Antwoorden op de evangelisatie in folders ed

Christendom en Judaïsme, contradicties in de bijbel, de ethiek van de bijbel etc..

Moderator: Moderators

Gesloten
Gebruikersavatar
Bonjour
Moderator
Berichten: 5060
Lid geworden op: 27 jun 2008 23:26

Antwoorden op de evangelisatie in folders ed

Bericht door Bonjour » 31 jul 2017 09:19

Bestaat God?
Is God goed?
Heeft Jezus bestaan?
Wat is de Bijbel voor boek?
Creatie of evolutie?
Geeft religie antwoorden op de levensvragen?

Wellicht bent u een evangelist tegengekomen of een Jehova Getuige aan de deur gehad die u deze vragen gesteld heeft. Hij heeft deze vragen wellicht toegelicht vanuit zijn visie. Er zijn andere. Op onze site komen al deze vragen natuurlijk uitgebreid aan bod. Maar zo uitgebreid dat u door het bos de bomen wellicht niet meer ziet. Hier echter korte antwoorden om u een beeld te vormen van het atheïstisch standpunt.
Wanneer u nog een andere vraag heeft, stel hem dan gerust op ons forum.

Bestaat God?

Deze vraag bestaat eigenlijk uit twee delen: Bestaat er een god of goden en is de christelijke beschrijving de juiste? Eigenlijk kunnen we geen uitspraak doen over het bestaan van goden. We kunnen alleen zoeken naar invloeden van een god op de heelal, aarde of het leven. De schoonheid van een waterval, een stuk muziek of een schilderij is geen aanwijzing voor een god. Dat is aangeleerd gedrag van de mens. Wat kan dan wel een aanwijzing voor de invloed van een god zijn? Atheïsten stellen dat er niets terug te vinden is van dergelijke aanwijzingen. Open vragen van wetenschappers betekenen bijvoorbeeld niet dat een god op dat punt invloed gehad heeft.

Mochten we al aannemen dat er een god bestaat, is het nog maar de vraag of de christelijke beschrijving ervan correct is. Het christendom is niet door Jezus ontworpen, maar door heel veel mensen in de eerste eeuwen van de jaartelling.

Is God goed?

Bij deze vraag moeten we ons eerst eens afvragen welke god bedoeld wordt. De god van het Oude Testament heeft nogal wat gewelddadige kanten. Iedereen kent het verhaal van de zondvloed waar zowat de hele mensheid uitgeroeid wordt. Sommige christenen weten dat goed te praten. Velen noemen het gewoon genocide. Er zijn tal van dit soort voorbeelden te vinden.

De god van het Nieuwe Testament (NT) wordt vaak omschreven als “God is liefde”. Ook hier kan je vraagtekens bij zetten. God heeft niet veel liefde over voor de mensen die zondigen en in onze samenleving is het redelijk normaal iets te doen wat onder ‘zondigen’ (homofilie, scheiden, seks buiten huwelijk) valt. Voor hen staat de hel te wachten. De beschrijving hiervan is eeuwig ernstig lijden, al hebben christenen tegenwoordig de neiging dit af te zwakken.

Wat is de Bijbel voor boek?

De Bijbel is sowieso een bijzonder boek, alleen al door alle invloed op de mensheid. Maar geeft het een nauwkeurige beschrijving van een god? Enkele verhalen van Genesis hebben een basis in verhalen van andere volken uit het Midden-Oosten en zijn dus niet uniek voor de Bijbelse God. Verder staan er zoveel tegenstrijdigheden in met de ontdekkingen van de geschiedenis van aarde en mensheid dat het absoluut geen historisch verslag kan zijn. Verwerping van dit argument met de opmerking dat de verhalen niet letterlijk genomen moeten worden, kan niet omdat blijkt dat de schrijvers van het NT de verhalen wel letterlijk namen.

De belangrijkste boeken van het NT zijn de evangeliën. Analyse hiervan werpt grote twijfel op wat betreft de historiciteit van vele vermelde zaken. Ze zitten vol met mythische vertellingen en met herhaling van stukken uit andere geschriften. Zo is de laatste week van Jezus in Jeruzalem sterk gebaseerd op de Joodse gebruiken rond het paaslam.

Heeft Jezus bestaan?

Dat is in het geheel niet zeker. Eén van de bronnen om daar vraagtekens bij te zetten is opvallend genoeg de Bijbel zelf. Er zijn maar een paar boeken van de 27 van het NT die over het leven van Jezus vertellen: de evangeliën. De rest weet praktisch niets van het bestaan van een rondlopende Jezus af. Ze kennen geen Maria, spreken niet over een kruisiging door Pilatus of geven een opsomming van de namen van de discipelen. Het lijkt erop dat ze over een Jezus spreken die in een goddelijke wereld leefde, zoals ook de Griekse goden deden.

Een andere bron is de beschrijving van de andere vroeg-christelijke stromingen van de eerste eeuw. Het marcionisme zag de Joodse god niet als de vader van Jezus en een andere richting, het docetisme, had het idee dat Jezus slechts over een schijnlichaam zou beschikken . Het ontstaan van meerdere, zo uiteenlopende stromingen past niet goed bij het beeld dat na de kruisiging de apostelen verder het evangelie verkondigden. Het is niet zo dat dit slechts splinter groeperingen waren. Het marcionisme had een tijd lang meer volgelingen dan de richting waar de latere kerk uit voort kwam.

Door christenen worden soms ook enkele buiten-Bijbelse bronnen opgevoerd. Van enkele van deze bronnen is echter niet duidelijk of de tekst in het oorspronkelijk document stond of dat hij er later door een christen bijgezet is. Ander verwijzingen zijn zo vaag dat ze niet als bewijs voor het bestaan van Jezus gebruikt kan worden. Opvallend is ook het gebrek aan referenties in buiten-Bijbelse bronnen. Paulus schrijft dat er 500 getuigen van de opstanding van Jezus zijn, maar zij hebben niet zoveel invloed dat dit door historici wordt opgepakt.

De aanwijzingen vanuit de evangeliën geven door de mythische referenties meer het idee dat er geen Jezus heeft bestaan. Waarom anders al de extra informatie?

Verder lezen

Creatie of evolutie?

Vanuit het christendom wordt de evolutie en de bijbehorende theorie vaak aangevallen. Dat is niet alleen omdat evolutie een ander verhaal geeft dan de creatie door God, zoals beschreven in Genesis. Het probleem is dat volgens de evolutietheorie er geen eerste mens is geweest. En volgens de Bijbel bracht de eerste mens, Adam, de zonde in de wereld (zondeval) waarvan Jezus ons weer wil verlossen. Daardoor de is de zondeval één van de belangrijkste verhalen van het Oude Testament. Je kan je afvragen of het christendom bestaansrecht heeft wanneer dit zondeval verhaal ontzenuwd is.

Vaak wordt er door christenen gezegd dat de evolutietheorie maar een theorie is en niet bewezen is. Echter gebruikt men dan het woord theorie niet op de manier dat wetenschappers dat doen. Een theorie is een getoetst model van de werkelijkheid. Bij de toetsing wordt veel aandacht besteed of de theorie juist te verwerpen is en een nog betere theorie te maken is. In de biologie is geen discussie over de correctheid van de evolutietheorie meer. Wetenschappers spreken ook niet over bewijzen. De zwaartekrachtwet is niet bewezen en toch zweven we niet weg. Maar er zijn tal van aanwijzingen dat hij correct is. Van de evolutietheorie wordt gezegd dat het de theorie met de meeste aanwijzingen is.

Helaas weten weinig mensen maar het fijne van de evolutietheorie. Daardoor kunnen er een hoop onzin verhalen de ronde doen. Waakt daarvoor. Op YouTube zijn veel filmpjes te vinden van mensen die aanmerkingen hebben op de theorie. Vaak moet je behoorlijk in de materie zitten om deze verhalen te ontzenuwen. Als je overtuigend een verhaal met onwaarheden kan verkondigen aan mensen die het niet kunnen beoordelen en hun geloof daarin bevestigd zien, kan je goed geld verdienen, vooral in de VS.

Verder lezen

Geeft religie antwoorden op de levensvragen?

Ja. Elke religie geeft antwoord op de levensvragen waarom we op aarde zijn; over de zin van het leven en ons lot na de dood. Het zijn echter steeds andere antwoorden. En we kunnen niet achterhalen welke correct zijn. En dat maakt ze niet bruikbaar.
Zelfs als schepping bewezen wordt, is Magrathea net zo waarschijnlijk als God.

Gesloten