Psychosociale Impact van Kerkverlating

Hier kun je links naar relevante websites posten, graag met een toelichting erbij.

Moderator: Moderators

Barnabas
Forum fan
Berichten: 214
Lid geworden op: 18 okt 2022 14:01

Re: Psychosociale Impact van Kerkverlating

Bericht door Barnabas » 18 feb 2023 21:25

heeck schreef:
18 feb 2023 21:14
Barnabas schreef:
18 feb 2023 20:51
heeck schreef:
17 feb 2023 11:55


Uitzien naar gemeenschap ervaren met iemand die ook op dit forum trots meldt geen evolutionist te zijn?
Dus zijn hele biologische afkomst verloochent?
Ondanks beter te kunnen weten!

Zo een gecultiveerd kennis buitensluiten staat zelden op zich en houd ik daarom subiet op afstand.

Roeland
Nou, dan verwacht ik geen quotaties meer van jouw want dan zou je gemeenschap met me kunnen hebben. Beter en vriend uitdagen.
Welnee, zo moet je dat niet lezen, ik houd er alleen maar rekening mee dat je me op kritieke punten, volkomenn eerlijk overtuigd, zult misleiden.

Roeland
Nou, dan niet.

Barnabas
Forum fan
Berichten: 214
Lid geworden op: 18 okt 2022 14:01

Re: Psychosociale Impact van Kerkverlating

Bericht door Barnabas » 18 feb 2023 21:40

Rereformed schreef:
17 feb 2023 08:08
dikkemick schreef:
16 feb 2023 16:50
Kerkverlating een niet te onderschatten lijdensdruk kan veroorzaken bij zowel kerkverlaters als kerkgangers.
Met name kerkverlaters kwetsbaar zijn en het grootste risico lopen op eenzaamheid
Laat dit wel afhankelijk zijn van de kerk waar men lid van is. Hoe meer "sociale" controle (lees: Druk van ouderlingen en gemeenschap) des te ingewikkelder verlaten wordt. Ergste voorbeelden zijn die van afvallige Jehova's getuigen die verstoten worden door die fijne hechte familiaire gemeenschap.
Zeer juist opgemerkt. "Sociale controle" gaat in kerkgemeenschappen inderdaad altijd gelijk op met de mate van "gemeenschap". Een kerk met een hoge mate van "gemeenschap" heeft automatisch ook een hoge mate van sociale controle. In de praktijk betekent het dat controle op "afwijken van de juiste leer en gedragsnormen" dan een kenmerkend aspect van die gemeenschap is.

In diepere zin begrepen is de boekgodsdienst juist het ultieme tegendeel van "gemeenschap": deze godsdiensten hebben de wereld namelijk voor eeuwig opgedeeld in "zij die erbij horen" en "zij die erbuiten staan", vaak in extreme bewoordingen zoals de "kinderen des lichts" en "de kinderen des doods".

De bron ervan is altijd de heilige tekst van de gelovigen zelf, die hun ervoor opleidt om zo te denken.

Zo eindigt Paulus zijn brief aan de Korintiërs: "Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Indien iemand de Here niet liefheeft, hij zij vervloekt."(1 Kor 16:24).
Zo spreekt Paulus over andersdenkenden: "Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de aanhangers van de besnijdenis!" (Fil. 3:2) Verre van liefdevol bezigzijn laat zo’n uitspraak zien hoe slechts een centimeter onder de vrome bovenlaag een man staat die meteen fanatiek rood aanloopt wanneer iemand het anders ziet of doet. Let op hoe hij over ongelovigen spreekt: "…want velen wandelen – ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende – als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgericht" (Fil. 3:17). Wat een conclusie! Mensen die de boodschap van de gekruisigde Christus niet willen aannemen gaan meteen hun verderf tegemoet, zijn meteen mensen die "de buik" als afgod hebben en schande als eer zien! "Aardsgezind" wordt meteen negatief geinterpreteerd, zelfs al zouden het de grootste wereldverbeteraars zijn. Lees hoe Paulus in de Efezenbrief spreekt over ongelovigen: "...dood door hun overtredingen…, levend overeenkomstig de overste van de macht der lucht [=satan]…, kinderen der ongehoorzaamheid, van nature kinderen des toorns"(2:1-3), "levend in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van God…in hun verdoving overgegeven aan losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid."

Zo worden gelovigen dagelijks opgeleid om geen gemeenschap te ervaren met iedereen die niet bij hun groepje hoort. Barnabas heeft deze bizarre leer zeer goed tot zich opgenomen:

"Je snapt dus het beginsel van gemeenschap. Dat men dezelfde God dient die één maakt."

De uitspraak laat goed zien hoe een gelovige volkomen blind is voor de opdeling van de wereld in "de goeden" en "de kwaden" op basis van geloof of afwezigheid ervan in de bijbelgod. Het uitzaaien van deze ultieme verdeeldheid wordt in het gelovige denken zelfs omgedraaid tot het tegenovergestelde, een kracht die "één maakt".

Zijn uitspraak is ook absurd bezien vanuit zijn eigen geloof. Het verhaal van Jezus laat juist zien dat zijn God niet één maakt, maar juist het recept is waarmee mensen worden dood en kapot gemaakt: vanwege "afwijkende meningen en gedrag" werd Jezus door de vromen vermoord!

Voor iedereen die de bijbel kent is zijn bewering "de Geest Gods is een God van gemeenschap en niet van eenzaamheid" een uitspraak die geen steek houdt. Iedere profeet, oftewel persoon die wat zwaarwichtig religieus te zeggen had, werd door de gemeenschap uitgespugd en stond alleen. De laatste woorden van Jezus waren zelfs "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten". Ware vroomheid is synoniem van een leven in eenzaamheid. Iets wat monniken altijd begrepen hebben en het daarom zelfs kunstmatig creëren. Weer een andere tak van perversie, hoe religieus geloof alles wat natuurlijk is verwringt.
Jij past de regels wel heel goed toe: Verder verklaar je geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, racistische, seksueel-georiënteerde of andere inhoud te plaatsen, die in strijd is met internationale wetten, de wetten van je eigen land of het land waar "" gehost wordt. Als je dit toch doet, kan dit leiden tot een onmiddellijke permanente uitsluiting en waarschuwen we, als we dit nodig vinden, je internetprovider. Je IP-adres wordt bij registratie en iedere post opgeslagen, waardoor we het volgen van de voorwaarden kunnen afdwingen.
Enige poging tot kwetsen is toch wel duidelijk. Laterlijk past er ook bij. Haatdragend wordt het nu ook wel.
Wat is eigenlijk de zin van deze discussie?
Probeer de persoon niet door het slijk te halen maar beperk je tot de bijbel.

Gebruikersavatar
Rereformed
Moderator
Berichten: 17461
Lid geworden op: 15 okt 2004 12:33
Locatie: Finland
Contacteer:

Re: Psychosociale Impact van Kerkverlating

Bericht door Rereformed » 18 feb 2023 22:13

Barnabas schreef:
18 feb 2023 20:02
Rereformed schreef:
16 feb 2023 16:42
wanneer je geconfronteerd wordt met wat niet klopt in de bijbel laat je het mooi afweten en ga je het over wat anders hebben. Dat is een heel krom geloof.
Ik heb je gevraagd of je me zou geloven wanneer ik je een uitleg zou geven. Het antwoord daarop ben je nog steeds schuldig en ik heb geen zin in een oeverloze discussie.
Je moet nog maar eens lezen wat ik je daarop antwoordde.
Niet ingaan op je vraag deed ik omdat die volstrekt onzinnig is. Maar indien het antwoord voor jou uitgespeld moet worden voordat we eindelijk die uitleg van je te horen krijgen, welaan: niemand die met goed gevolg een school heeft doorlopen gelooft op voorhand een bepaalde uitleg voor iets. Eerst moet een uitleg worden gegeven, daarna wordt gekeken of de geloofwaardigheid ervan groter is dan de geloofwaardigheidheid van andere uitleggingen. Pas daarna kan men met een ja of een nee op je vraag antwoorden.
Wanneer jij te kennen zou geven dat het argument dat Christus Geest is en zijn denken geestelijk en hoger dan dat van jou zouden we nog ergens kunnen komen.
Nee, zo zit dredelijkheid niet in de steel. Eerst zou die Christus van jou iets van zijn gedachten moeten hebben opschrijven. Dán zouden we nog ergens kunnen komen! Maar jammergenoeg heeft hij dat nooit gedaan en kunnen de twee dus niet eens vergeleken worden.
Maar jij verklaart Christus dood en kan niet erkennnen dat een Geestelijk wezen dat hoger is dan jij cryptische teksten kan plaatsen die hij wel begrijpt maar waar jij de conclusie uit trekt dat Hij dood is.
[-X Er is absoluut geen sprake van "cryptische uitspraken". Het Nieuwe Testament bevat zo'n tien teksten waar wordt voorspeld dat Jezus zeer spoedig zal terugkeren naar de aarde. Zijn volgelingen laten hem zelfs zeggen dat de generatie tegen wie hij praat zelfs nog niet zal uitgestorven zijn.
Indien dit inderdaad zijn woorden zijn dan is hiermee bewezen dat hij geen "geestelijk wezen hoger dan ik" is, maar een mens zoals jij en ik die ontvankelijk was voor religieuze waan. Zijn woorden kwamen namelijk niet uit.
Daarnaast zijn het Paulus, Petrus, Johannes, de schrijver van de Hebreeënbrief, en de schrijver van de Apocalyps die de spoedige wederkomst voorspellen. Wil jij dus beweren dat alle nieuwtestamentische schrijvers de woorden van Jezus volkomen verkeerd begrepen?

Zie 1 Johannes 1: Het woord was bij God en het woord was God het was er vanaf het begin. Verder verklaart Johannes 1 dat Johgannes de Doper van dit woord getuigt en daarmee doelt hij op Jezus. Wanneer jij dat niet erkent is alle discussie bij voorbaat gedoemd tot een oeverloos twistgesprek.
Daar heb je het weer. Je probeert opnieuw de zaak waar het om gaat te omzeilen en gaat vlug over op wat anders, en wel op een allerbelabberst argument. De woorden waarmee het Johannesevangelie aanvangt zijn niet van Jezus, maar van een aanhanger van het christelijk geloof. En het getuigenis van Johannes de Doper is niet het getuigenis van Johannes de Doper, maar van een aanhanger van het christelijk geloof die de sekte van aanhangers van Johannes de Doper probeerde te overtroeven. Je argumentatie is net zo sterk als wanneer een mormoon tegen je zegt: "Wanneer je niet erkent dat Jozef Smith hemelse teksten geschreven op gouden platen vond en die kon ontcijferen, dan is alle discussie onmogelijk", of wanneer een islamiet tegen je zegt: "Wanneer je niet gelooft dat de engel Gabriël de hemelse woorden van de Koran aan Mohammed schonk dan is alle discussie onmogelijk."
Je argument komt neer op te zeggen dat wij eerst buitengewoon goedgelovig moeten zijn, dán zullen we jouw uitleg pas kunnen geloven. Tsja, dat is nogal wiedes, maar nu net iets wat je van vrijdenkers niet kunt verwachten. Voor goedgelovigheid zijn wij nu eenmaal te slim.
Dat is het standpunt van de bijbel en daarmee moet je rekening houden wanneer je andere teksten wilt uitleggen. Dat doe je niet en daarom is alle discussie daarover bij voorbaat gedoemd overloos te zijn en te verzanden in allerlei gebazel waarvoor je eeen heel leger experts in zou moeten schakelen om alles te achterhalen en te onderzoeken hegeen geen doen is voor mij. Dus je bekijkt het maar.
Nogmaals, dat een aanhanger een goeroe bewierookt is zeer menselijk. Dat zulke personen daar heel ver in kunnen gaan zagen we een paar jaar geleden toen vele christenen Trump beschouwden als "the chosen one". Het getuigenis van fanatieke Trump-aanhangers over Trump heeft geen enkele realiteitswaarde.
Ten onrechte laat je horen dat er voor de "spoedige wederkomstteksten" een heel leger experts nodig zouden zijn om ze te kunnen begrijpen. De uitspraken zijn geheel helder voor iedereen die de bijbel leest. Wat ik je voorleg in die wederkomstteksten is nu net "het standpunt van de bijbel".
Vanaf het begin heb ik gemeld dat ik christen ben en ik ben welkom geheten. Dus ik neem aan dat ik welkom ben en de kans krijg om aan te tonen dat het geloof in Christus de moeite waard. Maar aan jou is het niet besteed.
Evangelisatiepraatjes zijn inderdaad niet aan mij besteed. In mijn denken staat of iets waar is op de hoogste plaats. De tien teksten in het nieuwe testament die een spoedige wederkomst aankondigen, en dus niet uitkwamen, bewijzen dat het christelijk geloof gebaseerd is op waan. Daarmee houdt het voor redelijke mensen op.

Uiteraard kan leven in een waan voor jou wel de moeite waard zijn. Je zult er genoeg redenen voor hebben.
Born OK the first time

Gebruikersavatar
Rereformed
Moderator
Berichten: 17461
Lid geworden op: 15 okt 2004 12:33
Locatie: Finland
Contacteer:

Re: Psychosociale Impact van Kerkverlating

Bericht door Rereformed » 18 feb 2023 22:43

Barnabas schreef:
18 feb 2023 21:40
Rereformed schreef:
17 feb 2023 08:08
Indien iemand de Here niet liefheeft, hij zij vervloekt."(1 Kor 16:24).
"Let op de honden!" (Fil. 3:2) "Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgericht"[/i] (Fil. 3:17)."...dood door hun overtredingen…, levend overeenkomstig de overste van de macht der lucht [=satan]…, kinderen der ongehoorzaamheid, van nature kinderen des toorns"(2:1-3), "levend in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van God…in hun verdoving overgegeven aan losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid."
Jij past de regels wel heel goed toe: Verder verklaar je geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, racistische, seksueel-georiënteerde of andere inhoud te plaatsen, die in strijd is met internationale wetten, de wetten van je eigen land of het land waar "" gehost wordt. Als je dit toch doet, kan dit leiden tot een onmiddellijke permanente uitsluiting en waarschuwen we, als we dit nodig vinden, je internetprovider. Je IP-adres wordt bij registratie en iedere post opgeslagen, waardoor we het volgen van de voorwaarden kunnen afdwingen.
Enige poging tot kwetsen is toch wel duidelijk. Laterlijk past er ook bij. Haatdragend wordt het nu ook wel.
Wat is eigenlijk de zin van deze discussie?
Probeer de persoon niet door het slijk te halen maar beperk je tot de bijbel.
Ik heb mijn bijdrage waarop je met verbolgenheid reageert en waar mensen door het slijk worden gehaald even gereduceerd tot de kwetsende taal die erin voorkomt. Tot mijn verbazing zijn het allemaal citaten uit jouw heilig boek. :lol:

Je gaf duidelijk het verkeerde citaat van mij. Je nam vast aanstoot aan deze woorden van mij in een andere bijdrage:

"Gemeenschap kan ik alleen hebben met mensen die intellectueel eerlijk zijn. Waar dat afwezig is geldt de benaming die Jezus aan de vromen gaf: witgewassen grafzerken."

Blijkbaar omdat je je zeer aangesproken voelde!
Tsja, ook wat deze taal betreft beperk ik me tot de bijbel. Ik houd nu eenmaal van Jezus en bewonder hem voor zover hij de spijker op de kop sloeg, en volg hem daarin graag na.

Vind je ook niet dat indien een geloof bewezen onwaar is gebleken, maar de aanhanger ervan daar volledig doof voor is, en, in plaats van deze zaak te overdenken of zijn best doet om met tegenargumenten aan te komen, hij enkel antwoordt met steeds een volgend evangelisatiepraatje, de benaming "witgewassen grafzerk" wel zeer toepasselijk is?

Misschien kun je hier wat van leren: https://www.youtube.com/watch?v=eeepu8Ldlf4
Born OK the first time

Gebruikersavatar
dikkemick
Adelaar
Berichten: 16312
Lid geworden op: 07 mar 2013 18:36

Re: Psychosociale Impact van Kerkverlating

Bericht door dikkemick » 19 feb 2023 11:11

Barnabas, ben het deels met je eens, zolang sociale controle maar sociaal blijft. Dus NIET dreigen met wat voor straf dan ook als iemand uit eigen verstandelijke beweging besluit een gemeenschap te verlaten of om zich aan te sluiten bij een andere gemeenschap (die immers ook meent dat dat de beste keuze is)
Want welke autoriteit of werkwijze bepaalt onafhankelijk bij welke gemeenschap je het beste af bent?
Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.
Philip K. Dick

Gebruikersavatar
heeck
Ontoombaar
Berichten: 10994
Lid geworden op: 21 aug 2006 14:19
Locatie: Leeuwarden

Re: Psychosociale Impact van Kerkverlating

Bericht door heeck » 19 feb 2023 11:49

Barnabas schreef:
18 feb 2023 21:25
heeck schreef:
18 feb 2023 21:14
Barnabas schreef:
18 feb 2023 20:51


Nou, dan verwacht ik geen quotaties meer van jouw want dan zou je gemeenschap met me kunnen hebben. Beter en vriend uitdagen.
Welnee, zo moet je dat niet lezen, ik houd er alleen maar rekening mee dat je me op kritieke punten, volkomenn eerlijk overtuigd, zult misleiden.

Roeland
Nou, dan niet.
Je leest weer incompleet, want ik vind dat anderen gewaarschuwd moeten worden tegen dergelijke soorten van misleiding.

Maar dat hoeft je niet te raken omdat je hier anoniem in de weer bent.

Roeland
Begrip is een waan met een warm gevoel. Dus Mijdt Spijt.
http://skepp.be/nl/rare-apparaten/alfabetisch/full

Plaats reactie