Marcel Hulspas - En de zee spleet in tweeën

Marcel Hulspas

En de zee spleet in tweeën
M. Hulspas

 

Beschrijving:
Dit unieke werk is bestemd voor iedereen die zich werkelijk interesseert in de geschiedenis van het ontstaan van het Oude Testament. Verstokte atheïsten, kritische denkers en oprecht nieuwsgierige, intelligente gelovigen zullen dit boek, stampvol met nieuwe feiten, verslinden.

  

Het boek biedt een overzicht van het ontstaan van het Oude Testament volgens de meest recente historische en archeologische inzichten. Nadat het wetenschappelijk onderzoek naar de historische juistheid van het Oude Testament jarenlang gedomineerd werd door christelijke en Joodse archeologen die er vooral op uit waren het Oude Testament te 'bewijzen', is er nu meer aandacht voor niet-bijbelse invloeden vanuit met name Babylonië, Egypte en Griekenland. Bovendien wordt het literaire en propagandistische karakter van veel oudtestamentische tradities steeds duidelijker. Verhalen als die over de zondvloed, de toren van Babel, de intocht in Egypte, de exodus en de verhalen over David en Solomo worden nu op grond van archeologische en tekstkritische analyses algemeen beschouwd als mythisch. De vraag blijft waarop deze mythen gebaseerd zijn, op welke tradities zij teruggaan. Dit boek wil daarom antwoord geven op de volgende vragen:
- Hoe verhoudt de bijbelse geschiedenis zich tot onze huidige kennis van de geschiedenis van Egypte, Babylonië, Griekenland etc.?
- Hoe verhouden de bijbelse tradities zich tot de literaire tradities uit andere streken? Wat is ontleend, hoe en waarom is een traditie aangepast?
Het resultaat is een boek dat laat zien wat deskundigen momenteel als historisch beschouwen, wat als literair, en waar die literaire tradities op teruggaan. Het Oude Testament wordt zo stevig gefundeerd temidden van de andere culturele tradities in de regio. Nooit eerder verscheen er in het Nederlandse taalgebied een vergelijkbare diepgravende studie.

 

Artikelen over aanverwante onderwerpen op deze site:
Jahwe en Zijn Ashera
Zondvloed volgens Gilgamesh

 

Aanverwante literatuur:
De Bijbel als Mythe. I. Finkelstein

 

Forumdiscussie over dit onderwerp