum, het ontstaan van sterren en planeten, en hoe het leven vervolgens op die planeten is ontstaan.

Af en toe is het wel redelijk technisch, maar als iets te moeilijk is kun je het best wel overslaan en gewoon bij een volgend hoofdstuk weer verder lezen. Als je het uit hebt, heb je echt een hele brede samenvatting van de huidige natuurwetenschap gelezen en zul je nooit meer met dezelfde ogen naar de wereld kijken...
Jammer, Dit artikel is helaas niet leverbaar.
Het goddelijke onderscheidt zich niet van het niet bestaande.

Gebruikersavatar
Blackadder
Ervaren pen
Berichten: 991
Lid geworden op: 22 okt 2008 16:03

Re: Het boek 'Moderne wetenschap in de Bijbel'

Bericht door Blackadder » 14 jan 2014 00:05

Fish schreef:
Blackadder schreef:Nog een leuk boek is:

http://www.bol.com/nl/p/de-levens-van-e ... 666883957/" onclick="window.open(this.href);return false;


meneer Krauss schrijft leuk en in dit boek zijn veel onderwerpen samengevoegd, het ontstaan van het universum, het ontstaan van sterren en planeten, en hoe het leven vervolgens op die planeten is ontstaan.

Af en toe is het wel redelijk technisch, maar als iets te moeilijk is kun je het best wel overslaan en gewoon bij een volgend hoofdstuk weer verder lezen. Als je het uit hebt, heb je echt een hele brede samenvatting van de huidige natuurwetenschap gelezen en zul je nooit meer met dezelfde ogen naar de wereld kijken...
Jammer, Dit artikel is helaas niet leverbaar.

Oh, niet gezien, ik had het uit de bibliotheek geleend.
May the Lord hate you and all your kind, may you be turned orange in hue, and may your head fall off at an awkward moment.'

writer
Bevlogen
Berichten: 2024
Lid geworden op: 22 dec 2013 18:51

Re: Het boek 'Moderne wetenschap in de Bijbel'

Bericht door writer » 14 jan 2014 07:47

Ik ken het boek niet maar ik ken wel iemand die zegt dat vanuit de bijbel al bekend is dat het eten van varkensvlees ongezond is.
So what.
Alsof daarmee de bijbel in zijn totaliteit geaccepteerd moet worden en dus ook het bestaan van de God die daarin voorkomt!
NB: Doe wel en zie niet om.

Gebruikersavatar
Vilaine
Bevlogen
Berichten: 3555
Lid geworden op: 26 mei 2010 15:38
Locatie: Fryslân

Re: Het boek 'Moderne wetenschap in de Bijbel'

Bericht door Vilaine » 14 jan 2014 09:11

Weet iemand welke wetenschappelijke discipline Hobrink gestudeerd heeft? Heeft hij ook wetenschappelijke publicaties op zijn naam? Is iemand bekend met zijn proefschrift? Of is het weer zo'n toptechneut die denkt verstand te hebben van biologie.
Despite the high cost of living.....
it remains popular.

Gebruikersavatar
Bonjour
Moderator
Berichten: 5054
Lid geworden op: 27 jun 2008 23:26

Re: Het boek 'Moderne wetenschap in de Bijbel'

Bericht door Bonjour » 14 jan 2014 09:14

Hij is bioloog.
Zelfs als schepping bewezen wordt, is Magrathea net zo waarschijnlijk als God.

Gebruikersavatar
PietV.
Moderator
Berichten: 14278
Lid geworden op: 21 sep 2004 20:45
Locatie: Rotterdam

Re: Het boek 'Moderne wetenschap in de Bijbel'

Bericht door PietV. » 14 jan 2014 09:18

Lucy schreef: als hij er dan van uitging dat er een god bestond. :?
Dat is inherent aan dit soort schrijvers, trouwens over de hele linie gesproken van hoog tot laag. Wat je ook leest van religieuzen ze gaan uit van de veronderstelling dat...... En ze geloven dat ............. En daarna komt de fanfare. Iets wat een rare gewoonte is maar schijnbaar is het in hun ogen geoorloofd om een flink stuk over te slaan. En als je ze daar op aanspreekt dan zeggen ze doodleuk: "Wil jij dat probleem even voor mij oplossen, het ontbreekt mij aan de mogelijkheden".
Is de leegte niet een weldaad, geeft stilte niet veel rust, waarom moet onder leiding van dominees, goeroes, therapeuten en anderen alles kapot gezingeeft worden?

Gebruikersavatar
Henry II
Diehard
Berichten: 1468
Lid geworden op: 28 nov 2012 16:31

Re: Het boek 'Moderne wetenschap in de Bijbel'

Bericht door Henry II » 14 jan 2014 10:15

Lucy schreef:
Henry II schreef:Lucy, bedoel jij dat boek van Ben Hobrink, waarin hij in het eerste hoofdstuk al beweert dat een haas een herkauwer is (omdat hij wel eens zijn eigen keutels opeet) en dat daarom de bijbel gelijk heeft? Een paar hoofdstukken later heb ik het maar in een hoek gegooid. Het getuigt van weinig inzicht van de schrijver om dit soort verhalen aan de man te brengen. Maar als je graag fictie leest, dan heb je hier een goed boek aan.
Ja, het is inderdaad zo dat we een haas dat geen herkauwer is. Maar het is wel zo dat hij zijn eigen keutels herkauwt toch? Dus wat dat betreft heeft-ie wel een beetje gelijk. En waarom zouden die schrijvers van de Bijbel het anders geschreven hebben? Ik bedoel: iederéén weet toch dat een haas geen herkauwer is, dus moet het toch wel op zo'n manier gezien worden? Die lezers van de Bijbel zijn immers toch niet achterlijk ofzo? :roll:
Dat is nu zo leuk aan dit voorbeeld. Herkauwen wordt gedefiniëerd als het kauwen van voedsel vanuit de eerste maag (de rumen). In het engels heet het 'chewing the cud'. Zelfde bewoordingen wordeng gebruikt in het hebreeuws. Een haas doet dit niet, dus is geen herkauwer. Het feit dat Hobrink dit verhaal aanhaalt om het gelijk van bijbel te halen, betekent alleen maar dat hij niet goed heeft gelezen. De bijbel zegt dat de haas eet uit zijn eigen maag (rumineren heet dat, waarbij de rumen de eerste maag is) en aangezien de haas zijn eigen keutels opeet, kan een ieder weldenkend mens zien dat er geen sprake is van gelijk hebben. De tekst is gewoonweg fout.

Op een zelfde manier kan je alle problemen weg-lezen die je vindt. Als er staat dat een bijl in de rivier drijft, kun je stellen 'natuurlijk weet iederéén dat dit niet kan, dús wordt er wat anders bedoeld, alleen de steel dreef en het blad lag op de bodem'. Als je die stelling inneemt, kun je alles rechtbreien. De ezel sprak natuurlijk niet zelf, maar er was een bukspreker in de struiken verstopt of hij was bezeten. En inderdaad onderstreep ik hier dat de schrijvers van de bijbel misschien best wel 'achterlijk' zijn. Vleermuizen worden toch ook bij de vogels gerekend? De schrijvers deden hun best, maar het blijven mensen en met grote regelmaat schrijven ze gewoon onzin. Het is je geloof dat dit niet wil accepteren, je hersens weten wel beter. Cognitieve resonantie?
Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.

Gebruikersavatar
Fish
Moderator
Berichten: 11214
Lid geworden op: 14 sep 2008 10:44
Locatie: Aan de kust.

Re: Het boek 'Moderne wetenschap in de Bijbel'

Bericht door Fish » 14 jan 2014 10:51

writer schreef:Ik ken het boek niet maar ik ken wel iemand die zegt dat vanuit de bijbel al bekend is dat het eten van varkensvlees ongezond is.
Ohh, is dat ongezond? :?
Het goddelijke onderscheidt zich niet van het niet bestaande.

Gebruikersavatar
Vilaine
Bevlogen
Berichten: 3555
Lid geworden op: 26 mei 2010 15:38
Locatie: Fryslân

Re: Het boek 'Moderne wetenschap in de Bijbel'

Bericht door Vilaine » 14 jan 2014 12:17

Varkensvlees ongezond? Weet ik niet.
Wel schijnt het eten van runderen (BSE), geiten en schapen ongezond zijn:

Q-koorts is niet levensbedreigend. Patiënten kunnen wel behoorlijk ziek zijn. Zij kunnen last krijgen van hoge koorts, hoofdpijn en longklachten. Runderen, geiten en schapen zijn de belangrijkste bron van besmetting.

Wellicht dat daarom vlees eten in de Bijbel en Koran verboden wordt.

Als Hobrink bioloog is, waarom behandelt hij dan de evolutie alsof hij er niets vanaf weet? In de link die hierboven aangegeven wordt (2 blz uit het boek) lijkt het alsof hij een verkeerd beeld heeft van evolutie. Een wetenschapper moet dat toch beter kunnen? Vreemde vergelijkingen, vreemde conclusies.
Despite the high cost of living.....
it remains popular.

writer
Bevlogen
Berichten: 2024
Lid geworden op: 22 dec 2013 18:51

Re: Het boek 'Moderne wetenschap in de Bijbel'

Bericht door writer » 14 jan 2014 12:45

Fish schreef:
writer schreef:Ik ken het boek niet maar ik ken wel iemand die zegt dat vanuit de bijbel al bekend is dat het eten van varkensvlees ongezond is.
Ohh, is dat ongezond? :?
http://dalternative.wordpress.com/2013/ ... oor-je-is/" onclick="window.open(this.href);return false;
NB: Doe wel en zie niet om.

Gebruikersavatar
Bonjour
Moderator
Berichten: 5054
Lid geworden op: 27 jun 2008 23:26

Re: Het boek 'Moderne wetenschap in de Bijbel'

Bericht door Bonjour » 14 jan 2014 12:51

Van elk gerecht is wel een site te vinden dat het eten ervan afkeurt.

Dus een kleine analyse: De gebruikte bronnen:
NCRV Willem Wever, Prof. L.S Bier, E. van Schijndel, Koran, Tora
Willem Wever?
Prof Bier?
E. van Schijndel is een acupuncturist.

Ik geloof dat je beet genomen bent.
Zelfs als schepping bewezen wordt, is Magrathea net zo waarschijnlijk als God.

Gebruikersavatar
Cluny
Banned
Berichten: 7576
Lid geworden op: 29 apr 2006 20:58

Re: Het boek 'Moderne wetenschap in de Bijbel'

Bericht door Cluny » 14 jan 2014 12:56

writer schreef:
Fish schreef:
writer schreef:Ik ken het boek niet maar ik ken wel iemand die zegt dat vanuit de bijbel al bekend is dat het eten van varkensvlees ongezond is.
Ohh, is dat ongezond? :?
http://dalternative.wordpress.com/2013/ ... oor-je-is/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hoe serieus moet je dat soort info nemen? Een paar keer klikken op de "varkensvlees is slecht pagina" en dan kom je dit tegen.
Groene klei
Je kan ook allerlei vreemd en onlogisch gezondheidsspul bestellen. Maar ik word geen klant.
God bestaat niet. Religie is de vrijwillige celstraf van het verstand. Bidden is ozo kinderachtig. De dood is het absolute eindpunt van elk individueel leven. Als iets niet merkbaar en niet meetbaar is, bestaat het niet. Alle homeopaten zijn kwakzalvers.

Gebruikersavatar
Henry II
Diehard
Berichten: 1468
Lid geworden op: 28 nov 2012 16:31

Re: Het boek 'Moderne wetenschap in de Bijbel'

Bericht door Henry II » 14 jan 2014 16:00

Er zijn een aantal gebieden op de aarde waar de mensen gemiddled veel ouder worden dan op de rest van de planeet. Deze plaatsen zijn allemaal bewoond door varkensvlees-etende mensen en niet door moslims of joden. Ergo.....het moet wel héél gezond zijn om varkensvlees te eten. Als het zo gezond zou zijn om geen varkensvlees te eten, waarom worden joden en moslims dan niet minstens net zo oud?
Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.

Plaats reactie