95 stellingen / vragen aan een christen (Believer in Jahwe)

Christendom en Judaïsme, contradicties in de bijbel, de ethiek van de bijbel etc..

Moderator: Moderators

Gesloten
Gebruikersavatar
Believer in YHWH
Banned
Berichten: 129
Lid geworden op: 15 jun 2011 16:08

95 stellingen / vragen aan een christen (Believer in Jahwe)

Bericht door Believer in YHWH » 15 jun 2011 16:14

Kon zo snel niet de hoofdletters weg krijgen. Ben niet boos. :lol:

Reactie op 95 vragen van Piet V. In zijn algemeenheid zie veel goddeloze gedrevenheid in de vraagstellignen en een groot gebrek aan Bijbel kennis. Hoop een paar antwoorden duidelijk te kunnen maken in deze tsunami.

Geloven doe je niet omdat je geen argumenten hebt. Dat doe je omdat het waar is en alle aanneming waardig.

1. HIJ BESTOND ALTIJD AL. KOMT DUS NERGENS VANDAAN.
2. GOD IS GEEST
3. ADAM EN EVA ZIJN NAAR ZIJN EVENBEELD GEMAAKT. HIJ IS ZONDER GESLACHT MAAR BEVAT ZOWEL MAN ALS VROUW.
4. VOOR ZIJN EER, EN OMDAT HIJ HET LEUK VOND.
5. VOOR ZIJN EER
6. IS DAT ZO?
7. OM ONS IETS TE LEREN VAN ZIJN HART
8. DACHT DAT JEZUS DAT GEDAAN HAD?
9. EEN LIEFDEVOLLE GOD VERTELT VAN TE VOREN WAT DE GEVOLGEN VAN ZONDE ZIJN EN GEEFT EEN WEG EUIT. EEN HEILIGE GOD KAN ZONDE NIET ONGESTARFT LATEN. ZO LEIDT LIEFDEVOLHEID TOT EEN ONVERMIJDELIJK OORDEEL VOOR DE GODDELOZEN.
10. OMDAT NOACH DE ENIGE RECHTVAARDIGE WAS IN ZIJN GENERATIE. DRONKEN OF NIET.
11. GEEN IDEE, geen denk ik.
12. HET IS ANDERSOM. WAAROM WAS DE MENS MEDOGENLOOS ONVERSCHILLIG TEGENOVER GOD?
13. RECHTVAARDIGEN ZIJN ALTIJD GERECHTVAARDIGD DOOR HUN GELOOF. OOK VOOR DE BIJBEL GESCHREVEN WAS. ZIE ABRAHAM.
14. GODSLASTERING. GOD IS EEN GOD VAN HET LEVEN. MISKRAMEN KOMEN DOOR ZONDEVAL, DEGENERATIE VAN DE GENENPOEL EN AANHOUDEND ZONDIGEN DAARNA.
15. WIE ZEGT DAT ADAM TEPELS HAD? Of een navel?
16. LOT WAS RECHTVAARDIG IN DE OGEN VAN GOD. NET ALS DE OVERSPELIGE DAVID EN DE MOORDENAAR MOZES. DE KERN IS OF JE VERGEVING VRAAGT AAN GOD VOOR JE WANGEDRAG. WANGEDRAG DOEN WE ALLEMAAL.
17. OMDAT GOD EEN BEDEKKING GAF DIE SLECHTS IN CHRISTUS KAN VERDWIJNEN. NET ALS JOUW ONGELOOF EN JE EEUWIGE LOT.
18. WAARSCHIJNLIJK GEWONE BEREN.
19. OOIT JE AFGEVRAAGD HOE DE STAAT ISRAEL ONTSTAAN ZOU ZIJN (VERVULLING VAN PROFETIE) ZONDER TERUGKEER VAN DE JODEN NAAR HET LAND? Israel's staat is een direct gevolg van de vervolging in de tweede wereld oorlog.
20. GOD HEEFT KEUZE VRIJHEID GEGEVEN AAN MENSEN. DIE KOZEN VOOR HET KWAAD. EN GOD STOND DAT TOE. DE HEER IS 100% LICHT. IN HEM IS GEEN DUISTERNIS. HET KWAAD IN DE WERELD LEIDT KENNELIJK (UITEINDELIJK) TOT EEN SITUATIE WAARIN HIJ DE HOOGSTE EER GAAT KRIJGEN. 1. OMDAT HET KWAAD VERSLAGEN IS AAN HET KRUIS EN 2 OMDAT JIJ MAG KIEZEN VOOR JEZUS. MAAR HET HOEFT NIET.
21. JEZUS ZEGT DRAAI DE ANDERE WANG TOE. VERGEEF 7 AMAAL 70 MAAL. MEN ROEPT NIET OP TOT OORLOG. VEEL SLAVEN IN DE TIJD VAN JEZUS WAREN MENSEN DIE ER VRIJWILLIG VOOR KOZEN OMDAT ZE BETER AF WAREN DAN ALS VRIJE.
22. JA. GOD ROEIT ZONDAREN UITEINDELIJK UIT. BIJ NOACH. DE VIJANDEN VAN HET VOLK ISRAEL EN DE NAZATEN VAN DE NEPHILIM. ZIJN LIEFDE IS HIERIN OPENBAAR GEMAAKT DAT HIJ ZICH LIET EN LAAT VINDEN. ZOLANG WE LEVEN.
23. DIE STAAN ER NIET IN. ALS DIT ZO LIJKT KOMT DAT OMDAT JE TE WEINIG KENNIS HEBT EN LIGT HET AAN JOU. NIET AAN DE BIJBEL.
24. PROFETIE EN VERVULLING ERVAN. UNIEK VOOR DE BIJBEL.
25. NEE. JEZUS ZEGT IK BEN DE WAARHEID. Niemand komt tot de vader dan door mij.
26. JA ALS GOD DE BRON IS WEL.
27. OMDAT MENSEN IN DE SHIT (MEER) ZIEN DAT ZE HET ZELF NIET KUNNEN.
28. NEE. GEEN ENKELE BEHOEFTE TOE. IK HEB DE WAARHEID AL GEVONDEN. DE ATHEIST NIET.
29. NEE. WE MOETEN JEZUS HOGER ACHTEN DAN MENSEN. DAT WEL.
30. PROFETIE EN VERVULLING ERVAN. UNIEK VOOR DE BIJBEL. BEWIJS UIT BIJBELSE EN EXTRA BIJBELSE BRONNEN.
31. JA. ZIE COMMUNISME.

32. ZE ZIJN GODS WOORD. DUS 100% BETROUWBAAR.
33. ZIJ HEBBEN GODS GENADE IN ZIJN GEZICHT GEGOOID. GOD IS DE BRON VAN ONS GELUK NIET DE NAGEDACHTENIS VAN WAT OP AARDE GEBEURDE. VERDER ZAL GOD DE TRANEN VAN ONS GEZICHT WISSEN STAAT ER GESCHREVEN. OMDAT WE HET WEL VERTELD HEBBEN MAAR MEN NIET WILDE LUISTEREN.
34. IEDEREN KRIJGT DE KANS HET EVANGELIE TE ONTVANGEN. GOD LAAT ZICH KENNEN DOOR DE SCHEPPING. Rom 1: zodat ze geen excuus hebben. GOD ZAL VAST OORDELEN OBV HET LICHT DAT MEN HEEFT GEHAD.
35. HIJ GEEFT DE KEUZE OM ZICH TE LATEN REDDEN. DOEN ZE DAT NIET DAN IS HET NIET GOD DIE KIEST MAAR DE MENS ZELF.
36. IK LEES DIT ZO: DE VIJGEBOOM IS ISRAEL DOOR DE HELE BIJBEL HEEN. MEN HEEFT KEZUS UITEINDELIJK AFGEWEZEN. DAARVOOR ZULLEN ZE DE GEVOLGEN DRAGEN. EN DAT HEBBEN EN DAT ZULLEN ZE NOG. MAAR UITEINDELIJK ZAL OOK GANS ISRAEL GERED ZIJN. (WAT ER NOG VAN OVER IS) ROM 11
37. Bezetenheid is van de duivel dus dat leg ik naast me neer. Verder: OMDAT ZE HET HUIS VAN ZIJN VADER TOT EEN ROVERSHOL MAAKTE. DE BIJBEL SPREEKT ZICH NERGENS UIT TEGEN HEILIGE VERONTWAARDIGDHEID. VERGEVING KUN JE PAS GEVEN ALS ER OM GEVRAAGD WORDT.
38. HET GEHELE PLAN VAN GOD IS VOOR MIJ NIET TE OVERZIEN. IK WEET DAT ALLES ER IS OM HEM DE EER TE GEVEN DIE HEM TOEKOMT. DE GANSE SCHEPPING KOMT ONDER DE VOETEN VAN JEZUS TE LIGGEN. UIT VRIJE KEUZE. DE SCHEPPIG LIGT ONDER DE VLOEK. DAAROM DUS ONKRUID, EN DE REST VAN DE ELLENDIGE DINGEN DIE JE NOEMT. DOOR DE ZONDE KWAM DE DOOD IN DE WERELD.
40. MAT 17 SPREEKT OVER DE BERG VAN DE VERHEERLIJKING. DAAR WAREN EEN PAAR APOSTELEN BIJ. WAT JEZUS ZEI WAS DUS WAAR. EEN PAAR MENSEN ZAGEN ZIJN KONINKLIJKE WAARDIGHEID.
41. OMDAT DIT HEM MEER EER GEEFT.
42. THE NEPHILIM. VERMENGING VAN KWADE GEESTEN MET MENSEN. http://www.youtube.com/watch?v=B-8bVEIV ... ure=fvwrel" onclick="window.open(this.href);return false;
43. IK KAN ME GEEN VOORSTELLING MAKEN VAN HET KWAAD DAT ER HEERSTE BIJ DIT VOLK.
DAARAAST IS "ZE VOOR UZELF HOUDEN" NIET HETZELFDE ALS VERKRACHTING.
Deu 21:11 en gij ziet onder de gevangenen een vrouw, schoon van gestalte, zodat gij behagen in haar hebt en haar tot vrouw wilt nemen,
Hier staat ook "tot vrouw nemen". Geen verkrachting dus. Is echt een ander woord.
Laat mij 1 tekst zien waar staat dat God eist dat iemand een vrouw verkracht...........
44. JA ALS JE JE HUISWERK DOET WEL.
45. NEE, SLECHTS BESEFFEN DAT DE ENGEL SATAN EN DE GOD JEZUS IETS ANDERS IN ELKAAR ZITTEN DAN JIJ.
46. Het water kwam van onder de korst van de aarde en van boven tegelijkertijd. God riep al deze dieren naar de ark. Als je baby beesten meeneemt heeft dat minder ruimte nodig. En slechts een van iedere soort.
47. Zie overige opmerkingen.
48. ZIE SCHEPPING om je heen.
49. OMDAT NIET ALLES OPGESCHREVEN IS?
50. DAT HEBBEN MENSEN WEL GEDAAN. ZEER OVERVLOEDIG ZELFS. GA JE VERDIEPEN DAN ZIE JE HET VANZELF.
51. HEB JE DE BIJBEL NIET GELEZEN DAN?
52. NIET IN INDIA......
53. WAARSCHIJNLIJK 3 OF 4 VOOR CHRISTUS.
54. ZE HEBBEN EEN GESCHENK VAN LEVEN ONTVANGEN EN EEN OPROEP TOT DANKBAARHEID.
55. DE BIJBEL ROEPT OP JE TE ONTHOUDEN VAN GESLACHTSVERKEER VOOR HET HUWELIJK. OOK ROEPT HET OP OM GEEN SEXUELE OMGANG TE HEBBEN TUSSEN DEZELFDE GESLACHTEN. TEGENWOORDIG STENIGEN WE NIET MEER. GOD ZAL DE RECHTER ZIJN VOOR MENSEN DIE HET WEL DOEN EN DAAR GEEN BEDEKKING VAN HET BLOED VOO RJEZUS VOOR HEBBEN.
ZIJN MENING IS NIET ANDERS GEWORDEN TOV ZONDE.....
56. DIE ZIJN ER NIET. ONZIN.
57. OMDAT DAT WEZEN VRIJE KEUZE HEEFT.
58. GEWOON MENSEN LANGS LATEN KOMEN. ZOALS DAT NU IN SOMMIGE PLAATSEN OOK NOG GEBEURT. DOOR DEZE EIS WERD JEZUS GEBOREN IN BETHLEHEM EN WERDEN DE PROFETEN VERVULD. LOGICA: ZIJN EER...... ZIJN LOGICA..... HIJ IS GOD EN BEPAALT DE REGELS.
59. JEZUS IS GEKOMEN OM SCHEIDING TE MAKEN TUSSEN LEUGEN EN WAARHEID. MENSEN DIE EEN ANDER MET WAPENS AANVALLEN ZULLEN DOOR EEN WAPEN OMKOMEN. NIETS TEGENSTRIJDIGS AAN.
60. WAT DENK JE ZELF? CREATIONISTEN NATUURLIJK.
61. IK LEES JONA LETTERLIJK.
62. OMDAT HIJ ADAM WILDE LATEN BESEFFEN DAT HIJ ZICH VERSTOPTE. SOMS HEEFT EEN HANDELING EEN ANDERE BEDOELING DAN LIJKT OP HET EERSTE OOG.
63. DE ZONDE VAN SODOM WAS NIET SODOMIE MAAR:
Eze 16:49 Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom: in trots, overdaad en zorgeloze rust leefde zij met haar dochters zonder de ellendige en de arme te ondersteunen.
64. WAAR GEBEURT.
65. OMDAT HET GEBEURT IS....... OOK VOOR DE HEBREEERS.
66. DAT KOMT OMDAT ZE DE BIJBEL NIET LEZEN. EN DE GESCHIEDENIS NIET KENNEN.
67. WELKE VERWERPELIJKE ZAKEN. HOE MEENT EEN ATHEIST TE KUNNEN ZEGGEN DAT ER IETS (WAT DAN OOK) VERWERPELIJK IS? JEZUS IS DE VERVULLING VAN DE WET. ALS HIJ HEM VERVULT HEEFT HOEVEN WIJ DAT NIET NOG EEN KEER TE DOEN. JEZUS ROEPT NERGENS OP TOT OORLOG. WEL TOT GELOOF IN HEM EN NAVOLGING VAN HEM. ALS IEDEREEN DAT ZOU DOEN IS ER GEEN OORLOOG. EN DIT TIJD GAAT NOG KOMEN. NA ZIJN TERUGKOMST.
69. ER KAN GEEN BEWIJS GELEVERD WORDEN VAN HET NIET BESTAAN HEBBEN. HOOGUIT DAT HET NIET GEVONDEN IS. OF NOG NIET.
70. NEE MEN WAS OOGGETUIGE
71. MOOIE WOORDEN. ZAL IK BETALEN OM ZE BIJ JOU TE LATEN VERWIJDEREN?
ZIJN GEEN SPOREN VAN EVOLUTIE EN ZE ZITTEN ER OOK NIET ZONDER REDEN.
72. WE MOETEN DOEN WAT JEZUS VRAAGT. DAT IS NIET DOODSLAAN EN NIET ECHT SCHEIDEN. PROBLEEM OPGELOST.
74. SABBATH IS RUSTDAG. IN CHRISTUS HOEVEN WE NIET MEER DE EXACTE SABBATH TE HOUDEN. WE EEN RUSTDAG TE HEBBEN.
Col 2:16 Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, Col 2:17 dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.
75. GOD GENEEST. NIET IK. ER ZIJN OVERIGENS WELDEGELIJK VAN DIT SOORT WONDEREN GEWEEST. IK ZIE IN DE BIJBEL DAARBIJ OOK JEZUS GEEN AMPUTATIES HERSTELLEN. WEL EEN VERSCHROMPELDE HAND HERSTELLEN. KRACHT TERUG GEVEN IN LAMME BENEN, BLINDEN EN ONREINEN.
76. OMDAT GOD NIET IN JE HOOFD ZIT. JE KUNT WEL SATAN VOLGEN DOOR TE EXERIMENTEREN MET DRUGS.DAT IS NIET AAN TE BEVELEN OVERIGENS.
77. OMDAT MORALITEIT EN GEWETEN AFKOMSTIG IS VAN EEN ABSOLUTE BRON VAN WAARHEID. STREEF NOOIT NAAR EEN GODSDIENST OF RELIGIE MAAR NAAR EEN RELATIE MET JEZUS.
78. ER IS GEEN PROBLEEM.
79. DAT HEET PROFETIE.
80. ONZIN VERHAAL. AFGODEN DIENST. http://en.wikipedia.org/wiki/Sin_(mythology" onclick="window.open(this.href);return false;) LIJKT DE TEMPEL NIET OP DE TOREN VAN BABEL? http://www.bible.ca/islam/islam-photos- ... alolgy.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ZIE: Yerah - The Moon God of Canaan
81. NEE, HOOGUIT HET BEWIJS VAN EEN GEZAMELIJKE SCHEPPER.
82. GOD SPREEKT WOORDEN DIE WAAR ZIJN EN VAN EEUWIGHEIDSWAARDE. IN DIE ZIN IS IEDEREEN DIE DE WOORDEN GODS SPREEKT EEN BETROUWBARE GESPREKSPARTNER.

83. DE GODEN ZIJN HIER DE ENGELEN. VERHOUDING: God voorzitter en schepper.
Engelen: schepselen.
84. JOUW GOD ZETTE MENSEN OP DE AARDE DIE GOED WAS. GAF ZE 1 REGEL EN VRIJE KEUS. WIST NATUURLIJK DAT DIT NIET GOED ZOU GAAN.
NOGMAALS DE BIJBELS DRAAIT NIET OM JOU. MAAR OM HEM. ZIJN EER.
85. JEZUS IS EEN ZEGEN VOOR DE EMANCIPATIE VAN VROUWEN GEWEEST.
86. ONZIN VRAAG. HIJ STEEG OP. OP EIGEN KRACHT (DIE VAN DE Heilige Geest). DE DERDE HEMEL NOEMT DE BIJBEL HET. ZOEK MAAR OP. GEESTELIJKE WERELD ZIT IN EEN ANDERE DIMENSIE.
87. HEB NOG WEINIG TEGENDEEL GELEZEN. SLECHTS EEN AANTAL VRAGEN DIE GEBREK AAN KENNIS LATEN ZIEN. OF BETER NOG. GEBREK AAN BIJBEL LEZEN EN BIJBEL ONDERWIJS LATEN ZIEN. AAN HET AANTAL ATHEISTEN SITES DIE JE QUOTE TE ZIEN KUN JE HET WEL (STUDEREN) ALLEEN BESTEED JE JE TIJD AAN DE DUIVEL IPV GOD.
88. JEZUS HAD OOK BEZITTINGEN. NIET VEEL MAAR VOLDOENDE OM TE LEVEN. OOK CHRISTENEN WORDT GEVRAAGD TE DELEN VAN DE OVERVLOED. TIENDEN EN OFFERS B.V.. VOOR SOMMIGEN IS INDERDAAD OOK DAT TE VEEL.
89. GOD IS WAARHEID. COMMUNISME IS LEUGEN.
90. CHRISTENEN STAAN WAT MIJ BETREFT IN DE WERELD MAAR ZIJN NIET VAN DE WERELD. DUS GEEN ZUIL. WEL ALS KINDEREN JONG ZIJN WEERBAAR MAKEN DOOR UIT TE LEGGEN WAT ZE GELOVEN EN WAAROM ZE DAT KUNNEN GELOVEN. ONDERWIJS DUS. GEEN INDOCTRINATIE MAAR VRAGEN STELLEN EN ONDERZOEKEN. NIET ZONDER VERTROUWEN EN GELOOF EVENWEL.
91. GEBABBELD IS EEN DENIGRERENDE KWALIFICATIE. IK DENK DAT MIJNHEER RANDI ZELF DE MILJOEN AAN DE HEER MAG GEVEN STRAKS.
92. DE HEILIGE GEEST IS NIET LOSGESLAGEN. HET TEGENOVER GESTELDE. GOD IS EEN GOD VAN ORDE. DE GEEST IS EEN GEEST VAN LIEFDE, WAARHEID, EN KRACHT.
KERKVADERS ZIJN VOOR MIJ NIETS ANDERS DAN MENSEN DIE MENSELIJKE TEKORTKOMINGEN HADDEN EN EEN POGING HEBBEN GEDAAN (NAAR VERMOGEN) TE LEVEN. OORDEELT NIET OPDAT GIJ NIET GEOORDEELD ZULT WORDEN ZOU IK ZEGGEN. LUTHER HEEFT EEN PERIODE VAN ANTI JOODSE TENDENSEN GEHAD (EINDE VAN ZIJN LEVEN). Moordenaar zijn van Calvijn weet ik niets van.
93. JA, die zijn gewoon weer gestorven.
94. ALLE EVANGELIE SCHRIJVERS BELICHTEN JEZUS OP EEN NET IETS ANDERE MANIER; JOHANNES BESCHIJFT JEZUS ALS GOD. OPWEKKEN UIT DE DOOD IS DAAR EEN 100% BEWIJS VAN. VDANDAAR DAT HET IN JOHANNES STAAT. LUKAS SCHRIJFT OVER JEZUS ALS MENS B.V.
95. HET IS GEEN DOGMA MAAR EEN BIJBELS REALITEIT. GOD IS 3 IN 1. MONOTHEISME DUS.
BIJ DE DOOP VAN DE HERE JEZUS KWAM DE GEEST ALS EEN DUIF EN SPRAK DE VADER. Alledrie waren toen aanwezig. Mat 3:16 Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen.
Mat 3:17 En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

Na 2 uur beantwoorden en 95 vragen verder te zijn denk ik dat er geen reden meer is om je knie niet te buigen voor je Heer.

Bekeer je om niet te sterven in je zonden.
Zegen!
Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abyss nature leads, or you shall learn nothing. Thomas Henry Huxley

En als de feiten je niet bevallen BAN je de poster gewoon. BIY

a.r.

Re: 95 stellingen / vragen aan een christen.

Bericht door a.r. » 15 jun 2011 16:42

Welkom, dat noem ik met de deur in huis vallen! :)

Ik ben ook na het door jou beantwoorden van die 95 vragen nog steeds niet bekeerd en buigen is iets dat ik voor niemand doe....een principekwestie, zal ik maar zeggen. Dat wordt volgens jou sterven in zonde dus en mag ik dan vragen welk bewijs je daarvoor hebt?

siger

Re: 95 stellingen / vragen aan een christen.

Bericht door siger » 15 jun 2011 17:01

Welkom tussen ons goddelozen, Beleiver in YHWH.

Misschien eens aan de beheerders vragen of ze de spelfout nog uit je nickname kunnen halen, want zo lijk je wel dom (en dat ben je natuurlijk net niet.)

Gebruikersavatar
PietV.
Moderator
Berichten: 14246
Lid geworden op: 21 sep 2004 20:45
Locatie: Rotterdam

Re: 95 stellingen / vragen aan een christen.

Bericht door PietV. » 15 jun 2011 17:07

Beleiver in YHWH schreef:Kon zo snel niet de hoofdletters weg krijgen. Ben niet boos. :lol:

Reactie op 95 vragen van Piet V. In zijn algemeenheid zie veel goddeloze gedrevenheid in de vraagstellignen en een groot gebrek aan Bijbel kennis. Hoop een paar antwoorden duidelijk te kunnen maken in deze tsunami.

Alle antwoorden:----

Na 2 uur beantwoorden en 95 vragen verder te zijn denk ik dat er geen reden meer is om je knie niet te buigen voor je Heer.

Bekeer je om niet te sterven in je zonden.
Zegen!
Bedankt voor het maken van deze vragen. De laptop staat aan tijdens het koken. Ga vanavond even alle antwoorden doorlezen. Maar nogmaals mijn waardering voor deze inspanning en om mij op het rechte spoor te krijgen.

Mvg,

Piet
Is de leegte niet een weldaad, geeft stilte niet veel rust, waarom moet onder leiding van dominees, goeroes, therapeuten en anderen alles kapot gezingeeft worden?

Gebruikersavatar
steen
Forum fan
Berichten: 272
Lid geworden op: 11 apr 2010 16:27

Re: 95 stellingen / vragen aan een christen.

Bericht door steen » 15 jun 2011 17:10

Believer in YHWH schreef:Kon zo snel niet de hoofdletters weg krijgen. Ben niet boos. :lol:
Reactie op 95 vragen van Piet V.
Geloven doe je niet omdat je geen argumenten hebt. Dat doe je omdat het waar is en alle aanneming waardig.
Na 2 uur beantwoorden en 95 vragen verder te zijn denk ik dat er geen reden meer is om je knie niet te buigen voor je Heer.
Bekeer je om niet te sterven in je zonden.
Zegen!
Een onverwachte en werkelijk fantastische binnenkomst !
Ik buig voor "believer in YHWH"
Believer in YHWH schreef:Geloven doe je omdat het waar is !
Werkelijk heel knap
En hartelijk welkom van mij, Steen
P.S. corr; ik heb van ei>ie gemaakt is dat OK?
http://www.joodsmonument.nl" onclick="window.open(this.href);return false;

Aäron Loterijman


Willi Kulla, de SS'er die hem in het Baarnse Bos doodschoot.

Daarin wordt de overlijdensdatum van 25 april 1945 vermeld.

Gebruikersavatar
Believer in YHWH
Banned
Berichten: 129
Lid geworden op: 15 jun 2011 16:08

Re: 95 stellingen / vragen aan een christen.

Bericht door Believer in YHWH » 15 jun 2011 17:49

Dank voor de aanpassing. Had te veel haast.

Jullie lijken me (tot nu toe) wel een aardige klup mensen.

Sluitend bewijs dat je zult sterven in je zonden als je Jezus niet aanneemt staat hier:
Joh 8:23 Jezus vervolgde: ‘U bent van beneden, ik ben van boven; u hoort bij deze wereld, ik hoor niet bij deze wereld.
Joh 8:24 Ik heb tegen u gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u inderdaad in uw zonden sterven.’


Zoals je zult begrijpen is mijn premisse dat de Bijbel 100% waar is en het Woord van God.
Daarbij wil ik direct aantekenen dat ik niet God ben.
Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abyss nature leads, or you shall learn nothing. Thomas Henry Huxley

En als de feiten je niet bevallen BAN je de poster gewoon. BIY

Jinny

Re: 95 stellingen / vragen aan een christen.

Bericht door Jinny » 15 jun 2011 17:53

Welkom.
Ik buig niet voor chantage.

Gebruikersavatar
Believer in YHWH
Banned
Berichten: 129
Lid geworden op: 15 jun 2011 16:08

Re: 95 stellingen / vragen aan een christen.

Bericht door Believer in YHWH » 15 jun 2011 17:58

siger schreef:Welkom tussen ons goddelozen, Beleiver in YHWH.

Misschien eens aan de beheerders vragen of ze de spelfout nog uit je nickname kunnen halen, want zo lijk je wel dom (en dat ben je natuurlijk net niet.)

Je bent niet Goddeloos. Je erkent Hem niet.
Goddeloos jezelf verklaren suggereert alsof je daarmee Zijn werkelijkheid kunt beinvloeden.

Net als de struisvogel...

Dus, niet Goddeloosheid, hooguit, onwetendheid of of zijn slechtst rebellie.

Sta je me toe mijn positie op deze wijze helder te verwoorden? Of komt dat te hard binnen? Moet even wennen aan jullie mores.
Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abyss nature leads, or you shall learn nothing. Thomas Henry Huxley

En als de feiten je niet bevallen BAN je de poster gewoon. BIY

Jinny

Re: 95 stellingen / vragen aan een christen.

Bericht door Jinny » 15 jun 2011 18:00

Je kunt hier gewoon je positie duidelijk maken, desnoods maak ik er een apart topic van BiY.
We zijn wel wat gewend.

Gebruikersavatar
Believer in YHWH
Banned
Berichten: 129
Lid geworden op: 15 jun 2011 16:08

Re: 95 stellingen / vragen aan een christen.

Bericht door Believer in YHWH » 15 jun 2011 18:01

Jim schreef:Welkom.
Ik buig niet voor chantage.

Dat mag Jim.

De Heer is geen inbreker en zal je niets opleggen.

Je mag Hem aannemen zolang er nog lucht in je longen is. Die klok tikt gewoon door.
Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abyss nature leads, or you shall learn nothing. Thomas Henry Huxley

En als de feiten je niet bevallen BAN je de poster gewoon. BIY

a.r.

Re: 95 stellingen / vragen aan een christen.

Bericht door a.r. » 15 jun 2011 18:03

Kijk daar heeft BiY een goed punt.....het is nu 18.03 uur

Jinny

Re: 95 stellingen / vragen aan een christen.

Bericht door Jinny » 15 jun 2011 18:07

Beleiver in YHWH schreef:
Jim schreef:Welkom.
Ik buig niet voor chantage.

Dat mag Jim.

De Heer is geen inbreker en zal je niets opleggen.

Je mag Hem aannemen zolang er nog lucht in je longen is. Die klok tikt gewoon door.
Dus toch chantage.

Gebruikersavatar
PietV.
Moderator
Berichten: 14246
Lid geworden op: 21 sep 2004 20:45
Locatie: Rotterdam

Re: 95 stellingen / vragen aan een christen.

Bericht door PietV. » 15 jun 2011 18:51

Beleiver in YHWH schreef:Dank voor de aanpassing. Had te veel haast.

Jullie lijken me (tot nu toe) wel een aardige klup mensen.

Sluitend bewijs dat je zult sterven in je zonden als je Jezus niet aanneemt staat hier:
Joh 8:23 Jezus vervolgde: ‘U bent van beneden, ik ben van boven; u hoort bij deze wereld, ik hoor niet bij deze wereld.
Joh 8:24 Ik heb tegen u gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u inderdaad in uw zonden sterven.’


Zoals je zult begrijpen is mijn premisse dat de Bijbel 100% waar is en het Woord van God.
Daarbij wil ik direct aantekenen dat ik niet God ben.

Heel attent dat u ons aardig vindt. U heeft een flinke inspanning verricht. Ziet u nog kans om de rest van de vragen te maken.
Is de leegte niet een weldaad, geeft stilte niet veel rust, waarom moet onder leiding van dominees, goeroes, therapeuten en anderen alles kapot gezingeeft worden?

Gebruikersavatar
PietV.
Moderator
Berichten: 14246
Lid geworden op: 21 sep 2004 20:45
Locatie: Rotterdam

Re: 95 stellingen / vragen aan een christen.

Bericht door PietV. » 15 jun 2011 19:03

19. Waarom mengde jouw god zich in de Bijbel diverse keren in menselijke aangelegenheden. Maar deed hij niets tijdens de Holocaust?
aanhanger van Jahwe schreef:19. OOIT JE AFGEVRAAGD HOE DE STAAT ISRAEL ONTSTAAN ZOU ZIJN (VERVULLING VAN PROFETIE) ZONDER TERUGKEER VAN DE JODEN NAAR HET LAND? Israel's staat is een direct gevolg van de vervolging in de tweede wereld oorlog.
Er zijn al diverse mensen geweest die de vragen hebben beantwoord. Ik leer steeds weer nieuwe dingen.
Maar soms zit ik toch naar het bijpassende antwoord te kijken. Ik begrijp dat er eerst een industriële vernietiging aan te pas moest komen, alvorens het beloofde land vrij kwam. In hoeverre is Jahwe betrokken bij het uitverkoren volk. Eerst uitroeien en daarna het restant een plek aanbieden waar al honderden jaren anderen wonen. Een profetie vervullen is prachtig, maar zijn er ook minder draconische oplossingen te bedenken?
Is de leegte niet een weldaad, geeft stilte niet veel rust, waarom moet onder leiding van dominees, goeroes, therapeuten en anderen alles kapot gezingeeft worden?

Jinny

Re: 95 stellingen / vragen aan een christen.

Bericht door Jinny » 15 jun 2011 19:24

Daarbij is het heel wel niet ondenkbaar dat dat 'beloofde' land er toch wel zou zijn gekomen.
De Engelsen waren de Joodse terroristen vanzelf zat geworden.
Ergo, de industriële vernietiging was totaal onnodig voor het doel.

Gesloten