Epicurus - Diverse boeken

 

Grondbeginselen van het goede leven
Grondbeginselen van het goede leven
Epicurus

 

De filosofie van Epicurus (341-270 v.Chr.) is voor velen weinig meer dan een pleidooi voor plezier. Daarmee wordt hij tekortgedaan. Volgens deze verguisde en bejubelde Griekse filosoof was genot namelijk niet ons levensdoel. Volstrekte gemoedsrust was het hoogst haalbare en om die te bereiken moeten we ons wijden aan wat geluk brengt, 'want waar geluk is, hebben wij alles, en waar het geluk ontbreekt, doen wij alles om het te verkrijgen'. Deze uitgave bevat de kern van Epicurus' gedachtegoed over het goede leven, in een aansprekende vertaling van Mario Molegraaf en Hans Warren(1921-2001), aangevuld met fragmenten, brieven en het testament van Epicurus, in de beroemde vertaling van de dichter J.H. Leopold (1865-1925).

 

Over de natuur en het geluk / druk 2 Epicurus
Over de natuur en het geluk / druk 2
Epicurus

 

EPICURUS (341-270 v C) is de verklaarde filosoof van lust en genot, In Over de natuur en het geluk zijn de drie overgeleverde, leerstellige brieven van Epicurus opgenomen. Ze vormen de kern van zijn filosofie. In de Brief aan Herodotus behandelt Epicurus de grondslagen van de fysica, En in de Brief aan Pythocles zet hij zijn opvattingen uiteen over de meteorologische verschijnselen en de kosmos. De individuele waarneming en ervaring stelt Epicurus hier in principieel als richtsnoer voor kennis en leven. De Brief aan Menoikeus, te tezamen met de Leerstellingen, bevat zijn sociale filosofie In deze geeft Epicurus richtlijnen voor een gelukkig leven van vriendschap en rechtvaardigheid, genot en gemoedsrust. Een heldere inleiding van Keimpe Algra
plaatst Epicurus en epicurisme in filosofisch en historisch perspectief.

 

Epicurus in 90 Minuten

 

Epicurus (341-271) werd geboren op het eiland Samos. Ondanks de moeilijke tijden waarin hij opgroeide, zag hij kans om zijn filosofische ideeën uit te werken. In 306 stichtte hij zijn beroemde Tuin, waarin het genot als hoogste goed werd gecultiveerd. Epicurus in negentig minuten beschrijft het leven en werk van deze omstreden filosoof en zijn praktische recept voor een gelukkig leven in een wereld die in korte tijd was veranderd van een overzichtelijke Griekse stadsstaat in de grootschaligheid van de kosmopolis.