Oriana Fallaci - 'De kracht van de rede' en 'De woede en de trots'

Oriana Fallaci  

De kracht van de rede<br>Oriana Fallaci
De kracht van de rede
Oriana Fallaci

 

Beschrijving
Twee jaar na de dertigste druk van De woede en de trots, waarvan in Italië meer dan een miljoen exemplaren werden verkocht, wilde Oriana Fallaci een postscriptum schrijven naar aanleiding van de nietsontziende kritiek en de doodsbedreigingen die zijn ontving. Maar toen ze klaar was merkte ze dat ze een tweede boek had geschreven. In De kracht van een vrouw geeft Fallaci een vernietigende analyse van wat zijn de Brand van Troje noemt, ofwel van een Europa dat naar haar idee het oude Europa niet meer is: het is inmiddels veranderd in Eurabia, een kolonie van de islam.

De kracht van de rede is een historisch, filosofisch, politiek en moreel betoog, waarin Fallaci thema's aansnijdt die niemand durft aan te snijden, waarbij ze een onberispelijke logica hanteert. Ook draagt zij in deze lofzang op het verstand en de waarheid een zee van ideeën en kennis aan. Het boek getuigt van een rijp denkvermogen en het bevat bovendien onweerstaanbaar geestige passages.

http://boeken.vpro.nl/personen/22545447/


De woede en de trots
Oriana Fallaci

 

Met de Woede en de trots verbreekt Oriana Fallaci een stilte van tien jaar. De aanslag van 11 september 2001 op de Twin Towers niet ver van haar huis in Manhattan, inspireerde haar tot een polemisch krantenartikel dat in de Italiaanse en buitenlandse pers voor enorme ophef zorgde. De woede en de trots is de definitieve versie van deze aanklacht. Fallaci stelt dat het islamitisch terrorisme niet is geëindigd met de nederlaag van de Taliban in Afghanistan, maar dat de heilige oorlog voortduurt. Bovendien spreekt zij in dit boek, overrompeld door de immense tragedie, ook uitvoerig over zichzelf: haar werk, haar bijna hermetisch isolement, en haar rigoureuze keuzes. Oriana Fallaci schaamt zich niet scheldwoorden te gebruiken en felle beschuldigingen in te brengen. Met haar niets ontziende eerlijkheid beschrijft ze de heldere ideeën en passies, lastige waarheden en beschouwingen waarover ze in deze jaren van hardnekkige stilte had willen zwijgen.
Wat Fallaci in haar inleiding een " boekje" noemt is in wezen een groot boek. Een kostbaar boek, een boek dat het geweten schokt, in verwarring brengt. Maar het is een portret van een ziel. Haar ziel. Het zal blijven haken, als een doorn in het leven en het hart.

 

Oriana Fallaci, Florentijnse en woonaachtig in New York, is één van de grootste verslaggevers van onze tijd. Als oorlogscorrespondente maakte zij alle grote conflicten mee, van Vietnam toto het Midden-Oosten.

 

"De woede en de trots" wordt door uitgever Bert Bakker niet meer in druk gehouden en is derhalve jammer genoeg niet meer verkrijgbaar in de reguliere boekhandel.

 

Lees ook: Eurabië. Bat Ye'or. (is thans verkrijgbaar in een Nederlandse vertaling).

Forum