Jos Strengholt brengt woestijngeloof tot leven

Geef hier je mening over boeken die je hebt gelezen.

Moderator: Moderators

Gebruikersavatar
Rereformed
Moderator
Berichten: 14809
Lid geworden op: 15 okt 2004 12:33
Locatie: Finland
Contacteer:

Re: Jos Strengholt brengt woestijngeloof tot leven

Bericht door Rereformed » 11 aug 2013 01:06

Vraag 50 Blind geloof

Is een religie die zegt dat vertrouwen belangrijker is dan het gebruik van verstandelijke vermogens wel betrouwbaar?


Strengholt antwoordt alsof het argument van de vrijdenker geen enkele grond heeft om op te staan:

"Welke religie beweert dat? Mijn christelijke religie in ieder geval niet!"

En even later:

"Als christen wil ik even sterke criteria hanteren waar het gaat om wat ik geloof, als voor andere beweringen."

Wat anders laat dit zien dan dat Strengholt zichzelf sterk het idee wil aanpraten dat christelijke geloof rationeel is, en hij daarom alle aanwijzingen die de vrijdenker aanwendt om tot zijn conclusie te komen eenvoudig negeert? Terwijl de vrijdenker niet eens de aantijging doet van blind geloof, maar enkel stelt wat duizend maal duizend maal is herhaald door alle christengelovigen van alle eeuwen, dat het geloof altijd voorrang moet hebben boven welke twijfel ook die ons verstandelijk vermogen produceert.

Maar laat ik dat eens wél doen, en de zaak zo op de spits drijven. Ik kan het beklinken door één element uit het geloof naar voren brengen dat het duidelijk maakt: de maagdelijke geboorte van Jezus. Het is een voorbeeld van blind geloof.
Er is namelijk geen enkele verstandelijke redenering die dit geloof ondersteunt, terwijl er wel een helehoop zijn die het tegenspreken.

-Laat ik beginnen met te vragen of Strengholt de eenvoudige vraag van Christopher Hitchens kan beantwoorden? "Is it more likely that the laws of nature were suspended or that a Hebrew slut would lie?"
-Maar het probleem gaat veel dieper, want we hebben helemaal geen ooggetuigeverslag van Maria en/of Jozef.
-Het probleem gaat nóg dieper: er wordt zelfs niet verteld waar de gegeven informatie vandaan komt. Het is dus een verhaal van horenzeggen op horenzeggen.
-Een bijbeltekst uit Jesaja die helemaal niet van toepassing is op het onderwerp wordt door Matteüs als argument gegeven!
-Oudere bronnen, het evangelie van Marcus en Paulus, hebben geen weet van die maagdelijke geboorte.
-Naast Matteüs noemt ook het nog later geschreven evangelie van Lucas deze maagdelijke geboorte, maar de beschrijving van de geboorte van Jezus komt weinig overeen met Matteüs. Soms verschilt hij er van op een manier die niet geharmoniseerd kan worden. Lucas laat Jezus zo'n tien jaar na Matteüs geboren worden.
-Er is ook nog een Protoevangelie bekend, waarin nog meer details worden gegeven voor de maagdelijke geboorte. Het vertelt dat de vroedvrouw na de geboorte van Jezus naar buiten loopt om te zeggen dat het maagdenvlies nog altijd aanwezig is, waarop een andere vrouw prompt haar hand in de schede steekt en dit feit bevestigt. Indien Strengholt dit evangelie niet als bewijsmateriaal voor de maagdelijke geboorte hanteert, heeft hij bewijsmateriaal in handen dat christelijke geschiedschrijving onbetrouwbaar is en vanalles fantaseert.
-Tel daarbij nog op dat vergoddelijking van een mens gemakkelijk begrepen kan worden vanuit de hellenistische cultuur waar het wel meer gedaan werd.

En als dat nog niet genoeg is, probeer vervolgens nog eens de probleemstelling die de moderne wetenschap er nog aan toevoegt op te lossen: de gelovige gelooft dus dat Jezus geboren werd uit een maagd en de Heilige Geest. Hoe zit het dan met het genetisch materiaal dat God deed verschijnen in de baarmoeder en deed samengaan met de chromosomen van Maria?
Werd dat genetisch materiaal ex nihilo gecreëerd? Zo ja, hoe is dat niet in strijd met de geloofsbelijdenis van Nicea, waarin Jezus uitgeroepen werd tot "Geboren, niet geschapen" ? Indien Jezus "vóór alle tijden geboren uit de Vader, God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God, Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader" is, was dit genetisch menselijk materiaal dan ook van alle tijden? Zo niet, dan hangt men het zogenaamde Nestorianisme aan, de zogenaamde twee-naturen-leer (Jezus was zowel mens als God in de zin van twee personen, geheel gescheiden van elkaar) en veroordeeld werd als ketterij.

Ik zou zeggen dat het geloof in de maagdelijke geboorte van Jezus een belediging is voor ieder modern mens die iets van redelijkheid in zijn denken wil onderhouden. Enkel blind geloof kan zoiets onderhouden.

Merk ook nog op dat deze zaak voor Strengholt niet zo maar een detail is dat hij, zoals vrijzinnige gelovigen dat doen, gewoon kan laten vallen. Want Strengholt komt keer op keer in zijn boekje erop terug dat zijn hele geloof, zelfs zijn godgeloof, gebaseerd is op Jezus. Valt de goddelijkheid van een historische Jezus weg, dan valt alles voor hem weg.
Born OK the first time

Gebruikersavatar
Rereformed
Moderator
Berichten: 14809
Lid geworden op: 15 okt 2004 12:33
Locatie: Finland
Contacteer:

Re: Jos Strengholt brengt woestijngeloof tot leven

Bericht door Rereformed » 11 aug 2013 11:10

Vraag 51 Landen zonder religie zijn prettiger

Kijk naar Iran, Afganistan, de Verenigde Staten en Soedan, om er een paar te noemen. Die landen hebben veel gelovigen. Vergelijk de mate van geweld in die landen eens met Finland, Zweden en Nederland, met procentueel weinig gelovigen. Kijk ook eens naar de verdraagzaamheid naar homoseksuelen of naar de zwakkeren in de samenleving.


Deze vraag is al eerder aan de orde geweest, en zowel toen als nu wordt deze vraag door Strengholt beantwoordt alsof hij niet kan lezen:

”Zouden landen met minder christelijke religie beter zijn voor minderheden of zwakken in de samenleving? Ik vind dat een niet erg wetenschappelijke stelling. Toon het maar aan. De overlevingskansen voor andersdenkenden zijn in christelijke landen uitzonderlijk veel groter dan onder atheïstische regimes. Die, als ik me niet vergis, ook nooit een democratisch bestuur kenden.”

Hoe kan Strengholt de vraag beantwoorden door het te hebben over ’christelijke landen’ en ’atheïstische regimes’? De vraagsteller noemt nota bene Finland, Zweden en Nederland als voorbeelden van landen waar het prettiger leven is dan in landen waar religie erg de toon van het leven bepaalt.
De vraagsteller doet helemaal niet naief aan een indeling ’christelijk land’ versus ’atheïstisch regime’, maar meet de mate van geseculariseerd zijn. Secularisatie gaat hand in hand met de mate van ’prettiger leven’. Een dergelijke stelling is al omstreeks 1750 door David Hume uitgesproken: ”Indien men met een historisch relaas aankomt over religieuze opleving, dan mogen we er zeker van zijn dat we in het volgende hoofdstuk een verslag krijgen van de ellende die ermee gepaard ging. Geen enkele periode kan gelukkiger of welvarender zijn dan die waarin bijgeloof niet serieus genomen wordt of gewoon niet voorkomt.” (zie: http://www.kolumbus.fi/volwassengeloof/davidhume.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ). De opleving van de islam heeft het in onze tijd weer uitbundig bevestigd. Voor mij is deze zaak zo vanzelfsprekend dat vragen naar ’wetenschappelijke bevestiging’ van deze uitspraak komisch aandoet. Wetenschappelijk onderzoek naar de ins en outs van secularisatie en religie zal ons ervan overtuigen dat de zaak buitengewoon interessant is en veel te ingewikkeld om met zwart-wit kenschetsen aan te komen: http://www.thedivineconspiracy.org/Z5245I.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; , maar welk onderzoek men ook doet, het zal David Hume niet omver kegelen. Kies een land dat er bekend om staat dat het prettig leven is, en je komt uit op een plaats waar de secularisatie ver gevorderd is. Secularisatie is niet af te meten aan statistieken hoeveel mensen bij een kerk staan ingeschreven, of zeggen in 'God' of 'iets' te geloven. Secularisatie kun je afmeten aan de mate waarin mensen het religieuze centraal hebben staan in hun leven, de mate waarin het religieuze het leven beïnvloedt. Kies een land uit dat bekend staat om problemen, schrijnende armoede, onverdraagzaamheid en geweld, en je zult vrijwel altijd zien dat het een superreligieuze maatschappij is, een land waar het religieus denken een stempel op legt. Kies een land uit waar het prettig leven is, en mensen zullen religie daar niet of weinig aan de orde van de dag hebben staan. Dát is dus waar het om gaat.

Gisteren stond er in de krant die ik las een bericht over een man die trots is op zijn snor. Aangezien zijn snor buitengewone afmetingen heeft, heeft hij echter doodsbedreigingen gekregen en heeft hij moeten vluchten. Wanneer je zoiets hoort weet iedereen al met zekerheid dat enkel religieuze intolerantie zulke waanzin kan produceren (Het ging om Pakistan). Een Noorse vrouw die verkracht werd en als gevolg van dat ze het aan de politie vertelde in de gevangenis terecht kwam, is ook zo’n absurd verhaal dat het enkel in een religieuze maatschappij kan gebeuren (Het ging om Dubai). Een week of twee geleden hoorde ik over een maatschappij waar mensen hun hond ’s nachts moeten uitlaten, omdat honden niet meer getolereerd worden en het dus zo stiekem mogelijk gedaan moet worden. Niemand hoef je te vertellen dat zoiets absurds enkel kan gebeuren in een land dat bekendheid geniet als religieuze maatschappij (het gaat om Iran). Een maatschappij waar een zwembad niet open mag zijn op zondag, waar een ongetrouwde moeder een geval is waar over wordt geroddeld, waar masturbatie als een ziekte wordt gezien, is met zekerheid een religieuze. Ga zo maar door. Voorbeelden genoeg om vele bladzijden verder te kunnen gaan met opsommingen van absurde zaken die in religieuze maatschappijen of groeperingen voorkomen en niet in geseculariseerde. "Religious intolerance" levert op google 4.660.000 resultaten op.
Born OK the first time

Gebruikersavatar
Rereformed
Moderator
Berichten: 14809
Lid geworden op: 15 okt 2004 12:33
Locatie: Finland
Contacteer:

Re: Jos Strengholt brengt woestijngeloof tot leven

Bericht door Rereformed » 11 aug 2013 11:28

Vraag 52 Atheïsten zijn betere mensen

De titel van elk hoofdstuk in Strengholts boekje is bijna altijd een conclusie van Strengholt zelf, een kreet die nooit door een vrijdenker of atheïst is uitgesproken. In dit geval neem ik er aanstoot aan.
Als ex-gelovige atheïst zeg ik dat ik eenvoudig dezelfde persoon ben, en het nooit in mijn hoofd zal halen om me een beter mens te noemen. Ik leef tegenwoordig zonder religieus bijgeloof en hoef niet meer te worstelen met overtuigingen waarvan mijn geweten me aanklaagt dat ze niet intellectueel eerlijk zijn. Ik mag me ook beschouwen als een mens die een wet kan zijn voor zichzelf. Ik hoef voor de moraal geen andere autoriteit dan mijn eigen denken. Ik ervaar het als een leven dat meer whole en wholesome is dan ik vroeger ervoer. Maar het is me zelfs niet eens duidelijk of het niet gewoon uitgelegd kan worden als ouder en wijzer worden. Naarmate je ouder wordt vallen er sowieso een hoop zaken weg die vroeger moeilijk waren of je in benauwdheid brachten. En dat ik niet van bepaalde domheid te beschuldigen zou zijn zou nooit als gedachte in me opkomen.

Strengholt spreekt me dus niet aan, zoals hij in geen enkel hoofdstuk me kon aanspreken. Ik heb me afgevraagd wie er 15 euro voor zijn boekje wil uitgeven, en ik kom enkel op het scenario van een verontruste christelijke vader of moeder die het hun kind van 13 cadeau doen. Voor die ouders is het al te oppervlakkig om van dienst te zijn, en het kind van 13 zal het presentje nauwelijk inkijken. Of, als het dat wel doet, er hoogstens, net als Peter ter Velde, later nog een boek over schrijven hoe moeilijk het is om de schade van een gelovige opvoeding in je latere leven ongedaan te maken.
Born OK the first time

Gesloten