Marie en Irene Curie

Marie & Irene Curie

Marie & Irene Curie<br>G. Noordenbos
Marie & Irene Curie
G. Noordenbos

 

Beschrijving
In 1903, precies honderd jaar geleden, ontving Marie Curie als eerste vrouw de Nobelprijs voor de Wetenschap, gevolgd door een tweede Nobelprijs in 1911. Ook haar dochter Irène Joliot-Curie kreeg de Nobelprijs voor de wetenschap in 1935. Marie & Irène Curie schetst een breed beeld van de academische wereld waarin beide vrouwen zich bewogen: de beperkte toegang van vrouwen tot de universiteit, hun carrières in de natuurkunde en baanbrekende ontdekkingen, de afwijzing van Marie door de Franse Académie des Sciences, de toekenning van de Nobelprijs en de benoeming van Irène als eerste vrouwelijke minister in Frankrijk, de invloed van de twee Wereldoorlogen, hun huwelijks- en privéleven en de niet aflatende hetze van de pers tegen beiden.

 

In de door mannen gedomineerde wereld van de natuurwetenschappen liep de uitzonderingspositie van beide vrouwen als rode draad door hun curieuze levens. Het leven en werk van de Curies wordt geactuliseerd door deze tegen het licht te houden van de huidige positie van vrouwen in de natuurwetenschappen. Het bereiken van de top van de wetenschap door vrouwen blijkt nog steeds uitzonderlijk. Dr. Greta Noordenbos is werkzaam bij het Joke Smit Instituut voor Vrouwenstudies van de Universiteit Leiden en schreef verscheidene artikelen en boeken over vrouwen in de wetenschap, waaronder Vrouwen in Academies van Wetenschappen (2000) en Is de Alma Mater vrouwvriendelijk? (1990).

 

Recensie
Het leven en werk van de natuur- en scheikundige Marie Curie en haar dochter Irene en het baanbrekende werk dat zij hebben verricht, is het onderwerp van studie van Greta Noordenbos, verbonden aan het Instituut voor Vrouwenstudies van de Universiteit Leiden. Het karakter, de levensloop en de wetenschappelijke loopbaan van de Curies worden uitgebreid beschreven. Hun wetenschappelijke levensverhaal geeft een goed inzicht in de geschiedenis van de chemie en de natuurkunde van begin twintigste eeuw. Seksespecifieke factoren in het leven en werk krijgen aandacht, evenals vrouwelijke collega's en tijdgenoten van deze twee vrouwen. Daarnaast worden het leven en werk van de Curies gezet naast de huidige positie van vrouwen in de natuurwetenschappen. Het verzorgd uitgegeven boek heeft een helder taalgebruik en is geillustreerd met zwartwitfoto's en enkele tabellen. Met notenapparaat en literatuurlijst. Dit boek is geschikt voor lezers met een grote belangstelling voor de geschiedenis van de natuurwetenschappen. Goed bruikbaar als bron voor scripties.

 

De Curies<br>Pierre Radvanyi
De Curies
Pierre Radvanyi

 

Beschrijving.
Het komt zelden voor dat we van een wetenschappelijke dynastie kunnen spreken. En drie Nobelprijzen binnen eenzelfde familie, dat is een ongekend verschijnsel. In 1903 ontving het echtpaar Pierre en Marie Curie de Nobelprijs voor natuurkunde. Ze ontdekten de elementen polonium en radium en introduceerden het begrip radio-activiteit. Marie Curie werd daarmee de eerste vrouw met een Nobelprijs. In 1911 ontving Marie Curie, inmiddels weduwe, nogmaals de Nobelprijs, nu voor scheikunde. En in 1935 kregen Irène Joliot-Curie - de dochter van Pierre en Marie - en haar man Frédéric de Nobelprijs voor scheikunde. Zij wisten als eersten een radioactieve stof te fabriceren. In deze wetenschappelijke biografie is te lezen hoe de Curies een nieuw terrein van wetenschappelijk onderzoek - de radioactiviteit - ontsloten en er uiteindelijk een hoge tol voor betaalden. Straling bleek dodelijk.

 

Recensie
Biblion: Een wetenschappelijke biografie van Marie en Pierre Curie en hun dochter en schoonzoon Irene en Frederic Joliot-Curie. Alle vier hebben de Nobelprijs gewonnen voor hun werk op het gebied van radioactiviteit. Chronologisch per persoon of per echtpaar worden hun levens geschetst. En daarbij is ruime aandacht voor alle wetenschappelijke ontwikkelingen in de periode van ca. 1890 tot 1955. Onderzoek naar radioactiviteit bepaalde hun leven, maar werd ook hun vroegtijdige dood. Alleen Pierre kwam door een verkeersongeluk om het leven. Een prachtig uitgevoerd boek met veel oude foto's in zwart-wit en daarom een lust om te zien. En heel, heel veel feiten. Daarbij worden ook talloze namen genoemd van andere wetenschappers. Een goed register en veel kaders om zaken verkort toe te lichten. Maar het boek laat nauwelijks iets zien van emoties. Alles is sec, feitelijk. Vooral interessant dus voor de wetenschappelijke liefhebber. (Biblion recensie, Redactie)

 

Forum