hitler

Hitler was geen atheïst! Deel 2

In het vorige deel van deze serie, hebben we door middel van citaten uit Mein Kampf, aangetoond dat Hitler geen atheïst was. Christelijke en sommige islamitische fundamentalisten beweren in hun evangelisatie en propagandalektuur dat Hitler een atheïst was, en het Nazisme een atheïstische beweging. Zij gebruiken dat als argument om atheïsme en secularisme in een kwaad daglicht te stellen. Wie na het lezen van de diverse citaten uit toespraken en Mein Kampf nog niet overtuigd is, hebben we nog een aantal ‘fraaie’ plaatjes. Overduidelijke conclusie: Adolf Hitler was geen atheïst, en het Nazisme was geen atheïstische beweging.

Hitler was geen atheïst! Deel 1

Wanneer religieuze fundamentalisten worden geconfronteerd met de bloedige geschiedenis van hun geloof, verweren ze zich soms met het argument dat atheïstische wereldbeschouwingen meer leed hebben veroorzaakt. Als voorbeeld wordt dan vaak het fascisme van Adolf Hitler genoemd. Deze aanname is niet gebaseerd op feiten. De feiten wijzen namelijk uit dat Adolf Hitler een diep religieus mens was, met een afkeer van atheïstische ‘joden’ partijen, zoals hij ze noemde: ‘ons tegenwoordige politieke Christendom acht het niet beneden zijn waardigheid om bij de verkiezingen te bedelen om Joodse stemmen, en om later te trachten met atheïstische Jodenpartijen politieke zwendelzaken op touw te zetten.’ (Mein Kampf. Blz. 381.)