Pagina 8 van 8

Re: discriminatie van godsdienst.

Geplaatst: 04 jun 2017 13:49
door Jan van Lennip
Peter van Velzen schreef:
Het antwoord is uiteraard ja. Maar als er sprake is van vervolgingen van levensbeschouwingen, dan is dat meestal een religieuze. Dat is denk ik de reden waarom men in eerste instantie de vrijheid van godsdienst wilde verdedigen.
Ik ben het daar niet mee eens. Zeker hier in Nederland is de vervolging van levensbeschouwing ongekend.
Pas later heeft men beseft dat die uiteraard voor alle (ook niet godsdienstige) levensbeschouwingen geldt, en vervolgens heeft met "godsdienst" niet vervangen door "levensbeschouwing", maar de laatste categorie toegevoegd. Dat is uiteraard geen reden om het nu overbodig geworden woord "godsdienst" niet te schrappen, maar als we dat willen doen, denken religieuzen dat godsdiensten daarna niet dezelfde bescherming genieten als (andere) levensbeschouwingen.
We moeten ons wel beperken tot de Nederlandse wetgeving in deze discussie. Hier in Nederland is de groep godsdienstige een minderheid. Ik begrijp dat levensbeschouwing destijds is toegevoegd, maar tegenwoordig is de eerste groep dermate afgenomen dat zij geen specifiek zeggenschap meer wordt toegekend. De staat is gescheiden van de 'kerk'.
Waarom zouden "ze" het anders willen schrappen?
Gezien het feit dat in Nederland de godsdienstige een minderheid zijn, kunnen wij verklaren dat de volgelingen een vrije keuze door zich hiermee in te laten.
Als je de kool en de geit wil sparen, (zowel de indruk weg wilt nemen dat godsdiensten een voorrecht hebben, als de indruk voorkomen wilt, dat ze achtergesteld worden) dan moet je een extra keer heen en weer varen, voordat dat gelukt is.
Ik zie niet hoe deze puzzel hier recht kan toedoen.

Re: discriminatie van godsdienst.

Geplaatst: 04 jun 2017 14:43
door Peter van Velzen
Jan van Lennip schreef:
Als je de kool en de geit wil sparen, (zowel de indruk weg wilt nemen dat godsdiensten een voorrecht hebben, als de indruk voorkomen wilt, dat ze achtergesteld worden) dan moet je een extra keer heen en weer varen, voordat dat gelukt is.
Ik zie niet hoe deze puzzel hier recht kan toedoen.
Jouw voorstel om de vrijheid van godsdienst te schrappen is te kort door de bocht, omdat we eerst het gevaar moeten ondervangen dat het een vrijbrief geeft om godsdienstige levensbeschouwingen uit te zonderen van de bescherming die andere levensbeschouwingen genieten. Een mogelijke oplossing is "al dan niet godsdienstige levensbeschouwing", dan is het voor iedereen duidelijk dat we geen uitzonderingen maken - noch in de ene, noch in de andere richting.

Re: discriminatie van godsdienst.

Geplaatst: 04 jun 2017 19:09
door TIBERIUS CLAUDIUS
Peter van Velzen schreef:Jouw voorstel om de vrijheid van godsdienst te schrappen is te kort door de bocht, omdat we eerst het gevaar moeten ondervangen dat het een vrijbrief geeft om godsdienstige levensbeschouwingen uit te zonderen van de bescherming die andere levensbeschouwingen genieten. Een mogelijke oplossing is "al dan niet godsdienstige levensbeschouwing", dan is het voor iedereen duidelijk dat we geen uitzonderingen maken - noch in de ene, noch in de andere richting.
Ik vrees dat dat ook een eindeloze discussie gaat opleveren over wat een levensbeschouwing dan wel precies is.

Re: discriminatie van godsdienst.

Geplaatst: 05 jun 2017 06:05
door Peter van Velzen
TIBERIUS CLAUDIUS schreef: Ik vrees dat dat ook een eindeloze discussie gaat opleveren over wat een levensbeschouwing dan wel precies is.
Mijn ervaring is dat elke discussie in zekere zin eindeloos is. Er is altijd wel iemand die nog iets aanvullends te zeggen heeft. Dit neemt niet weg dat we het discrimineren van mensen met een andere overtuiging achterwege moeten laten. Ook als we zeker menen te weten, dat die overtuiging onjuist is.

Re: discriminatie van godsdienst.

Geplaatst: 05 jun 2017 09:15
door dikkemick
Discriminatie is sowieso niet aan te bevelen, maar we maken er ons allemaal (doorgaans onbewust) schuldig aan. Victor Lamme heeft er ooit een leuke lezing over gegeven. Direct al aan het begin laat hij zien dat wat ik hier wil zeggen.

Re: discriminatie van godsdienst.

Geplaatst: 05 jun 2017 10:16
door HJW
Peter van Velzen schreef: Dit neemt niet weg dat we het discrimineren van mensen met een andere overtuiging achterwege moeten laten. Ook als we zeker menen te weten, dat die overtuiging onjuist is.
Helemaal mee eens.
Dus voorrechten van religieuzen afschaffen, en gelovigen niet achter willen stellen.
Lijkt mij een zeer gezond uitgangspunt.

En dan gewoon van mening verschillen en argumenten en gedachten afwegen.
In een mooie, pittige, heldere discussie.
Lijkt mij prima.