Contradicties in de bijbel.

Christendom en Judaïsme, contradicties in de bijbel, de ethiek van de bijbel etc..

Moderator: Moderators

Plaats reactie
onemangang
Forum fan
Berichten: 174
Lid geworden op: 26 mei 2005 13:25

Bericht door onemangang » 27 mei 2005 10:26

De wederopstanding is een prachtig voorbeeld van legendarisering van een gebeurtenis. Als je goed leest dan zou je er uiteindelijk dit verhaal uit kunnen halen:

1Maria, net van de markt, loopt, snotterend in het verdriet met wat balsemolie richting de plek waar Jezus ligt opgebaard.
:2Bij het graf aangekomen zit de opzichter van de begraafplaats, netjes in het wit gekleed. En het graf is leeg. Er ligt alleen nog maar een lapje stof.
:3Potjandorie denkt Maria. Heb ik net balsemolie staan afdingen... heb ik hem niet meer nodig!
:4Beste man, vraagt Maria... Waar is ie nou gebleven?
:5Hij is opgestaan! Grapt de man in het wit. Hij rende die kant op! En hij wees naar de berg van Galilea.
:6Maria, nog knettervervuld van verdriet en even niet in staat om een grap te waarderen heft haar armen in de lucht en roept 'Hoezee! Hij is opgestaan!'
:7Maria holt al hallelujah roepende richting de stad en laat de opzichter verbouwereerd achter. 'Maar...' stamelt hij nog na 'ik maakte maar een grapje...', wijzende naar het lijk dat hij naast het graf heeft neergelegd, gereed om te begraven.
:8Maar Maria was al weg.
:9Maria komt twee wandelaars tegen.
'Wat is er aan de hand?' Vragen ze.
:10Jezus is opgestaan!
:11helemaal onder de indruk van dit nieuws zien de wandelaars een tengere man met lange haren lopen... 'Dat is hem!' denken ze
:12De langharige werkeloze tuinman denkt vervolgens 'ik vind alles goed, zolang ik maar mijn natje en mijn droogje krijg' en beaamt daarom dat hij inderdaad Jezus is.
:13Maria komt in de stad Petrus tegen en brengt hem het geweldige nieuws.
:14'Een man in het wit? Dat MOET een engel wezen!' en Petrus heft zijn handen naar de hemel. Halsoverkop rent Petrus met gevolg naar het graf en ze zien inderdaad het lijk niet meer liggen.
:15Hoezee! Roepen ze in koor. Jezus is opgestaan!
:16Inmiddels verzucht de opzichter een eindje verderop op de begraafplaats 'Zo. Die ligt onder de zoden'
:17De opzichter sjokt op het enthousiaste tumult af en vraagt zich af 'wat nou weer?'
:18Dan rent het elftal naar de berg van Galilea, in de veronderstelling Jezus daar aan te treffen.
:19Maria blijft snotterend in de grot achter
:20Maria? Vraagt de opzichter, van plan haar de waarheid te vertellen
:21Maria met waziggehuilde ogen draaide zich om en zei: rabboeni!
:22En de opzichter denkt 'Misschien kan ik maar beter mijn mond houden'
:23Inmiddels is het Grote Nieuws als een lopend vuurtje de stad rondgegaan, de joden bonken dolenthousiast op de deur van de ruimte waar de leerlingen zich hadden verzameld. 'Waar is hij?' scanderen ze.
:24Laten wij bidden, zegt Petrus. Onze Heer is opgestaan en is nu in ons midden.
:25Amen zeggen de leerlingen in koor, helemaal vervuld met de blijdschap dat Jezus is opgestaan...
:26En de opzichter zag dat het goed was.


En de grap is, bovenstaand verhaal past perfect in de vier wederopstandingsverhalen. Er zijn daarna verhalen dat Jezus zou zijn verschenen aan de apostelen, maar ook daarin blijken nogal wat hiaten. Met een gezond verstand zou je erop uit kunnen maken dat na deze gebeurtenis de 12 mannen samen aan tafel zaten en zijn aanwezigheid 'voelden'. Dit gevoel is later vertaald naar 'fysiek aanwezig''. Maar een koud briesje in een omgeving waarbij iedereen aan dezelfde persoon denkt kan al gauw leiden tot een dergelijk gevooel.

Tamara
Ervaren pen
Berichten: 524
Lid geworden op: 21 feb 2006 23:49

Bericht door Tamara » 17 mar 2006 23:46

Devious schreef:Stierf koning Josia in Megiddo of Jeruzalem?

2 koningen 23 vers 29: 'In zijn dagen toog Farao Necho, de koning van Egypte, op tegen den koning van Assyrie, naar de rivier Frath; en de koning Josia toog hem tegemoet, en hij doodde hem te Megiddo, als hij hem gezien had.'
versus
2 kronieken 35 vers 24: 'En zijn knechten namen hem weg van den wagen, en voerden hem op den tweeden wagen, dien hij had, en brachten hem te Jeruzalem; en hij stierf, en werd begraven in de graven zijner vaderen; en gans Juda en Jeruzalem bedreven rouw over Josia.'

ciao... :wink:
te Jeruzalem, het woordje "doodde" in 2 Kon. 23:29 betekent ook iemand ter dood brengen..m.a.w. je kunt dit eveneens opvatten als een wond/steek waaraan hij zou sterven.

Tamara
Ervaren pen
Berichten: 524
Lid geworden op: 21 feb 2006 23:49

Bericht door Tamara » 17 mar 2006 23:48

Devious schreef:In de volgende beide verzen komt Saul op twee verschillende manieren tot zijn eind: 1 Samuel 31 vers 4 (zelfmoord) Toen nam Saul het zwaard, en viel daarin.
en 2 samuel 1 vers 8 (gedood door Amelekiet) Zo stond ik bij hem, en doodde hem;

Is het God of de Duivel die David verleidt tot het houden van een volkstelling? 2 samuel 24 vers 1 En de toorn des HEEREN voer voort te ontsteken tegen Israël; en Hij porde David aan tegen henlieden, zeggende: Ga, tel Israël en Juda.
1 kronieken 21 vers 1: Toen stond de satan op tegen Israël, en hij porde David aan, dat hij Israël telde.

:lol: 8)
God die het de duivel toelaat. Vergelijk met Job.

Tamara
Ervaren pen
Berichten: 524
Lid geworden op: 21 feb 2006 23:49

Re: Paulus

Bericht door Tamara » 17 mar 2006 23:49

skeptic schreef:In hand 9:3 is Paulus op weg naar Damascus en hij ontmoet Jezus, er schijnt een fel licht vanuit de hemel en hij hoort een stem. De mannen die bij hem waren hoorden wel de stem maar zagen niemand.

Hand 9:7 En de mannen, die met hem over weg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende.

In Hand 22:9 is het echter anders.
En die met mij waren, zagen wel het licht, en werden zeer bevreesd; maar de stem Desgenen, Die tot mij sprak, hoorden zij niet.
Zij hoorden de stem maar begrepen deze niet.

Tamara
Ervaren pen
Berichten: 524
Lid geworden op: 21 feb 2006 23:49

Bericht door Tamara » 17 mar 2006 23:50

skeptic schreef:lev 19:15 in gerechtigheid zult gij uw naaste richten.
matth 7:1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

In een engelse vertaling staat er in beide gevallen "Judge" voor richten en voor oordelen.
Zijn twee geheel verschillende zaken. De eerste gaat over een rechtsoordeel en tweede over het beoordelen van je broeder of zuster. (Balk/splinter verhaal)

Tamara
Ervaren pen
Berichten: 524
Lid geworden op: 21 feb 2006 23:49

Bericht door Tamara » 17 mar 2006 23:55

Devious schreef:Worden kinderen gestraft vanwege de zonden van de ouders of niet?
Ezechiel 18:20: De ziel, die zondigt, die zal sterven; de zoon zal niet dragen de ongerechtigheid des vaders, en de vader zal niet dragen de ongerechtigheid des zoons;
en
2 Kronieken 25:4: De vaders zullen niet sterven om de kinderen, en de kinderen zullen niet sterven om de vaders; maar een ieder zal om zijn zonde sterven.
Versus
Exodus 20:5: want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;

ciao.. Devious... :wink:
Oordeel van goddelozen versus het oordeel voor gelovigen. (Toorn/genade). Denk ik..niet nagezocht echter, dus check nog maar even.

Tamara
Ervaren pen
Berichten: 524
Lid geworden op: 21 feb 2006 23:49

Re: Jezus

Bericht door Tamara » 17 mar 2006 23:57

skeptic schreef:Joh 14:9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?

Joh 14:28 Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom weder tot u. Indien gij Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik.
God en de mens bestaan uit een lichaam, ziel en geest. Geestelijk gezien is Jezus gelijk zijn Vader, doch omdat Hij als mens naar de aarde is gekomen is Zijn Vader meer dan Hem. Hij heeft zichzelf verlaagd als het ware tot mens. Geeft verticale verhouding weer van God tot de mens. (Schepper/ Schepsel).
Laatst gewijzigd door Tamara op 18 mar 2006 00:04, 1 keer totaal gewijzigd.

Tamara
Ervaren pen
Berichten: 524
Lid geworden op: 21 feb 2006 23:49

Bericht door Tamara » 17 mar 2006 23:59

skeptic schreef:lev 19:15 in gerechtigheid zult gij uw naaste richten.
matth 7:1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

In een engelse vertaling staat er in beide gevallen "Judge" voor richten en voor oordelen.
Wederom rechtspreken versus oordelen/ eerder roddelen bijv. negatief over iemand spreken die in jouw mening te trots is op zijn eigen autootje terwijl je zelf jaloers bent op de auto van je buurman.

Tamara
Ervaren pen
Berichten: 524
Lid geworden op: 21 feb 2006 23:49

Bericht door Tamara » 18 mar 2006 00:01

Ik heb deze fascinatie voor contradicties ontwikkeld omdat men mij in mijn jeugd wilde indoctrineren met de absolute 'waarheid' van het enige 'waarachtige' geloof. Dat kun je bij sommigen beter niet doen. :lol:
Die fascinatie deel ik met je :D De rest niet.

Tamara
Ervaren pen
Berichten: 524
Lid geworden op: 21 feb 2006 23:49

Bericht door Tamara » 18 mar 2006 00:02

Devious schreef:Lucas 9:3 En Hij zeide tot hen: Neemt niets mede tot den weg, noch staven, noch male, noch brood, noch geld; noch iemand van u zal twee rokken hebben.
Versus
Marcus 6:8: En Hij gebood hun, dat zij niets zouden nemen tot den weg, dan alleenlijk een staf, geen male, geen brood, geen geld in den gordel
Het is niet de bedoeling extra staven te verwerven/ aan te kopen als men reeds een staf had mocht deze mee. Immers God voorziet (is de boodschap)!

Gebruikersavatar
collegavanerik
Superposter
Berichten: 6345
Lid geworden op: 31 mar 2005 22:59
Locatie: Zuid Holland

Bericht door collegavanerik » 18 mar 2006 00:12

de hebreeen zijn het enige volk in de wereldgeschiedenis die, nadat ze een heerser met zijn hele leger hebben verslagen dat land niet bezetten, maar veertig jaar de andere kant op gaan om dan in een ander land oorlog te gaan voeren om het te bezetten. :D
Afbeelding Hebr 6:
5 wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft 6 en vervolgens afvallig is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd.
Als er een almachtige god bestaat, dan is hij een sadist.

Tamara
Ervaren pen
Berichten: 524
Lid geworden op: 21 feb 2006 23:49

Bericht door Tamara » 18 mar 2006 00:15

collegavanerik schreef:de hebreeen zijn het enige volk in de wereldgeschiedenis die, nadat ze een heerser met zijn hele leger hebben verslagen dat land niet bezetten, maar veertig jaar de andere kant op gaan om dan in een ander land oorlog te gaan voeren om het te bezetten. :D


Ze waren een beetje koppig he..die 40 jaar waren niet nodig geweest als ze geluisterd hadden...

Gebruikersavatar
collegavanerik
Superposter
Berichten: 6345
Lid geworden op: 31 mar 2005 22:59
Locatie: Zuid Holland

Bericht door collegavanerik » 18 mar 2006 00:18

Tamara schreef:
collegavanerik schreef:de hebreeen zijn het enige volk in de wereldgeschiedenis die, nadat ze een heerser met zijn hele leger hebben verslagen dat land niet bezetten, maar veertig jaar de andere kant op gaan om dan in een ander land oorlog te gaan voeren om het te bezetten. :D


Ze waren een beetje koppig he..die 40 jaar waren niet nodig geweest als ze geluisterd hadden...
nee ze hadden gewoon egypte binnen kunnen wandelen.
Afbeelding Hebr 6:
5 wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft 6 en vervolgens afvallig is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd.
Als er een almachtige god bestaat, dan is hij een sadist.

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Bericht door Devious » 18 mar 2006 00:19

Tamara schreef:
Devious schreef:Stierf koning Josia in Megiddo of Jeruzalem?

2 koningen 23 vers 29: 'In zijn dagen toog Farao Necho, de koning van Egypte, op tegen den koning van Assyrie, naar de rivier Frath; en de koning Josia toog hem tegemoet, en hij doodde hem te Megiddo, als hij hem gezien had.'
versus
2 kronieken 35 vers 24: 'En zijn knechten namen hem weg van den wagen, en voerden hem op den tweeden wagen, dien hij had, en brachten hem te Jeruzalem; en hij stierf, en werd begraven in de graven zijner vaderen; en gans Juda en Jeruzalem bedreven rouw over Josia.' :
te Jeruzalem, het woordje "doodde" in 2 Kon. 23:29 betekent ook iemand ter dood brengen..m.a.w. je kunt dit eveneens opvatten als een wond/steek waaraan hij zou sterven.
Nogmaals! stierf hij in Megiddo of Jeruzalem?

Een vriendelijke groet..
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Bericht door Devious » 18 mar 2006 00:23

Tamara schreef:
Devious schreef:Lucas 9:3 En Hij zeide tot hen: Neemt niets mede tot den weg, noch staven, noch male, noch brood, noch geld; noch iemand van u zal twee rokken hebben.
Versus
Marcus 6:8: En Hij gebood hun, dat zij niets zouden nemen tot den weg, dan alleenlijk een staf, geen male, geen brood, geen geld in den gordel
Het is niet de bedoeling extra staven te verwerven/ aan te kopen als men reeds een staf had mocht deze mee. Immers God voorziet (is de boodschap)!
Spring hoog, spring laag, er veranderd niets. In het ene vers wordt men vermaand om geen staf mee te nemen, in de andere wel een staf. Je hebt nog niets weerlegd Tamara. Je goochelt slechts met woorden.

Een vriendelijke groet...
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Plaats reactie