Pagina 1 van 1

Studies theologie en/of godsdienstwetensschappen.

Geplaatst: 29 mar 2017 10:56
door Maria
Het blijkt moeilijk dit systematisch te doen, daarom in het kort een aantal verschillen en voorbeelden.
Correcties of aanvullingen welkom.

Er is een wezenlijk verschil en tegenwoordig ook op meerdere universiteiten een wezenlijk andere studierichting voor "Theologie" en voor " Godsdienst- of religiewetenschap"

Meestal gecombineerd, maar ook als verschillende losstaande facaulteiten.
Theologie vaak alleen bachelor.
Zie ook de verschillen via de websites van Groningen, Leiden, Nijmegen en Leuven in Belgiƫ.
De meeste master opleidingen zijn voor beide.

Studies voor alleen een bepaalde denominatie zijn er vaak alleen in HBO/bachelor niveau.
VU A'dam theologie bachelor.
Kampen bachelor

Alleen op een paar universiteiten kun je nog je studie afronden op (gespecialiseerde christelijke) theologie op masterniveau.
Of de hele studie, of alleen master niveau nadat je elders je bachelor hebt gehaald.
Zoals voor protestanten
VU Amsterdam of meer orthodox in Kampen
en voor Rooms Katholieken in Tilburg


Plus diverse godsdienst opleidingen op HBO niveau, nu met bachelor kwalificatie voor doorstromen naar master.

Evangelische Theologische Faculteit, Leuven
Wat in Belgiƫ gestudeerd kan worden aan de faculteiten is soms anders dan in Nederland, waar de opleidingen (voorheen) onder HBO viel, maar je nu vaak als bachelor kunt afstuderen.
Deze Evangelische opleiding (vlg. website Leuven) wordt ook aangeboden aan de Hoge School in Ede, wat meer beroepsgericht lijkt te zijn.
Godsdienst Pastoraal Werk voltijd
Leraar Godsdienst/Levenbeschouwing voltijd
praktijk gerichte bijscholingen