De verwarring is groot

Discussies over de evolutieleer, creation science, 'jonge aarde' creationisme, de zondvloed etc..

Moderator: Moderators

Gebruikersavatar
Rereformed
Moderator
Berichten: 15005
Lid geworden op: 15 okt 2004 12:33
Locatie: Finland
Contacteer:

Re: De verwarring is groot rond "De aarde bracht voort".

Bericht door Rereformed » 30 sep 2017 08:03

Ik kom nu op hoofdstuk 4, waar van den Brink in zal gaan op bijbelinterpretatie. Ik kom meteen de tekst tegen die Jart Voortman, waar PietV. naar linkt, "geraffineerd" noemt:
Jart Voortman schreef:Op een geraffineerde manier neemt Van den Brink Voetius op in zijn betoog. Voetius was in de 17e eeuw een fel tegenstander van het heliocentrisme van Copernicus. Voor Voetius stond hier het christelijk geloof op het spel. Van den Brink zegt: tegenwoordig zijn er geen gelovigen meer die geloven dat de zon om de aarde draait. Het verzet van Voetius tegen dit idee is volkomen achterhaald. Zou er met evolutie niet iets vergelijkbaars aan de hand zijn?
Het verzet tegen heliocentrisme moge dan vanwege ontegenspreekbare feiten achterhaald zijn, de argumenten die Voetius naar voren haalde beslist niet! Zie deze bijdrage en volgende hoe ook iemand uit onze tijd nog steeds valt over het primitieve wereldbeeld waar de bijbel van getuigt. Merk op dat het probleem veel groter is dan enkel de kwestie geo- vs. heliocentrisme, iets wat van den Brink geheel niet in beschouwing neemt.

Hier van den Brinks tekst:
van den Brink schreef:Tegenwoordig nemen de meeste mensen aan dat de bijbelschrijvers niet uitgingen van een geocentrisch wereldbeeld toen ze aangaven dat de zon om de aarde draaide, maar dat ze schreven vanuit wat wel het 'kijkbeeld' of 'waarnemingsperspectief' genoemd wordt, dat wil zeggen vanuit de manier waarop dingen zich in het alledaagse leven aan ons voordoen. Zo opgevat hoeven de teksten die suggereren dat de zon om de aarde draait dus niet in strijd te zijn met het heliocentrisme, want ze geven slechts alledaagse waarneming weer.
Van den Brink valt hier volkomen voor de argumentatie die van Delden en Ouweneel in de zeventiger jaren ons op de mouw wilden spelden (zie hier voor meer daarover). De redenering klinkt nog redelijk zolang je het hebt over de zonbeweging, maar van den Brink, net als van Delden en Ouweneel, zien geheel over het hoofd dat de bijbel ook spreekt over de zuilen waarop de aarde is gegrondvest. Zo'n uitspraak kan uitdrukkelijk niet gebaseerd zijn op een 'waarnemingsperspectief'. Evenmin is dat het geval wanneer de bijbelschrijver God laat afdalen uit de hemel om iets te kunnen zien. En wat moeten we met het 'kijkbeeld' in het Nieuwe Testament, waar iemand op de grond ligt vanwege een epileptische aanval, maar het in de bijbeltekt uitgelegd wordt als bezeten zijn door demonen? Hier is een goed voorbeeld van dat 'kijkbeeld' ook een wereldbeschouwing inhoudt, in dit geval een wereldbeschouwing dat eenvoudig niet klopt.

Hier het dilemma van Voetius:
van den Brink schreef:Voetius (1589-1676) was weliswaar bekend met de kijkbeeld-benadering, maar vond de gedachte dat de Heilige Geest ons in de bijbel niet de waarheid zou doorgeven ronduit godslasterlijk. De patriarchen en profeten en heel het oude volk Israel waren toch werkelijk niet te dom om het copernicaanse stelsel te begrijpen! De Heilige Geest had het gewoon kunnen uitleggen en via hen ook de eerste lezers van de bijbel. Hier stond volgens Voetius het gezag van de Heilige Schrift en daarmee het hele christelijke geloof op het spel. Voetius' leerling Schoock was het met hem eens en verwoordde het zo mogelijk nog puntiger: de bijbel mag zich dan aanpassen aan ons begripsvermogen, maar nooit zó dat ze 'liegt met de leugenaars en dwaalt met de dwalenden'.
Een zon die men stil laat staan, vooruit, dat is spreektaal, maar zuilen waarop de aarde is gegrondvest? Toeschrijven aan demonische bezetenheid terwijl het gaat om epileptie, een lichamelijke stoornis, plotselinge ongecontroleerde elektrische ontlading van hersencellen? Sluizen (luiken, ramen) des hemels die opengaan om een zondvloed te creëren en daarna weer toegesloten worden? (Gen. 6:11, 8:1). Een gewelf dat midden in de watermassa wordt gecreëerd om wateren boven en onder van elkaar te scheiden? (Gen. 1:6,7)
Het probleem is zelfs nog omvangrijker, want het omvat niet alleen wetenschappelijk ontdekte feiten, maar ook morele zaken die we als evident beschouwen. Zoals indien wij van mening zijn dat slavernij mensonterend is, homoseksualiteit een aangeboren eigenschap is, en kinderen zonder lijfstraffen opgevoed dienen te worden, dan kunnen we met Voetius zeggen dat de patriarchen en profeten en heel het oude volk Israel toch werkelijk niet te dom waren om zulke zaken door de Heilige Geest uitgelegd te krijgen, en via hen alle gelovige lezers van alle volgende eeuwen.

Van den Brink maakt zich er veel te gemakkelijk van af:
van den Brink schreef:Vandaag is er vrijwel niemand die dit nog met Voetius en Schoock eens is. We kunnen ons over het algemeen prima vinden in de 'waarnemersperspectiefuitleg' van Jozua 10:12. Daarom lijkt het erop dat Voetius en de zijnen overhaaste conclusies trokken toen ze het schriftgezag hier op het spel zagen staan. Hun stelling dat heel het geloof zou omvallen heeft veel gereformeerde christenen destijds echter wel op het verkeerde been gezet. We mogen ons gelukkig prijzen dat het zo gegaan is; anders zou het christelijk getuigenis tot op de dag van vandaag vermengd zijn gebleven met een algemeen als onhoudbaar ervaren wereldbeeld. Velen zouden zich van de christelijke boodschap afwenden, vanuit de begrijpelijke gedachte dat als datgene wat christenen over de kosmos zeggen zo evident verouderd is, de rest van wat ze te melden hebben ook wel niet zal kloppen.
Van den Brink doet net alsof bovenstaand scenario niet plaatsgevonden heeft en alsof het enkel om de kwestie van geo- versus heliocentrisme draaide. In werkelijkheid heeft Voetius gelijk gehad dat het hele gezag van de Heilige Schrift en daarmee van het christelijk geloof op het spel staat: het inzicht dat de bijbel ons talloze zaken vertelt die pertinent niet kloppen en evident gebaseerd zijn op een achterhaald wereldbeeld is de reden die onze maatschappij in drie eeuwen tijd vrijwel geheel ontkerstend heeft.
Born OK the first time

Gebruikersavatar
TIBERIUS CLAUDIUS
Diehard
Berichten: 1444
Lid geworden op: 02 mei 2017 18:24
Locatie: CAPRI

Re: De verwarring is groot rond "De aarde bracht voort".

Bericht door TIBERIUS CLAUDIUS » 30 sep 2017 10:36

Rereformed schreef:
30 sep 2017 08:03
van den Brink schreef:We mogen ons gelukkig prijzen dat het zo gegaan is. Velen zouden zich van de christelijke boodschap afwenden, vanuit de begrijpelijke gedachte dat als datgene wat christenen over de kosmos zeggen zo evident verouderd is, de rest van wat ze te melden hebben ook wel niet zal kloppen.
Van den Brink doet net alsof bovenstaand scenario niet plaatsgevonden heeft en alsof het enkel om de kwestie van geo- versus heliocentrisme draaide. In werkelijkheid heeft het inzicht dat de bijbel ons talloze zaken vertelt die pertinent niet kloppen en evident gebaseerd zijn op een achterhaald wereldbeeld de reden die onze maatschappij in drie eeuwen tijd vrijwel geheel ontkerstend heeft.
Mij lijkt het meer een verhaal dat vooral werkt in de eigen parochie.

Immers het suggereert dat de rest die ze melden dan automatisch wel waar is.

Ten tweede kan een niet gelovige zeggen:
"Als jullie nu ineens iets schrappen wat zo'n twee en een half duizend jaar als absoluut waar gold,
wie zegt dan dat rest van onbewezen claims wel waar is?

PS.
Feitelijk komt ""van den Brink"" met de God van de Gaten.
Maar hij zal liever zijn tong afbijten dan dat toe te geven. :lol:
En als er nu meer keizers zijn geweest dan maanden, wat dan, geachte senatoren?

Gebruikersavatar
Rereformed
Moderator
Berichten: 15005
Lid geworden op: 15 okt 2004 12:33
Locatie: Finland
Contacteer:

Re: De verwarring is groot rond "De aarde bracht voort".

Bericht door Rereformed » 30 sep 2017 10:50

TIBERIUS CLAUDIUS schreef:
30 sep 2017 10:36
Mij lijkt het meer een verhaal dat vooral werkt in de eigen parochie.
Inderdaad, alsof het probleem opgelost is en alsof het een loos alarm was. Hij steekt de vlag uit omdat een klein deel van de bevolking desondanks is blijven doorgeloven en een manier gevonden heeft te kunnen denken dat er geen probleem is, terwijl hij geheel buiten beschouwing laat dat voor het leeuwendeel van de bevolking de bijbel vanaf de tijd van Voetius haar gezag verloor vanwege dat de bijbel meer en meer doorzien werd als tijdgebonden, menselijk al te menselijk, en bijgevolg niet gezaghebbend.

Wat de kwestie Voetius (en bijvoorbeeld ook Wilhelmus à Brakel (1635-1711) die in zijn Redelijke Godsdienst (1700) "met ontzetting" constateert dat God tot een leugenaar wordt gemaakt als wij een heliocentrisch wereldbeeld aanhangen) ons leert is dat vroegere christenen een veel hogere dunk hadden van de goddelijkheid (inspiratie) van de bijbel. Gelovigen hebben hun geloof enkel kunnen behouden door dit op een steeds lager pitje te zetten. Maar hoe menselijker je de bijbel maakt, des te meer trek je het hele godsgeloof in twijfel.
PS.
Feitelijk komt ""van den Brink"" met de God van de Gaten.
Ik begrijp niet waar je hier op doelt.
Waar van den Brink mee aankomt ben ik zelf nog niet aan toegekomen.
Born OK the first time

Gebruikersavatar
PietV.
Moderator
Berichten: 14318
Lid geworden op: 21 sep 2004 20:45
Locatie: Rotterdam

Re: De verwarring is groot rond "De aarde bracht voort".

Bericht door PietV. » 30 sep 2017 11:31

Tussen de bedrijven door plaats ik nog een link naar een recensie elders ...http://indekerk.be/2017/09/18/en-de-aarde-bracht-voort/
Is de leegte niet een weldaad, geeft stilte niet veel rust, waarom moet onder leiding van dominees, goeroes, therapeuten en anderen alles kapot gezingeeft worden?

Gebruikersavatar
TIBERIUS CLAUDIUS
Diehard
Berichten: 1444
Lid geworden op: 02 mei 2017 18:24
Locatie: CAPRI

Re: De verwarring is groot rond "De aarde bracht voort".

Bericht door TIBERIUS CLAUDIUS » 30 sep 2017 11:59

Rereformed schreef:
30 sep 2017 10:50
Ik begrijp niet waar je hier op doelt.
Waar van de Brink mee aankomt ben ik zelf nog niet aan toegekomen.
Van den Brink laat een deel van de Bijbel vallen omdat het onhoudbaar is.
De rest wordt evenwel gehandhaafd als zijnde waar.

Daar zal vroeg of laat weer wat van onhoudbaar blijken te zijn en moet hij of een opvolger dit ook laten vallen.
Er verdwijnt dus steeds meer, alleen wat nog geen directe wetenschappelijke verklaring heeft, behouden ze om God te verklaren.
Dat is wat men de de "God van De Gaten" noemt.

(de Gaten slaan op de dan aanwezige gaten (hiaten) van de wetenschap van dat ogenblik.

Ik zelf noem het liever de schuivende god.
En als er nu meer keizers zijn geweest dan maanden, wat dan, geachte senatoren?

Gebruikersavatar
Rereformed
Moderator
Berichten: 15005
Lid geworden op: 15 okt 2004 12:33
Locatie: Finland
Contacteer:

Re: De verwarring is groot rond "De aarde bracht voort".

Bericht door Rereformed » 30 sep 2017 13:50

TIBERIUS CLAUDIUS schreef:
30 sep 2017 11:59
Rereformed schreef:
30 sep 2017 10:50
Ik begrijp niet waar je hier op doelt.
Waar van de Brink mee aankomt ben ik zelf nog niet aan toegekomen.
Van den Brink laat een deel van de Bijbel vallen omdat het onhoudbaar is.
De rest wordt evenwel gehandhaafd als zijnde waar.

Daar zal vroeg of laat weer wat van onhoudbaar blijken te zijn en moet hij of een opvolger dit ook laten vallen.
Er verdwijnt dus steeds meer, alleen wat nog geen directe wetenschappelijke verklaring heeft, behouden ze om God te verklaren.
Dat is wat men de de "God van De Gaten" noemt.

(de Gaten slaan op de dan aanwezige gaten (hiaten) van de wetenschap van dat ogenblik.

Ik zelf noem het liever de schuivende god.
Het lijkt me dat dit geen juiste beschrijving is van van den Brinks eigen zienswijze. De opzet van het boek is juist om de 'God van de gaten' zoveel mogelijk te vermijden. De hoofdgedachte van het boek is te verkennen hoe de christelijke theologie eruit ziet indien men uitgaat van acceptatie van standaard evolutie en miljarden jaren geologische tijdschaal.
Het boek heeft ook niets te maken met "God te verklaren" of God te willen bewijzen.
Uiteraard heeft van den Brink goed weet van "de God van de gaten". Hij refereert er op vier verschillende plaatsen in het boek aan, legt uit wat het probleem ermee is, en zegt uitdrukkelijk daar niet op te willen uitkomen. :
van den Brink schreef:Christenen, maar ook anderen, hebben misschien redenen om eraan te twijfelen dat de neodarwiniaanse theorie van evolutie, zoals die in de vorige paragrafen beschreven werd, inderdaad het hele palet van hedendaagse biodiversiteit kan verklaren. Het is zelfs mogelijk dat ze betwijfelen of enig ander natuurlijk mechanisme in staat is deze klus te klaren. Zolang we geen doorslaggevende bewijzen van het tegendeel hebben, kan niet uitgesloten worden dat God de eerste levende cel schiep uit het niets, door een bijzondere handeling van zijn wonderlijke macht. Ook is het niet onredelijk om te denken dat God rechtstreeks in het proces ingreep toen Hij zo'n 550 miljoen jaar geleden de Cambrische explosie teweegbracht, evenals toen Hij de mens vormde uit zijn biologische voorgangers (hetzij door inblazing van een ziel of geest, dan wel op andere manieren waardoor we de enorme verschillen met andere primaten kunnen begrijpen). Zelfs in het licht van bijzonder sterke genetische aanwijzingen voor gemeenschappelijke afstamming kunnen we dit nog volhouden, aangezien theorieën altijd ondergedetermineerd zijn door de data. In die zin valt de alternatieve theorie van gemeenschappelijke functie niet voor honderd procent uit te sluiten. Toch zal ik deze mogelijkheden hier niet verkennen, omdat ik niet wil uitkomen bij een 'God van de gaten'-argument. In plaats daarvan stel ik liever de vraag: wat als op zeker moment in de toekomst zou blijken dat er helemaal geen 'gaten' zitten in het bewijsmateriaal, ook niet als het gaat om verschijnselen die men lange tijd alleen maar met een beroep op goddelijke interventie meende te kunnen verklaren? Met andere woorden: wat als de standaard neo- of metadarwiniaanse voorstellingen van evolutie in grote lijnen correct en afdoende zijn - wat zou dat betekenen vanuit theologisch gezichtpunt?(...)
Ik zal for the sake of argument er in het vervolg van dit boek van uitgaan dat de neodarwiniaanse standaardvisie van de evolutietheorie grosso mondo juist is.
Dit is dan ook de reden waarom ik het boek aanschafte.
Born OK the first time

Gebruikersavatar
dikkemick
Ontoombaar
Berichten: 12457
Lid geworden op: 07 mar 2013 18:36

Re: De verwarring is groot rond "De aarde bracht voort".

Bericht door dikkemick » 02 okt 2017 04:24

Het zijn en blijven zielige pogingen.
Is er ook maar 1 verhandeling die het tegenovergestelde tracht te doen? Een wetenschappelijk boek, dat wetenschap met de bijbel of God probeert te rijmen/lijmen?
God is in de wetenschap een volkomen overbodige hypothese, maar geen gelovige die zonder wetenschap kan. Het blijft m.a.w. armzalig en klein van geest om een god proberen in te passen in die wetenschap.
Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.
Philip K. Dick

Gebruikersavatar
Rereformed
Moderator
Berichten: 15005
Lid geworden op: 15 okt 2004 12:33
Locatie: Finland
Contacteer:

Re: De verwarring is groot rond "De aarde bracht voort".

Bericht door Rereformed » 02 okt 2017 06:28

dikkemick schreef:
02 okt 2017 04:24
Het zijn en blijven zielige pogingen.
Is er ook maar 1 verhandeling die het tegenovergestelde tracht te doen? Een wetenschappelijk boek, dat wetenschap met de bijbel of God probeert te rijmen/lijmen?
God is in de wetenschap een volkomen overbodige hypothese, maar geen gelovige die zonder wetenschap kan. Het blijft m.a.w. armzalig en klein van geest om een god proberen in te passen in die wetenschap.
Nogmaals, het boek van van den Brink is puur een theologisch boek. Het heeft niet als doel om God of religieus geloof te bewijzen, is daar op geen enkele manier mee bezig. Het boek gaat uit van het bestaan van God, de relevantie van de bijbel, en de resultaten van de wetenschap.
Het heeft als doel om te kijken hoe de christelijke theologie eruit ziet indien een gelovige uitgaat van wat de wetenschap stelt mbt. evolutie en de oudheid van de aarde.

Uiteraard kun je gelijk hebben dat deze opzet resulteert in een allegaartje waar niets op stevige benen staat.
Born OK the first time

Gebruikersavatar
dikkemick
Ontoombaar
Berichten: 12457
Lid geworden op: 07 mar 2013 18:36

Re: De verwarring is groot rond "De aarde bracht voort".

Bericht door dikkemick » 02 okt 2017 11:07

Rereformed schreef:
02 okt 2017 06:28
Het boek gaat uit van het bestaan van God, de relevantie van de bijbel, en de resultaten van de wetenschap.
Het heeft als doel om te kijken hoe de christelijke theologie eruit ziet indien een gelovige uitgaat van wat de wetenschap stelt mbt. evolutie en de oudheid van de aarde.
Als je dit objectief doet (en dus niet een zielige poging onderneemt e.e.a. proberen te verzoenen met elkaar) ben je 'christen-af'. Maar goed, ik zal eerst het boek zelf moeten lezen, maar mijn eerste reactie bij dit soort boeken is als hierboven. De ET heeft niets met een god/goden of een bijbel/koran te maken. Je hebt de theorie (in grote lijnen) te accepteren zoals ze is. Ze is een feit. Er is immers ook geen boek: "De zwaartekracht bracht voort".
Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.
Philip K. Dick

Gebruikersavatar
Storm
Bevlogen
Berichten: 2027
Lid geworden op: 29 aug 2010 00:49

Re: De verwarring is groot rond "De aarde bracht voort".

Bericht door Storm » 02 okt 2017 11:27

Het boek een maand geleden gereserveerd bij de bieb, als het nog lang duurt dan schaf ik het toch zelf maar aan.
Zeker intellectuele christenen-ja die zijn er- zij die wetenschap beoefenen kunnen niet om vaststaande bewijzen heen.
Het is een keus; óf proberen zaken rondom evolutie te verklaren en toch het geloof behouden, óf ontkennen en de jonge gelovige christenen die opgroeien met kennis over o.a evolutie kwijt te raken als christen.

Ik weet niet of dit bij Gijsbert van den Brink ook meespeelde.
The answer my friend is blowing in the wind,the answer is blowing in the wind.
Bob Dylan

Gebruikersavatar
Dat beloof ik
Bevlogen
Berichten: 3285
Lid geworden op: 07 jun 2013 13:21
Locatie: Brabanste Wal

Re: De verwarring is groot rond "De aarde bracht voort".

Bericht door Dat beloof ik » 02 okt 2017 12:08

Storm schreef:
02 okt 2017 11:27
Zeker intellectuele christenen-ja die zijn er-
Dat is maar de vraag. Intellectueel is, laat ik de definitie van Wikipedia eens nemen, iemand met een goed ontwikkeld oordeelsvermogen.
Dat in aanmerking nemend zie ik de term 'intellectuele christen' als een contradictio in terminis. Het één is niet te verenigen met het ander.
“Mr. Spock, do you have a theory?”
“No captain. For a theory, one requires facts. Since we do not have any, it would be illogical to have a theory.”
(Star Trek, seizoen 1)

Gebruikersavatar
Peter van Velzen
Moderator
Berichten: 15466
Lid geworden op: 02 mei 2010 10:51
Locatie: ampre muang trang thailand

Re: De verwarring is groot rond "De aarde bracht voort".

Bericht door Peter van Velzen » 02 okt 2017 12:19

Dat beloof ik schreef:
02 okt 2017 12:08
Storm schreef:
02 okt 2017 11:27
Zeker intellectuele christenen-ja die zijn er-
Dat is maar de vraag. Intellectueel is, laat ik de definitie van Wikipedia eens nemen, iemand met een goed ontwikkeld oordeelsvermogen.
Dat in aanmerking nemend zie ik de term 'intellectuele christen' als een contradictio in terminis. Het één is niet te verenigen met het ander.
Jawel hoor. Dat je een goed ontwikkeld oordeelsvermogen hebt, wil nog niet zeggen dat je het altijd en overal gebruikt! Nog afgezien van wat je doelen zijn, die eisen soms ook besluiten waar iemand met andere doelen de zinnigheid niet van begrijpt.
Ik wens u alle goeds

Gebruikersavatar
Rereformed
Moderator
Berichten: 15005
Lid geworden op: 15 okt 2004 12:33
Locatie: Finland
Contacteer:

Re: De verwarring is groot rond "De aarde bracht voort".

Bericht door Rereformed » 02 okt 2017 13:55

dikkemick schreef:Als je dit objectief doet (en dus niet een zielige poging onderneemt e.e.a. proberen te verzoenen met elkaar) ben je 'christen-af'.
Uiteraard, maar dat boek is dus niet voor jou geschreven. Het is geschreven voor gelovigen, dus mensen die niet uit zijn op objectiviteit, noch op najagen van waarheid, maar op een antwoord hoe je christen kunt blijven én de evolutietheorie en oeroude aarde kunt omarmen.
Je hebt de theorie (in grote lijnen) te accepteren zoals ze is. Ze is een feit.
Je blijft maar doorgaan met commentaar dat niet van toepassing is op dit boek, want bovenstaande is juist waar de schrijver van uitgaat.
Born OK the first time

Gebruikersavatar
Rereformed
Moderator
Berichten: 15005
Lid geworden op: 15 okt 2004 12:33
Locatie: Finland
Contacteer:

Re: De verwarring is groot rond "De aarde bracht voort".

Bericht door Rereformed » 02 okt 2017 13:58

Dat beloof ik schreef:
02 okt 2017 12:08
Storm schreef:
02 okt 2017 11:27
Zeker intellectuele christenen-ja die zijn er-
Dat is maar de vraag.
Come on, dat kun je niet echt van mening zijn. Natuurlijk zijn er intellectuele christenen.
Born OK the first time

Gebruikersavatar
dikkemick
Ontoombaar
Berichten: 12457
Lid geworden op: 07 mar 2013 18:36

Re: De verwarring is groot rond "De aarde bracht voort".

Bericht door dikkemick » 02 okt 2017 15:01

Rereformed schreef:
02 okt 2017 13:55
Je blijft maar doorgaan met commentaar dat niet van toepassing is op dit boek, want bovenstaande is juist waar de schrijver van uitgaat.
Omdat ik dan toch misschien niet helemaal duidelijk ben geweest. Waarom zijn er geen boeken met de titel: "De relativiteitstheorie bracht voort"
of "De quantumchromodynamica bracht voort"? Altijd weer die evolutietheorie!
De bijbel is wat 1 aspect betreft toch duidelijk: Het ontstaan van de aarde, water, licht etc. inclusief de biodiversiteit. In welke psychologische kronkels moet je je gaan wenden om dit anno 2017 een andere draai te kunnen gaan geven? Hoeveel interpretaties zijn er door de jaren heen al losgelaten op deze heilige passages? Kunnen we dan niets hetgeen in de bijbel staat nemen voor wat het is? Heeft God echt zo'n cryptische onoplosbare puzzel geschreven om een woestijnvolk duidelijk te maken hoe e.e.a. in elkaar steekt?
Hoe kan schrijver nog christen zijn (en dus in deze bijbelse God geloven) als hij de ET volledig accepteert? Dat vereist een enorm intellectueel vernuft. Alleen noem ik het schandalig misbruik maken van je grijze cellen.
Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.
Philip K. Dick

Plaats reactie