De bizarre evolutieleer van Jozef Rulof.

Discussies over de evolutieleer, creation science, 'jonge aarde' creationisme, de zondvloed etc..

Moderator: Moderators

ice_age
Forum fan
Berichten: 177
Lid geworden op: 01 mar 2005 17:51
Locatie: Zoetermeer

Bericht door ice_age » 08 nov 2005 17:41

Co2 schreef:Beste Frans,

Er zijn tot op heden geen wetenschappelijke bewijzen voor reïncarnatie. Volledig akkoord.
Mijn punt is niet zozeer dat reïncarnatie op zichzelf onzin is omdat er geen bewijs voor reincarnatie is. Natuurlijk kan een verschijnsel bestaan zonder dat dit verschijnsel wetenschappelijk bewezen is. Mijn punt is vooral dat Rulof met een zeer gedetaileerde theorie komt terwijl er zo verschrikkelijk weinig concreets bekend is over het leven na de dood of reincarnatie. Dan loop je als auteur dus te ver op de feiten vooruit en is het bijna voor 100 procent zeker dat je er in the end mijlenver ver naast blijkt te zitten. In die zin vind ik het onzin om zoveel waarde aan een dergelijke filosoof te hechten.
Co2 schreef: t'Is echter tevens tot op heden bewezen dat de menselijke psyche nog niet helemaal te verklaren valt op de huidige wetenschappelijke gronden. Carl Gustav Jung moest noodgedwongen gebruik maken van een theorie over "collectief geheugen" om de dingen die hij in die psyche van mensen waarnam te kunnen verklaren. Dat is bijvoorbeeld ook zo'n theorie waar nog geen enkel bewijs over bestaat. Op basis van die besluiten kan je dan bepaalde mensen gaan "afkraken" dus, met alle risico's vandien. Want het bestaan van zo'n "collectief geheugen" zou je ook tot op heden nogal onnatuurlijk overkomen, niet ?
Ik ben onvoldoende bekend met het werk van Jung om daarover te oordelen. Aan de andere kant is het pas een vrij recente ontwikkeling dat er grote wetenschappelijke doorbraken plaatsvinden op het gebied van onderzoek naar het menselijke brein. Dus ik wil best aannemen dat ook Jung te ver op de feiten vooruit liep.
Co2 schreef: Wat doe je echter met dat onderbewustzijn en de resultaten die daar zoal uit komen ? Ook allemaal flauwekul ? Weg ermee ?
Er is natuurlijk een onderbewustzijn, oftewel het dierlijk instinct. Ik dacht niet dat de wetenschap daar moeite mee heeft. Hun instinct belet haringen bijvoorbeeld om het strand op te willen zwemmen. :wink:
Co2 schreef: Wat doe je met het zogenaamde placebo-effect in de geneeskunde ? Flauwe kul - weg ermee ? t'Is toch nog niet wetenschappelijk bewezen hoe dat allemaal werkt of toch ?
Een hoop ziektes genezen door natuurlijk verloop of door oorzaken die niet in het onderzoek meegenomen zijn. Dat is het placebo effect. Wat dat betreft is er niets bovennatuurlijks aan het placebo effect. Het bestaan daarvan wordt door de medische wetenschap ook niet ontkent.
Co2 schreef:
Ik ga hier zeker niet de verdediger uithangen van de intelligent design, gezien ik wel degelijk op zoek ben zelf naar heuse wetenschappelijke verklaringen voor bepaalde dingen. Ik blijf echter geduldig en ben open voor alle mogelijke theorieën die een en ander precies op die "natuurlijke" manier zouden kunnen verklaren, net zoals jij beweert.
Maar de evolutie is al natuurwetenschappelijk verklaard, dus waarom zouden we blijven hangen aan Intelligent Design?
Co2 schreef: Daarom maak ik nog niet elke nog niet bewezen theorie zomaar met de grond gelijk, laat staan dat ik die theorieën verder zou verbieden opdat ze nog gelezen zouden kunnen worden, gezien dat ten zeerste onproductief zou blijken. Er zijn al meerdere mensen in het verleden vermoord wegens ketterij, terwijl ze nadien het wetenschappelijke gelijk achter zich kregen. Wat doe je daarmee ?
Ik pleit ook niet voor een verbod op ID of de boeken van Jozef Rulof, alleen is het onzin om bijvoorbeeld Intelligent design op school te onderwijzen. En ook geef ik aan dat er goede redenen zijn om de boeken van Jozef Rulof met een flinke eetlepel zout te nemen.
Co2 schreef: Laat ik nog een concreet voorbeeldje aanhalen : "telepathie". Ik veronderstel dat je daar niet in "gelooft" - is het niet ? Nu ga je me misschien helemaal verfoeien als ik je zeg dat ook Jozef Rulof niet echt in telepathie bleek te "geloven"... Hij noemde zich "medium - eveneens korrekt. En toch beweerde hij tevens dat zelfs de telepathie puur natuurwetenschappelijk (door middel van de reeds bekende zintuigen welteverstaan) te verklaren viel. Hij beweerde zelfs dat een hond of duif het beter kon dan een mens. Voor zover een mens dus met andere woorden onverklaarbare (zogenaamd bovennatuurlijke) signalen lijkt op te vangen, zou het vrijwel allemaal om eenvoudige, natuurwetenschappelijke, zintuiglijke waarnemingen gaan, op enkele uitzonderingetjes na dan, die echter niet onder de noemer "telepathie" zouden vallen - "inspiratie" bijvoorbeeld.
Zodra het bestaan van telepathie natuurwetenschappelijk bewezen is wil ik er best in geloven. Sterker nog, dan kan ik niet anders. Maar als Jozef Rulof beweert dat telepathie in mensen of dieren natuurwetenschappelijk te bewijzen is, dan ben ik benieuwd waarom dat nog nooit gedaan is. Daarnaast stel ik voor een proefopzet te bedenken en deze direct naar www.randi.org te sturen voor de milion dollar challenge. Een beetje geld is tenslotte nooit weg.
Co2 schreef: Daar kan je vrijwel niks op tegen hebben mijns inziens. Tenzij dan het feit dat de man in kwestie zich "medium" noemt, hetgeen je begrijpelijkerwijze nog niet aanvaarden wil, gezien er tot op heden geen enkel wetenschappelijk bewijs zou bestaan voor "leven na de dood", noch "reïncarnatie" en/of "het opvangen van signalen vanuit een hiernamaals".
Onder medium versta ik iemand die communiceert met de doden. Dat lijkt mij bij uitstek bovennatuurlijk. Er is alleen in al die jaren dat mediums hun werk doen nog nooit aannemelijk gemaakt dat dit verschijnsel zich voor kan doen. Van tijd tot tijd zie je bijvoorbeeld wel dat een medium reclame voor zichzelf maakt door te zeggen dat hij de politie assisteerd met het opsporen van vermisten. Alleen hoor je nooit van een concrete zaak die door een medium is opgelost. Dat terwijl in een land als Nederland jaarlijks toch enkele honderden mensen als vermist worden opgegeven waarvan een belangrijk deel nooit meer terug gevonden wordt. Als communicatie met een dode echt tot de mogelijkheden zou behoren zou ik verwachten dat die zaken en masse opgelost zouden worden.
Co2 schreef: Welnu, nagenoeg de ganse oosterse wereld "gelooft" in reïncarnatie en heeft er zelfs een geheel aparte soort wetenschap op gebaseerd.
De ganse wereld gelooft ook in god , of allah. En dat hoeft toch ook niet waar te zijn.
Co2 schreef: Ook dat wordt door de Westerse wereld afgekraakt als pure ketterij, tot de accupunctuur toe. En dan te weten dat die naaldjes wel degelijk blijken te werken als pijnstiller bijvoorbeeld - hetgeen zelfs tot in de topsport bekend zou zijn, want zelfs topsporters maken er gebruik van en vertrouwen er dus op.
Er zijn ook topsporters die geloven in een gelukssok of iets dergelijks. Dat een topsporter bijgelovig is wil nog niet zeggen dat dat we allemaal bijgelovig moeten worden.
Co2 schreef: Maar u voelt zich dus zonodig geroepen om dit allemaal te verbannen en tot pure ketterij uit te roepen, gezien er nog geen Westers wetenschappelijk bewijs voor zou bestaan ??? Wel dan, ga uw gang, maar mij niet gezien hoor.
Prima.


Vriendelijke groet,

Frans
Laatst gewijzigd door ice_age op 08 nov 2005 17:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Time is an illusion. Lunchtime doubly so. -- Douglas Adams

Gebruikersavatar
Sararje
Superposter
Berichten: 5994
Lid geworden op: 11 jul 2005 15:35

Bericht door Sararje » 08 nov 2005 17:48

Co2 schreef:Beste Sararje,

Wat er eventueel "desondanks" gebeurt, zelfs als het buiten je eigen wil ligt, dat kan men geen mens verwijten. Feit is en blijft dat er een andere "laatste wil" op papier staat.
En ook voor bijvoorbeeld een notaris zal alleen die persoonlijke laatste wil gelden indien als dusdanig neergeschreven. Wat anderen er daarna van maken wordt zelfs in ons huidige rechtssysteem dus niet eens aanvaard.
Wel degelijk kan men e mens hierop aankijken. Immers, de mens alleen interpreteeert de filosofie van de filosoof door het op een goudschaaltje af te wegen.
Wat u verder over verdraaiing van de context beweert, daarvoor laat ik u in uw eigen wijsheid. Voor hetzelfde geld verwijt men u net hetzelfde, dat u de "context" verdraait met name. t'Is echter een feit dat u niet alleen op de wereld bent en dat er dus al evenveel "interpretaties" kunnen zijn over bepaalde zaken. Dat neemt niet weg dat de wetenschap wel degelijk beweert dat er maar één enkele wetenschappelijke waarheid bestaat. Nu kan je je misschien gaan afvragen of dat ook een geloof is op zich. Het betreft echter vastgestelde feiten, wat de wetenschap betreft. De rest is geen wetenschap. Als uw context zogenaamd de enige ware is, dan dient u dat dus wetenschappelijk eerst te bewijzen, vooraleer ik u daarin gelijk kan geven.
Aangezien ik niet placht dat ik universeel gelijk heb, is dit hele argument zinloos.

Bovendien begrijp je me volgens mij verkeerd op het punt van GUTs. Het gaat er niet om of het wel of niet waarneembaar is. Het gaat erom dat de huidige natuurkundigen zoeken naar een alomvattend systeem waarin alle natuurwetten met een overkoepelende wet te beschrijven zijn. Dat proberen sommige filosofen ook alleen dan op filosofisch terrein. Tevergeefs mijns insziens om de redenen die ik reeds boven heb beschreven.
"De bijbel is net een spoorboekje van de NS, je kan er alle kanten mee op." - Fons Jansen
"Als er bij het dorp waar bergen bergen bergen bergen bergen, Bergen, bergen bergen bergen bergen bergen, bergen bergen bergen bergen bergen.". - Kees Torn

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Bericht door Devious » 08 nov 2005 17:53

De zaken die Rulof in zijn boeken schrijft over Joden vind ik weerzinwekkend: 'Ook de jood moet hier in het schemerland ontwaken en die ziel heeft het als vele kerkgangers ellendig. Maar hier voelt de jood zich niet achteruitgezet, in ons leven krijgt hij het natuurlijke gevoelsleven, indien hij zijn bedrog kan vergeten……….. Hij weet nu ook, dat hij z’n leven versjacherd heeft, dat hij leefde door het levensbloed van anderen……… In het schemerland leren wij het innerlijk van de aardse jood kennen. Die levens hebben iedere geestelijke betekenis verloren, zo ver ging hun gesjacher, zó ver hebben de joden zich uitgeleefd. Nog druipen zij van het christenbloed, nog stinken zij van de onrechtvaardigheden onder elkaar bedreven……. Het sjacheren kan de jood op Aarde doen, aan deze Zijde is dat afgelopen. Honderduizendvoudig roepen de wetten van God juist het joodse ras het halt toe, want dit volk heeft zichzelf vervloekt. In het schemerland gaat de jood eigenlijk eerst beseffen, dat al het leven van God van joodse oorsprong is, en ook dat het Sieg Heil van Adolf Hitler ook diende om het wakker te schudden! Is dat zo onwaarschijnlijk, nu wij weten, door wie Christus gekruisigd werd?

Het is het aloude verhaal van de Joden die Christus gekruisigd hebben. Iemand die zó een heel volk beschuldigd van iets dat enkelen hebben gedaan, is simpelweg een ploert.
‘Waar is de Messias? In u leeft Hij en op Golgotha is Hij voor elkeen gestorven, ook voor de jood! Zoek niet langer, lieve, lieve ziel van joodse afkomst, ziel van God, Houd op jood te willen zijn, want gij vervloekt uzelf. U moet als wij, als iedere katholiek en protestant, als alle dogmatisten Christus aanvaarden……. U gelooft het nog niet? Breek dan nog maar langer uw Goddelijke ik af. Of verkoop het, gij blijft dan jood, om te stikken, om te verdrinken in uw zondige ras, dat Christus op afschuwelijke wijze ombracht.’ (Blz. 274)

Ook hier valt op hoe smerig en onredelijk de denkbeelden van Rulof zijn. Hoe kan iemand van ras veranderen? Wat moet een jood hiervan denken, als hij/zij leest dat hij onderdeel uitmaakt van een zondig ras, en dat hij op moet houden jood te willen zijn? Een jood zou zich gekwetst voelen, en gelijk heeft hij.

‘De geleerden van uw tijd spreken in dit verband over rassoorten. De laagste graad hiervan wordt beleefd door de oerwoudbewoners, die u koppensnellers noemt, terwijl de blanke rassen en verscheidene oosterse rassoorten tot de zevende stoffelijke graad behoren.’ (Volkeren der aarde. Blz 24.)Verderop in het boek beschrijft hij hoe volgens zijn ‘Meesters’ alle mensen via een trap van reïncarnatiemogelijkheden kunnen opklimmen om uiteindelijk op te gaan in het blanke ras: ‘Beginnend in het oerwoud gaan zij van het ene ras naar het andere en bereiken via duizenden levens het blanke ras.’ (Volkeren der aarde. Blz 407)
De stoffelijke graden zien zich onder een liefdevolle, maar bewuste leiding geplaatst, eens zullen ze in het blanke ras oplossen, waarna al die lagere bewustzijnsgraden verdwijnen.’ (Volkeren der aarde. Blz 412)

Verwerpelijk en onwaar hoe oerwoudbewoners allemaal over één kam worden geschoren als zijnde koppensnellers.
Waaruit blijkt eigenlijk dat het blanke ras verder is dan andere rassen (voorzover er uberhaupt over rassen kan worden gesproken)?
Zijn de rulof aanhangers eigenlijk wel op de hoogte dat het verdwijnen van pigment een degeneratieproces is? En dat dit verloren gaan van pigment heeft plaatsgevonden doordat donkere mensen naar het noorden trokken en door natuurlijke selectie gedurende tienduizenden jaren steeds lichter werden?
Een doodnormale naturalistische verklaring, in plaats van Rulof's idee van zwarte mensen die lichter worden, in de zin van 'van de duisternis naar het licht' of iets dergelijks.

Wat ik minder verwerpelijk vind, maar wel heel vermakelijk is een idee dat, als ik me goed herinner, in 'Zielsziekten vanuit gene zijde bezien' ter berde werd gebracht, dat mensen zonder hersenen zouden kunnen leven, en dat er zelfs gevallen bekend waren van mensen zonder hersenen. Ik zou heel graag willen weten wat dit voor gevallen zijn, en of deze gevallen ook goed gedocumenteerd zijn. Zo niet, dan kan ik niet begrijpen dat mensen zoiets geloven. Ik vind het weinig verschillen van de verhaaltjes uit de Bijbel en Koran over pratende mieren, sprekende ezels, een God die aan Zijn eigen rechterhand zit, draken, rivieren die in bloed veranderen etc...

Vriendelijke groet...
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Bericht door Devious » 08 nov 2005 18:03

Hallo Co2
Co2 schreef: Welnu, nagenoeg de ganse oosterse wereld "gelooft" in reïncarnatie en heeft er zelfs een geheel aparte soort wetenschap op gebaseerd.
Ja, maar vergeet de andere helft van de oosterse wereld niet. Die gelooft dat Allah de mens schiep uit een bloedklonter, en dat de zon ondergaat in een poel, en dat, als ik me goed herinner, Salomo kon praten met mieren.
Het grootste percentage mensen op de wereld gelooft in een Boek met verhalen over Jezus die rottende lijken opwekt en laat wandelen, op water kan lopen en vijgenbomen vervloekt.
Als een groot aantal mensen iets gelooft, is het dan waar? Lijkt me niet.

Vriendelijke groet...
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Co2
Berichten: 25
Lid geworden op: 08 nov 2005 10:11

Bericht door Co2 » 08 nov 2005 22:11

Beste Devious,

U vroeg zich af hoe men van "ras" kan veranderen.
Het ligt er allemaal aan wat u met dat woordje "ras" bedoelt. Van geloof kan je wel degelijk veranderen bijvoorbeeld. Er is niks in die zin dat u daarin moet tegenhouden, indien dat geloof geweld predikt op mensen van een ander geloof bijvoorbeeld of over goden vertelt die je vragen om je eigen kind in de pan te hakken "omdat God je dat heeft gevraagd". In dat geval zou ikzelf al snel dat "geloof" de rug toekeren, want ik kan me hierin heus niet vinden. Ik ga mijn eigen kind niet in de pan hakken als stemmen in mezelf daarom vragen bijvoorbeeld - hoop ik maar. En al evenmin ga ik mensen met andere geloofsovertuigingen vermoorden, simpelweg omdat zij er anders over denken dan ik. Ik ben absoluut tegen "heilige oorlogen" gekant bijvoorbeeld. Ik ben zelfs tegen het verbod dat sommige geloofsovertuigingen afkondigen om met mensen van andere geloofsovertuiging te huwen of hen te mijden of hen etnisch uit te roeien of te verbannen uit die maatschappij. Dat vind ik verwerpelijk, gezien dat de volkeren apart houdt en bovendien vijandelijkheden ten opzichte van andere volkeren of geloofovertuigingen promoot.

U vindt het verwerpelijk en onwaar dat oerwoudbewoners allemaal over één kam worden geschoren als zijnde "koppensnellers".
Dat staat er ook niet te lezen. Er staat enkel en alleen te lezen, hetgene u citeerde. Wat u daaropvolgend beweert is dus weer heel wat anders en voor eigen rekening...
Over verloren gegaan pigment heeft Jozef Rulof het misschien jammer genoeg niet gehad. Wat u blijkbaar helemaal is ontgaan in uw redenering is dat het "pigment" er zelfs bijna helemaal niet toe blijkt te doen om tot de zogenaamde "zevende stoffelijke graad" gerekend te kunnen worden, gezien er in dat "blanke ras" al evengoed bruingekleurde mensen blijken te zitten als men diezelfde boeken even verder leest - net zoals dat in onze maatschappij het geval blijkt te zijn dus.
Uiteindelijk geeft Jozef Rulof een maatschappijbeeld weer zoals u en ik dat kennen, met mensen in een maatschappij met eenzelfde stoffelijke graad dus - maar wel met elkaar vermengd ettelijke miljoenen jaren terug, hetgeen hij wel zou betreuren gezien het ziektes met zich zou hebben meegebracht (eveneens miljoenen jaren terug dus). Het zou het gestel van de mens toen hebben verzwakt. Dat is dus geen motief dat rassenhaat promoot maar een motief vanuit geneeskundige overwegingen. Je kan je echter afvragen waarom men zich daar nu nog druk over maakt, want zelfs al is het waar - gedane zaken maken geen keer. De vermenging en verzwakking zou dus al lang gebeurd zijn volgens die theorie en intussen beschikken we over lapmiddeltjes om het euvel op te vangen.
Wat het "koppen snellen" betreft wordt er in diezelfde boeken ook nog eens uitdrukkelijk bijverteld dat men er geen vinger aan mag raken. Men heeft volgens hem die "koppensneller" dus niet te veroordelen naar de wetten van ons eigen rechtssysteem, die het koppen snellen echter niet meer toelaten. Voor de koppensneller is het koppen snellen dan ook geen "misdaad". Voor "ons" is het dat al wel.... Wij krijgen dus een grotere verantwoordelijkheid toegemeten dan de koppensneller, gezien we reeds over het bewustzijn zouden beschikken dat we daarmee iets doen dat in feite niet toegelaten zou zijn. Hoe hoger de stoffelijke graad, hoe groter de verantwoordelijkheden die men te dragen heeft dus. Vertaald in de eigen maatschappij ook nog eens : hoe hoger je status en macht, des te groter is tevens je verantwoordelijkheid daarin en dient men hier zeer plichtsbewust mee om te springen.
Wetenschap zonder bewijs = flauwekul

bad_religion

Bericht door bad_religion » 08 nov 2005 22:49

@Co2;

Misschien is het raadzaam boeken met een minder roze gekleurde bril te lezen en daadwerkelijk te zien wat er echt staat. Van Mein Kampf kan je ook een leuke en interessante verhandeling maken over rassen en de verdeling van de wereld, maar de werkelijkheid is altijd zieker dan het lijkt....

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Bericht door Devious » 09 nov 2005 10:25

Co2 schreef: U vroeg zich af hoe men van "ras" kan veranderen.
Het ligt er allemaal aan wat u met dat woordje "ras" bedoelt. Van geloof kan je wel degelijk veranderen bijvoorbeeld.
Ja, gelukkig wel. Ik ben zelf meerdere keren van geloof veranderd, en nu heb ik geen geloof meer, althans niet in zaken waarvoor geen bewijzen of rationele argumenten worden aangevoerd. Maar er wordt in de tekst niet gesproken over geloof, maar over ras.
De jood moet ophouden jood te willen zijn, of anders zal de jood stikken in zijn 'zondige ras'. Het is echter een beetje wreed om van iemand te verlangen om van raciale afkomst te veranderen. Hoe kan een jood ophouden met joods zijn? Want het moge duidelijk zijn dat hier de biologische afkomst bedoeld wordt, gezien de term ‘ras’ die de schrijver hier gebruikt. Het kan natuurlijk wel zijn dat de schrijver het hier over de jood in het hiernamaals heeft, maar hoe het ook moge zijn, het blijft een verwerpelijk citaat: ‘Waar is de Messias? In u leeft Hij en op Golgotha is Hij voor elkeen gestorven, ook voor de jood! Zoek niet langer, lieve, lieve ziel van joodse afkomst, ziel van God, Houd op jood te willen zijn, want gij vervloekt uzelf. U moet als wij, als iedere katholiek en protestant, als alle dogmatisten Christus aanvaarden……. U gelooft het nog niet? Breek dan nog maar langer uw Goddelijke ik af. Of verkoop het, gij blijft dan jood, om te stikken, om te verdrinken in uw zondige ras, dat Christus op afschuwelijke wijze ombracht.’ (Blz. 274)
Er is niks in die zin dat u daarin moet tegenhouden, indien dat geloof geweld predikt op mensen van een ander geloof bijvoorbeeld of over goden vertelt die je vragen om je eigen kind in de pan te hakken "omdat God je dat heeft gevraagd".
Op dit punt ben ik het ook wel met je eens, maar daar gaat het me hier niet om. Het gaat mij om de kwetsende en soms zelfs hatelijke toon die in de citaten naar voren komt.
U vindt het verwerpelijk en onwaar dat oerwoudbewoners allemaal over één kam worden geschoren als zijnde "koppensnellers".
Dat staat er ook niet te lezen. Er staat enkel en alleen te lezen, hetgene u citeerde.
‘De geleerden van uw tijd spreken in dit verband over rassoorten. De laagste graad hiervan wordt beleefd door de oerwoudbewoners, die u koppensnellers noemt, terwijl de blanke rassen en verscheidene oosterse rassoorten tot de zevende stoffelijke graad behoren.’ (Volkeren der aarde. Blz 24.)
In één zin; 'de oerwoudbewoners die u koppensnellers noemt'. Rulof ontkent niet dat de oerwoudbewoners koppensnellers zijn, en er blijkt ook duidelijk uit dat Rulof niet erg bekend was met de feiten. Koppensnellers leefden enkel op Kalimantan en enkele andere indonesische eilanden.
Over verloren gegaan pigment heeft Jozef Rulof het misschien jammer genoeg niet gehad. Wat u blijkbaar helemaal is ontgaan in uw redenering is dat het "pigment" er zelfs bijna helemaal niet toe blijkt te doen om tot de zogenaamde "zevende stoffelijke graad" gerekend te kunnen worden, gezien er in dat "blanke ras" al evengoed bruingekleurde mensen blijken te zitten als men diezelfde boeken even verder leest - net zoals dat in onze maatschappij het geval blijkt te zijn dus.
Woordgegoochel! Er wordt overduidelijk gesproken over blanken en 'zwartjes'.

Vriendelijke groet...
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Herman
Forum fan
Berichten: 330
Lid geworden op: 26 sep 2005 15:20

Bericht door Herman » 09 nov 2005 10:26

Beste Co2,

U schreef: “Maar u hebt diezelfde Rulofianen mensen genoemd "waarmee niet te praten valt". Is dat niet hetzelfde als "fundi's" ? Is dat niet hetzelfde als sekteleden als het ware ? Moet dat echt zo extreem gezien worden dat elke lezer van die boeken een "fundi" is of een sektelid ? Ik ben het daar echt niet mee eens hoor. “.

Er zijn beslist heel wat mensen die ooit een boek van Rulof hebben gelezen, het dan weer terzijde hebben gelegd en niet doorgingen met lezen. Die horen uiteraard niet bij deze groep. Mijn ervaring op het jr-forum (en nog een ander forum dat inmiddels ter ziele is) is echter, dat je daar over het algemeen lezers aantreft die je als fundi's kunt beschouwen. Dat is ook voorstelbaar, want als je de boeken van Rulof goed leest en daarin gelooft, wordt je geen ruimte gelaten om de stof anders te interpreteren. Nuances mogen alleen voor zover Rulof dat zelf heeft aangegeven. Met Rulofianen kun je goed discussiëren zolang je de inhoud van de boeken die zij lezen maar gelijk geeft. Zodra je kritiek uit, beschouwen zij zich aangevallen en worden alle mogelijke verdedigingstaktieken uit de kast gehaald.

Een andere manier hoe Rulof probeert zijn lezers bij de les te houden is het manipuleren met angsten. Ik gaf in mijn vorig bericht al aan dat iemand volgens de leer karmisch gedegradeerd kan worden en zijn levenslessen dan nog een of meerdere malen moet overdoen in een donkere huidskleur. Maar het gaat nog verder. Wie teveel kritiek op de boeken uit of de leer zelfs openlijk verwerpt, kan na zijn overlijden enkele eeuwen ellende verwachten ‘achter de kist’, zo wordt letterlijk in de 3-delige autobiografie ‘Jeus van moeder Crisje’ aangekondigd. Dit is de gotspe: de kerk wordt in dezelfde boeken veroordeeld omdat ze verdoemenis preekt, maar als je de Rulofboeken veroordeelt wacht je ongeveer hetzelfde.

Er zijn pogingen geweest om de materie minder ‘hard’ te laten overkomen. Voor dat doel verschenen bij uitgeverij Wayti enkele jaren geleden van een 5-tal boektitels modernere versies waaruit alle harde, aanstootgevende of racistische teksten waren vervangen door zachtere en volgens huidige opvattingen bedenkelijk gedachtengoed helemaal was verwijderd. Deze opgeschoonde en vriendelijke Rulof beviel de lezers allerminst en de fundi’s eisten dat de originele versies weer terugkwamen. Wayti beweerde na deze ontsporing dat men de kennis van de Rulofmeesters ook niet in huis had. Vanaf dat tijdstip (1998) was Rulof weer onverkort antisemitisch, racistisch, homofoob en gehandicaptenfoob verkrijgbaar.

Aan Devious schreef u o.m.:

“(..)....gezien er in dat "blanke ras" al evengoed bruingekleurde mensen blijken te zitten als men diezelfde boeken even verder leest - net zoals dat in onze maatschappij het geval blijkt te zijn dus. “(..)

Inderdaad schrijft Rulof in een van de latere delen van ‘De Kosmologie’, dat mensen van het negroïde ras ook de hoogste stoffelijke levensgraden kunnen bereiken die aanvankelijk aan blanken toebehoorden. In een boek van de Vraag- en Antwoord reeks bericht hij over ‘blanke negers’. Maar hij voegt daaraan een rare en zeer tijdgebonden opmerking toe, want ‘zij lopen er met dikke coontjes bij‘. Nog niet zo’n ramp als het om een zuiver persoonlijke ontboezeming gaat, maar dit wordt verkondigd in het kader van een wereldleer. Uit enkele passages van het boek ‘Het ontstaan van het heelal’ blijkt zonneklaar dat het blanke ras ook qua uiterlijk superieur is aan donkere rassen. In alle gevallen worden met die 6e en 7e graads-kleurlingen degenen bedoeld die zich een blank en westers bewustzijn hebben aangemeten en geen negroïden die in Afrika, Suriname of elders in hun eigen cultuur afzijdig van de westerse ‘civilisatie’ leven. Tegenwoordig kijkt men heel anders tegen deze mensengroepen aan dan in de era waarin Rulof zijn boeken schreef.

Een andere opmerkelijkheid is dat Rulof de in bepaald opzicht zeer verwesterde Japanners bij de 6e stoffelijke graad indeelt en niet bij de 7e. Dit heeft te maken met hun niet-christelijk shinto-geloof en hun aandeel in W.O.2. Waarschijnlijk zou Rulof indien hij nú had geleefd hen tot de 7e stoffelijke graad rekenen. In de autobiografie ‘Jeus van moeder Crisje’(deel 3) wordt soms gegoocheld met stoffelijke levensgraden. Blanke skeptici, geestelijken en geleerden die de leer uit de boeken verwerpen, worden ingedeeld bij de eerste stoffelijke levensgraad, die eigenlijk aan koppensnellers en kannibalen toebehoort. Rulofs rassenleer kun je daarom echt niet serieus nemen.
Wenn die Löwen reden könnten hätten sie uns nichts zu sagen - Wittgenstein

Vrijdenker
Geregelde verschijning
Berichten: 61
Lid geworden op: 07 nov 2005 15:16

Bericht door Vrijdenker » 09 nov 2005 11:23

Goed,ik heb dan bewezen dat de artikelen van Herman Nimis vol fouten staan,u ziet hij neemt niet de moeite deze te corrigeren of te rectificeren,en neemt ook niet de moeite mijn bericht te beantwoorden of zijn fouten toe te geven,dat maakt de discussie zinloos en verwijt de pot de ketel.

Mijn voorbeeld over haringen was geen beste,dank je co2 voor het geven van de juiste uitleg over vegetarisme,Jozef Rulof schreef nergens dat het slachten van dieren verkeerd zou zijn,evenmin dat het eten van vlees per definitie verkeerd zou zijn.

In zijn laatste reaktie ook weer zo'n knoepert die bewijst dat Herman Nimis maar beperkte kennis heeft over de materie waar hij zijn artikelen over schrijft :

Blanke skeptici, geestelijken en geleerden die de leer uit de boeken verwerpen, worden ingedeeld bij de eerste stoffelijke levensgraad, die eigenlijk aan koppensnellers en kannibalen toebehoort. Rulofs rassenleer kun je daarom echt niet serieus nemen.

Beste mensen,dit is een onmogelijkheid en staat zeer beslist niet in de boeken.
Elke ziel die de 7 stoffelijke graden heeft doorlopen reincarneert daarna verder vanaf de 4e stoffelijke graad,om door 'goedmaken' weer verder te groeien naar de 7e stoffelijke graad,die tengevolge uit alle kleurtjes bestaat.
U ziet ik heb er een dagtaak aan,en stop daarmee,Nimis' artikelen kun je daarom niet serieus nemen.

Bedankt voor uw aandacht,met vriendelijke groeten,Vrijdenker.

Herman
Forum fan
Berichten: 330
Lid geworden op: 26 sep 2005 15:20

Bericht door Herman » 09 nov 2005 14:04

Welles-niettes. In ‘Jeus moeder van Crisje deel 3’ staat wel degelijk een passage waarin Rulof/Zelanus schrijft dat er in de grote steden geestelijken zijn die kruizen omhangen, alsmede skeptici en onderzoekers die eigenlijk tot de 1e stoffelijke graad -dus de laagste graad van de menselijke evolutie- behoren omdat zij de reïncarnatie niet kunnen aanvaarden.

Wat het overige betreft zou ik Vrijdenker adviseren om zijn ongenoegens af te wentelen op Aad van der Hout, uit wiens boek ik gegevens over de evolutietheorie heb overgenomen. Daarin staat ook dat het slachten van dieren wordt afgeraden.

Rulof is voor mij een esoterische fundamentalist. Punt uit.
Wenn die Löwen reden könnten hätten sie uns nichts zu sagen - Wittgenstein

Vrijdenker
Geregelde verschijning
Berichten: 61
Lid geworden op: 07 nov 2005 15:16

Bericht door Vrijdenker » 09 nov 2005 14:40

Niettes dus,niet in die bewoordingen en ook niet in die strekking.

Verander je de titel van je artikel ook even in 'De evolutieleer van Aad van der Hout" ?

Die fout had ik er nog niet uitgehaald...

Herman
Forum fan
Berichten: 330
Lid geworden op: 26 sep 2005 15:20

Bericht door Herman » 09 nov 2005 15:58

Na het lezen van een groot aantal Rulofboeken komt Van der Houts onderzoek op mij degelijk over hoewel hij enkele bedenkelijkheden, zoals het lot van de joden, slechts summier in zijn boek heeft aangegeven. Het blijft de vraag of Vrijdenker dat uitvoeriger had gedaan in zijn plaats. Want het is een kenmerk van Rulofianen dat men niet graag openlijk over deze thema's discussiëert. Er wordt rekening gehouden met 'Feind sieht mit'. Het discussiemateriaal kan koren op de molen zijn voor advocaten van antiracismeburo's die dit meelezen en vervolgens voordragen aan de rechtbank, zoals dit in België momenteel gebeurt. Dat heeft Vrijdenker zelf onlangs toegegeven op het rulofforum.com. Vanwege deze zelfbescherming vind de discussie over penibele onderwerpen uit de boeken nu achter gesloten deuren plaats op een ander forum: http://uniform.messageboard.nl/10383/index.php. Wie daar een kijkje neemt, zal ontdekken dat de topics niet openlijk toegankelijk zijn. Je moet eerst een soort test afleggen welke Rulofboeken je gelezen hebt voordat je wordt toegelaten. Rulofianen hebben duidelijk iets te verbergen.
Wenn die Löwen reden könnten hätten sie uns nichts zu sagen - Wittgenstein

Co2
Berichten: 25
Lid geworden op: 08 nov 2005 10:11

Bericht door Co2 » 09 nov 2005 18:27

Beste mensen,

Ik tracht mij heus wel in te leven in de persoon die al deze boeken niet gelezen heeft.
Ik erken ook dat sommige dingen uit betrokken boeken als zeer choquerend kunnen over komen. Dat deze beweringen er niet mochten staan, die verantwoordelijkheid laat ik aan de schrijver, want daarmee heb ikzelf hoegenaamd niks mee te maken.

Ik lees alhier echter ook nog andere dingen die dan weer choquerend op mij overkomen, maar de schrijver in kwestie zal er "zeker alweer anders over denken". Wat te denken bijvoorbeeld over "Jezus die zich bezig houdt met rottende lijken terug levend te maken". Dat is eveneens de geschiedenis van Jezus buiten alle proporties genomen.

Schrijver in kwestie zal misschien wel mijn zaken "buiten proportie" vinden - en ik dan weer de zijne "helemaal buiten proportie". Via bepaalde geschriften zou je wel eens op het idee kunnen komen dat Jezus gewoonweg de kunst en wijsheid bezat om schijndood te herkennen en de schijndode weer tot leven te wekken. Maar neen, men moet er maar het ene of het andere gekke verhaaltje rond verzinnen van een Jezus die rottende lijken weer tot leven brengt. Bijgevolg kan men zelfs gaan doorredeneren dat Jezus geeneens bestond. Of dat hij wel gekruisigd werd, maar dat het wel zijn verdiende loon moest zijn geweest.
Voor mijn part vind ik het helemaal niet zo lachwekkend dat een man die 2000 jaar geleden tot zijn volk dingen beweerde zoals :
- stop met al die oorlogen,
- stop met alle geweld
- stop met elkaar te bedriegen,
- bemin uw vijanden, vergeef ze en leer jezelf te beheersen,
dat men net over die man besliste om hem maar eens aan een kruis op te hangen. Iemand aan een kruis hangen op zich is al "weerzinwekkend" genoeg. Niemand vandaag de dag maalt er echter nog om. Men zegt dat er wel meer gekruisigd zijn geworden ervoor en erna, alsook gebrandstapeld zelfs. Vreselijke dingen zijn er gebeurd. Zo vreselijk dat men niet eens meer voor zichzelf wenst toe te geven hoe vreselijk dat allemaal wel moet geweest zijn. En dit dan en dat dan, voegt men er nog aan toe. Wel mensen, voor mij is elke mens die gedood wordt of ter dood veroordeeld - voor mij is dat er altijd een te veel - in alle omstandigheden zelfs en wat die mens ook mocht "misdaan" hebben. Ik kan leven met levenslange gevangenisstraffen en verbanningen, maar met terdoodveroordelingen heb ik het heel erg moeilijk. Ik wil mezelf heus wel een vrijdenker noemen, zoals dit forum genaamd is - en ik heb even de oefening gemaakt. Maar zomaar iets zoals een moordpartij, hoe kleintjes ook "wegrationaliseren", neen - ik heb vandaag beseft dat ik dat niet kan. Ik vind de reacties en wederreacties erg triest. Ik leg me er vervolgens ook bij neer dat men helemaal niet wenst in te zien dat in de literatuur van Jozef Rulof tevens elke moord er één teveel was. Maar dat wenst men niet te lezen. Zoveel liever leest men erover en gaat men dan die moorden of kwesties uit het verleden er maar uit zoeken, die voor betrokkene in kwestie niet mogen kunnen.

De evolutietheorie van Jozef Rulof zal hier allerminst begrepen en geïnterpreteerd kunnen worden, eenvoudigweg omdat men weigert zich te verdiepen in de ganse materie. Dat is een werk van jaren, maar die moeite neemt men niet zo te zien. Men neemt zelfs niet de moeite om elkaars reacties grondig na te lezen, laat staan zich te verdiepen in de werken die men bekritiseren wil. We leven in een wereld waar alles snel moet gaan, waar men even op internet surft, wat achtergrondinformatie bij elkaar zoekt en zich dan maar meteen als "specialist terzake" opwerpt. Een ganse theorie of hele boeken doorgronden in nauwelijks 1 uur tijd - moet kunnen. Heeft men dat op de universiteit zo geleerd ? Van harte proficiat ! Op mijn school was het heel anders en moesten we er toch ietwat langer over doen vooraleer we eigen kritiek mochten leveren op een bepaald levenswerk - en dan nog zo genuanceerd mogelijk. Alhier wordt er met de grove borstel doorgegaan, zo ondervind ik.

Ik hoop van harte, beste forumleden, dat u inziet dat wel degelijk "de pot de ketel verwijt" - ook alhier, en heus niet alleen de zogenaamde "rulofiaan". Dat men deze naam heeft kunnen verzinnen vind ik al erg en triest op zich en getuigt van hoe laag bij de gronds een mens kan worden bij het stoppen van mensen in vakjes. Als een rulofleer dat soms bij fragmenten begint te doen schiet men in een furie van jewelste, alhoelwel de schrijver in kwestie het zeer zeker niet zo bedoelt kan hebben dus na het gelezen hebben van al die werken. Zelf gaat men maar al te graag in de fout en haalt men de schouders maar op. Want het is o zo moeilijk zichzelf even te bekritiseren. Ik heb dat dan ook hier, zowel gisteren als vandaag bijna nergens terug gevonden, waardoor de neiging tot het innemen van steeds hardere standpunten zeer groot wordt.

Maar die neiging is beslist zeer fout. Dat erken ik ook bij mezelf. Die neiging maakt dat men elkander zelfs niet meer beluistert en bij de eerstvolgende reaktie van iemand al naar zijn toetsenbord grijpt, alleen maar om te kunnen weerleggen wat de vorige gezegd heeft.

Ik denk dat het maar best is voor mezelf deze ganse discussie af te sluiten en gewoon niet meer deel te nemen - uit respect voor de schrijver dan - want ik weet dat deze zulk een "snelvonnis" als hetgene hier gebeurt niet verdient. Het doet me zelfs een beetje denken aan de dutroux-affaire, waarbij een menigte zo emotioneel geraakt bleek dat men niet eens een degelijk proces afwachten wou. Men kent de mens Jozef Rulof in kwestie alhier niet eens en wenst in niks te nuanceren of te relativeren - zo blijkt ook hier...

Een dikke proficiat voor dit forum dus.
Wetenschap zonder bewijs = flauwekul

Gebruikersavatar
Sararje
Superposter
Berichten: 5994
Lid geworden op: 11 jul 2005 15:35

Bericht door Sararje » 09 nov 2005 18:34

Beste Co2,

In plaats van wat verkapte Ad Hominem argumenten te maken over diverse forum leden lijkt de beste reactie mij een tegenartikel te schrijven over de beschuldigingen die worden geuit aan het adres van dhr. J. Rulof indien u zich gekwetst voelt. Mij doet uw reactie erg veel denken aan een gelovige die de handdoek in de ring gooit na een debat met een gelovige zonder ook maar een argument van de atheist te hebben ontkracht of op in te gaan onder het motto 'het heeft toch geen zin'.

Vriendelijke groet

Sararje

p.s. Je reactie lijkt erg op de reactie op die van een ander forumlid hier een paar dagen geleden:

******************
ik heb er even over nagedacht, en ben tot de conclusie gekomen dat ik niet langer jullie een doorn in het oog zal zijn Wink

reden 1 in het gespot, waar ik wel tegen kan, maar niet voor mijn plezier en vrijwillig onderga.

reden 2 is dat ik met alles kan aankomen of zelfs een ``intellectueel zwaargewicht`` als ouweneel, maar dat jullie toch niks buiten je gedachtegang en ratio aannemen. ik kan mijn geloof en God NIET empirisch bewijzen. en daar zal ELKE onderwerp op uitlopen.

ik zie het er het nut niet van in. en ik besteed(mijn steeds minder wordende) vrijtijd liever aan opbouwende dingen.

ik zal niet meer reageen en voldoe aan het de gemiddelde of zelfs nog minder lange tijd van verblijf op dit forum. sp b it. ik zie in dat om de boven beschreven redenen het geen zin meer heeft, geen nut in mijn ogen.

ik zal vast niet gemist worden.

ik wens jullie Gods zegen toe.
"De bijbel is net een spoorboekje van de NS, je kan er alle kanten mee op." - Fons Jansen
"Als er bij het dorp waar bergen bergen bergen bergen bergen, Bergen, bergen bergen bergen bergen bergen, bergen bergen bergen bergen bergen.". - Kees Torn

bad_religion

Bericht door bad_religion » 09 nov 2005 18:38

Co2 schreef:Een dikke proficiat voor dit forum dus.
Bedankt !

Plaats reactie