Stuart Sim - Fundamentalist World

Stuart Sim

 Fundamentalist World<br>Stuart Sim 

 

Fundamentalist World
Stuart Sim

 

Fundamentalist World, The New Dark Age Of Dogma
Stuart Sim wil ons met dit boek waarschuwen dat fundamentalisme de wereld niet uit is, maar alleen maar toeneemt. Er is een tijd lang de gedachte geweest dat fundamentalisme op z'n retour was. Na 9/11 zijn ons aller ogen geopend dat deze visie niet klopt met de werkelijkheid. Maar is fundamentalisme puur iets voor de Islam? Stuart Sim heeft een zeer erudiet boek geschreven waarin duidelijk wordt gemaakt dat in vrijwel iedere laag van de bevolking fundamentalisme op de loer ligt.

Als grootste veroorzaker van het probleem wordt het dogmatisch denken geduid. Groepen die gevangen zijn in een dogmatisch denken of andere utopische idealen zullen nooit hun eigen fundamenten willen verlaten. En dat is waar de adder onder het gras zit volgens Stuart Sim. Hoewel fundamentalisten soms meningen er op nahouden die diametraal op elkaar staan bewerkstelligen ze zeer vaak dat de ene groep de andere groep bestaansrecht geeft.

 

Het zijn zeker niet alleen geloofsgroepen, fundamentalisme vindt men in iedere geleding van de maatschappij. Stuart Sim neemt geen blad voor de mond, ook het economisch fundamentalisme van de vrije markt economie wordt gehekeld. Hierbij wordt dan ook verwezen naar Joseph Stiglitz gezaghebbende werk "Globalization and its discontents". Economische dogma's leiden vaak tot enorme tegenstellingen hetgeen op zijn beurt weer olie op het vuur is van fundamentalistisch gedachtengoed. In deze wordt ook een goede insight gegeven in de keuken van de Amerikaanse fundamentalistische groeperingen.

 

Hoe moeilijk dogma's te voorkomen zijn wordt door Stuart Sim ook beschreven aan de hand van actie groeperingen die zich in het maatschappelijke debat uiteindelijk ook als dogmatische monsters ontpoppen. Het probleem is dat wanneer een organisatie heeft bereikt wat zij wil, de organisatie blijft voorbestaan, met dogmatiek ten gevolge. 

 

Al met al legt Stuart Sim op een zeer erudiete wijze de vinger op de pijnlijke pols. Mijn beoordeling van dit boek is dat men zeker niet met alles eens hoeft te zijn, maar dat het zeker werkt als een goede prikkel om sceptischer te zijn en vooral op te letten welke meningen worden geuit en door wie. Het is een fijn boek om door te lezen, mede omdat eenzijdigheid (ten aanzien van groeperingen) wordt voorkomen.

 

Wanneer men zich hard wil maken voor bepaalde belangen in de maatschappij is dit misschien het waarschuwingsbord om zelf dogmatisme te voorkomen. De boodschap is in ieder geval duidelijk, fundamentalisme is nooit op z'n retour  geweest, en heeft in het blinde moment dat niemand er de ernst van inzag zijn tentakels stevig om de maatschappij heen gelegd, en dat is misschien de belangrijkste boodschap van dit boek!
gerecenseerd door Bad_Religion