Goed nieuws! Ik ben GOD!

Voor de mensen die depressief worden van alle ellende in de media, een forum met alleen positief nieuws.

Moderator: Moderators

Gebruikersavatar
wahlers
Bevlogen
Berichten: 2234
Lid geworden op: 29 jan 2006 15:28
Locatie: Spijkenisse

Bericht door wahlers » 20 jun 2006 14:28

Samante schreef:
wahlers schreef: Ge begrijpt de ondoorgrondelijkheid van Gods [dus mijn!] wegen niet!
Ook dit was weer een Gods bericht van uw herder om ge er op te wijzen dat de menselijke kudde aan het afdwalen is!
Oh almachtige stommeling! Had ons mensen toch gewoon uitgerust met GPS.
Afvallige,

Ge toont hiermee wederom dat u geen respect heeft voor de religie van vrede waarvoor ik sta!

Bedenk dat de wetgeving, in al haar wijsheid, ook een artikel heeft aangaande blasfemie!
Als ik u was zou ik dus oppassen!
U loopt de kans om twee keer gestraft te worden!
Eén keer op aarde...volgens de wet!
En nog een keer in het hiernamaals...eeuwige verdoemenis!

Bekeert u nu het nog kan!
En ik zal u eeuwige verlossing schenken zowel op aarde als daarna!
Ik schenk verlossing zoals ook u kan schenken!
Denk daarbij met name ook nog even aan Gods bankrekening!


Uw Godheid.
Only two things are infinite: the universe and human stupidity;
and I'm not certain about the universe. (Albert Einstein, 1879-1955)

Samante

Bericht door Samante » 20 jun 2006 14:36

Zonder GPS kun je me toch niet vinden :har:

Gebruikersavatar
distiple
Ervaren pen
Berichten: 959
Lid geworden op: 03 dec 2004 17:06

Bericht door distiple » 20 jun 2006 14:37

Samante schreef:Zonder GPS kun je me toch niet vinden :har:
Hij heeft een God-God navigatiesysteem
Wat de oren vertellen, zien de ogen.

Gebruikersavatar
cymric
Bevlogen
Berichten: 1730
Lid geworden op: 21 dec 2005 22:40

Bericht door cymric » 20 jun 2006 14:51

Beste God,


Waarom bent u?
I think, and ever shall think, that it cannot be wrong to defend one's opinions with arguments, founded upon reason, without employing force or authority. ---Niccolò Machiavelli

Gebruikersavatar
wahlers
Bevlogen
Berichten: 2234
Lid geworden op: 29 jan 2006 15:28
Locatie: Spijkenisse

Bericht door wahlers » 20 jun 2006 14:56

Ach gij schepsels met een beperkte hersencapaciteit,

Uw God bedoelt natuurlijk het spiritueel afdwalen van het lichtend pad der verlossing,
en natuurlijk niet het fysiek afdwalen van een geografische plaats!
Aldus heeft u minzame God in zijn oneindige wijsheid gesproken.


Uw Godheid.
Only two things are infinite: the universe and human stupidity;
and I'm not certain about the universe. (Albert Einstein, 1879-1955)

Gebruikersavatar
distiple
Ervaren pen
Berichten: 959
Lid geworden op: 03 dec 2004 17:06

Bericht door distiple » 20 jun 2006 15:22

Waarom is het eigenlijk GOED nieuws??
Wat de oren vertellen, zien de ogen.

Gebruikersavatar
wahlers
Bevlogen
Berichten: 2234
Lid geworden op: 29 jan 2006 15:28
Locatie: Spijkenisse

Bericht door wahlers » 20 jun 2006 16:12

cymric schreef:Beste God,


Waarom bent u?
Zonder mij geen moraal!
Zonder mij vervalt de mensheid in een amorele anarchistisch verderfelijke en zedeloze orgie!
Het Armageddon op aarde!


Uw Godheid.
Only two things are infinite: the universe and human stupidity;
and I'm not certain about the universe. (Albert Einstein, 1879-1955)

Gebruikersavatar
wahlers
Bevlogen
Berichten: 2234
Lid geworden op: 29 jan 2006 15:28
Locatie: Spijkenisse

Bericht door wahlers » 20 jun 2006 16:13

distiple schreef:Waarom is het eigenlijk GOED nieuws??
Lees de allereerste link in het allereerste bericht!
Only two things are infinite: the universe and human stupidity;
and I'm not certain about the universe. (Albert Einstein, 1879-1955)

Gebruikersavatar
distiple
Ervaren pen
Berichten: 959
Lid geworden op: 03 dec 2004 17:06

Bericht door distiple » 20 jun 2006 16:55

Nee, want GEEN nieuwsis goed nieuws. :D
Wat de oren vertellen, zien de ogen.

Gebruikersavatar
cymric
Bevlogen
Berichten: 1730
Lid geworden op: 21 dec 2005 22:40

Bericht door cymric » 20 jun 2006 17:31

wahlers schreef:
cymric schreef:Beste God,
Waarom bent u?
Zonder mij geen moraal! Zonder mij vervalt de mensheid in een amorele anarchistisch verderfelijke en zedeloze orgie! Het Armageddon op aarde!
Beste God,

U bent dus voor onze moraal, omdat wij anders in een amorele, anarchistische, verderfelijke en zedenloze orgie afzakken. Tja, dat kunnen we niet hebben, natuurlijk. Maar toch nog drie vraagjes:
  • Waarop baseert u uw moraal?
  • Kunt u aangeven waarom we zonder uw moraal naar Armageddon afglijden?
  • Was u al vóór de mens op Aarde rondliep, en zo ja, waarom was u toen?
I think, and ever shall think, that it cannot be wrong to defend one's opinions with arguments, founded upon reason, without employing force or authority. ---Niccolò Machiavelli

Gebruikersavatar
wahlers
Bevlogen
Berichten: 2234
Lid geworden op: 29 jan 2006 15:28
Locatie: Spijkenisse

Bericht door wahlers » 21 jun 2006 09:50

Onwetende en onbeduidende Cymric,


Mijn almacht en moraal is totaal en superieur!
Deze superioriteit kan nooit of te nimmer door de mens geëvenaard worden omdat de
gedegenereerde mensheid bij de zondeval zelf voor de inferieuriteit gekozen heeft!

Maar in al mijn milde goedheid, tolerantie en eeuwige vergevingsgezindheid,
bied ik de inferieure mensheid de gelegenheid om terug te keren naar mijn paradijs,
mits mijn voorgeschreven morele regels strict worden nageleefd.

Zoniet, en dit geef ik hier mee aan, dan is het onvermijdelijk dat de mens afstevend
op een zelf gekozen Armageddon!

Bekeert u! En laat u niet verleiden door de atheïstische leer van Darwin!
Deze valse leer is verantwoordelijk voor het communisme, epidemiën, de eerste
en de tweede wereld oorlog, aids, verkrachting, prostitutie enz., allen indicaties
voor het einde der tijden (Armageddon)!
Zie o.a.: http://www.harunyahya.com/disasters04.php

Ik begrijp in al mijn almacht dat het voor de nederige falende mens met een beperkte hersencapaciteit
ondoorgrondelijk is om te bevatten dat ik, God, buiten de tijd sta en dat ik tijd
speciaal gecrëeerd heb voor mijn paradijselijk volmaakte afspiegeling, de mensheid,
die na de zelfgekozen zondeval van de mensheid degenereerde.
Zie o.a.: http://www.degeneratie.nl/index.asp?PaginaID=1085


Uw Godheid.
Only two things are infinite: the universe and human stupidity;
and I'm not certain about the universe. (Albert Einstein, 1879-1955)

Gebruikersavatar
stropke
Geregelde verschijning
Berichten: 51
Lid geworden op: 01 jul 2006 13:46
Locatie: Limburg

Bericht door stropke » 02 jul 2006 18:14

wahlers schreef:Hallo! :twisted:

Ik ben de duivel en maak even gebruik van het ID van God! :twisted:

De voorgaande quote:
professor de Jager schreef:Die skeptici zouden wat skeptischer moeten zijn tegenover hun eigen benepen geloof. Ze kunnen immers niet eens de liefde verklaren! Ze zouden eens in de beslotenheid van hun eigen huis moeten neerknielen met een meetlint en zich overgeven aan de kosmische krachten. Dan zal hun de waarheid geopenbaard worden!! Ten slotte, wat zullen ze zeggen als op mijn Final Epoch het einde der tijden aanbreekt? Ze zullen met de mond vol tanden staan!
Komt van de volgende website:
http://www.skepsis.nl/schemerlamp.html
En staat helemaal aan het einde!

Overigens luidt het volledige citaat:
Die skeptici zouden wat skeptischer moeten zijn tegenover hun eigen benepen geloof. Ze kunnen immers niet eens de liefde verklaren! Ze zouden eens in de beslotenheid van hun eigen huis moeten neerknielen met een meetlint en zich overgeven aan de kosmische krachten. Dan zal hun de waarheid geopenbaard worden!! Ten slotte, wat zullen ze zeggen als op mijn Final Epoch het einde der tijden aanbreekt? Ze zullen met de mond vol tanden staan!
Voor een nadere verklaring van de in het tweede citaat rood gemarkeerde tekst zie de context en intentie van het orginele artikel!


De duivel :twisted:
Idd uw ware gezicht laten zien. En ge weet ook bij deze dat ge verslagen zijt.
Jezus Christus zegt:
Johannes 14

1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.
2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.
3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.
4 En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij.
5 Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet, waar Gij heengaat; en hoe kunnen wij den weg weten?
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.
7 Indien gijlieden Mij gekend hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu kent gij Hem, en hebt Hem gezien.
8 Filippus zeide tot Hem: Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg.
9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?


Kolossensen 2

9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk;
10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;
11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus;
12 Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.
13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;
14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;
15 En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd.

Jezus Christus is God in mens geopenbaard. Dus zever niet verder.Of ga naar de dokter.

Gebruikersavatar
wahlers
Bevlogen
Berichten: 2234
Lid geworden op: 29 jan 2006 15:28
Locatie: Spijkenisse

Bericht door wahlers » 02 jul 2006 20:28

Oh Stropke, gij afgedwaald schaap,

Zoals wellicht bekent is is de Bijbel een door de mens gecorumpeerd geschrift
en als zodanig natuurlijk van generlei waarde.

En het bewijs zit hem natuurlijk in het feit dat geen enkele mens
op deze vergankelijke aarde de wijselijke verzen kan uitspreken
die ik al 4 bladzijden lang in mijn Goddelijke minzaamheid loop te verkondigen.

Aanschouw en accepteer mijn wijsheden dan ook met uitzinnige en oprechte devotie
en keer terug naar MIJN pad van de waarheid en het eeuwig paradijselijk leven.


Uw Godheid.
Only two things are infinite: the universe and human stupidity;
and I'm not certain about the universe. (Albert Einstein, 1879-1955)

Gebruikersavatar
stropke
Geregelde verschijning
Berichten: 51
Lid geworden op: 01 jul 2006 13:46
Locatie: Limburg

Bericht door stropke » 02 jul 2006 20:56

wahlers schreef:Ach gij schepsels met een beperkte hersencapaciteit,

Uw God bedoelt natuurlijk het spiritueel afdwalen van het lichtend pad der verlossing,
en natuurlijk niet het fysiek afdwalen van een geografische plaats!
Aldus heeft u minzame God in zijn oneindige wijsheid gesproken.


Uw Godheid.
Hier het bewijs dat ge spreekt uit de geest van de anti-christ die is de leugenaar.
Jezus Christus is God in mensen gedaante geografisch wel degelijk gekomen in Israel en als volmaakt mens geleefd. Heeft het zoenoffer voor de zonde gebracht, is gestorven, begraven en ten derde dage opgestaan uit de dood. Letterlijk, lijfelijk.
Wahler ik zeg u in Jezus Naam dat de geest die u inspireert een leugenaar is overeenkomstig de bijbel:

1 Johannes 4

1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.
2 Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God;
3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.
4 Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen; want Hij is meerder, Die in u is, dan die in de wereld is.
5 Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen.
6 Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij den geest der waarheid, en den geest der dwaling.


Ik heb veel dwazen en valse leer gelezen in topics, maar dit slaat alles. Daarom ga ik regelrecht tegen u in. Man stop die dwaasheid en ga op zoek naar de ware Schepper. :wink:

Gebruikersavatar
Deadline
Forum fan
Berichten: 472
Lid geworden op: 29 jun 2006 11:24
Locatie: novus ordo seclorum

Bericht door Deadline » 03 jul 2006 08:46

wahlers schreef:Oh Stropke, gij afgedwaald schaap,

Zoals wellicht bekent is is de Bijbel een door de mens gecorumpeerd geschrift
en als zodanig natuurlijk van generlei waarde.

En het bewijs zit hem natuurlijk in het feit dat geen enkele mens
op deze vergankelijke aarde de wijselijke verzen kan uitspreken
die ik al 4 bladzijden lang in mijn Goddelijke minzaamheid loop te verkondigen.

Aanschouw en accepteer mijn wijsheden dan ook met uitzinnige en oprechte devotie
en keer terug naar MIJN pad van de waarheid en het eeuwig paradijselijk leven.


Uw Godheid.
Ahum god,

ben je er nou nog niet achter dat iedereen afvallig is.... Hoe zou dat nou komen? Waarom gelooft niemand je denk je? Waarom is denk je iedereen afvallig? Ik zal je een aanwijzing geven: jij bent degene die waanzin loopt te spuien.

Groeten,
de andere godheid

(voor iedereen die wel een beetje normaal is: groeten, Deadline en nee ik zie mezelf niet als god wees maar niet bang)
groet, Deadline
Nature and nature's laws lay hid in night: evolution said, "Let Newton be!" and all was light.
We make our world significant by the courage of our questions and by the depth of our answers - Carl Sagan

Plaats reactie